Last Updated: April 6, 22:44
Monday, April 6, 2020
ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުން އަވަސްވާނީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވުމުން ކަމަށް، އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި …
ކޮވިޑުން އަރައިގަތުން އަވަސްވާނީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ޗުއްޓީއަށްފަހު ރާއްޖެ އިން ދިޔަފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ މަރުއަން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ތިން މީހުން ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވުމުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިރޭ …
ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ތިން މީހުން ނެގެޓިވް ވުމުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގައި އުޅުނު މީހަކު 1،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް …
ކާފިއު ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު އިތުރު މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު އަވަހާރަވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައްތާފުޅު މުއުމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މޫނު ބެއްލެވުމަށް ޔާމީން ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށް އިިދިކޮޅު …
ޔާމީންއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަނީ ދޮގު ހަބަރެއް، ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގަލޮޅު ފަހިވާގޭ މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް މައުމޫނަށާއި އެ އާއިލާއަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ …
މުއުމިނާ އަވަހާރަވުމުން މައުމޫނަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 200 މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު …
މެލޭޝިއާ އިން ގެންނާނީ 200 ދިވެހިން، ޓިކެޓު ވިއްކަން މިރޭ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި މޯލްޑިވިއަން އިން ވަކި އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް …
ވަކި ބަޔަކު ގެނައުމުގެ އުސޫލެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ނުގެންގުޅޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރ.އިންނަމާދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިނުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން …
ބިދޭސީ މީހާއަށް ހަމަލާދިން މީހުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސިފައިން ބަޑި ޖަހާ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ …
ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ތަމްރީނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން …
މި ދަނޑިވަޅުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ފިލްޒާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ކުރެއްވި …
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އޭޖީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މެންބަރުން ދެކޮޅު!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ދައްތާފުޅު މުއުމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަދީލް ޖަލީލުގެ މަންމާފުޅު އަދި މޯލްޑިވްސް …
މޫމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމް އަވަހާރަވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އަންނަން ތިބި ދިވެހިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓު ގަނެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފިއެވެ. އެ އެއާލައިނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިއަދު …
މެލޭޝިޔާއިން އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓު ގަނެވޭނެ: މޯލްޑިވިއަން
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 ވައިރަހަށް ޝައްކުވާ ނުވަތަ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކިޓުތަކެއް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން …
ރާއްޖެއަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިތުރު 5،000 ޓެސްޓު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ މަހު ގެވެށި އަނިޔާއާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު މަދު ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި …
މިދިޔަ މަހު ހުށަހެޅި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މަދު
ހަސަން ރަޝީދު