Last Updated: July 23, 20:16
Tuesday, July 23, 2024
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ކޭލް ކޭލް މޭ" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 …
އަކްޝޭގެ "ކޭލް ކޭލް މޭ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެެ. ދެހާސް ސާދައިގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކިކް" ގެ …
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސަންޖޭ ދަތާއި ރަވީނާ ޓަންޑަންގެ އާ ފިލްމު "ގުޅްޗާޅީ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައި ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި …
ސަންޖޭ އާއި ރަވީނާގެ ފިލްމު އަންނަ މަހު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަޖަލް އަލީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ކުރީގެ ބަތަލާ …
ސަޖަލް އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ "ސިންގަމް އެގެއިން" ގެ ޝޫޓިން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އެ ވާހަކަ އިންސްޓްގަރާމް ޕޯސްޓެއްގައި …
"ސިންގަމް އެގެއިން" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާބަނޑު އަންހެނަކު ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އޭނަގެ ހިތްދަތި ހަޔާތް ދައްކުވައި ދޭނެ ފިލްމު "ކަމަނާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މިއީ މަހުދީ އަހުމަދު …
"ކަމަނާ" އެންމެން ރޮއްވައިލާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެނި ރޫޅުމަކީ ދެރައެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، އާމިރު ޚާންގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ ބުނެފި އެވެ. މި އަހަރުގެ މަގުބޫލު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި …
ކައިވެނި ރޫޅުމަކީ ދެރައެއް ނޫން: ކިރަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕާކިސްތާންގެ ތަރި، ފަވާދު ޚާން ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުގައި އޭނަ ކުޅެނީ ޝެފެއްގެ ރޯލު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ …
ފަވާދު ކައްކާއަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޝޫޓިން ފެށި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ވަރޫން ދަވަންގެ އާ ފިލްމު "ހޭ ޖަވާނީ ތޯ އިޝްގް ހޯނާ ހޭ" ގެ ފުރަތަމަ …
ވަރޫންގެ އާ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގައި ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް ދައްކާފައިވާ އެކްޓިން ވަރަށް މޮޅު ކަމަށާއި އޭނަ އަށް މި ފިލްމުން އެންމެ …
ކާތިކަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހައްގު: ސަތަރޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ޓީނާ ދައްތާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. އޭނަ ރާއްޖެ އައީ މަންމަ، މަދޫ ދައްތާއާ އެކީގަ އެވެ. މި ދަތުރުގެ …
ޓީވީ ބަތަލާ ޓީނާ ރާއްޖޭގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ބޭޑް ނިއުސް" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެ އެވެ. މި ލައިޓްހާޓެޑް ފިލްމަކީ …
"ބޭޑް ނިއުސް" ގެނެސްދިނީ އުފާވެރިކަން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޮޓޯ އިން އެ ފެންނަނީ ބަތަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އާއި އެކްޓަރު ޝަރަފު އަބްދުﷲ އެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ …
އާ ޖޯޑަކީ މިއީ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާމިރު ޚާންގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ ޑައިރެކްޓްކޮށް، މި އަހަރުގެ މާޗްގައި ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ފިލްމު "ލާޕަތާ ލޭޑީސް" ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ޓީވީ …
"ލާޕަތާ ލޭޑީސް" މާދަމާ ރޭ ޓީވީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ގްލޭޑިއޭޓާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ …
"ގްލޭޑިއޭޓާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާލިންތަ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ރިލީޒްކުރަން އޮތް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ދޭވާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގައި ޝާހިދު ފެންނާނެ ގޮތުގެ …
ޝާހިދުގެ "ދޭވާ" ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން