Last Updated: August 18, 09:41
Thursday, August 18, 2022
ސޮނީ ޓީވީން "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޝޯގެ ޕްރޮމޯތަކެއް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ. އެކަމަކު އަދި ޝޯ …
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 13" އަށް ތައްޔާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަން އޭނަގެ މުޅިން އާ ހުނަރެއް ފޭނުންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެކްޓިން އާއި ނެށުމަށް ވެސް މޮޅު 48 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މި …
ރިތިކް ލަވަ ވެސް ކިޔޭނެކަން ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ އަށް ޑައިރެކްޓަރު …
އަނޫރާގްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަދިތިޔާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2004 ގެ "ޓްރޯއި" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވުލްފްގަންގް ޕީޓަސެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޖަރުމަނަށް އުފަން އުމުރުން …
"ޓްރޯއި" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑާއި އެ އިންޑަސްޓްރީގެ ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނުތައް ހިންގާތީ އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ރުޅިދަގަވެއްޖެ އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ …
ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާތީ އަރުޖުން ރަތަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ބިންގާ އެޅުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ހުސައިން އަލުން ފިލްމެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. މި ވާހަކަ …
މުސްތަފާ އަލުން ފިލްމެއް ހައްދަވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދި ޑާޓީ ޕިކްޗާ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެކްތާ …
"ދަ ޑާޓީ ޕިކްޗާ" ގެ ސީކްއެލްއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ނެޓްފްލިކްސް ސީރީޒް "ސްޓްރޭންޖާ ތިންގްސް" ގެ ބަތަލާ މިލީ ބޮބީ ބްރައުން ކިޔަވަން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް …
"ސްޓްރޭންޖާ ތިންގްސް" ގެ ބަތަލާ ކިޔަވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޓައިގާ ޝްރޮޕް އެކީގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޝަން ފިލްމު "ބަޅޭ މިޔާ، ޗޯޓޭ މިޔާ" އަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ލޮކޭޝަން ހޯދުމުގެ …
އަކްޝޭ އާއި ޓައިގާގެ ފިލްމަށް ލޮކޭޝަން ހޯދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި 25 އަހަރު ފަހުން …
25 އަހަރު ފަހުން ޑެޕް ޑައިރެކްޝަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ތާރިގް" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވެ އޭގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅެން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯން އަބްރަހަމް …
ޖޯން އަކީ "ތާރިގް"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން ގޯރީ ހާން ގުޅިގެން އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ގޯރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތެއްކުރަން އުޅޭ …
ކެޓްރީނާ އާއި ގޯރީ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވީޑިއޯތައް ބަލަން ބަރޯސާވާ ޔޫޓިއުބުން ސްޓްރީމިން ހިދުމަތެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. …
ޔޫޓިއުބް ވެސް ސްޓްރީމިން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޙައްތަރު ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ ވަތަނީ ފިލްމު "ޕިއްޕާ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ …
އިޝާންގެ ވަތަނީ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ، "މާސްޓަ ޝެފް" ގެ އިންޑިއާގެ ވާޝަންގެ އާ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އޭގެ ޕްރޮމޯ ވެސް ދައްކަން …
"މާސްޓަ ޝެފް އިންޑިއާ" ސޮނީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭކޭ ރޯލިން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި …
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން