ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް މެޑަމް ފާތުންގެ އީދު ހަދިޔާ

މާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ތިިބި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބައެއް ބަލިމީހުނަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތް އިބްރާހިމްގެ ފަރާތުން އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ...

މެމްބަރު ސައުދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރ ސައުދު ހުސެއިން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސައުދު މިރޭ 10...