Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ޖިންސީ އަނިޔާތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި، ގދ. ތިނަދޫ ތޭންކު، ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހީމް ޝާހު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޝާހު މަރުވެފައިވަނީ މަހަށް ނިކުމެ …
ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޝާހް މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން މިއަދު 84 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި …
މިއަދު 84 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ބިދޭސީން ކަމަށާއި …
ހިތަދޫ އިން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން މަސައްކަތް …
އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސިފައިންގެ ތިން އޮފިސަރަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވަނީ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލްގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ތިން އޮފިސަރަކަށެވެ. އެގޮތުން އެ …
ސިފައިންގެ ކާނަލް ކަމަށް ތިން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ފޭރުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫ މަގުމަތިން ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ފޯނަކާއި ވޮލެޓެއް ފޭރުނު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. …
ފޯނަކާއި ވޮލެޓެއް ފޭރުނު ދެ މީހަކު ހިތަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫގެ އަތުން 29 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި …
މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް ޖާބިރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
ހަސަން ރަޝީދު
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ނިކުތް ޒުވާނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. "އެންމެން ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރީ ވޮއިސް …
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ނިކުތް ޒުވާނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހަ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން ބުނީ ތިން ރަށަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން އަދި ތިން ރަށަކަށް …
ހަ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސީޝެލްސްގެ ޢާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ލިންޔޮން ދިމޮކްރަތިކް ސެސެލްވާ (އެލް.ޑީ.އެސް) އަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް …
ރައީސް ސޯލިހު ސީޝެލްސްގެ އައު ރައީސަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޝޮޕިންގ މޯލްއެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ކަނޑަ އަޅަން، އައްޑޫ ސިޓި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ހުށަހެޅުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް …
އައްޑޫގައި ޝޮޕިންގ މޯލްއެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެގްޒާމް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބި ދަރިވަރުން ތިން މަސްތެރޭ އެގްޒާމް ނިންމަން …
ތިން މަސްތެރޭ އެގްޒާމް ނިންމަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކަކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން އުޅެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބޭންކަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަޔަކު ވެގެން ފޭރެން މަސައްކަތް …
ބޭންކަކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން އުޅެފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ނުދަންނަވާ ކަމަށާއި، ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް މީޑިއާ އިން އޮޅުވާލަމުންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޖިންސީ އަނިޔާއަކީ ކުޑަ ކަމެކޭ ނުބުނަން: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަމުންދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ވެފައިވޭތޯ ބަލުމަށް އެ މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު …
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހެއްގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށައަޅާނީ 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް …
އަންނަ އަހަރަށް 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު