Last Updated: October 3, 14:06
Monday, October 3, 2022
ސ. ހިތަދޫން ރޭ ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއްލާން ކުރި އުބައިދުﷲ ހުސެއިން ފިލާފައިވަނީ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން ފެށުމުން ކަމަށް އެނގިއްޖެއެވެ. …
އުބައިދުﷲ ފިލީ ފުލުހުން ހޯދަން އުޅޭކަން އެނގިގެން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، 21 …
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ޝޭހް ފަޒްލޫނާއި ނިޝާން ހިމެނޭހެން ގިނަ ބަޔަކަށް ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިިނަލް ކޯޓުން ނިންމި …
ޔާމީނާއި ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 3 މީހުންގެ ބަންދު ދަމަހައްޓައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމްރާގެ އަޅުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށްދާ މީހުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ މަސް ދުވަހުގެ ވިސާ، ތިން މަހަށް ދޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. …
އުމްރާވެރިންނަށް ތިން މަހުގެ ވިސާ ދެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ، ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުން ހެދީ ފައިސާ ލިބޭގޮތަކަށް ނޫން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ …
ދިވެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ގެނެެސްދެވުނު އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީފެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު …
މި ސަރުކާރަށް ގެނެވުނު ތަރައެއްގީއެއް ނެތް: ޖަމީލު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ޖޫން މަހު އައްޑޫ ފޭދޫގައި މުހައްމަދު ޒަޔާން މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމާ މެދު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ …
ޒަޔާންގެ ގާތިލުންނަށް ދައުވާކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި އަހަރު އަލަށް ދޭން ފެށި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް 27 ފަރާތަކަށް ދީފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މި އަހަރު 50 އަހަރު ވެސް ފުރުމާ …
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑް 27 ފަރާތަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތައްހާސް ވަޒީފާއެއް އަލަށް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ …
ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު އެތައް ހާސް ވަޒީފާއެއް އުފެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހިތަދޫން ގެއްލުނު މީހާއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ގޮސްފައި ވަނީ އުބައިދުﷲ ހަސަން ،28، …
އައްޑޫން ގެއްލުނު މީހާއާ ގުޅިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ސ. ހިތަދޫން 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ ފުލުހުން ހޯދަން އިއްލާންކޮށްފައިވަނީ އުބައިދުﷲ ހަސަން (28އ) ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އުބައިދުﷲ …
ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ގެެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
އަމާޒަކީ ކޮންމެ ރަށަކުން 30-20 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފް ކުރި …
އަމާޒަކީ ކޮންމެ ރަށަކުން 20 މިނެޓުން ދެވޭނެ އެއާޕޯޓެއް އޮތުން
ހަސަން ރަޝީދު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފް ކުރި ފަހުން 50 އަހަރު …
ޓޫރިޒަމްގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވާޖިބެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ނެރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ …
ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ނައްތާނުލާ އަނެއް ގޮތް ހޯދާ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މުހައްމަދު އަޒުހާންގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި …
އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ކުނިވެފައި، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު