ހޯދާ

ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަމުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ، މިއީ ނަހަލާލް ބަޖެޓެއް: އަދާލަތު

2018 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ނަހަލާލު ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދަކީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ތާރީޚުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަދާލަތުން ބުނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި އެކު 2018 ގެ ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަމުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު މިހާރުއްސުރެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރައީސް ޔާމީނުގެ …

އައްޑޫގައި 410 ވެހިކަލް ޗެކްކޮށް، 18 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އައްޑޫގައި ފުލުހުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން "ދިވިލި މަތަ" އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި މަހު 21 ގައި ހިންގައި 410 އުޅަނދެއް ޗެކްކޮށް، ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވި 18 ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ވެ. ޗެކް ކުރި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ 108 އުޅަނދާއި ދެފުރޮޅުލީ އިންޖީނު އުޅަނދުގެ 302 އުޅަނދެކެވެ. "ދިވިލިމަތަ" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގައި އުޅަނދުތައް ދުއްވަނީ …

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އުރްވަޝީ ރާއްޖޭގައި

މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ މަޓާޓޯ ޓްރެވެލްސް އެވޯޑްގައި ހާއްސަ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް ޒުވާން ބަތަލާ އަދި 2015 ގެ މީސް ޑީވާ އުރްވަޝީ ރޮޓޭލާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. "ސަނަމް ރޭ" އާއި "ގްރޭންޑް ގްރޭންޑް މަސްތީ" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ 23 އަހަރުގެ ބަތަލާ ދެ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑި ކުރާ އިރު، އޭނާ ހުންނަނީ މަޓާޓޯ ޓްރެވެލްސް އެވޯޑް ބާއްވާ އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށީގަ އެވެ. ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރުގެ …

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ވަނިކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓު ފާސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބަޖެޓަށް އަހައި، ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުގެ 39 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ތިބިއިރު ބަޖެޓު ފާސްވެފައިވަނީ 39 ވޯޓު ލިބި، ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިދިޔަ މަހު ހުށައެޅުނު ސަޕްލެމެންޓްރީ ބަޖެޓެކޭ އެއްފަދައިން އިދިކޮޅު ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުވެސް ބޮއިކޮޓުކޮށްފައެވެ. ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު އެންމެ މެމްބަރަކުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިނުވާއިރު މިއަދު އިދިކޮޅު …

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު އައްޑޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ބްރައިސް ޑޭވިޑް ހަޗެސަން އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޒިޔާރަތުގައި މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ސަފީރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ހާލަތާއި،އައްޑޫގެ އާބާދީއާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތަތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިންވަރާއި، އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އާއި ކައުންސިލްގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އޮޅުންފިއްލުވާފަ އެވެ. އަދި އައްޑު …

"ޖަލްސާގައި ޖާގަ ނެތިގެން އުޅަނދުތައް ކަނޑަށް ނެރެން ޖެހުނު"

ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށް ޖާގަ ނެތިގެން ބައެއް އުޅަނދުތައް ކަނޑުމައްޗަށް ނެރެން ޖެހުނު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރުމާލު2 ޖަގަހައިގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމުން މިހާރު އުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިއްކި ބިން ފުލްވެގެން އެތަނުގައި ވެސް ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވިގެން ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ފަލާހު އިޝާރާތް ކުރެއްވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢޫ "ހިޔާ" އިފްތިތާޙްކުރުމަށް މިމަހުގެ 18 ވަނަ …

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހަދައި ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: އައިބީ

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫފޭދޫ އަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަނދަރެއް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮންނެވި ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ (އައިބީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނެވި ކަމަށް އައިބީ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާފައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. "އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ. އެ ދާއިރާގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް …

"އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ ޓީޒާ ރެކޯޑަކަށް

ޑިޒްނީ އާއި ޕިކްޒާގެ "ދި އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ ޓީޒާއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް ޓީޒާ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފަހުން 13 އަހަރު ވަންދެން ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައިސް، "ދި އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ ޓީޒާ ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. ބްރެޑް ބާޑް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކުރި މި ފްރެންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ވެގެންދިޔައީ ބޮޑު ހިޓަކަށެވެ. މި …

ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ. ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ބަޖެޓަކީ ގާނޫނެއް ފާސްކުރާ ދަރަޖައާއި ތަފާތު ކަމަކަށްވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހާޒިރުވެގެން ނޫނީ ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ. މިފަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ރެކޯޑު 27.9 …