ބޮޑު މަހާއި އެކު ހިތަދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ބާއްވައިފި

އަލީ ހުޒާމް

އީދު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު ދުއްވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނިއުކާސަލްގައި ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ފިތުރު އީދު ނަމާދުކޮށްގެން ދިޔަ މުސްލިމުންގެ ތަކެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި …