Last Updated: June 9, 10:24
Friday, June 9, 2023
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރޫން ދަވަން އިންޑިއާގެ ރައީސް ދުރޯޕަޅީ މުރްމޫއާ އެކީ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފި އެވެ. އޭނަ ޕޯސްޓްކުރި ދެ ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެއް …
ވަރޫން އިންޑިއާގެ ރައީސާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ލޯ އެންމެ ރީތީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ކަމަށް އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ 2018 ގެ …
ޝާހިދަށް އެންމެ ރީތީ ދީޕިކާގެ ލޯ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓަށް އެކީގައި ކުޅެން ދެވަނަ ފިލްމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
ރަންބީރާއި އާލިއާ އަށް އާ ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެނި ކުރާނީ ކޮން ދާއިރާއެެއްގައި އުޅޭ މީހަކާތޯ ބެލުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި މުހިއްމީ މިޒާޖުގެ ގޮތުން ގުޅޭ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން …
ބައިވެރިއަކަށް ބޭނުމީ މިޒާޖާ ގުޅޭ މީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުވި އިންޑިއާގެ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ކަހާނީ ގަރް ގަރް ކީ" އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ސްޓާ ޕްލަސް …
"ކަހާނީ ގަރް ގަރް ކީ" އަލުން ޓީވީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އިންޑިއާގެ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލު އެންޓީއާރް ޖޫނިއާ އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް …
އެންޓީއާރްއާ އެކީ ޕްރިޔަންކާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ކުރިން ދިވެހި ފިލްމަކުން ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ ތަފާތު އަންހެން ކެލްކްޓާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދަައްކައިލާނެ ފިލްމު "ނީނާ" އާ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. …
"ތަފާތުވާނެ މަމީ ނީނާ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެހާ ދުވަސްވީ އިރު ވެސް އެންމެ ހަނދާން ހުންނަނީ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ވަތަނީ ފިލްމު "ދަ ލެޖެންޑް …
އެންމެ ހަނދާން ހުންނަނީ ބަގަތު ސިންގުގެ ރޯލު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާޗް މަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތޫ ޖޫޓީ މޭ މައްކާރް" މި މަހުގެ 25 ގައި ސޮނީ މެކްސް އިން ޕްރީމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ …
"ތޫ ޖޫޓީ" 25 ގައި ސޮނީ މެކްސް އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ޕްރަތީކް ބައްބަރްގެ ނަމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްދިފި އެވެ. ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސުމީތާ ޕަޓިލް އާއި ރާޖް ބައްބަރްގެ ދަރިފުޅުގެ ރަސްމީ ނަމަކީ …
މަންމައާ ގުޅުވައި ޕްރަތީކްގެ ނަމަށް ބަދަލެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ފިލްމު "މާސޫމް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ …
"މާސޫމް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެހާސް އަށާރައިގައި ގެނެސްދިން އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "ލަސްޓް ސްޓޯރީސް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި މަހުގެ 29 …
ކާޖޮލް "ލަސްޓް ސްޓޯރީސް 2" ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ދެރިޔާ" ގެ ހަނދާނެއް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) އާކޮށްފި އެވެ. މީގެ …
ޓެޑްރީގެ "ދެރިޔާ" ގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ހޯދާތީ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. އޭނަގެ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ގެބްރިއެލާ ޑިމިޓްރިއަޑިސް މިހާރު އިނީ ދެވަނަ …
ކައިވެނި ނުކޮށް އަރުޖުން ދަރިން ހޯދާތީ ފާޑުކިޔަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ އެވޯޑްތަކަކަކީ އެެއްވެސް އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ މިހާރު އެވޯޑް ހަފުލާތަކަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ވެސް ނުދޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު …
އިންޑިއާގެ އެވޯޑްތަކަކީ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާން ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ވެބް ވެބް ސީރީޒް "ސްޓާޑަމް" ގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން ރަންބީރް ކަޕޫޜް ވެސް …
"ސްޓާޑަމް" އިން ރަންބީރް ވެސް ފެންނާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން