މެޑަމް ފާތުން އައްޑޫގައި

ދެހާސް އަށާރައިގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެމްޕޭންކޮށް ދެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހީމްދީދީ މިރޭ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި...

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އަންނަ ހަފްތާގައި މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ލީޑަރު އަދި...

ފާތުން ވަޑައިގަންނަވާތީ ލިންކް ރޯޑްގެ ވަޅުގަނޑުތަކަށް ސިމެންތި އަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހިމް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ލިންކު ރޯޑުގައި ހެދިފައިވާ ވަޅުގަނޑުތަކަށް އެމްއާރްޑީސީން އާދައިގެ މަތިން ސިމެންތި އަޅައި "ފޮރުވައިފި"އެވެ. އެމްއާރްޑީސީގެ...

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ނަޝީދު ލަންކާގައި ބައްދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 13 އަހަރަށް...