މަޖިލީހުގައި ތިބެންވީ މިލިއަނަރުން: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެންވީ މިލިއަނަރުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ދަނގެތި ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ...

"ހިސާން އަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ އެއް ފަހުލަވާން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލްއުސްތާޛާ ހިސާން ހުސެއިން އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ...

އެމްޑީޕީ ވައުދުވަނީ ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓު ދޭން: އީވާ

އެމްޑީޕީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވަނީ، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓު ދިނުމަށް ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ...

އަޅުގަނޑަށްދޭ ވޯޓަކީ ޒުވާން ޖީލަށް ދެއްވާ ވޯޓެއް: ޑރ. އަދީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. އަހުމަދު އަދީލަކީ އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަވާ ހަރުދަނާ ޒުވާނެކެވެ. ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް...

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: މަހުލޫފް

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަހުލޫފް...

ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެ ފަރުވާއަކީ އެޖެންޑާ 19: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެވެސް ފަރުވާއަކީ އެޖެންޑާ 19 ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެޖެންޑާ19 އެކުލަވައިލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް އެމްޑީޕީއިން...

މަސްވެރިއަކަސް، ރޫމްބޯއި އަކަސް ގައުމަށް ހިދްމަތް ކޮށްދެވޭނެ: ދުންޔާ

މަސްވެރިއަކަށް ވިޔަސް އަދި ރޫމް ބޯއިންނަށްވެސް ގައުމަށް ހިދްމަތްކޮށްދެެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުންޔާ...