އެއާޕޯޓު އެމްޑީ އާދިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އާދިލް މޫސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި...

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓިއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އެސްޓިއޯއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ތެޔޮ އަގުހެޔޮވުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ...

ފްލައިމީން އައްޑޫއަށް، ކޮޅަކަށް 999 ރުފިޔާއަށް!

ފްލައިމީން އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފަށާ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަައިފި އެވެ. އައްޑޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފާއި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް...

ފާސްޓު ފުޑު "އެނެއްކޯ" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދުބާއީ ދަތުރު ކުޅުދުއްފުށީ އާދަމް މުހައްމަދުއަށް

ހިތަދޫ ފާސްޓު ފުޑުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އެނެއްކޯ" ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއްވަނަ އިނާމު ކުޅުދުއްފުށީ، ވިލުފުށީގެ، އާދަމް މުހައްމަދަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެޕްރީލް 25 އޮގަސްޓު 31ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް...

ސްރީލަންކަންގެ ޕީއެސްއޭއަކަށް ހިތަދޫ ސްކައި ސިކްސް

ސްރީލަންކަންގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އެޖެންޓު (ޕީއެސްއޭ)އަކަށް ހިތަދޫ ސްކައި ސިކްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސްކައި ސިކްސްގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ޕީއެސްއޭ ހިދްމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އައްޑޫގެ...