Last Updated: April 21, 15:52
Sunday, April 21, 2024
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު ތަރައްޤީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ގައިވެސް އައްޑޫއަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރި އެއް ޒުވާނަކީ މިއަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ …
އަޒާން: އައްޑޫގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޖޯޝުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިކީ ފަންނާނު އަލީ ރަމީޒު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު އޭނަގެ މަންމަގެ އުފަން ރަށް، ހދ. ކުރިނބީގައި އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށްފި އެވެ. އޭނަ މިއަދު …
މަންމަގެ ރަށުގައި އަލީ ރަމީޒު އަލަށް ހުކުރުކޮށްފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
1. ވާއަތުން ކެއުމާއި ބުއިން ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ …
ޝައިތާނީ 4 އަމަލެއް
އައްޑޫ ލައިވް
މިއަދު ޅ. ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ކުރީ އެ ރަށުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހުކުރު ނަމާދު ކުރި އެންމެ ޒުވާން ޙަތީބު ކަމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބުނެފި …
ނައިފަރުގައި މިއަދު ހުކުރު ކުރީ އެންމެ ޒުވާން ޚަތީބު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޝުއާއު 282 ދުވަހު ގަޑި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހާޒިރީއިން ދައްކައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ …
ޝުއާއު 282 ދުވަހު ގަޑި ޖެހުނު، 105 ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވޭ!
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަދު އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރާނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަތީބުކަމގެ ހުއްދަ ދިން ޒުވާން ޙަތީބުންގެ ތެެރެއިން ހަތަރު ޒުވާނަކު ކަމަށް …
ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި އާ ޙަތީބަކު މިއަދު ހުކުރު ކުރާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ނަމާދުކުރާ އަޑު މިސްކިތުގެ ބޭރަށް ނުބެހެއްޓުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް …
ރަނގަޅީ ނަމާދުގެ އަޑު މިސްކިތު ބޭރަށް ނުބެހެއްޓުން
އަހުމަދު ވަހީދު
މި ރޯދަ މަހު އައްޑޫގެ 33 މިސްކިތެއްގައި ހިފުޒުކޮށް، ތަރާވީހު ނަމާދުކުރާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ މި މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދޫގެ …
އައްޑޫގެ 33 މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީސް ކުރޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތަށް ބޮލަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެެގޮތުން އާންމުކޮށް ދިވެހިން ފިތުރު ޒަކާތް …
ފިތުރު ޒަކާތަށް ބޮލަކަށް ނަގާ އަދަދު އާންމުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަތުލިޔުން ފޮންޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެފި އެވެ. "މަގޭ ހުސޭނު" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ފޮންޓު ނެރުނީ އިއްޔެ އާޓް ގެލެރީގައި …
ޕީޖީ ޝަމީމުގެ އަތުލިޔުން ފޮންޓަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ނޫރު މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނަމާދުކުރާ އިމާމަކަށް 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެކަމަށް ހަމަޖެއްސީ އަލްހާފިޒް އިޒްކާން އަޖީބު ހުސެއިނެވެ. …
ނޫރު މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ކުރާނީ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ނޫއީ މޯލްޑިވްސް ކުނާވަށި ރިސޯޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މައުރޫފު އައްޔަންކޮށްފި އެެވެ. އެ މަގާމަށް އޭނަ އައްޔަންކުރި ރިސޯޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިތާ ގާތްނޑަކަށް …
ނޫއީ މޯލްޑިވްސްގެ ޖީއެމްއަކަށް މައުރޫފް
އަހުމަދު ވަހީދު
އިއްޔެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަހެވެ. މި ބައްޔަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މީހުން އެންމެ ގިނައިން މަރުވާ ބައްޔެވެ. ކެންސަރުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި …
ހީނާގެ ކެންސަރުގެ ތަޖުރިބާއިން ތަންކޮޅެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޚްތިރާމް ހޯދި ހައްވާ މުހައްމަދު (ހައްވި) އަކީ ކެރޭ ހިތްވަރު ގަދަ ހިންގުންތެރި ކަނބަލެކެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ …
ހައްވި: ނޫސްވެރިކަމުން ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތަށް
އަހުމަދު ވަހީދު
މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާށެވެ. ފޭދޫއަކީ އަކީ އައްޑޫގެ އަވަށްތަކަށް ބަލާއިރު ވަސީލަތް މަދު ރަށެކެވެ. ގަމުން ފައިބައިގެން އަންނަ މީހާ ފުރަތަމަ އަރަނީ …
ފޭދޫގެ ތަރައްގީ އަކީ އައިބީ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރެއްވި މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) އަކީ އިތުރު ތައާރަފަކަށް ބޭނުން ނުވާ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުޅުދޫއަށް އަގު …
ޝާޑު: ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީގެ ހަގީގީ ބާނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު