Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "އެނިމަލް" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަންކުރަމުން އެވެ. އޭނަގެ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓިން …
"އެނިމަލް" ގެ ދުވެލި ވަރަށް ބާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން އަންނަ "ނޮވެމްބާ" އަކީ ސިންގަޕޫރްގައި ފިލްމެއް ހަދަން ކުރި އުންމީދު ހަގީގަތަކަށްވި ފިލްމު ކަމަށާއި އެކަމާ އުފަލުން ހުރި ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު …
މޮގާ މިހާ ވަރަށް މި ހޭ ސަބަބަކީ މިއީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒަމާންތަކެއް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި އިސްމާއީލް އެއް ފްރޭމަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ މި …
ޝިރާނީ އާއި ވަޖީހުގެ "ރިޔުނިއަން" އެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލްމު ކުޅޭ ބަތަލާއަކަށްވުމީ ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަންވީ ހޮލީވުޑް ވެސް ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އަށް އުފަންވި މީހަކަށްވެ، އޭގެ ނުފޫޒު ހެދި …
ފިލްމު ބަތަލާއަކަށްވުމީ ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ރައިޓްސް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކްގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން …
ދީޕިކާ "ދި އިންޓާން" އަށް ނުކުންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ޑަންކީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކުގައި …
"ޑަންކީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަނާއި ތައްބޫގެ އާ ފިލްމު "އޯރޯ މޭ ކަހާ ދަމް ތާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި …
އަޖޭ އާއި ތައްބޫގެ އާ ފިލްމަށް ތާރީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހްރުކް ޚާން ހިމަނައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރު ބުނެފި އެވެ. ޒޯޔާ …
ޝާހްރުކާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޭރިއަލް އެކްޝަން ތުރިލާ "ފައިޓާ" ގައި ރިތިކް ރޯޝަން ފެންނާނެ ގޮތުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ކާސްޓްގައި ދީޕިކާ …
"ފައިޓާ" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގެ ތެރެގައި ގެނެސްދޭ ގޮތަށް މި އަހަރުގެ ޖޫންގައި އިއުލާންކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 5" 2025 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ސާޖިދު …
"ހައުސްފުލް 5" 2025 އަށް ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދަ މާވެލްސް" އަކީ މާވެލް ސިނަމެޓިކް ޔުނިވާސް އެމްސީޔޫ) އަށް ތާރީހީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ދަށް އާމްދަނީއެއް ލިބުނު …
"ދަ މާވެލްސް" އަކީ ތާރީހީ ބޮޑު ވެއްޓުމެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ ފިލްމީ ކަލަންޑަރު ނިންމައިލާ ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ނޮވެމްބާ" މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރީމިއާކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ …
ފިލްމީ ކަލަންޑަރު ނިންމާނީ "ނޮވެމްބާ" އިން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބައްޕަ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ ފިލްމަކަށް ވަރޫން ދަވަން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އިން ބުނީ އެ ފިލްމުގެ …
ބައްޕަގެ ފިލްމަކަށް ވަރޫން ތައްޔާރު ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ކޮމެޑީ ޝޯ، ސޮނީ ޓީވީ ދޫކޮށްލައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ކަޕިލްގެ ޓިމްގައު ކުރިން ހިމެނުނު މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް …
ކަޕިލްގެ ޝޯއާ ސުނިލް އަލުން ގުޅިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑިއަކަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އަންނަ އަހަރު ވާދަކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނަ …
ލޯކް ސަބާ އަށް ވާދަކުރާކަށް ނޫޅެން: ކަންގަނާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ހޯމް އެލޯން" ގެ ދެ ފިލްމުގައި ކެވިންގެ ރޯލު ކުޅެގެން ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދި އޭރުގެ …
"ހޯމް އެލޯން" ގެ ކުއްޖާ އަށް "ވޯކް އޮފް ފޭމް"
އަހުމަދު އަދްޝަން