ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހިތަދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައި ނުވާ ހިތަދޫ މީހަކު ތިން މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން...

ސްޓެފަން ހޯކިން މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސައިންޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފަން ހޯކިން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާގެ އާއިލާ އިން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައި ސްޓެފަން...

ފާރިސްގެ އަނބިކަބަލުން ވެސް މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަން ފަަށައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް މަޖްލިސް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އަނބިކަބަލުން މަރިޔަމް ލީޝިޔާ ރައޫފް އިދިކޮޅު...

ހަޤީޤީ "ގަޓް" މީހުން ފެންނާނީ މިހެން!

ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަދު މާލޭ ގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ. ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި...