Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެެވެ. ހިދުމަތަށް ނުކުތްތާ މި މަހުގެ 11 އަށް 40 އަހަރު …
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މަކިޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް ފަރުމާކޮށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ މަކިޓާ ޕަވާ ޓޫލްސް ވައުޗަރެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ފަށާފައިވާ 'މަކިޓާ …
ވަޑާން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން މުބާރާތެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖްތައް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މާލޭގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ …
މާލޭގެ ގަރާޖުތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދެނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމަށް 23 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މިލިއަަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ބޯޑަ މައިލްސް …
ބޯޑަ މައިލްސް އަށް މިލިއަން މެންބަރުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސްމިން 8 ފްލޯ ހަމައަށް އިތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަަ ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. …
ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން 8 ބުރިއަށް ހުއްދަ
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ގަން އެއާޕޯޓުން މިއަދު ފެށި އޯޕަން ޑޭ އަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެއާޕޯޓުން ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ …
ގަން އެއާޕޯޓްގެ އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ އޯޕަން ޑޭ މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި …
ގަން އެއާޕޯޓްގެ އޯޕަން ޑޭ މިއަދު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފްލައި ދުބާއީ ދަތުރުތަށް ފެށުމާއި އެކު މޯލްޑިވިއަން އިން ހުވަދޫ ކަނެކްޝަން ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އާއި މިކަމުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، …
ގަމަށް ފްލައި ދުބާއީ ފަށަން ކަނެކްޝަން ދޭނީ މޯލްޑިވިއަނުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ބައެއް ކިންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް، ޓިކްޓޮކުން ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުން އަލަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
ޓިކްޓޮކަށް 1،000 މުވައްޒަފުން ނަގަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުރީދޫގެ "ފުޓުބޯޅަ ފޯރި" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ސްޓިކާ ޕެކެއް ނެރެފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ފަހަރު ނެރުނު ސްޓިކާ ޕެކްގައި ހުންނާނީ ފުޓުބޯޅައާ ގުޅުން …
ފުޓުބޯޅަ ފޯރީގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ސްޓިކާ ޕެކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ޓުޓިކޮރިން ނުވަތަ އިންޑިއާގެ ސޫތުކުޅި ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ފެށި މަސައްކަތަކެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގް …
ސޫތުކުޅިއާ އައްޑޫ ގުޅުވަން އާ އުއްމީދެއް!
މޫސާ މަތުލޫބް
މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 23.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، 32.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް …
އާމްދަނީ އަށް 23.6 ބިލިއަން، ހަރަދަށް 32.2 ބިލިއަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރި ރޭޓުން ނަގަން ފަށާތީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންށް ރެވިއުނިއު އޮތޯރީޓީ …
ބޮޑުކުރި ޓެކްހަށް ވިޔަފާރިތަކުން ތައްޔާރުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މަސްދޯނިފަހަރުގައި ސޯލާ ހަރުކުރަން ޝައުގުވެރިވާ މަސްވެރިންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ ނޫ އިގުތިސާދު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަސްވެރިން ބާނާ …
މަސްދޯނީގައި ސޯލާ ހަރުކުރަން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޅ. އަތޮޅުގައި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ "އަހުލުވެރި ކަމުގެ ދަތުރު" ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މި …
ޅ. އަތޮޅުގައި ހިލޭ ދަތުރު ލިބޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާ މެދު ގަތަރުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ގައުމުން މިގޮތަށް ނިންމީ މިހާރު …
ޔޫކޭއާ މެދު ގަތަރުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން