Last Updated: January 21, 15:27
Friday, January 21, 2022
ކ. ގާފަރަށް އަރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޮލުގައި މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅައިގަންނާނީ އެރަށުގެ ބަނދަރު މަތީ ހަދާފައި ހުރި އެރަށް ރަމްޒްކޮށްދޭ ބިނާގަ އެވެ. އެއީ …
ގާފަރުގެ މޮނިއުމަންޓާއެކު އިނާން އެންމެ އުހަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ، ދިރުހަމް، އިމްރާހިމް ނިޒާމަކީ އަވަށުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ޝަޚުސެކެވެ. ކަރަންޓު މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިބްރާހީމަކީ، މެކޭނިކަލް އަދި އޮޓޮމެޓިކް …
ކަރަންޓު ގޭޓަކާއި 'ސައިކަލު' ޕެން ޑްރައިވެއް އީޖާދުކުރި ދިވެއްސެއް!
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލް މެޗް ފެށުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނައިރު އޭގެ އެތައް ގަޑިއިރު ކުރީއްސުރެ އިންގްލޭންޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ޕާޓީތައް ބާއްވާ އުފާފާޅު ކުރަން …
މެޗް ނުފެށެނީސް އިންގްލޭންޑްގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަން ފަށައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ފަހުން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ސިޑްނީގައި 90 އަހަރުގެ އަންހެނެެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. …
މި އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ބަނގްލަދޭޝް ފެކްޓްރީގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގާ ފެކްޓްރީގެ ވެރިޔާގެ އިތުުރުން އޭނާގެ 4 ދަރިން ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް …
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ބަނގްލަދޭޝް ފެކްޓްރީގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލައިގާ އިތުރު 4 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވާތާ ތިން ވަރަކަށް މަސްވެފައިވާކަމަށްވެސް …
ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓު ޝާފިއު ޖަމީލް (ޖަޒީރާ ޝާފިއު) އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައިސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޭއި …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ޝާފިއު އައްޑޫ ސިޓީގެ ނައިބް ރައީސަކަށް!
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ފޮނި މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގާބިލް މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުދީ އިންތިހާބުކޮށްގެންނެވެ. ކައުންސިލް ތަކަކީ …
މީދޫގެ ފަހުރު ދަމަހައްޓާދޭނަން: ސާލިހާ
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އައްޑޫ ފިކުރު ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އާމިނަތު …
އަދާލާ ދޭ ޔަގީންކަން: ދިރުވާނީ އައްޑޫ ފިކުރު!
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރަކަށް އެކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ސަމާހު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސަމާހު ވަނީ …
ބީއެމްއެލްގެ ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސަމާހު
އަލީ ހުޒާމް
ސ.ހިތަދޫ އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނަތުފް ނަސީރު އަކީ ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުއްޖެކެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު …
ނަތުފް ނަސީރު: ޒުވާން އީޖާދީ ސިކުނޑިއެެއް!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަންނަ ބަހަކުން ބުނާ އެއްޗެއް ބޮލަށް ވަންނާނެއެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ ތެރެޔަށް ވަދެ ގަރާރުވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި މާދަރީބަހުން …
އަފިރިންގެ ބަހުން ސީދާ ހިތުން ހިތަށް!
އައި އެލް
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑު 7ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މަރިޔަމް މިނާ މުހައްމަދު ސަލީމަކީ އަބަދުވެސް މޫދާއި ރައްޓެހި ކުއްޖެކެވެ. ފެތުމާއި މޫދު ކުޅިވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމަށް ހުންނަ …
މިނާ، އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ފީނަނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސީދާ ރިވިއުއަކަށް …
ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތުގެ މައްޗަށް ކަޅިހިންގާލުމެއް!
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން …
ގަން އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެެއްލުމެއް!