ގަނޑުވަރުގެ ވެރިޔާ ކަށްވަޅުގެ މެހުމާނަކަށް ވެދާނެ: ހުތުބާ

0

ކުޑަ ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ގަނޑުވަރުގެ ވެރިޔާ ކަށްވަޅުގެ މެހެމާނަކަށް ބަދަލުވެދާނުގެ ހަދާން އާކޮށްދެމުން ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި ބޮޑާވެ ނުގަތުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުޠުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ އެވެ....