"މަގޭ މާލެ މާ، ފަރިވެފައި ރީއްޗެއް ނޫން"

ސިޑްނީ ބަނދަރުގެ ރީތިކަމާއި، ނިއުޔޯކް ބަނދަރުގެ އަލިތަކަށްވުރެއް، މަގޭ މާލެ މާ ފަރިވެފައި ރީތިކަމަށް މޭނާ ޙައްސާން ޖޯޝާއިއެކު ކިޔާފައިވާ ލަވައަކީ ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވާލާ ކަށިން...

ސުވަދީބް އުފައްދަން ޖެހުނީ ކީއްވެ؟

* ސުވަދީބު އުފެއްދީ ދިވެހި ދައުލަތުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެހީވާން ދެކޮޅު ހެދުމުން. * ސުވަދީބް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފަންވުމާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔަ. *...

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކޫޑި އެބަ ފެނެ އެވެ.

ދަންވަރު ހޭލާހުރި ވަގުތެއްގައި ޓީވީގެ އެކިޗެނަލްތައް ބަދަލުކުރަމުންގޮސް ބަންޑާރަ ބޮޑުޓީވީއަށް އަޅުވައިލެވުނު ވަގުތު ފެނުނީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރުކުރީން ކޮންމެވެސްތާކުން އަހަރެންނަށް ފެނިފައިވާ މޫނެކެވެ. ހަނދާނުގެ...

ފްލައިން ސްކޫލް ބޭރުކޮށްލުން؛ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަނިޔާއެއް

ފޭދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުންނަ ކެފޭއަކަށް އަހަރެން އާއްމުކޮށް ވަންނަމެވެ. އެތާގައި އިންނައިރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީހުންނާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު މީހުންނާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. އަތޮޅަށް އައިސްއުޅޭ...

މިއީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް!

މިއީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ އަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހިތަދޫގައި ހުންނަ އިންޖީނުގެ އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ...