ޚަބަރު

ހަބޭސްއަށް ފައިސާ ނުލިބޭ!

އަޙްމަދް ޝިފާން 0 9 hours ago
ފޭދޫ ހަބޭސް ޓީމް

ރޯދަމަހު މަރަދޫގައި ގޯދިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް"ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ފޭދޫ ހަބޭސްއަށް ލިބެން ޖެހޭ...