ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ގޮވައިފި

ސްރީލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ގޮވައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބޮން ގޮވާފައިވަނީ ކޮލަމްބޯގެ ކޮޓެހެނާ …