ވިންޓަ ކޯނަރުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް

ވެރިރަށް މާލޭގައި ހުރި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ނެގުމަށް ފަހު އެ ތަނުގައި އަޅާ ވިންޓަރ ކޯނާރގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ...

ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެކަން އެމަނިކުފާނަށް އަންގައިފިއެވެ....

ސުއޫދު އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ހުސްނުއް ސުއޫދު އަނެއްކާވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު ސުއޫދު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ. އެކޯޓުގައި ދެން ސުއޫދަށް...

ބާތިލުން އުފަން ވާނީ ވެސް ބާތިލް: ސަވާދު

ބާތިލަކުން އުފަން ވާނީ ވެސް ބާތިލް ކަމަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތަކީ ބާތިލް ޝަރީއަތެއް...

މިހާރު ބަންދުގައި ތިބީ 9 މީހުން: ޕޮލިސް

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ އެެކެއްގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރަތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު...

ފާރިސްއާ ވަކީލުންނަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭނެކަން އަންގައިފި

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ދޫނިދޫގައި ބަންދު ކޮށްފައި ހުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ވަކީލުންނަށް އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލުނުކުރެވޭނެ ކަން އަންގައިފިއެވެ....

ސަސްޕެންޑްވެގެން ތިބޭނެ ކަމެއް ނެތް، މަސައްކަތަށް ނިކުމޭ

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް ނިކުމެ ވަޑައިގަތުމަށް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބުރާ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިބުރާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކައުންސިލަރުން...

އީޔޫން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އައިބީ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ...