ފޭދޫގައި ފެން ހިއްކަނީ

0

މިއަދު އައްޑު އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފޭދޫގައި ފެން ބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެހީތެރިކަމާ...