ނަޝީދު ލެވޭނެ ޖަލެއް ނެތް: ޝަހީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލެވޭނެ ޖަލެއް މިހާރަކު ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާންގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަހީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ...

ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މާލެއިން ބޭރު ބޭފުޅެއް

ކުމި އަހަރު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މާލޭ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖައްސަވާނެ ކަމަށާއި އެ...

އަލީ ވަހީދު އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޖޭޕީ އަށް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު، އަލީ ވަޙީދު އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލީ...

ނަޝީދުގެ ފޭސްބުކް ލައިވް މިއަދު ހަވީރު

ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނާއި ބައްދަލު ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ...

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް

އެމެރިކާ އިން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ސްރީ ލަންކާއަށް އާ ސަފީރަކު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގައުމުގެ ރައީސް، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާ އެމެރިކާ ފަރާތުން ތަމްސީލު...

ޔުމްނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ސަރުކާރުން ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ޔުމްނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިކަން ފުލުހުން...

ޖޭޕީގެ "ހޭވައްލާ" އަތޮޅުތަކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ހޭވައްލާ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ....