ބޯކޯ ހަރާމުން ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 31 މަރު

ނައިޖީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަނގުރާމާއިގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްފައި ދިޔަ މީހުންނަށް އަނބުރާ ގެއަށް އާދެވޭނެކަމަށް އިއުލާންކުރިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ބޯރނޯ ސްޓޭޓްގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ދެ...

އާދަމް އާޒިމް އާއި ވަކީލު ފަރީދު ޖޭޕީއަށް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އާޒިމް އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ފަރީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ....

މާލޭގެ ދެ ފިހާރައެއް ރޭ ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ދަންވަރު ހަވީރީ ހިނގުމުގައި ހުންނަ 3...

މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ

މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އެރުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލޭގެ ރަސްފަންނު ޕާކުގައި...

ވޯޓް މަރުކަޒުތައް ސާވޭ ކުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާނެ މަރުކަޒުތައް ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

އަލަށް ވޯޓްލާ މީހުން 24،000 އަށް ވުރެ ގިނަ

މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަލަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބުނު ޒުވާނުންގެ އަދަދު 24،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި...