މިއަހަރު އެކަނިވެސް އައްޑޫއަށް 470 މިލިއަން ހަރަދު ކުރާނެ: ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް 5.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރައްވާއިރު މިއަހަރު އެކަނިވެސް އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް 470 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ތަސައްވަރަކީ އައްޑޫން އުފަންވި ތަސައްވުރެ ކަމަށާއި އެ ތަސައްވަރުގައި ހިމެނޭ މަޝްރުއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަކީ އެމަނިކުފާންގެ ޒިއްމާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ … Continue reading މިއަހަރު އެކަނިވެސް އައްޑޫއަށް 470 މިލިއަން ހަރަދު ކުރާނެ: ރައީސް