ހުމާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިދުވަސްވަރަކީ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަ ދުވަސްކޮޅަސްވުމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެދާނެތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން...

ހިތްވަރު ހޯދަންވީ ވާފިރު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިންނެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޚާބީ ބައިވެރިޔާ ފައިސަލް ނަސީމު ދާދިފަހުން އައްޑުވަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މީދުވަށް ވަޑައިގެން...

މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ދިވެހި ބޭސްވެރިޔާ މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު (ޑރ. މުހައްމަދު މަނިކު) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ބަލިވެ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއްވުމަށް ފަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް...

ޝަހީދު ގާޒީ: 6 މަސްތެރޭ ދެ ޕްރޮމޯޝަން، ރެކޯޑެއް!

އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހީދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ މިޞްރުގެ އިތުރުން ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ (މިހާރުގެ އިސްލާމިކް...

މެޑަމް ފާތުން އަށް "ވުމަން އޮފް ދަ އިޔާ" އެވޯޑް

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް (މެޑަމް ފާތުން) ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމަނާއަށް "ވުމަން އޮފް ދަ އިޔަރ" އެވޯޑް އަރުވާފައިފިއެވެ....

"މިގެއިން އަބްދުﷲ ސަޢީދު ވެއްދި އެއްޗެއް ފެނޭތޯ؟"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިން މޭޓް ހުޅުމީދޫގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު އެބޭފުޅުންނަށް...