Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކިޔަވާ އިމާމުންނާ ބެހޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިގެ މެމްބަރަކު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި .އެވެ. މާލޭ ސިޓީ …
އިމާމުންގެ ޑިގްރީ ކޯހަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިހާރު ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން އެކި ގައުމުތަކުން ދާ ޢައިރު މުސްލިމުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. …
ގަތަރަށް ދާ އެތައް ބަޔަކު އިސްލާމް ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑަ ކަޕަކީ ފިކުރީ އިސްތިޢުމާރުގެ ނިމުމުގެ ފެށުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު …
މިއީ ފިކުރީ އިސްތިއުމާރުގެ ނިމުމުގެ ފެށުމަށް ވެދާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސް ފަރުވާ އަށް 42 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. …
ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސް ފަރުވާ އަށް 42 މިލިއަން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަމިއްލަ ގޮތުން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައި އާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިހާ ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު …
ޝަހީމްގެ ތައުރީފު ސާލިހާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ސަރުކާރުގެ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި 17 މިސްކިތެއް ނިންމައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު …
ހަތަރު އަހަރުތެރޭ 17 މިސްކިތް ނިންމުނު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިއާ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޒާމުކުރެއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު …
ސާލިހާގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޝަހީމް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދަރިވަރުންނަށް އަރަބި ބަސް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓުން ފަށައިފި އެވެ. ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ 7-16 އަހަރާ …
ދަރިވަރުންނަށް އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޘްތައް ފެންނަ ބޯޑުތަކުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ، ގަތަރު ފުރާލައިފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް މި މަހު 20 …
ރަސޫލާގެ ހަދީޘް ބޯޑުތަކުން ގަތަރު ފުރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏަކުން ދެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް މިއަދު އެ ކުންފުނިތަކާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ ދެ ކުންފުންޏަކީ ސަން ފްރޮންޓާއި …
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިސްރުގައި ހިންގާ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވާން އިމާމުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ …
މިސްރުގެ ކޯހަކަށް އިމާމުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިހާރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ސީދާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ނައްތައިލަން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ …
މިނިސްޓްރީން އުޅެނީ އަރަބިއްޔާ ހަލާކުކޮށްލަން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީ 8 ވަނަ ޕީސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑް …
ޕީސް ފޯރަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ދުބާއީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒަކާތު ފަންޑުން "ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އެހީގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައި އޭގެ ދަށުން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ އާއިލާތަކަށް 150،000ރ. ހަރަދު ކުރެވޭ ގޮތަށް …
ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އޮތް މި …
ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒިމްބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ ފަހު ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވައި، ދަރުސް ޓުއާ …
މެންކްގެ ދަރުސް ނިންމާލާނީ މިރޭ ހުޅުމާލޭން
އަހުމަދު އަދްޝަން