Last Updated: March 29, 15:09
Wednesday, March 29, 2023
ށ. މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ، ށ. މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ …
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސިވިލް …
އަމީނީ މަގުން ގަސް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ "އާތު އަވާ" މިރޭ ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި "އާތު އަވާ" ފާހަގަކުރަނީ މާޗް މަހުގެ ފަހު ހޮނިހިރުގަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި …
މިރޭ "އާތު އަވާ" ފާހަގަ ކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ނ. ވެލިދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ބުނީ މިއީ އިސްރާފު …
ވެލިދޫ މިސްކިތްތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަނާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޢހެ ރުއްތަކަށާއި ގަސްތަކަށް ހަލުވިކަމާ އެކީ ކަޅުކޫޑި ފެތުރެމުންދާތީ އެ ކަމަށް ސަމާލުވާނ އެގްރިކަލްޗް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރުއްތަކަށާއި …
ކަޅުކޫޑި ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުން މި ވަގުތަށް މަޑު ޖެހިފައި އޮތަސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައި ނިންމާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. …
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުން އަދިވެސް ނުނިމި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް އިއްޔެ ފަށައިފި ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވީ …
އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަޝްރޫއެެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގެ ގެ އަވަށްތަކުން ވެމްކޯ އިން ޤަވާއިދުން ކުނި ނުނަގާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މިޝަކުވާތައް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި ދިމާލުގައެވެ. ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް …
އައްޑޫގައި ގަވާއިދުން ކުނި ނުނަގާކަމުގެ ޝަކުވާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
ވެމްކޯ އަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެމްކޯގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި …
ކުނި މެނޭޖިން އަށް ވެމްކޯ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
"އައްޑޫ ނާސް ޝާކް ސެންކްޗްރީ" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެެ. މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ސޮއިކުރައްވައި މިއަދު ނެރުއްވި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ …
އައްޑޫ ނާސް ޝާކް ސެންކްޗްރީގައި މަސްވެރިކަން މަނާ!
އަހުމަދު ވަހީދު
އައްޑޫގެ ބައެއް އަވަށްތައް ގޮނޑުކަމުގެ ވާހަކަ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ޖެހޭހާ ތަނަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ އާދަ އާއި އަވަށްތަކުގެ މަގުތަކާއި އާންމު އެހެނިގެން ތަންތަން …
މީދޫ؛ ސާފުތާހިރުކަމުގައި އައްޑޫގެ ނަމޫނާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މ. މަޑިިފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރުމުން އެ ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރި ކުންފުނި ޖުރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ …
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ވެލާ ފަޅައި ކެއްކުމުގައި އުޅެނު މީހުންގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އީޕިއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ …
ވެލާ މެރި މީހުންގެ ބަޔާން ނަގައި ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ވެލާތަކެއް ހިފައި މަރާލި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ބ. އަތޮޅުގެ ކެޔޮދޫ ކިޔާ ފަޅު …
ވެލާތަކެއް ހިފައި މެރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އައިއިރު، ކައުންސިލުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް ނުލިބުމެވެ. މިގޮތުން އާބާދީ ބޮޑު …
އާމްދަނީ 14 މިލިއަން، ޖޫރިމަނާ 30 މިލިއަން!
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، …
އައްޑޫގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު