އަލީ އާޒިމް އާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ހަވީރު ސައިފޮދު" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ...

ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހޮވުނު މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ރުޖޫއަވާން އަންގައިފި

ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެ، ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި އެހެން ޕާޓީތަކާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން އެނބުރި ޕާޓީއަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެޕާޓީން އަންގައިފިއެވެ. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ...

މިނިވަން ޗުއްޓީ އީކްއޭޓާގައި ހޭދަކޮށްލާ

ގަމުގެ އީކްއޭޓަ ވިލެޖުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ބަންދާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ތިން ޕެކޭޖެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި މަހުގެ 25-30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ...