ޑިސްނީން 52 ބިލިއަނަށް ފޮކްސް ގަނެފި

ވޯލްޓް ޑިސްނީން 52.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް "ފޮކްސް" ގެ ބައެއް އެސެޓުތައް އެވެ. ޑިސްނީން ގަނެފައި ވަނީ ފޮކްސްގެ 39 ޕަސަންޓް ހިއްސާ ކަމަށްވާ...

"ސަބާ މޯލްޑިވްސް" ގެ އަހަރީ ޖަލްސާ 25 ގައި

"ސަބާ މޯލްޑިވްސް" ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި...

"ހެއާ ކެއާ" ގެ އެޖެންޓަކަށް ވާން ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި ހެއާ ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ހެއާ ކެއާ މޯލްޑިވްސްގެ އަތޮޅުތަކުގެ އެޖެންޓުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގައި އެޖެންޓަކަށް...

އެޕަލް އިން 400 މިލިއަނަށް ޝަޒަމް ގަންނަނީ

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން މިއުޒިކް ރިކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޝަޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޝަޒަމްއަކީ...

2018 ގެ އާމްދަނީން 61.6 މިލިއަން އުނި ވާނެ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމަންޓް(އެފްޓީއޭ) ގެ ސަބަބުން 2018 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ...