އައްޑޫ ބާޒާރު: ކަރާ ކިލޯއެއް 25ރ. އަށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމޭއިރު އައްޑޫގެ ބާޒާރުގައި އަދިވެސް އެންމެ އަގުބޮޑީ ކަރާއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކަރާ ކިލޯއެއް 15 ރުފިޔާއަށް ލިބުނަސް މިފަހަރުގެ...

މިއޮތީ "އެލީ ބިސްޓްރޯ" ގެ ރޯދަ މެނޫ

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަނެއް ނިންމަން މިހާރު ފަަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އައްޑޫގެ ކޮންމެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ވެސް ހަމަ ތަފާތު ރޯދަ މެނޫއެއް އޮންނާނެ...

"އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ދެނީ

"އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އެއް ދުވަހުން ލައިސަންސް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން...

ހުޅުމީދޫ ވިޔަފާވެރިންނަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފި

ހުޅުމީދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފި އެވެ. އިއްޔެ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް...