މޯލްޓާގެ ނޫސްވެރިޔަކު މަރާލައިފި

މޯލްޓާގެ ނޫސްވެރިޔެއްގެ ކާރުގައި ބޮމެއް ހަރުކޮށް، ގޮއްވާލާ މަރާލައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 53 އަހަރުގެ ޑަފްނީ ކަރޫނާ ގަލީޒިއާއަކީ އެގައުމުގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް...

މުންތަގިމް ރެފްރީ ދާއިރާ އިން އާ ފައްތަރަކަށް

ލެވެލް ދޭއްގެ ރެފްރީ ފާސް، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު މުންތަގިމް ހާސިލްކޮށް ތާރީހުގެ ތެރެއިން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. މުންތަގިމަކީ ލެވެލް ދޭއްގެ...

މި ފަހަރު ނޮބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް އައިކޭން އަށް

މި އަހަރުގެ ނޮބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ލިބިފައި ވަނީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެމްޕެއިނަށެވެ. "އިންޓަނޭޝަނަލް ކެމްޕެއިން ޓު އެބޮލިޝް ނިއުކްލިއާ ވެޕަންސް"...