އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންނުވުމަކީ އަރަތެކެވެ.

ކުރީގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫއަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެދެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ...

"މި ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރެއްވިއިރު ހަނު ތިބި ފަރާތްތަކުން ކުއްލިއަކަށް ހޭލާތަން އެބަ ފެނޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވިއިރު، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުނުވެ ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިހާރު...

އިބޫގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ހާއްސަ ކުރާނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްކަމަށް އެމަނިކުފާންގެ...

މަޖިލީހަށް ވަނުމުން އަމީތު ހައްޔަރު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު މެންބަރުންތަކަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމިތު...

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް މައްސަލާގައި މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްގެ މައްސަލާގައި މިރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން...

ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ދޭއް ޖަހާއިރު ހޮޓެލް ޖެންގައި...

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނައްތާލި މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

މިއަހަރު ބޭއްވިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނައްތާލި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ...