ޚަބަރު

ފޭދޫ ދަނޑު ލެވެލް ކުރަނީ

އަލީ ހުޒާމް 0 2 days ago
11817199_10153017387356596_5106250232796279277_n

ފޭދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ)ން ފަށައިފިއެވެ. ފޭދޫ...