ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނަށް ދަތިކުރަން: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނަށް ދަތިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

އެއިމްސްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ހިލޭ!

އައްޑޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގްބޫލް އެއިމްސް ކްލިނިކުގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ހިލޭ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް އެކުލިނިކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖަލުތަކަުގައި ވޯޓުލީ ފަރާތްތައް އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭ: އީސީ

ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުލީ ފަރާތްތައް އަލުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އީސީ އިން މިއަދު...

ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެމަނިކުފާންގެ ސަޕޯޓަރުން އިހްތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމް...

ރައީސް، ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު، ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ވިލިގިނލި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަކުރެއްވުމުގައި، ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންނަށް...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ...

ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފައިވާކަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވަނީ "އައްޑޫ...