ފްރާންސުން އާ ވައްތަރުގެ ތެޔޮ ހޯދުން މަނާ ކުރަނީ

ފްރާންސު ސަރުކާރުން ތެޔޮ ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަށް ދޭ ލައިސަންސް ބާތިލު ކުރުމަށް ބިލެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުރުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ފްރާންސް...

ކަނޑުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލަން އޭޝިއާގެ ގައުމުތައް ވައުދުވެއްޖެ

ޕްލާސްޓިކުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް ތަޣައްޔަރުވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވާ ޤައުމްތަކުން އެ ޤައުމްތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ދެމުންދާ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން...

ސިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ސާފުކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫގެ "ބޮނޑަފަންނަ" ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ތިން ޖަމިއްޔާއަކުން އިސްނަގައިގެން ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭސީއައި އައްޑޫއާއި އެފްސީ ޒެފިއާ އަދި...

ސެން ފްރެންސިސްކޯ އަށް ޕްލާސްޓިކު ފުޅި މަނާ!

ތިމާވެށީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަތުރު ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއަށް އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ނޫނެކޭ ބުނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް...

ކަނޑުތައް ހޫނު ވަނީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް!

މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކާބަން އަދި ފޮސިލް ފިއުލްސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުންދާއިރު އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހެނީ އިންސާނުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަނޑުތަކާއި...