Last Updated: June 9, 10:40
Friday, June 9, 2023
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އެކުންފުނިން މިއަހަރު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. ތެލުގެ އަގަށް އެސްޓީއޯއިން މިހާރު ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރެއިން ޑީސެލް ލީޓަރަކުން 63 ލާރި …
އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޯމިން ރޭޓުން %90 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހައްޖު ސިމް އަދި ސައުދި އަރަބީއްޔާއަށް ހާއްސަ ރޭޓެއްގައި ގުޅާލެވޭ އައިއީޑީ ޕެކް އުރީދޫއިން ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. …
އުރީދޫ ހައްޖު ރޯމިން 90 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް
މޫސާ މަތުލޫބް
އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވުމުން ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް …
އެފްޓީއޭއާ އެކީ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދޭނެ: ފައްޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ނިންމާ އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް …
ޔޫކޭ އަށް ފޮނުވާ މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ވެފައިވާ …
ފުވައްމުލަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބިދޭސީން ހޯދަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމް އިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "ކިލް ސްވިޗް" ގެ ނަމުގައި އާ …
ސްކޭމްތަކާ ދެކޮޅަށް ބީއެމްއެލް އިން އާ ފީޗާއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްހޫރު ގައުމެއް ކަމަށްވާ އޮމާންގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި …
އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް މި މަހު ރާއްޖެ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޗައިނާ މާކެޓުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްއާއި ގުޅިގެން މީޑިއާ ފެމިލިއަރަޒޭޝަން ދަތުރެއް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 29 އިން ފެށިގެން ޖޫން …
ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން މީޑިއާ ޓީމެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ …
މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަކީ އިންޑިއާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތު ކުރަން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގަން ނިންމައި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ …
އާބަންކޯ އިން އަންހެނުންނަށް އިލެކްޓްރިކް ކޯހެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސިވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ އެމްޑަބްލިއުއެސީން "ނަލަވެށި" ސްލޯގަން ދަށުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. "ނަލަ ވެށި" ކެމްޕޭންގެ …
ފެން ކުންފުނިން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއިސް ގެދޮރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަގޭ ހިޔާ ޕްރޮމޯޝަން މިދިޔަ ދެ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ފަށައިފިއެވެ. މި ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ …
އެސްޓީއޯގެ "މަގޭ ހިޔާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާނެ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސިޓީގެ އިހުތިިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ …
ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވްކުރަން ނަގާނެ ފީތަކެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ސޯލާ ނުވަތަ އިރުގެ ހަަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އައިސްޕްލާންޓްތަކެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ހަތަރު …
ސޯލާ ހަކަތަ އިން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިސްޕްލާންޓްތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގްރޭޓާ މާލޭ އޭރިއާގެ އިމަޖަންސީ ބެކަޕް ޕަވާޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމާލައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ …
އިމަޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވާ ޕްލާންޓް ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އާބަންކޯ އާއި ޓީ-ހަބް ފައުންޑޭޝަންއާއި ދެމެދު ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އިނޮވޭޝަން ބްރިޖެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަރބަންކޯގެ ފަރާތުން މި އެމްއޯޔޫގައި …
އާބަންކޯ އާއި ޓީ-ހަބުން އެއްބަސްވުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު