ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށް ނުދެވޭނެ: ޔާމީން

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޛް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ...