Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ޚަބަރު

ތަމްރީނު ހަދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ސިފައިންގެ މީހާ ތަމްރީނު ހަދަމުންދިޔައީ އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކެޑެމީގައި ކަމަށެވެ. އެމީހާ ނިޔާވީ ތަމްރީނު ހަރަކާތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޕްރައިވެޓް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމް އެވެ.

ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ ނިޔާވި ސަބަބެއް އެމްއެންޑީއެފުން އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.