Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023
ޢުމްރާ އަށް ރާއްޖޭން މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި …
އުމްރާ ގްރޫޕްތަކާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސާބަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބު ވާޖިބުވާ ނިސްބަތަކީ …
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބަށް އިތުރު ބަދަލެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަކީ ހައްގު ބުނެދިނުން ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ދީނުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ފިތުނަ އުފައްދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މިދިޔަ އަހަރު 91.53 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ …
މުދަލު ޒަކާތަށް 91.53 މިލިއަން ރުފިޔާ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު "ރަން ތާޖު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް …
"ރަން ތާޖު" އޮޑިޝަނަށް ބަދަލުތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހަދައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް …
ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ފަންޑް ހޯދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ މާލޭގައި ފެށި "ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑް ރެއިޒިން ހަރަކާތަށް އިއްޔެ 313،000 އަށް …
"ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑަށް އިއްޔެ 313،000ރ.
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ "ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން އައްޑޫން …
"ރަން ތާޖު" ގެ އޮޑިޝަން އައްޑޫން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލީ ފާއިޒު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް …
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޤުރުއާން ކޯސް ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. "ރަން ތާޖު" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް …
300،000ރ. ގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިހާރު ކުރިއަށްދާ 35 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ކެޓަގަރީގެ ކިޔެވުން ކަމަށް …
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ނިމޭނެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރާނެ ދިވެހި ހާފިޒުން ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންްކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީް ބުނީ …
ތަރާވީހު ނަމާދަށް ހާފިޒުން ހޯދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރ.ވާދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ވާދޫގައި އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދް އުޘްމާން ބުން ޢައްފާން މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް …
ވާދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހާހާކަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 35 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ. މާލޭގެ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް …
35 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫގައި ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ "އިމާރާތްކުރުމުގެ …
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބީލަމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރޭ މި ވަނީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރުގައި ނިމިގެން ގޮސްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، އެ ގައުމު …
ވޯލްޑް ކަޕް ނިމުނީ؛ ލިބުނީ ކޮން ފިލާވަޅެއް؟
އައްޑޫ ލައިވް