Last Updated: January 23, 00:48
Thursday, January 23, 2020
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ …
ދީބާޖާ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ކޯލިޝަން ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މިހާރުގެ ރައީސް އާދޭސް ކުރެއްވި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް …
ގާސިމް، ނަޝީދަށް: ކޯލިޝަން ހަދަން ކުރި އާދޭސް ހަނދާން ނެތީތޯ؟
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ …
ޔާމީންގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު
ހަސަން ރަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު …
ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން
މުހައްމަދު އައިމަން
MDP, Adhaalathu
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ލޭ ކައްކުވާލި ހާދިސާއެކެވެ. ބައެއް މީހުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އަޑު އުފަލަމުން …
ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީއާ އަދާލަތު ހިމޭނުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ …
ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް އައްޔަން ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވުމުން އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ. …
ޝާހިދުގެ ފާޑިކިޔުން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އަށް އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރެވެން އޮތީ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގެ އަސްލު ދެއްކުމުން ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު …
ފާތުން އަށް ޔާމީންއާ ބައްދަލުކުރެވެން އޮތީ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ދެއްކުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު އެޕާޓީން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ މި …
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ …
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ ފެބްރުއަރީ 7 ގައި ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް 226 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިއަ އަހަރު …
ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް މިދިޔަ އަހަރު 226 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު
މުހައްމަދު އައިމަން
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ ކޮމެޓީން އެ މައްސަލަ މިއަދު ދިރާސާކޮށް …
ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ޖެންޑާ ކޮމެޓީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތަކީ އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަގެއް އޮތީ ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު: އަދުރޭ
އަލީ ހުޒާމް
އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ …
އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް ސާބެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ބެހޭގޮތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ …
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ބެހޭގޮތުން ޔައުގޫބް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެމްއޭސީއެލުން ދޮގުކޮށްފި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ކަމަށާއި ދެން ތިބީ މާލޫދު ޕާޓީތަކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި …
"ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް، ދެން ތިބީ މާލޫދު ޕާޓީތައް"
ހަސަން ރަޝީދު