"ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ، މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ"ކުޑަ ކުދިން ނުނިދައި ބަސްނާހައި ބޮޑާހާކައި ރޮއިހަދާނަމަ އެކުދިން ބިރުގަންނަވައި ރަމަތަކުރުމަށް އިހުޒަމާނުގައި ކިޔާ ބަންޖެއް އޮވެއެވެ. "ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ....

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫގެ ބެކް ސީޓް ޑްރައިވަރަކަށް ނަޝީދު!

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހޮވުމަކުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. އެކަން...

ކޮލަމް ވަސްވާސް: ނަޝީދާއި އިބޫ، ވަކި ނުކުރެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތުހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ އިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަހުސެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ނަޝީދު ގިނިކަންޏާ...