Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގެ ސީއީއޯ ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ސޯލިހު …
އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ދާން ފުރުސަތު ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހާއްސަކުރި ޖާގަތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޙައްޖު …
ބޮޑެތި ބަލީގެ މީހުންނަށް ހައްޖު ޖާގަތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ މިހާރު އުފުލަމުންދާ ވޭނާ އެކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ މަތީގައި ދައްކަމުން އަންނަ ހިތްވަރު ފެނިފައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް ތަރިއެއް ކަމަށްވާ މޭގަން …
އެމެރިކާގެ ޓިކްޓޮކް ތަރިއަކު އިސްލާމްވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ އިރު، އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ދިވެއްސަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، ރޭ އޭނަ އަށް …
އިޒްރޭލަށް "ތާއީދުކުރާ" ދިވެއްސަކަށް ނުރުހުން!
އަހުމަދު ވަހީދު
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރްޔަމް ވަހީދު ހަމަ ޖައްސަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނަ …
ސިވިލް ކޯޓްގެ އިސް ގާޒީއަކަށް މަރްޔަމް ވަހީދު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މުހައްމަދު މިއްސަތު މައުސޫމަކީ އުފަންވި އިރު ވެސް އުނަގަނޑުން ތިރި ރަނގަޅަށް އުފެދިފައި ނެތުމުން ހިނގުމުން ނުކުޅެދިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. އައްޑޫ ފޭދު އަށް އުފަން އުމުރުން 9 …
މިއްސަތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެހީވަމާ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ސްކޫލެއްގައި ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް މާއްދާ 53 އަހަރު ވަންދެން ކިޔަވައި ދީގެން އެމެރިކާގެ ޓީޗަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެ …
ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް ކިޔަވައި ދީގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ހަދަން ޖެހޭ އިތުރު ސާޖަރީއަކަށް އާންމުންގެ އެހީ އަށް އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުﷲ އައްސަދު އަނެއްކާ …
އައްސަދަށް ތިން ވަނަ ސާޖަރީއެއް؛ އެހީ ބޭނުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެގޮތުން ހިލްޓަން …
ދިވެއްސަކަށް ހިލްޓަނުން ތާރީހީ މަގާމެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ވަކާލާތުކުރާ އިރާންގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިނާމު ދޭން މިއަދު ނިންމީ ޖަލު ބަންދެއްގައި ހުރި …
އިރާންގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަލަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަޔތް ޑރ. މުހައްމަދު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާ ދތެރޭ މި އޮތް އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނަކަށް މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. …
މުއިއްޒުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ފިރުޒުލް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން އެމެރިކާގެ 104 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ސްކައިޑައިވްކޮށްފި އެވެ. ޝިކާގޯ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮރޮތީ ހޮފްނާގެ މި ސްކައިޑައިވް މިދިޔަ އާދީއްތަ …
104 އަހަރުގައި ސްކައިޑައިވެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެންސަރު ބަލިއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ރެހެނދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އާމިނަތު އަލީ އާދަމް (އާމި) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ދެމުންދިޔައީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި …
ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ 10 އަހަރު އާމި ނިޔާވެއްޖެ
މޫސާ މަތުލޫބް
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރު 2028 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ފައްޓަވައިފި އެވެ. އޭނަގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓަތަކުގައި އަމިއްލަ ފޮޓޯއާ …
އުމަރު 2028 އަށް ކެމްޕޭން ފަށައިފި!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސައިކަލު ރޭސް ޖަހާ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯށް ނިއު ޒީލެންޑްގެ އުމުރުން 98 އަހަރުގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލެސްލީ ހެރިސް އެންމެ ފަހުން …
އުމުރުން 98، ސައިކަލު ރޭހަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލެ މެރީޑިއަން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ރިސޯޓް މެނޭޖަރަކަށް މުހައްމަދު ސާބިރު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 20 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާހުރި ސާބިރަކީ އައްޑޫ ފޭދު އަށް …
ލެ މެރީޑިއަންގެ ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރަކަށް ސާބިރު
މުޙައްމަދު ހަނީފު