Last Updated: September 26, 22:03
Sunday, September 26, 2021
އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮތުމަށް ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
އިންތިހާބުގައި މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮތުމަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ފޮށިން އިންސާފު ގާއިމުކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުން ވަކިކޮށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
2023 ގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ފޮށިން އިންސާފު ޤާއިމުކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރާނެ: އަލީ ވަހީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ މެމްބަރުން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި …
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެމްބަރުން އިއްޔަ ކޮށްފައިވަނީ ގައުމީ ހިދުމަތެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ …
އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކުރީ ގައުމީ ހިދުމަތެއް: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސްކަން އައްޑޫގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ސޯބެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު …
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަން ސޯބެ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު އަހުމަދު ފައިސަލް (ފައި) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފައިސަލް މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރީ މިހާތަނަށް އެ …
އަދުހަމް ބަލިކޮށް އައްޑޫގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަން ފައިސަލް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލީފާއި އިކްނޮޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އާއި ފިނޭސްމިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: މަހުލޫފް، ފައްޔާޒު އަދި އަމީރު ހޮވިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މާލެ ސިޓީގެ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު މާލޭގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިންތިހާބު ޝިފާ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ …
މާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަން ޝިފާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހުރީ ރަނގަޅަށް: ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، މެންދުރު 12:00 …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން …
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒު: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ގައެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް …
އެމްޑީޕީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމި ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ. "މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން" ގެ ނަމުގައި މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވަން ނިންމި މި …
ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރްއެމް) ގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން އެކަނި ކަމަށް އެ ޕާޓީން …
އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ފާރިސް އެކަނި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ އަނިޔާގެ ދަތުރު ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ …
އިންސާފުގެ ދަތުރު އަނިޔާގެ ދަތުރަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ވަމުންދާ ގޮތުުން މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ގިނަ މެންބަރުން ވޯޓުލާން ނުކުންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް …
އެމްޑީޕީ އަށް ވަމުންދާ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ނުކުންނާނެ: ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު