ޚަބަރު

އީދު މުބާރިކް!

adduLIVE 1 5 days ago
10513271_324509221041159_5483172982981612896_n

ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ "އައްޑޫ ލައިވް" ގެ އެންމެހާ ކިއުންތެރިންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. މި ޓީމްގެ ހުރިހާ ވެސް...