Last Updated: February 22, 13:28
Thursday, February 22, 2024
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރޫން ދަވަނާއި ޖާންވީ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެވަނަ ފިލްމު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ދެ ތަރިން ވެސް …
ވަރޫން އާއި ޖާންވީގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަމަޅަ ފިލްމީ ތަރި ވިޖޭގެ ދޮށި ދަރިފުޅު ޖޭސަން ސަންޖޭ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް …
ވިޖޭގެ ދަރިފުޅު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އާއި ބައިވެރިޔާ ޖެކީ ބަގްނާނީ މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިއަދު ބޭއްވީ …
ރަކުލް އާއި ޖެކީ ކައިވެނިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަންވީރު ސިންގް ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ޑޮން 3" ގެ ވިލަން އަކީ އިމްރާން ހާޝިމީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. …
"ޑޮން 3" އޮފާއެއް ނުކުރޭ: އިމްރާން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ "އެނިމަލް" ގައި ކުޅުނު ރޯލުން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބުނު ބަތަލާ ޓްރިޕްތީ ދިމްރީ "ބޫލް ބުލައްޔާ 3" އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިކަމުގެ …
ޓްރިޕްތީ "ބޫލް ބުލައްޔާ 3" އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ޕެރަސައިޓް" އާ އެކީ ހޮލީވުޑް ސިއްސުވާލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ބޮންގް ޖޫން ހޯގެ އާ ފިލްމު "މިކީ 17" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. …
ބޮންގުގެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް، "ދަ ބީޓްސްލް" ގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުތަކެއް ވަކިވަކިން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ވެރައިޓީން ބުނީ ސޮނީ ޕިކްޗާސް …
"ބީޓްލްސް" ގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ފިލްމުތަކުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިލާ ޕަދްކޯން މިހާރު އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި މިހާރު ވަފަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުން …
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަށް ދެވަނަ ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭނަ އާއި ފިރިމީހާ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓް ކޯލީ އަށް މި …
އަނުޝްކާ އަށް މި ފަހަރު ފިރިހެން ކުއްޖެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވަރަށް ގިނަ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކާއި ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ރިތޫރާޖް ސިންގް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ …
އެކްޓަރު ރިތޫރާޖް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރު އެޕްރީލްގައި އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ "ލަސްވިޔަސް…" އައިއެމްޑީބީގައި ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ) ގެ މި ފިލްމު އޭގައި …
"ލަސްވިޔަސް" އައިއެމްޑީބީގައި ލިސްޓްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޕާތަން" ގެ ސީކްއެލްގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް …
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން 2" ގެ ޝޫޓިން ޑިސެމްބަރުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަންވީރު ސިންގުގެ "ޑޮން 3" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކިއާރާ އަދުވާނީކަން މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމު އުފައްދާ އެކްސަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެކަން މިއަދު …
"ޑޮން 3" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކިއާރާ ނަގައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން އެންގޭޖް ވެސް ވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޕުލްކިތު ސަމްރާޓާއި ކްރިތީ ކަރްބަންދާ އަންނަ މަހު ކައިވެނި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ކައިވެނި ކުރަން …
ޕުލްކިތާއި ކްރިތީގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަޔަކު ހައިޖެކްކުރާ މަތިންދާބޯޓެއް ސަލާމަތްކުރަން އެކްޓަރު ސިދާތު މަލްއުތުރާ ކުރާ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތް ދައްކުވައި ދޭ އެކްޝަން ތުރިލާ "ޔޯދާ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ މިއަދު …
ސިދާތު މަތިންދާބޯޓެއް ސަލާމަތް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެ ކުދިން ލިބިފައި ވަނިކޮށް އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅައިލަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި …
އީޝާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ: ހެމާ
އަހުމަދު އަދްޝަން