Last Updated: January 23, 00:48
Wednesday, January 22, 2020
މާލޭގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއްގައި 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ …
މާލޭގައި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދުވަސް ވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުގަދަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވާތީ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ކަނޑުގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަތީގެ …
ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެކަމަށް އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކ.ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ …
ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަވަސްކަމާ އެކު ހުކުމް ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކާއި …
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމް އަވަސްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވަގު ޕާސްޕޯޓުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނީ ތިން ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. …
ވަގު ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނު ބިދޭސީންތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނޮކް މޯލްޑިވްސް އައިލޭންޑް ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗުގައި ހުރި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި …
ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ނޮކް މޯލްޑިވްސް އައިލޭންޑް ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ލޯންޗު އެ ރިސޯޓުގެ ނެރު މައްޗަށް ބަންޑުން …
ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނަކީ …
އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ 'ގްލޯބަލް ފޯރަމް ފޯރ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ' ޖީ.އެފް.އެފް.އޭ ގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ …
ޖީއެފްއެފްއޭގެ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ހޮންކޮންގުން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. ހޮންކޮންގުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. …
ހޮންކޮންގުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔަކަށް އެދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި …
އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީ ބާތިލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތު މިނިސްޓަރު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ހިމަބިއްސަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ 30،000 ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ …
30،000 ވެކްސިން މާދަމާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެ އެތެރެވާ މީހުން ކޮރޮނޯ ވައިރަސް އަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް އިތުރު ކެމެރާތެއް އެއާޕޯޓުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހެލްތް …
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް އިތުރު ކެމެރާތަކެއް ބަހައްޓަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ލަފަޔަކަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން އިސްލާމިކް …
އަންހެން ކުދިން ހިތާނަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް، ކަނޑުވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަތަރު މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ. އިތާފުށި ކައިރިޔަށް އަޑިޔަށް …
ކަނޑުވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އިސްކަންދެއްވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އިއްޔެ އައްޔަންކުރެއްވި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ އަހުމަދު …
ޖަލުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން އިސްކަންދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު