Last Updated: September 26, 19:03
Sunday, September 26, 2021
ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަން އައްޑޫ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކޮވިޑު ޖެހިގެން އައްޑޫން ނިޔާވި ދެވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ
ޝަރަފު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ހަވީރު 4 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އައްޑޫގެ ރަށްތަކުގައި ކާފިއު ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ރަށު ތެރޭގެ މަންޒަރުތައް، ފޮޓޯ: …
އައްޑޫގެ ކާފިއު ގަޑި
ޝަރަފު
އައްޑޫ އާ ކައުންސިލް ހުވާ ކުރުމުގެ ދަރުބާރު
ޝަރަފު
ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި ބައެއް ގެތަށް ބަލައި 7 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ، މޫލެކެޑެ، އޮޑައްސައު މަގު ހެދުން
ޝަރަފު
ކޮވިޝީލްޑު ވެކްސިން އައްޑޫގައި ދޭން ފެށުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު 2020 ގެ ގުރުލުން
އަލީ ހުޒާމް
އެކުވެނި ވެލި ދަނޑު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ވަނީ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސް ސޯލިހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ބިންގާ އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އައްޑޫ އަށް ބަނދަރުކުރުން
އަލީ ހުޒާމް