Last Updated: January 16, 22:08
Saturday, January 16, 2021


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަންނަ ބަހަކުން ބުނާ އެއްޗެއް ބޮލަށް ވަންނާނެއެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ ތެރެޔަށް ވަދެ ގަރާރުވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި މާދަރީބަހުން …
އަފިރިންގެ ބަހުން ސީދާ ހިތުން ހިތަށް!
އައި އެލް
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑު 7ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މަރިޔަމް މިނާ މުހައްމަދު ސަލީމަކީ އަބަދުވެސް މޫދާއި ރައްޓެހި ކުއްޖެކެވެ. ފެތުމާއި މޫދު ކުޅިވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމަށް ހުންނަ …
މިނާ، އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ފީނަނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސީދާ ރިވިއުއަކަށް …
ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތުގެ މައްޗަށް ކަޅިހިންގާލުމެއް!
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން …
ގަން އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެެއްލުމެއް!
އިނގިރޭސިން އައްޑޫގައި ތިބި ދުވަސް ވަރަކީ އެދުވަސް ވަރުގައި އައްޑޫ މީހުންނަށް ސިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ތަކެއް ލިބުނު ދުވަސް ވަރެކެވެ. އެގޮތުން 6 …
އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ޓްވިން ސިޒޭރިއަން: މި ޓްވިންސް ކޮބާ؟
އަމީރާ
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެއްކުނު ވާހަކައަކީ މަޝްހޫރު ފިޓްނެސް އިންސްޓްރަކްޓަރ، ފާޒިލް އިސްމާއިލް(ފިޓް ފާޒިލް) ގެ ގިވްއަވޭއެވެ. އަގުބޮޑު އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެއްގެ މުދަލާއެކު …
ފާޒިލްގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްކޭމް، ފާޒިލްގެ ދުލުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ، 'ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ' ގެ ތަރި، ޑެނީ މާސްޓަސަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ލޮސް އެންޖެލެސް ކައުންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް އެޓާނީ، ޖެކީ ލޭސީ …
ޑެނީ މާސްޓަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ …
އަލީ ވަހީދު: ކޮވިޑާއި އެކު އަރިއަޅާލި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި!
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެޓެއްގައި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެއަހަރުވީއެވެ. އެތައް ފޮނި އުއްމީދުތަކާއި އެކު …
އޮއްތޮގެ މެސެޖު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި ހިނގާނަން!
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެންޓިލޭޓަރަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ އެއް މެޝިނެވެ. މި މެޝިނަށް …
މީދޫ ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި
ކާމިޔާބް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެއެވެ،\. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެފައިވަނީ …
ބޮލީވުޑް ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ހޮލީވުޑްގެ މައްޝޫރު އެކްޓަރ ޓޮމް ހޭންކްސް އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން ރިޓާ ވިލްސަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޓޮމް އަދި ރިޓާ، 63، އަށް …
ޓޮމް ހޭންކްސްއާ ރިޓާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް
އަހުމަދު ނަސޫހް
18 އަހަރުވަންދެން ނިކަމެތިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް މަގުތަކަށް ނިކުމެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ހަދިޔާއަކަށް ލިބުނީ ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރު ކަމަށް ކުރީގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު އަހްމަދު ހިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
"ނިކަމެތިންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ހަދިޔާއަކީ ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރު"
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އޮތީ ފުނިޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދްމަތް ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މުޅި ކުންފުނީގައި އޮތީ …
އާދަމް އާޒިމް: ހިންގުންތެރި، ހީވާގި، ހިތްހެޔޮ ނަމޫނާއެއް!
އާމިނަތު ހުސެއިން
ދެއަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އަދި މުނިކާފަކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ …
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ބައްޕައާއި، ކާފަ އަދި މުނިކާފަ!
މުހައްމަދު އައިމަން