ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ހަވީރު

ރައީސް ޔާމީން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 15 ދުވަހުން 30 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން...

އިދިކޮޅު މެމްބަރަކު "އަތުނުވުމުން" މެމްބަރުން ހަމަނުވިޔަސް ވޯޓަށް އަހަނީ

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ވެރިކަންކުރާ...

"ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ފޮރުވާ ނިވާ ފަތްގަޑަަކަށް ވާކަށް ނެތިން"

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާނެކަމަށާއި، ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ފޮރުވާ ނިވާ ފަތްގަނޑަކަށް ނުވާނެކަމަށް ނޮޅިވަރަން ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި...