ނަސްރުﷲގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި ހުސެން ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓް ކަމަށްވާ ގދ. ރަތަފަންދޫ، މުޝްތަރީގެ އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި...

މަސް ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި

ދިގު މުއްދަތަކުން އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ނިންމަވައިފި...

ސިހުރު ހަދައިގެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ހޯދަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިހުރު ހަދައިގެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން...

"މިއީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އަމަލެއް!"

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މަސްހުނިވެ ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ގޯތި ތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައިދު...

މާފުށިން ފެންނަނީ ޖަޒީރާ ތަރައްޤީ: އިބޫ

ކ. މާފުށިން ފެންނަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ޖަޒީރާ ތަރައްޤީ ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއި...

އައްޑޫ މަސްވެރިންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ޝައިނީ އެންގި އެންގުމަށް ހައުސިންއިން އަމަލު ނުކުރި!

އައްޑޫގެ މަސްވެރިންނަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަނދަރުތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހެދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަރަންޓު ގުޅައި...