މީދޫ ގޮނޑުދޮށުން ހައުސިން އިން ވެެލި ނަގަނީ

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު މީދޫގެ ގޮޑުދޮށުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ދޮންވެލި ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މީދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ރަށުގެ ގޮޑުދޮށް...

ތ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަށް ވައިޓް އެލާޓް

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ މިއަދުވެސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ތ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ އާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ....

ކްލައިމެޓް ގަވަނެންސާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފި

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް-ބަންގްލަދޭޝް ގުޅިގެން ތައިލޭންޑުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކްލައިމެޓް ފައިނެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން 15 ގައުމެއްގެ...

ވެމްކޯގެ "ކެޕްސް" ޚިދުމަތް އެންމެ ދެކުނަށް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ކޯލް އެންޑް ޕިކް އަޕް ސަރވިސް (ކެޕްސް) ޚިދުމަތް އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ތަޢާރްފަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

ތިލަފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ

ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު...

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަށް އުދަ އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގދ. މަޑަވެލި އަދި ހޯޑެއްދޫ ދެމެދުގައި ހަދަމުން އަންނަ ކޯޒްވޭއަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ...

ތިން ގަޑިއިރު މާލެއިން 70 ޓަނުގެ ކުނި

"މާ ސާފު މާލެ" ނަމުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން އިން ގުޅިގެން މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތުން ތިން...