އެމްއެޗް 370 ހޯދުން ހުއްޓާލަނީ

ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެމްއެޗް 370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއް …