Last Updated: June 9, 10:47
Friday, June 9, 2023
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަރީފު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭނަ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި މި …
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ޑީއެމްޑީ ވަކިކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރަން ރައްޔިތުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސްގެ ކެމްޕެއިންގެ …
ރައްޔިތުން ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިކުނޑި މިހާރު ރަނގަޅުހެން ހީނުވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު މަޖިލިސް …
ނަޝީދުގެ ސިކުނޑި ރަނގަޅުހެން ހީއެއް ނުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް "އޯކޭ" ކަމަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީވާގެ …
މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް އޯކޭ: އީވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރަށްރަށުގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން މަދަނީ ޖަމީއްޔާތަކުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިވިލް …
ޢިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ޖަމީއްޔާތައް ތެދުވަން ޖެހޭ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު …
ރައީސް، އިންތިހާބަށް މަޖިލިސް ހުއްޓުވައިފި: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އައްޑޫ …
ޖަރީމާ ހިންގަނީ ނަޝީދާއި އީވާ، ސަރުކާރެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް …
މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އެޅުވީ ސަރުކާރުން: އީވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ނަޝީދަކީ ޖޭޕީގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް: އިލްހާމް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އެރުވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި 4،000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޖޭޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. …
ގާސިމުގެ ޓިކެޓް ޖަލްސާގައި 4،000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނުނިންމައި މަޖިލީހުގައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ. އީވާގެ …
އީވާގެ މައްސަލަ ނުނިންމައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވުމުން ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް …
އެފްޓީއޭއާ އެކީ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދޭނެ: ފައްޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ނިންމާ އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް …
ޔޫކޭ އަށް ފޮނުވާ މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކަމަށް ޖޭޕީގެ އުތުރުގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ކަންކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރީ ޤާސިމްގެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު …
ދެކުނުގެ ތަރައްގީ އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާ ގުޅިފައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްކޮޅަށްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ރައީސް ހުންނާނީ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ މެޖޯރިޓީއާ އެއްގޮތަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން