Last Updated: October 20, 13:28
Tuesday, October 20, 2020
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)ގެ ގަގާން ކުލިނިކުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. އެން.ޑީ.އޭ.ގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި …
އެންޑީއޭގެ ކްލިނިކުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަރުވާ ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެ ފްލެޓަކާއި ގެއެއް …
ހުޅުމާލެ އިން ޑްރަގާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އާއެކު 11 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް …
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ އަލުން އޭސީސީއިން ދިރާސާ ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން މުހައްމަދު (ހަސަންޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ މިއަދު …
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ކޯޓު …
އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އާއެކު 11 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް …
އޭސީސީން ކުރާ ތަހުގީގުތަކުގެ ފެންވަރާއި މެދު ސުވާލުތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕޭއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ލަންކާ އަށާއި …
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ، އާއިލީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުގެ ފަރާތުން މެންޓަލް ހެލްތު ސަޕޯޓު ގްރޫޕް ޕްރޮގްރާމެއް …
މެންޓަލް ހެލްތު ސަޕޯޓު ގްރޫޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ސިޔާސީ ޕޮއިންޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އެމްޑީޕީން …
މިއީ ސިޔާސީ ޕޮއިންޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 64 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިވަގުތު ކުރެވެމުން ދަނީ 5200 އަކަ މީޓަރުގެ …
ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ 64 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހުގީގު ނިންމައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން …
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 81 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 25 ޕަސެންޓް …
ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އިން ކޮވިޑް19 ޖެހުނު ހުރިހާ ބަލި މީހުން، އެ ބަލިން މިހާރު ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތް …
އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ދޫކުރާ "ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމް"ގެ ދަށުން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް …
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާހާނާތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަތް ހިއްކާ މެޝިންތައް ވަގަށް ގެންދިޔަ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުގައި ޖެހުމުން އެ މެޝިންތައް އަލުން އަނބުރާ އޭޑީކޭ އަށް ގެނެސްދީފިއެވެ. …
އޭޑީކޭ އިން ވަގަށް ނެގި އަތް ހިއްކާ މެޝިންތައް އަނބުރާ ގެނެސްދީފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މަސްތުވެގެން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހުރެ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހާ ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިންޑިއާގެ …
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި އިންޑިއާ މީހާ ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު