2018 ވޯލްޑުކަޕް ފައިނަލް މެޗު

މޮސްކޯ، ރަޝިޔާ: ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް 20 އަހަރަށްފަހު ފްރާންސުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިމެޗުން އެޓީމު މޮޅުވީ 4-2 އިންނެވެ. ފޮޓޯ:...

އައްޑޫ މެރަތަން 2018

އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް/ސ. ހިތަދޫ: އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ދެވަނަ "އައްޑޫ މެރަތަން" ފޯރި އާއި ޖޯޝާއި އެކު ރަން ވަނަ ތަކާއި އެކު...

ރައީސް ތުލުސްދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގައި މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރި ބަނދަރު ވަނީ ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައި، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑު ރިސޯޓު: ޖޫން 22، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިންވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އެޕާޓީގެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު މި...