Last Updated: June 4, 09:26
Thursday, June 4, 2020
ޚަބަރު

ދިރާސީ އާ އަހަރު އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދިރާސީ އާ އަހަރު އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ އިމްތިހާނު އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި/ޖޫން ގައެވެ.

އެގޮތުން މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު، އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ފެށުމަށް ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ބަދަލު ދާއިމީ ބަދަލަކަށް ހަދަން ފެނޭތޯ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، މި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައެވެ. އަދި ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު ތަންތަން ވެސް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން މިހާރު އޮތީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި ސްކޫލްތައް އެންމެ އަވަހަށް ހުޅުވުނަސް ހުޅުވޭނީ ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް ބަންދަށްފަހު ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.