Last Updated: December 16, 14:58
Monday, December 16, 2019
ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިއެސްގެ ލީޑަޝިޕުން ރާވައިގެން ރާއްޖޭގެ ވައިގެ މަގުން ބޮމެއް ގޮއްވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ރާއްޖޭގައި ބޮން ހަދައި، ވައިގެ މަގުން ގޮއްވާލަން އުޅުނު!
ހަސަން ރަޝީދު
އަލަށް ހުޅުވާ ރިސޯޓުތަކާއެކު 18000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު، ކްރޮސްރޯޑްސްގައި …
އަލަށް ހުޅުވާ ރިސޯޓުތަކާއެކު 18000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: މިނިސްޓަރު
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި އަންހެނަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ …
އަފްގާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި އަންހެނަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހަރުކަށި ފިކުރުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހިންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1400 އަށް އަރާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ހަމީދު މިހެން …
ހަރުކަށި ފިކުރުގައި ޖެހިފައި ތިބި 1400 އެއްހާ ދިވެހިން އެބަތިބި
ހަސަން ރަޝީދު
ދޯންޏަކުން އެންދަމަން މޫދަށް ފޭބި މަސްވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:08 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި …
މަސްވެރިއަކު ގެނބިިގެން މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތައް ގުނބޯ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
އިންތިހާބަށް ކައުންސިލްތައް ގުނބޯ ހައްދަން ފަށައިފި: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
34 ވަނަ އިންފޯފިޝް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ. އިންފޯފިޝް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި މި މަހުގެ …
އިންފޯފިޝް ގަވަރނިން ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިން އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ޔޫސުފްް ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް …
ހަ އަހަރުގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފަށް އެމްޕީއެލްގެ މަރުހަބާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭގައި ހުންނެވިނަމަ މި ސަރުކާރަށް ވެސް ބޮޑަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށް …
ޔާމީން ގޭގައި ހުންނެވިނަމަ ސަރުކާރަށް ވެސް ފައިދާވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ …
މިއީ ބުރިޖު އެޅޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު އޮންނާނީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އިންތިހާބު ކައިރިކޮށްފައި މި ސަރުކާރުން އަނދުނެއް ނާޅުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު …
އައްޑޫ-އެމްޑީޕީ އަކީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް، އަނދުނެއް ނާޅުވާނެ: ފައްޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވާނެކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ …
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 20:18 ހާއިރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އެކްސިޑެންޓް …
ސައިކަލް ފުރޮޅުގައި ހެދުން އޮޅި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
"ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް" އާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، …
ދީނީ ގޮތުން ގާބިލު ބަޔަކަށް ޒުވާނުން ހެދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޢުތަޞިމް އަދުނާންއާ …
ޝަރުއީ ދާއިރާއިން މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާ މައްސަލަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުގެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ސްޓެފެން ބެޓަލް އަދި ކޮންސަލްޓަންޓު ޓު ދަ ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑު، ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ، ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް …
ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު