Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި …
އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ހެނދުނު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޓަކަނެކްޝަން ގްރިޑްގެ މެއިންޓަނަންސް …
މާދަމާ ހެނދުނު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު ގަނެފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އިން ބުނެފި އެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ އެކުންފުނިން …
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ތިން ބޯޓު ގަނެފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަޑިވަރު އެއާޕޯޓު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނީ ފާދިއްޕޮޅު މަޑިވަރުގައި ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ މަޑިވަރު …
މަޑިވަރު އެއާޕޯޓު ހިންގުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮތް ތިން ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ށ. މެދުރަށާއި ށ. …
ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮތް ތިން ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކ. ގާފަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 15 ޓަނުގެ ދެ އާރްއޯ ޕްލާންޓުން އާންމު ބޭނުންތަކަށް ގާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ގާފަރުގައި …
ގާފަރުގައި ބެހެއްޓި ފެން ޕްލާންޓުން ފެން ދޫކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓު މިއަދު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކެނަރީފް ބަންދުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. …
ކެނަރީފް ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސްޓެލްކޯގެ އިސް މަގާމުތަކާއި ހަވާލުވާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މެނޭޖީރިއަލް ޓްރެއިނިންގ ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ދީފިއެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން …
ސްޓެލްކޯގެ އިސް މަގާމުތަކާއި ހަވާލުވާން ތިބި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ބަލައިގެންފި އެވެ. މީރާ އިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ …
މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓު މި މަސްތެރޭ ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ކުރިން ވެސް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އެ …
ކެނަރީފް ރިސޯޓު މި މަހު 15 ގައި ހުޅުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ށ.ކޮމަންޑޫ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ފެނަކައިން މިއަދު ބުނީ ކޮމަންޑޫ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިމި އައު އިންޖީނުގެއިން އެރަށުގެ …
ކޮމަންޑޫ އާ އިންޖީނުގެ ނިންމައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް 24،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. …
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 24،000 ފަތުރުވެރިން
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގޮއިދޫ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ބ. ގޮއިދޫގައި ބާބަކިއު ހެދުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. …
ބީއެމްއެލް އިން ގޮއިދޫގައި ބާބަކިޔު ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލޭގައި ނައިޓް މާކެޓް ފަދަ އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ …
ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އާ ގޯލްޑަން އިޔާ ސިމް ޕެކް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން …
އުރީދޫން ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ސިމްޕެކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ އެއާޓްރެފިކް މޫމަންޓްސް އިއްޔެ 826 އަށް އަރާކަމަށާއި މިއީ އާ ރެކޯޑެއް ކަމަށް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފިއެވެ. …
ވީއައިއޭގެ އެއާ ޓްރެފިކް މޫވްމަންޓަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު