"އަފިރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ ސަޕޯޓަރުން"

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފ.ނިލަންދޫ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކުންނަން ޖެހުމަކީ ކުރިމަތިވި ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. ދަނޑުގެ ހާލަތާއި ނިލަންދޫ...

ހިތަދޫ މާކިޅި ހިސާބެ އަލިފާން ރޯވެގެ

ހިތަދޫ މާކިޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެ. އަދަ ހެންނެ ކޯ ކަދުން މި ހިސާބި ރޯވީ އަލިފާން އަދިއަސް ނި ނިއްވެއި. މައުލޫމާތު ލިބިފެއިވޭ ގޮތެ...