ބިލް ގޭޓްސް ރާއްޖޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އަދި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި...

ހަސަން ލަތީފް މަގާމުން މުސްކުޅިކޮށްފި

ފޭދޫގެ ކަތީބުކަމާއި ބޮޑު ކަތީބުކަން ވެސް ކުރެއްވި އަދި ފޭދު އަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ހަސަން ލަތީފު މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރައްވައިފި...

ޒިމްބާބުވޭގެ އާ ރައީސް ނަންގާގްވާއަކީ ކާކު؟

ޒިމްބާބުވޭގައި މިދިޔަ ދެހަފްތާތެރޭގައި އުފެދުނު ސިޔާސީ ކޯޅުންތައް މިހާރުމިވަނީ ނިމުމަކާ ގާތަށް އައިސްފައެވެ. މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން އައިއިރު އަސްކަރިއްޔާގެ ފިއްތުން ތަކާހެދި ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ...