ބިދޭސީ ކޭޝިއަރުން ތިބޭތޯ ބަލަން: އިމިގްރޭޝަން

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނުގައި ބިދޭސީ ކޭޝިއަރުން މަސައްކަތް ކުރާތޯ މިހާރު ވެސް ބަލަމުންދާ އަންނަ އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން...

ސާޓާ އެވޯޑްސް މި ފަހަރު އައްޑޫގައި

ހައިރައިޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސަރަހައްދީ ޓްރެވަލް އެވޯޑު، ސައުތް އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ) އެވޯޑް އައްޑޫ ސިޓީ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ސާޓާ...

މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މީރާ އިން އާންމުކުރި...

ހުޅުމީދޫގައި ޕޭސްޓްރީ ކޯހަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުޅުމީދުގައި ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ކޯހުގައި ބައިވެރި...