Last Updated: June 23, 15:45
Wednesday, June 23, 2021
އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓު ޝާފިއު ޖަމީލް (ޖަޒީރާ ޝާފިއު) އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައިސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޭއި …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ޝާފިއު އައްޑޫ ސިޓީގެ ނައިބް ރައީސަކަށް!
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ފޮނި މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގާބިލް މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުދީ އިންތިހާބުކޮށްގެންނެވެ. ކައުންސިލް ތަކަކީ …
މީދޫގެ ފަހުރު ދަމަހައްޓާދޭނަން: ސާލިހާ
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އައްޑޫ ފިކުރު ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އާމިނަތު …
އަދާލާ ދޭ ޔަގީންކަން: ދިރުވާނީ އައްޑޫ ފިކުރު!
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރަކަށް އެކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ސަމާހު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސަމާހު ވަނީ …
ބީއެމްއެލްގެ ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސަމާހު
އަލީ ހުޒާމް
ސ.ހިތަދޫ އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނަތުފް ނަސީރު އަކީ ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުއްޖެކެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު …
ނަތުފް ނަސީރު: ޒުވާން އީޖާދީ ސިކުނޑިއެެއް!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަންނަ ބަހަކުން ބުނާ އެއްޗެއް ބޮލަށް ވަންނާނެއެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ ތެރެޔަށް ވަދެ ގަރާރުވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި މާދަރީބަހުން …
އަފިރިންގެ ބަހުން ސީދާ ހިތުން ހިތަށް!
އައި އެލް
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑު 7ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މަރިޔަމް މިނާ މުހައްމަދު ސަލީމަކީ އަބަދުވެސް މޫދާއި ރައްޓެހި ކުއްޖެކެވެ. ފެތުމާއި މޫދު ކުޅިވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމަށް ހުންނަ …
މިނާ، އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ފީނަނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސީދާ ރިވިއުއަކަށް …
ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތުގެ މައްޗަށް ކަޅިހިންގާލުމެއް!
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން …
ގަން އެއާޕޯޓަށް މިދިޔަ އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެެއްލުމެއް!
އިނގިރޭސިން އައްޑޫގައި ތިބި ދުވަސް ވަރަކީ އެދުވަސް ވަރުގައި އައްޑޫ މީހުންނަށް ސިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ތަކެއް ލިބުނު ދުވަސް ވަރެކެވެ. އެގޮތުން 6 …
އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ޓްވިން ސިޒޭރިއަން: މި ޓްވިންސް ކޮބާ؟
އަމީރާ
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެއްކުނު ވާހަކައަކީ މަޝްހޫރު ފިޓްނެސް އިންސްޓްރަކްޓަރ، ފާޒިލް އިސްމާއިލް(ފިޓް ފާޒިލް) ގެ ގިވްއަވޭއެވެ. އަގުބޮޑު އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެއްގެ މުދަލާއެކު …
ފާޒިލްގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްކޭމް، ފާޒިލްގެ ދުލުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ، 'ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ' ގެ ތަރި، ޑެނީ މާސްޓަސަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ލޮސް އެންޖެލެސް ކައުންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް އެޓާނީ، ޖެކީ ލޭސީ …
ޑެނީ މާސްޓަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ …
އަލީ ވަހީދު: ކޮވިޑާއި އެކު އަރިއަޅާލި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި!
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެޓެއްގައި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެއަހަރުވީއެވެ. އެތައް ފޮނި އުއްމީދުތަކާއި އެކު …
އޮއްތޮގެ މެސެޖު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި ހިނގާނަން!
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެންޓިލޭޓަރަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ އެއް މެޝިނެވެ. މި މެޝިނަށް …
މީދޫ ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި