ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތު އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން މާދަމާ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޔާމިން ކޮށްފައިވާ ވައްކަންތައް އެމަނިކުފާނަށް ހަނދާން...

އަދުރޭގެ ހޫނު ރައްދެއް ޝައިނީ އަށް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި...

ގޮތް ހުސްވެ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަން އިއުލާން...

މިހާރު ތިފެއްޓެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނު: ނިހާން

ކުރީގެރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައި، އެމަނިކުފާނުގެ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފެއްޓެވި ފެއްޓެވުމަކީ، 2023 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު...

"ޔާމީން ގޯހެއް ނުހައްދަވާނެ، ގަޓު ހުންނާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގައިގާ ގަޓު ހުންނަވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ގޯހެއް ނުހައްދަވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...