Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ …
އާޒިމާގެ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަނީ …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހު
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، 65 އަހަރުވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ 5،000ރ. ގެ އިނާޔަތް ދެގުނަ ކުރުމަށް މިއަދު ކާށިދޫ …
ޕެންޝަން އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅި އިޞްލާޙު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިހާރު …
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމާ، އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް 502 ކަމަކާ ގުޅޭ ގާނޫނީ ލަފާ …
މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 502 ކަމަކަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާ ދެއްވި
މުހައްމަދު އައިމަން
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ހެޑް އަބްދުﷲ އަޝްރަފު އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހްމަދު ނަސީރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއަށް …
ގަވަރުނަރާއި އަޝްރަފު އަނެއްކާ ވެސް ކޮމެޓީއަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަންރައިޒް ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފި އެެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މ.މަލިކުވިޔު، …
"ސަންރައިޒް" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިނިވަންވެއްޖެ އެވެ. އަދީބު މިނިވަންވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 15 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ …
އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ އުފަންވި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ބެލެނިޔެވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބާ ކައުންސިލުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ …
އުއްމީދީ ބާ ކައުންސިލަށް ރައީސްގެ ހިތްވަރު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު …
ރައީސް ނަޝީދު މައުމޫނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން ހަމީދު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު …
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް މައުމޫން ހަމީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރާއްޖޭގައި ކެސީނޯ އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނައިރު އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލާ ދިޔާނާ …
ޖާބިރުގެ ކެސީނޯ ޚިޔާލަށް ދިޔާނާ ތާއީދެއް ނޫން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިކުންނެވުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ހަޖަމުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް …
ޔާމީން ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ނިކުމެއްޖެނަމަ ސަރުކާރަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ) އާއި ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ޑީއާރްޕީން މިއަދު ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލާ ޖާބިރު …
ޖާބިރު ޑީއާރްޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ …
ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާނެ: އާޒިމާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އޭރު ސަރުކާރު މެމްބަރުންނަށް ތިއްބެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ …
ރިޔާޒާއި އަދުރޭއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާނުދެން: ނިމާލު
އަހުމަދު ނަސޫހް