އިންޑިއާގައި ފެނުގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް

އިންޑިއާގެ ތާރީހުގައިވެސް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ވަރަށް ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ 600 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ނިތީ...

މޯލްޑިވިއަންގައި ދެން ބޭނުން ކުރާނީ ކަރުދާސް ތަށި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ކަރުދާސް ތަށި ބޭނުންކުރަން އެ ކުންފުނިން...

ވެމްކޯގައި ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް

ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ސައިޓުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. އެ ލެބަކީ ދުނިޔޭގެ...

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ...