Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމައިދީ) ގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އާއިލާ އިން …
މުހައްމައިދީގެ ޖަނާޒާ ހުކުރަށް ފަހު
އަހުމަދު ވަހީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރަން ރައްޔިތުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސްގެ ކެމްޕެއިންގެ …
ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ރައްޔިތުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިކުނޑި މިހާރު ރަނގަޅުހެން ހީނުވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު މަޖިލިސް …
ނަޝީދުގެ ސިކުނޑި ރަނގަޅުހެން ހީއެއް ނުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް "އޯކޭ" ކަމަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީވާގެ …
މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް އޯކޭ: އީވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމާދީ) …
އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިޔާ މުހައްމައިދީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އެކުންފުނިން މިއަހަރު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. ތެލުގެ އަގަށް އެސްޓީއޯއިން މިހާރު ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރެއިން ޑީސެލް ލީޓަރަކުން 63 ލާރި …
އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރަށްރަށުގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން މަދަނީ ޖަމީއްޔާތަކުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިވިލް …
ޢިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ޖަމީއްޔާތައް ތެދުވަން ޖެހޭ
މޫސާ މަތުލޫބް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަރބަންކޯގެ ފަރާތުން މި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ދުނިޔެ މަގޭ – ސާފު ހުޅުމާލެ މެގަ ކްލީނިންގ އިވެންޓަށް …
ހުޅުމާލެ ސާފު ކުރަން ބޮޑު ތަރުހީބެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ހިޔާ ދެ ފްލެޓެއް އެއްކޮށްލި މައްސަލާގައި އެ ދެފްލެޓަށް ގެނައި ބަދަލު ހައްލު އަނބުރާ އިޔާދަ ކުރުމަށް އިތުރު 7 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް …
އެއްކޮށްލި ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް އިތުރު 7 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޯމިން ރޭޓުން %90 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހައްޖު ސިމް އަދި ސައުދި އަރަބީއްޔާއަށް ހާއްސަ ރޭޓެއްގައި ގުޅާލެވޭ އައިއީޑީ ޕެކް އުރީދޫއިން ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. …
އުރީދޫ ހައްޖު ރޯމިން 90 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު …
ރައީސް، އިންތިހާބަށް މަޖިލިސް ހުއްޓުވައިފި: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އައްޑޫ …
ޖަރީމާ ހިންގަނީ ނަޝީދާއި އީވާ، ސަރުކާރެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް …
މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އެޅުވީ ސަރުކާރުން: އީވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ނަޝީދަކީ ޖޭޕީގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް: އިލްހާމް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން ބުނީ މައިގަނޑު ދެ …
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހުޅުމާލެއާ ދިމާލު ކަނޑު ސަރަހައްދުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާ އަކީ ޗައިނާގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ …
މަރުވެފައި އޮއްވައި ކަނޑުން ފެނުނީ ޗައިނާ މީހެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ