އުރީދޫން އެއާ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އުރީދޫ ކުންފުނިން ރާއްޖެއަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ ކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން މަތިން ބަލިމީހުން ދަތުރުކުރުމަށް އެއާ...

ޖަރާސީމު ހުރި ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ އެބަހުރި

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިއާއެއް ކަމަށްވާ 'ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޮޖެންސް' އިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް...

އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފްލެޓް ލިބޭ ސްކީމް އެސްޓީއޯގައި

ހެޔޮއަގުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށް އެސްޓިއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭ މި ސްކީމް ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ...

"ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ރައްކާތެރި ކުރޭ"

އޮޅުވާލައިގެން ބޭންކުގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް ފޮނުވާ، ވައިބަރ ޒަރިއްޔާއިން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވެ އެކައުންޓްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް...

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މީރާ...

ދިރާގު އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށްކުރުމާއި ގުޅިގެން...

މަޓޯޓާގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން އަންނަ މަހު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބާއްވާ، އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ އަންނަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން...