Last Updated: October 3, 14:06
Monday, October 3, 2022
އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ހީޑްމޭރީ ސްޓެފީނީޝީ ޕައިޕާ ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އަށް …
ނާސާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޯނަޓަކު ރާއްޖެ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ހުރީ އައްޑޫގައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ރަސްމީ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 109 އަހަރުގެ އެ މީހާ އަކީ …
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، އެޕަލް އަށް އެޕެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދުބާއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ 9 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 8 އަހަރުގައި …
އެޕަލް އިން 9 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިހާ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ ނޮވެމްބަރުގެ 10 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި …
މީދޫ ކައުންސިލަރު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑރ. އަބްދުﷲ ވަހީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އޭނަގެ މައްޗަށް ކަށުނަދާމުކުރުން އޮންނާނީ އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ …
ޑރ. ވަހީދުގެ ޖަނާޒާ އަސުރަށް ފަހު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސައުދި އަބިއްޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ކިންގް އަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑަށް ރާއްޖޭން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ …
ސައުދީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑަށް ނަބީހު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް މުޙައްމަދު އަހުމަދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގައި އަވަހަރާވި މުހައްމަދަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ …
ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް އަވަހާރަވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަހިހް ނަސީމް އަވަހާރަވެފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޝައިހް …
ބީއޭ ނަސީމް އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ޖާޒީއެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ނީލަމެއްގައި ވިކިއްޖެ އެވެ. މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން 1998 ގައި އެންބީއޭ ފައިނަލްގައި މިހާރު …
ޖޯޑަންގެ ޖާޒީއަކަށް ރެކޯޑް އަގެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބްރެނިއާ ކޮއްޓެފަރު މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރެލް މެނޭޖަރު (ޖީއެމް) ގެ މަގާމަށް އައްޑޫ މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ރިސޯޓްގެ އެންމެ އިސް މަގާމަށް …
ބްރެނިއާ ކޮއްޓެފަރުގެ ޖީއެމަކަށް އައްޑޫ މީހެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރިސޯޓެއްގައ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ އައްޑޫ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުގެ ވަރަށް ފަތިހުގެ ވަގުރެއްގައި މަރުވީ ގއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ރޮބިންސަން ރިސޯޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން …
ރިސޯޓެއްގައި އައްޑޫ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެޕަލް ކުންފުނި ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މޭސްތިރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ހަނދާނުގައި ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. އޭނަގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ލޯންޗްކުރި …
ޖޮބްސްގެ ހަނދާނުގައި ވެބްސައިޓެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އާތިފް އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ. މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރި އާތިފްއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ …
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް އާތިފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އައްޑޫ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑްކުރި އެތަނުގެ މަސައްކަތުގެ މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު އައިމިނަތު ދީދީ (އާމިންދައްތަ) …
އާމިންދައްތަ އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނެރެން އަންގައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން، ސްޓާބަކްސްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އިންޑިއާގެ މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ މަގާމަށް އިއްޔެ އައްޔަންކުރީ އިންޑިއާ އަށް އުފަން 55 އަހަރުގެ …
ސްޓާބަކްސްގެ ސީއީއޯއަކަށް އިންޑިއާ މީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގދ. ތިނަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ތިނަދޫ ކަސްޓަޑްއާގޭ ހައްވާފާނު (ހައްވަހަންތަ)، 80، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ އޭނާ ފެނުނީ …
ތިނަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހާ މަރުވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ