މޯލްޓާގެ ނޫސްވެރިޔަކު މަރާލައިފި

މޯލްޓާގެ ނޫސްވެރިޔެއްގެ ކާރުގައި ބޮމެއް ހަރުކޮށް، ގޮއްވާލާ މަރާލައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 53 އަހަރުގެ ޑަފްނީ …