މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ހިލޭ

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން މިފަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ނަސީބުވެރި 50 ކަސްޓަމަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މަންޒިލަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓު ހިލޭ...

އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާއަކީ 25 ޕަސަންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ

ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިފަހަރު އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބޯނަސް ޑޭޓާގެ ގޮތުގައި 25 ޕަސަންޓް ދިނުމަށް އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ....