ޚަބަރު

އިންޖީނު ފެއިންވެ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނުތަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އެއްކޮށް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ ހަވީރު 5.07ގައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އައްޑޫލައިވް ނޫސްވެރިޔާ ބުނީ އިންޖީނުގޭގެ ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއްް މިވަގުތު ނިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….