Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމަ ހީރަބެން މޯދީ އަށް މިއަދު 100 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. އޭނާ އުފަންވީ ޖޫން 18، 1923 ގަ އެވެ. …
މޯދީގެ މަންމަ އަށް 100 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ. ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޝަހީމަށް …
ޝަހީމަށް މަދީނާ ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް، ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ރިޓަޔާޑް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ދީދީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު …
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ދީދީ އައްޔަންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި އެވެ. ހިމްނާ ރެކޯޑް އާކުރީ ގައުމީ ޓީމުގެ ޓައިމް ޓްރަޔަލްގައި …
ހިމްނާ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، މި މަސައްކަތް ޒަމާނީ ގޮތަށް މިހާރު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ މީދޫ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" އަށް އަނެއްކާ ވެސް …
"ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" އަށް އޮތީ ކުރިއެރުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބިފައި ނެތް ޝަރަފެއް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ތަރި ލެބްރޯން ޖޭމްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. …
ލެބްރޯން ޖޭމްސް އަކީ މިހާރު ބިލިއަނަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑރ. އަހުމަދު ސައީދު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކަށް ތައިލޭންޑަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ ގައުމުގެ …
ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު ސައީދު ދެ އަހަރަށް ތައިލޭންޑަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިދިޔަ އަހަރު މެޓަ އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ފޭސްބުކް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ސީއޯއޯ) ޝެރީލް ސެންޑްބާގް 14 އަހަރު ފަހުން އެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން …
14 އަހަރު ފަހުން މެޓަގެ ސީއޯއޯ ވަކިވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޓޮމޮތީ ސޯޔާ (ޓިމް) މަގާމު ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ބޭންކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޭނާ މިއަދު ފޮނުއްވި …
ޓިމް ބީއެމްއެލް ދޫކޮޮށްލަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކުލަބް، ވެސްޓް ހަމަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކާޓް ޒޫމާ އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާތައް ސާބިތުވެ، 180 ގަޑިއިރުގެ …
ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރުމުން ޒޫމާ އަށް އަދަބެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ހައިކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މިއަދު ކަމަށެވެ. ނުހަނު ފަހުން ޖޭއެސްސީން ވަނީ …
ފަނޑިޔާރު ރައޫފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށްދާ …
މި އަހަރު އަމީރުލް ހައްޖަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަނަކަށް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު އިތުރު ދައުރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ޔޫޝަޢު އެ މަގާމަށް ފުރުތަމަ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 2021 ގައި …
އިތުރު ދައުރަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ޔޫޝައު
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ތަމްރީނުތަކެއް ހަދަނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާ ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ސުލްތާންގެ ހަނދާނުގައި އޭނަގެ އާއިލާ އިން އއ. ހިމަންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އަޅައިފި …
ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ހަނދާނުގައި ހިނަވާގެއެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މެލޭޝިއާގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އަހުމަދު ރިޔާޒީ (ޑާޑި) ގެ ހަނދާނުގައި ފެހުރިއްސަކަށް ނަން ދީފި އެވެ. އޭނަގެ ހަނދާނުގައި "ޑާޑި" …
ފެހުރިއްސަކަށް "ޑާޑި" ގެ ނަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރޮޒޭއަކީ އަސްލު ގަދަ މީހެއް. ކޮލެޓީ މީހެއް އެއީ. އޭނާ އެކުރާ ކެމްޕެއިން އަސްލު ނުކުރެވޭނެ. އައްޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށިން މި ފަހަރުވެސް ފައްޔާޒުއަށް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް …
ރޮޒޭ: ބޮޑެތި ޗެލެންޖުތަކުން އަބަދު ވެސް އެއް ވަނަ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް