އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ރީޓާ ބަދްރީ މަރުވެއްޖެ

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމްތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަސްވީ ބަތަލާ ރީޓާ ބަރްދީ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 62 އަހަރުގެ ބަތަލާ...

ރާހުލް ރޯއި ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި

ހިންދީ ފިލްމް "އާޝިގީ" އިން ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތަރި ރާހުލް ރޯއީ ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު އެނބުރި ހިންދީ ސިނަމާ އަށް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ...

ޒިޔާ އެބީޔޫ ފެސްޓިވަލްގައި ލަވަ ކިޔައިފި

ޝިކަޒަކަސްތާނުގައި މި ފަހަރު ބޭއްވި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) ގެ ރޭޑިއޯ ސޯންގް ފެސްޓިވަލްގައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ސީޒަން އެކެއްގައި ވާދަ ކުރި...

ކެންސަރުގެ ސަބަބުން ސޮނާލީގެ ބޯ ކޮށާލައިފި

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކަން ޓްވީޓާ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ފޭނުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ...

އޭބީޔޫ ފެސްޓިވަލަށް ޒިޔާ ފުރައިފި

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަޒަކަސްތާނުގައި ފަށާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) ގެ މި އަހަރުގެ ރޭޑިއޯ ސޯންގް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ...

ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ރިތިކް ދޫކޮށެއް ނުލާ

"ދޭވްދާސް"، "ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި " ޕަދްމާވަތު" ފަދަ ފިލްމްތައް ގެނެސް ދިން ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކަށް ރިތިކް ރޯޝަން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ...

ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވެކް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމަށްވާ އެކްޓަރު ވިވެކް ދަހިޔާ...