Last Updated: January 22, 17:17
Friday, January 22, 2021
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިންޖުކޮށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަލުން ގެންނަވާނެ ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫން …
ޖަލުން މިންޖުކޮށް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ގައްސާން
ހަސަން ރަޝީދު
އަތޮޅުތެރޭގެ 50 ޕަސެންޓް ރަށް ފަޅުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަލީ …
އަތޮޅުތެރޭގެ 50 ޕަސެންޓް ރަށް ފަޅުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ނިޒާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަަން ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އޯޑަރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ …
ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދަނީ މޯދީގެ އޯޑަރަށް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންސާފު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކުރުމުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިހުތިޖާޖު ކުރަން …
ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޑައިވްގެ މައި ހަރަކާތް، މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ނަލަފެހި މީދޫން …
ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޑައިވްގެ މައި ހަރަކާތް ޖުލައި 26 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ކ.މާފުށިން އެކަނި މަހަށް ފުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ސަލާމަތުން ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ 18 ފޫޓުގެ ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި މާފުށިން އެކަނި …
ގެއްލުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ސަލާމަތުން ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:14 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވަނީ 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް …
ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ގއ. …
ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކ.މާފުށިން އެކަނި މަހަށް ފުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ 18 ފޫޓުގެ ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި މާފުށިން އެކަނި …
މަހަށް ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރި ހޭދަ 2.9 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ހަރަދު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ 14 …
ކޮވިޑަށް ކުރި ހަރަދު 3 ބިލިއަނާއި ގާތަށް
އަލީ ހުޒާމް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. …
ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާއިން އިއްޔެ ރާއްޖެ ހަދިޔާ ކުރި ކޮވިޑު-19 ވެކްސިން ގުދަންކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖެ ގެނައި ކޮވިޑު ވެކްސިނާއި …
ވެކްސިން ބަައްޓާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކޮށް: އެޗްޕީއޭ
އަލީ ހުޒާމް
ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަން …
ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުން ދެ ފަތުރުވެރިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނިމުނު 2020 ވަނަ އަަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، …
މިދިޔަ އަހަރު ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު މިންވަރު އިތުރު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން