ޚަބަރު

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން ފަތަނީ

އާއިޝަތު އަލްމާސް 0 13 hours ago
އެމްއެންޑީއެފުން ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށް ދެނީ. ފޮޓޯ/ ހައި ސްކޫލް އެފްބީ ޕޭޖް

އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުގެ ސަދަން އޭރިއާ އިން ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫ...