"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އޮސްޓްރިއާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާގެ ކެއިފް ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އޮސްޓްރޭލިއާގައި އަންނަ މަހު...

ތައްބޫ ވެސް "ބާރަތު" އިން ފެންނާނެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ތައްބޫ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެކަން...

އައްޑޫ ބޭންޑް "ބްލެކް ޕާލް" ޖަރުމަނަށް

ހިތަދޫގެ ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ބްލެކް ޕާލް" ޖަރުމަނުގައި ޝޯވްއެއް ދިނުމަށް މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޮއިސްގައި މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޝޯވްގައި ޕާފޯމް...

"މުލްކް" ޖުލައި 27 ގައި

ރިޝީ ކަޕޫރާއި ތާޕްސީ ޕައްނޫ މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "މުލްކް" އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ....

ސަލްމާނާ ވާދަ ކުރާކަށް ނޫޅެން: ކަރަން

ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ހަތަރު ސެގްމަންޓް ހިމެނޭ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމް "ލަސްޓް ސްޓޯރީޒް" އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސަލްމާން...

"ލަސްޓް ސްޓޯރީޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ހަތަރު ސެގްމަންޓް ހިމެނޭ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމް "ލަސްޓް ސްޓޯރީޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ...

"ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ޑިޝާ ސޮއިކޮށްފި

ސަލްމާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ފިލްމްގެ...

"ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ރޭސް 3" ގެ ޓްރެެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ކުރިން އައްބާސް-މަސްތާން ގެނެސް...