ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަބުދުލް ބާރީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ....

ހިތަދޫ ސޯދިގްގެ ދެ ފޮތެއް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް

"ސުވާދީވް އާއި ހަވަރު ތިނަދޫ" އަދި "ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި އަލްފާޟިލް އަލްމަރްހޫމް ޢަބްދުﷲ އަފީފް ދީދީގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ ތެރެއިން" ގެ ނަމުގައި ހިތަދޫ ޢަބްދުﷲ ސޯދިގް...

އައްޑޫގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހިމްނާ ޖަޕާނަށް

ޖަޕާނުގެ ގިފޫގައި މިމަހުގެ 7 ކުން 10 އަކަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢެޝިއަން ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ އަރަމުން އަންނަ އެތްލީޓް އައިޝަތު...

ފާގަސަން ކުއްލި ސާޖަރީއަކަށް ފަހު އައިސީޔޫގައި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު ސާ އެލެކްސް ފާގަސަން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިއްހީ ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން ކުއްލި ސާޖަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން...

އޭއައިއޭގެ އެމްޑީއަކަށް ލަތީފް

އައްޑޫ ސިޓީ، ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އޭއައިއޭ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، މުހައްމަދު ލަތީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ...

މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް ނަބާހާ އަށް

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށްދޭ "ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް" މިފަހަރު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ފާޠިމަތު ނަބާހާ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ކަލާސް އެވޯޑު...

ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށް ދިން ފުލުހަކަށް ތައުރީފު

ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް، ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަަށް އެތައް ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން އެބަދެއެވެ....