Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން "ބާކީނުވޭ" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އާ ދެކޮޅަށް "ބާކީނުވޭ"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ އެވެ. ރޭ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު …
ޕީޕީއެމްއާ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޭޖީ އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިހާރު ސިފަވަނީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރިޔާ އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ގޮތަށް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
ރިއްފަތު މިހާރު ސިފަވަނީ ހިޓްރަލުގެ އޭޖީ ގޮތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ތުރުކީއަކީ ރާއްޖެއިން މިސާލަކަށް ބަލާ ޤައުމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ތުރުކީ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު …
ރާއްޖޭން ތުރުކީ މިސާލަކަށް ބަލާ: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަވާ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. "ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ …
ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބުން މަނާކުރާ ބިލެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް "ވަގަށް" މީހުން ވެއްދުމަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު …
ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން "ވަގަށް ނަގަނީ" އީސީ ބައިވެރިވެގެން
އަހުމަދު އަދްޝަން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ވެރިކަމެއްގައި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެޕިނެސް" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު …
އެމްއެންޕީން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެޕިނެސް" އުފައްދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ވަގުތުން ކުޑަކުރަން ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް …
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ވަގުތުން ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނޭނގި ސިޔާސީ ގިނަ މަގާމުތަކާ އެކު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް ނޭނގި މާލިއްޔާ ހުސްކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު މި ދަނޑިވަޅުގައި މެނޭޖްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިމާވެފައި އޮތް ހާލަތުން އިބުރަތް ހާސިލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް …
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު މެނޭޖްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ކުރައްވާ ޓްވީޓްތައް "ވަރުގަދަކަމުން" އެއިން އެއްޗެއްގައި ބުނާ ވާހަކައެއް ދޭހަނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ކޮމެންޓްތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭގެ އިތުރަށް …
ރައީސް ޔާމީންގެ ޓްވީޓްތަކުން ވަގަށް ގޮވުމުގެ "ފޯރިއެއް"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫގެ ރިސޯޓްގެ ބިމުގެ ކުލި އެއްކޮށް ކަނޑާލަދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރިސޯޓް …
ނާޒިލުގެ ޑިމާންޑަކީ ރިސޯޓް ބިމުކުލި "ސުމަކަށް" ހެދުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދިނުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ވަރަށް އަވަހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ …
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވަން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ފައްޔާޒް، ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގެން، ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ …
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމާ ފައްޔާޒް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިނުގަންނާތީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮންނައިރު، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށްވެސް …
އިދިކޮޅުގެ މައްސަލަތައް ބަލައިނުގަންނާތީ އާދަމް ޝަރީފްގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އާންމުންނަށް ނޭނގި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެބްބަރުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ބަދަލުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިންގާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. …
ނޭންގި ޕާޓީތަކަށް ވައްދާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން