ދީވާނާ 2 (ސަތިރީސްވަނަބައި)

ބައްޕަގެ އާދޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ޝައުން އެނބުރި މާލެއަންނަން އެއްބަސްވިއެވެ. އެޚަބަރު އާއިންއަށް ލިބުމުން އޭނާއަށް ބުނަން ނޭނގޭފަދަ އުފާވެރިކަމެއް ލިބުނެވެ. އެރިކްއާއި ޝައުންގެ ކައިވެނި ކެންސަލްވީކަން...

"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4"ގެ އާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4"ގެ މުޅިން އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމަކީ "ޓޯއި ސްޓޯރީ" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރުވަނަ ފިލްމެވެ....

"ކަލަންކް"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި

އަބީޝޭކް ވަރްމަންގެ "ކަލަންކް"ގެ ކެރެކްޓާތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ޓީޒާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދައްކާލާފައިވާއިރު، އެ ފިލްމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ފިލްމްގެ...

ދީވާނާ 2 (ފަންސަތިރީސްވަނަބައި)

" ބައްޕާ ސޯފީއަކީ ކާކުތަ؟….ބައްޕަކުރިންވެސް ދަންނަންތަ؟…" ކުއްލިއަކަށް ޝައުން ކޮށްލި ސުވާލުން އަމީންއަށް ހުއްޓެވުނެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާލަން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ދަންނަމޭ...