ޚަބަރު

އީދު މުބާރިކް!

adduLIVE 1 2 days ago
10513271_324509221041159_5483172982981612896_n

ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ "އައްޑޫ ލައިވް" ގެ އެންމެހާ ކިއުންތެރިންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. މި ޓީމްގެ ހުރިހާ ވެސް...

ޢައްޒާ ފަންޑަށް ފޭދޫން 17،000ރ.

ހުސެއިން މިރުސާދު 1 3 days ago
JKLK (3)

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތުގައި އިއްޔެ ފޭދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮއްޓަށް 17،000ރ....