ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ

މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ...

ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާންޖެހޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ﷲ ނިޢުމަތް ދެއްވުމުން، އެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ބަޔެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި ޝުކުރުވެރިނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެއްޖެނަމަ އެ ނިޢުމަތް، އެކަލާނގެ ގެންދަވާނެ...

އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް، އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފަތުރުއްވާ: އިލްޔާސް

ލާދީނީ މިޝަނަރީތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ....

ނަމާދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

ނަމާދާއިގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެންވެސް ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެޖަމިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ “ޞަލާތީ...

ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯގަ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް: އަނީލް

ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 ގެ އާންމުކޮށްފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި، އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތްކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އަނީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ...