Last Updated: October 20, 23:39
Monday, October 21, 2019
ޚަބަރު

މާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 18:40 ހާއިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކައިރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އަލިފާން ރޯވިތާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.