މޮބައިލް އެޕާއި ސޮފްޓްވެއާ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ހެދުމާއި ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުފެ ފުރުސަތު އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. "ފައިވް ބެސްޓް އެޕް ޗެލެންޖް 2017"...

ފަސް އެއާޕޯޓެއްގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލައިފިއެވެ. ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ސާމީ އަގީލް މިއަދު ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާގެ...

ޕާސްޕޯޓް ކާޑް ހަދައި ދޭނީ 450ރ. އަށް

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ތަޢާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހަދައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި...