Last Updated: April 20, 23:01
Tuesday, April 20, 2021
އިތުރު 162 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 76 މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މާލެ …
މިއަދު 162 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީހުގައި ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި …
މިއަދަކީ މަޖިލީހުގެ ތާރީހުގައި ކަޅު ދުވަހެއް: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ވައްދަން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު …
ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން މަޝްވަރާ އެބަކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ބައެއް ވަޒީރުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް …
ބައެއް ވަޒީރުން ދަނީ މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: އާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހުމަދު މަނިކު (ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކު) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އަހުމަދު މަނިކު އަވާހަރަވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގެ މަނިޕާލަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށް …
ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ދީިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އިއްޔެ 5533 މީހުން …
ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުއްދަ ދޭން ނޫޅޭ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަކީ އިޤްތިސާދަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިޔަރުގެ …
މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުއްދަ ދޭކަށް ނޫޅެން: މިނިސްޓްރީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އޭޑީކޭ ގައި ވިހެއުމަށް ފަހު ނިޔާވި ސަލްމާ ނަސީރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާން އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން …
ސަލްމާގެ މަރުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް ދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގުމަކީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް …
ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގުމަކީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ގައުމަށް ދެވޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު …
މަސް ދޯނިތަކުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަދިނުމަކީ ގައުމަށް ދެވޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: ސައުދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުވާނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިކުންނެވީތީ ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށް މާފަންނު މެދު …
މި ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް: ބޮންޑޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތަށް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެގެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން …
އަލީ ވަހީދު މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ހުރީ ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެގެންވެސް ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކ. ގުޅި އަދި ކ. މާފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއިއޯސީ)އިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ގުޅި އަދި މާފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް …
ގުޅި އަދި މާފުށި މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަން އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޑިޕީގެ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ކެމްޕެއިން ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް …
ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 11:25 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު …
ކޮވިޑްގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 71 ކަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން