Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
ބ. އަތޮޅުގެ ބައޮސްފިއާ ރިޒާވް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫގެ ރިސޯޓްގެ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އިންޑިއާގެ މީހަކު އަައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ރިސޯޓްގެ އެންމެ …
މިރިއަންދޫ ރިސޯޓްގެ ޖީއެމަކަށް އިންޑިއާ މީހެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ޑޭވިޑް މަޖް …
80 އަހަރު؛ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުރީދޫގެ އެމްބެސެރަކަށް އައްޑޫގެ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" ހުސައިން ރަމްޒީ ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު މާ ގަސް ހެއްދުމަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ "ފެހި …
އުރީދޫގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޯޑެއްގެ މަތީގައި ފަލި ޖަހައިގެން ބޭރުގެ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ހުރަސްކުރުމުގެ ދަތުރަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 17 ގައި ހުވަދު އަތޮޅުން މި "އެޑްވެންޗަ" …
ޑެމިއަން: ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ހުރަސް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް އޮތް ފްރާންސްގެ ސިސްޓަ އެންޑްރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ރެކޯޑް އާ މީހަކަށް ދީފި އެވެ. އެންމެ …
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އަށް 115 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 118 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވި މީހާ އަކީ ފްރާންސްގެ ލުސިލް ރޭންޑަން (ސިސްޓަ …
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މިސް އެމެރިކާ އާބޮނީ ގެބްރިއަލް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ …
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އެމެރިކާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މާލިމީ، ސީނިއާ ސާޖަންޓް ސަންފާ އިބްރާހީދީދީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ …
އަންހެން މާލިމީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން ހާސިލްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބެޗުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ކޮންސްޓަބްލް މުހައްމަދު މިސްދާދް މީޝާޤް ހޮވިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން …
ފުލުސް ކޯހުގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިސްދާދް
މޫސާ މަތުލޫބް
ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް (އައިއެންސީއީއައިއެފް) ގެ ޕްރޮފެސަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އަކީ އެ …
މުނީޒާ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދެހާސް ވިހިން ފެށިގެން "ނިޒާމުން ގެއްލިފައިވާ" ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޖެކް މާ، އެންޓް ގްރޫޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން …
ޖެކް މާ "ސައިޒުން ކުޑަވެއްޖެ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސޮނެވާ ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ރިސޯޓްސްގެ ވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ …
ސޮނެވާގެ ވެރިޔާ އަށް ޔޫކޭ އިން ހާއްސަ ޝަރަފެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ބައިގަނަރުނަށް ވުރެ ކުރިން އެމެރިކާ އިން ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަށް މަގަފަހިވުމުގެ ބޮޑު އެހީއަކަށްވި ޖައްވީ މިޝަން އެޕޯލާ 7 ގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި …
އެޕޯލޯ 7 ގެ ފަހު މީހާ ވެސް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިބުރާހިމްރަހާގެ އިބުރާހިމް ޝިހާބް ނުވަތަ ރިސޯޓު ނަމުން ނަމަ ހެރީ ބެއްޔާ އަށް އައްޑު އަތޮޅު ގަމުން އިނގިރޭސީންގެ ވަޒީފާ ލިބުނީ 1963 ގައި ކަމުގައި ހަނދާންވަނީ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ހެރީ ބެއްޔާ ޓޫރިޒަމްގައި ފިސާރި އުޅުނު
އައިސީ
އިންޑިއާގެ ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު "ޗިކެން ޓިއްކާ" މަސާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ކަމަށް ބުނާ މަޝްހޫރު ޝެފް އަލީ އަހުމަދު އަސްލަމް މަރުވެއްޖެ އެވެ. ސްކޮޓްލޭންޑް ގްލާސްގޯސް ނިސްބަތްވާ …
ޗިކެން ޓިއްކާ މަސާލާގެ މޭސްތިރިޔާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވޯލްޑް ކަޕް ބަަލައިގެން ބްރެޒިލްގެ މީހަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރި …
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލައިގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން