Last Updated: August 23, 11:33
Friday, August 23, 2019
ޚަބަރު

އިންޖީނު ފެއިންވެ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނުތަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އެއްކޮށް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ ހަވީރު 5.07ގައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އައްޑޫލައިވް ނޫސްވެރިޔާ ބުނީ އިންޖީނުގޭގެ ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއްް މިވަގުތު ނިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….