މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މީޑިއާ...

މަޖިލީހަށް ވަނުމުން އަމީތު ހައްޔަރު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު މެންބަރުންތަކަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމިތު...

"އިންޑިގޯ"ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ އިތުރު އެއާލައިނެއް ކަމުގައިވާ "އިންޑިގޯ" އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިގޯގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ފުރައިގެން މިއަދު...

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ މަޤާމް ހުސްވާތީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 183 ވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހި...

އައިޝާ، އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތަށް ޖަމިއްޔާއެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ، ގައުމު އާރާސްތު ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށާއި، އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޖަމިއްޔާއެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ...