0 boxes left to declare
އަބްދުﷲ ޔާމީން
41.07%
96,052 Votes
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
57.59%
134,705 Votes
އައްޑޫ ސިޓީ ނަތީޖާ
S01-S07
18,930 Eligible 38 Boxes 214 Rejected
އިބޫ
67.81%
12,285 Votes
32.19%
ޔާމީން
5,832 Votes
ފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަކިން ބެއްލެވުމަށް

ޒައިނަބުގެ ގާތިލަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރަށް ނިސްބަތްވާ ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި މުޖުރިމު، އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސާ މަރާލައިފިއެވެ. …