ވެވުނު މިންވަރަކުން މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަންފާ ސެންޓަރަށް 15 އަހަރުން...

ކަނޑު ދަތުރުތަކަށް ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުގަދަ، ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވެފައި، މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް...

ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިޔާ އަށް

ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ އިންޑިޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދު ބައެއް މީޑިޔާތަކަށް...

ޝަހީމްގެ "ރަހުމަތުގެ ނަބިއްޔާ" ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު ނުދައްކަން ނިންމައިފި

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގެނެސްދޭ "ރަހުމަތުގެ ނަބިއްޔާ" ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު ނުގެންނަން ޕީއެސްއެމް އިން ނިންމައިފިއެވެ....

ނަގޫރޯޅީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ލ.ފޮނަދޫއަށް ރޭ ފަތިހު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި އެރަށުގެ 6 ގެއަކަށް ގެއްލުންލިބި، އެގޭގެ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް...