Last Updated: July 23, 18:18
Tuesday, July 23, 2024
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނިއުރޯސާޖަން ޑރ. އަލީ ނިޔާފު އޭޑީކޭ އިން ވަކިވެވަޑައިގެން، އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލާ އޭނަ ގުޅިވަވަޑައިގަތްކަން މިއަދު …
ނާރުގެ ޑޮކްޓަރު ނިޔާފު އޭޑީކޭ ދޫކޮށް އައިޖީއެމްއެޗަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގުގެ ބައޮގްރަފީ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި މަހު ނެރެން ނިންމާފައިވާ މި ފޮތް ލިޔެފައި ވަނީ ކުރީގެ …
ފުއާދު ތައުފީގުގެ ބައޮގްރަފީ ނެރެނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެކި ކަހަލަ އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތަތަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުން ރާއްޖޭހެ ޖަމިއްޔާ، ހިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން، ދިވެއްސަކަށް މަސްނޫއީ ފައެއް …
އެތައް ބައެއްގެ އެހީގައި ލިބުނީ ފައެއް!
އަހުމަދު ވަހީދު
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެއްސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެއްވާ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު އައިޝަތު އަނާން ޝަފީއު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ، އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަނާން އަވަހާރަވީ ސްރީ ލަންކާގަ އެވެ. …
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރަކު ނިޔާވެއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޑޮލީ ޗައިވާލާގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސެލެބްރިޓީ ސުނިލް ޕަޓިލް ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރޭގައި އޭނަ ހުރި ރިސޯޓްގެ …
ޑޮލީ ޗައިވާލާގެ ސައި ހެދުން ރާއްޖޭގެ ބީޗަކުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޅަ ކުރެހުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ގާނާގެ އެންމެ އެއް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭސް-ލިއަމް ނަނާ ސޭމް އަންކްރާގެ ނަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް …
މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޅަ ކުރެހުންތެރިޔާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުގެ 36 ވަނަ ބެޗްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ސާޖަންޓް އަހްމަދު ނިހާދު ހޮވިއްޖެ އެވެ. ކޯސް ނިންމަން ރޭ އައްޑޫ …
ފުލުހުންގެ ތަމްރީނު ކޯހުން އެއް ވަނަ ނިހާދަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަލަސްތީނުގެ ޕްރޮފެސަރު ޑރ. ހަސަން އަލް ކުރުދީގެ އާއިލާ ގާޒާ އިން ނެރެ، …
ފަލަސްތީނު ޕްރޮފެސަރުގެ އާއިލާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ކައުންސިލަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރައްވައިފި އެވެ. ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރެއްވީ ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދެވެ. އޭނަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރެއްވީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ބިޒްނެސް …
އައްޑޫ ކައުންސިލަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ އެކަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލެވެ. އޭނަ އަށް "ކޮށައިމަށައިގެން ވެސް" ރަނގަޅަށް އިނގިރޭސި ބަހުން …
ނޫރައިންގެ އިންޓަވިއު އަށް ހުސް ތައުރީފު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގާނާގެ ޒުވާން ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ގަޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ގަހުގައި ބައްދާލައިގެން ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ މިފަދަ ރެކޯޑެއް މީހަކު ހެދި ފުރަތަމަ …
ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ގަހުގައި ބައްދާލައިގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު ތަރައްޤީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ގައިވެސް އައްޑޫއަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރި އެއް ޒުވާނަކީ މިއަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ …
އަޒާން: އައްޑޫގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޖޯޝުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިކީ ފަންނާނު އަލީ ރަމީޒު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު އޭނަގެ މަންމަގެ އުފަން ރަށް، ހދ. ކުރިނބީގައި އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށްފި އެވެ. އޭނަ މިއަދު …
މަންމަގެ ރަށުގައި އަލީ ރަމީޒު އަލަށް ހުކުރުކޮށްފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
1. ވާއަތުން ކެއުމާއި ބުއިން ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ …
ޝައިތާނީ 4 އަމަލެއް
އައްޑޫ ލައިވް
މިއަދު ޅ. ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ކުރީ އެ ރަށުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހުކުރު ނަމާދު ކުރި އެންމެ ޒުވާން ޙަތީބު ކަމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބުނެފި …
ނައިފަރުގައި މިއަދު ހުކުރު ކުރީ އެންމެ ޒުވާން ޚަތީބު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޝުއާއު 282 ދުވަހު ގަޑި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހާޒިރީއިން ދައްކައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ …
ޝުއާއު 282 ދުވަހު ގަޑި ޖެހުނު، 105 ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވޭ!
އައިޝަތު އަޒުހާ