ވިއްސާރާގައި ފިޔޯރީ އަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރޭ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ގދ. ފިޔޯރީގެ ބައެއް ގެތަކަށާއި ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސާ ހަވާލާދީ "ސަން" އިން...

ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު މަނާކޮށްފި

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިންދޫންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ ދިވާލީ އަންނައިރު، ވެރިރަށް ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން...