ހޯދާ

ގާސިމް ފަރުވާއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމާއި އެކު ރާއްޖެ އައުމަށް އަންގައިފި

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް ކަރެކްޝަނުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނަށް އަންގައިފިއެވެ. ގާސިމް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނުން އެންގިއިރު އެމަނިކުފާންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ދާދި ފަހުން ވަނީކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދުވަސްތަކަށް ދަތުރު ނުކޮށް އަރާމް ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ލަފާ ދެއްވާފައެވެ. ގާސިމްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާ …

މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި ތިން މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: ފުލުހުން

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީގައި ޒުވާނަކު މަރުވެ، އިތުރު ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ތިން މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީ އަކީ ފުލުހުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމާއެކު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް މިބަޔާނުގައި އަރުވާފައިވެއެވެ. ރޭގެ …

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑު އަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިޓީމުގައި ހިމަނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުޙައްމަދު ޝިރާރާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙައްމަދު އަނީސް ޙުސައިން އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޙުސައިން އާއި މުޙައްމަދު އަލި ދީދީ ގެ އިތުރުން އިދާރީ ފަސް މުވައްޒަފެކެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މި ދަތުރަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ގޮތް …

ބިލެއްފަހި އިންޖީނުގެ ރޯވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ށ. ބިލެއްފަހީ އިންޖީނުގެ ގޭގައި ރޭ ރޯވެ އަދައި ހުލިވި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކައިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބިލެއްފަހީ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ތަހްގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށައް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޭ 11:35 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ރަށުގެ …

ރާއްޖޭގައި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ގުޅިގެން ދިިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 'އައްޑޫލައިވް' އަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. މިއަދުގެ ނިޔަލަށް …

މަސީހު 10 ފޫޓް އުސް މޭޒަކަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނަވާ މޭޒުކޮޅު 10 ފޫޓަށް އުސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބިއްލޫރި ކޮށީގެ ބަދަލުގައި 10 ފޫޓް އުހުގައި މަސީހު އިންނެވޭ ގޮތަށް ބޮޑު ސްޓޭޖެއް ޗެމްބަރ ތަރޭގައި އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. Billoori kosheege badhaluga 10ft uhuga Maseeh innagothah bodu stage eh chamber therey hedhumuge masakkaiy …

ޕީޖީން ހާޒިރު ނުވުމުން އަލީގެ މަރުގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލް

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައި ހިތަދޫ އަލަ އޮޅެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލާ ލާފައި އޮތްވައި ފެނުނު ހިތަދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ 2 މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި މިއަދަށް ތާވަލް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. 'އައްޑޫލައިވް' އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު 1 ޖަހާއިރަށް ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވުމުންނެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް …

އުފާވެރި ކައިވެންޏެއްގެ ސިފަތަކަކީ ކޮބާ؟

1. އެހެން މީހުންނާއި އަޅާކިޔާ ނެހެދުން ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓޭނީ ތިމާ އާއި ތިމާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އެދުންތައް ރަނގަޅަށް ދަނެގެންނެވެ. އެހެން ލޯބިވެރިން އުޅޭ ގޮތާއިމެދު ހަސަދަވެރިނުވެ، އެހެން މީހުން މާ އުފަލުގައި އުޅޭތީ އެކަމާއި ޝަކުވާ ނުކުރާނަމަ، ހަޤީގަތުގައި ވެސް ތިޔަ އުޅެނީ ވަރަށް ދުޅަހެޔޮ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގަ އެވެ. 2. ލޯބިވެރިޔާ އާއިއެކު ޖެހިލުން ނުވުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުނަމަ އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. …

ރޭގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު މަރާލައި އިތުރު ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން މިމީހުން ހައްޔަރުކުރި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވިނަމަވެސް އެއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މާފަންނު ކެފޭއެއްގެ ކުރިމަތިން ސައިކަލުތަކަކުން އައި ބަޔަކު ވަނީ ވަޅިން ދެމީހަކަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވ. ކެޔޮދޫ ދޭލިއާގޭ، މޫސާ އަޙްމަދު ވަނީ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ނިޔާވެފައެވެ. ހަމަލާދިން ދެވަނަ …