އައްޑޫގައި ޖަމާއަތްތެރިންގެ ޕޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

އައްޑޫގެ އަވަށްތަގައި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާއިމު ކުރާ ޕޫލަށް ޖަމާާއަތްތެރިން އަދި މަސައްކަތު މީހުން ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން...

މިސްރުގެ ކޯހަކަށް އިމާމުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިސްރުގެ ގާހިރާގައި އޮންނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިމާމުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިމާމުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި...

ބިސްމި ކިޔަން ވާނީ ބާރަށް: ފަތުވާ ކޮމިޓީ

އަޑު ހަރުކޮށް ގުރުއާން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔަވަން ފަށާ އިރު، އެންމެ ރަނގަޅަކީ އަޑު ހަރުކޮށް ބިސްމި ކިޔުން ކަމަށް އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ...