"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ހޭނޭ"

ދިވެހިން އަންނަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޭނެމުން ކަމަށް އެންވަޔަރޮމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި...

ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހއ....

އެލަސްކާގެ ބިންހެލުމާ އެކު ސުނާމީ އެލާޓް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ އެލަސްކާގެ އައްސޭރިއަށް 7.9 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމަށް އައުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޖިއޮލިޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނި...

ސިޑްނީގެ ފިނިހޫނުމިން 47 ޑިގްރީ އަށް

މިއަދަކީ ފާއިތުވި 79 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ހޫނު ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އެ ސިޓީގެ ފިނިހޫނުމިން ވަނީ 47.3...

ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ، މައްސަލަ ކޯޓްގައި!

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ 9 ވަރަކަށް ހެކްޓަރުގެ ބިން އެރަށު ކުޅި ހިއްކައިގެން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދި އީއައިއޭއާ ޚިލާފު...

2050 ގައި ދުނިޔޭން ޗޮކްލެޓް ހުސްވެދާނެ!

މިއީ ޗޮކްލެޓް ކާން ޝައުގުވެރިވާ މީހުން މާޔޫސް ކުރުވަފާނެ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ސައިންޓިސްޓުން މިހާރު ބުނަނީ 2050 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، ދުނިޔޭން...