ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑު އަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިޓީމުގައި ހިމަނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ...

ރާއްޖޭގައި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ގުޅިގެން ދިިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 'އައްޑޫލައިވް' އަށް އިތުބާރު ހުރި...

މަސީހު 10 ފޫޓް އުސް މޭޒަކަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނަވާ މޭޒުކޮޅު 10 ފޫޓަށް އުސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް...

އުފާވެރި ކައިވެންޏެއްގެ ސިފަތަކަކީ ކޮބާ؟

1. އެހެން މީހުންނާއި އަޅާކިޔާ ނެހެދުން ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓޭނީ ތިމާ އާއި ތިމާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އެދުންތައް ރަނގަޅަށް ދަނެގެންނެވެ. އެހެން ލޯބިވެރިން އުޅޭ...

ރޭގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު މަރާލައި އިތުރު ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން މިމީހުން ހައްޔަރުކުރި...