ޚަބަރު

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އަޙްމަދް ހަސަން

ޙުސައިން ޒަހީން 0 10 hours ago
timthumb

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑަށް އާއްމުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ މެމްބަރުގެ...