ގޮނޑިތައް ދީ، ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ 7 ގޮނޑިވެސް އެމްޑީޕީއަށް ދެއްވައިފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ މަރަދޫފޭދޫ ކެމްޕޭނު ޖަގަހައިގައި ސައިފޮދު ބެއްލެވުމަށް ފަހު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސްގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ތައުރީފެއް ރޮޒެއިނާ އަދި … Continue reading ގޮނޑިތައް ދީ، ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭނަން: ރައީސް