ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ނޮވެމްބަރު ކުރީކޮޅު

ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ "ދިރާގު ރޯޑްރޭސް" މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ދެވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ދިރާގުން ނިންމައިފިއެވެ. ހަތަރު ހާސް ޖާގައާއެކު މިފަހަރުގެ ރޭސް...