ފިލްމް "ކަލަންކް" ރިލީޒް ކޮށްފި

1945 ގައި އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ލޯބީގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ހިންދީ ފިލްމް "ކަލަންކް" މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. އަބީޝެކް ވަރްމަން …