Last Updated: August 15, 02:10
Friday, August 14, 2020
ވިޔަފާރި

ބަންދުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މި މަހު 29 ގައި

އެމްއެމްއޭ ހެޑް އޮފީސް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން (މިހާރު)

އަޟުޙާ ޢީދާއި މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރި ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިޓި އާއި ބޭންކްތައް މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކުތަކުން އެ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 8:30 އިން 2:00 ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.