ހިމަބިއްސަށް އެމްއާރް ވެކްސިން ދޭން މިއަދު ފަށާނެ

0

ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ނިންމައިފި...