ގއ. ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާ: އެމްޔޫއޯ

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާއި ބައްދަލުކުރުމުން ގއ. ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑުކުރުން ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުށްވެރިކޮށް، ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް...

އުމަރަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ގާސިމް

ދާދި ފަހުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ގުޅިވަޑައިގަތުން ބަލައިގަންނަނީ އުފަލާ އެކުގައި ކަމަށާއި އަމިއްލަ ނަމުގައާއި...

ޒަމީރު ނަމަލް ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަ ޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން، އެމްޕީ ނަމަލް ރާޖަޕަކްސައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް...

"ސަފީރުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭގޮތް ހެދީ ދާހިލީ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެތީ"

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސަފީރުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދީ ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އަޒްލީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....