ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދާއި އައްޑޫ މަންތާ ޕޮއިންޓު ހިމާޔަތްކޮށްފި

އިނގުރޭސިން ގަމުގައި ތިބި ދުވަސްވަރު އައްޑޫގެ އެތެރެވަރިއަށް ފެއްތި "ބިރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ" އޮތް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި...

މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި...