އައްޑޫ އާއި ލ. އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އައްޑޫ އަދި ލ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ އައްޑޫ އާއި...

ލޯންޗެއް އެކްސިޑެންޓްވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ދެ ލޯންޗު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، އެއް ލޯންޗު ދުއްވަން ހުރި ކެޕްޓަން ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓު ގާޑުން ފަށައިފިއެވެ. މާލެ އަތޮޅު...

"އީޔޫން ހުށައެޅީ އިދިކޮޅުން ބޭނުންވާ ގޮތް ހަދަން"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިލެކްޓޯރަލް މިޝަނުން ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ކުރި ދަތުރަށްފަހު ހުށައެޅި ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ...