ވަރުންގެ އާ ގެ ފޭނުންނަށް ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ވަރުން ދަވަންއަކީ އަރާ ހުރި ތަރިއެކެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް ފިލްމެއް ފްލޮޕްވެފައި ނުވާ އިރު، އޮފާތައް އަންނަނީ...

އެމިނެމްގެ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމްގެ ނުވަ ވަނަ ސްޓޫޑިއޯ އަލްބަމް ކަމުގައިވާ "ރިވައިވަލް" ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އާފްޓަމެތް/ޝޭޑީ/އިންޓަސްކޯޕް ރެކޯޑްސް މެދުވެރިކޮށް ރިލީޒްކުރި މި އަލަބަމްގެ...

"ޕެޑްމޭން" ގެ ޓްރެއިލާ އިން ހިނި އަންނާނެ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކުރިއަށް އޮފް ފިލްމް "ޕެޑްމޭން" އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި...

ޑިސްނީން 52 ބިލިއަނަށް ފޮކްސް ގަނެފި

ވޯލްޓް ޑިސްނީން 52.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް "ފޮކްސް" ގެ ބައެއް އެސެޓުތައް އެވެ. ޑިސްނީން ގަނެފައި ވަނީ ފޮކްސްގެ 39 ޕަސަންޓް ހިއްސާ ކަމަށްވާ...

ސަލްމާންގެ ޅިޔަނުގެ ފިލްމަކީ "ލަވްރަޓްރީ"

ސަލްމާން ހާންގެ ކޮއްކޮ އަރްޕިތާން ހާންގެ ފިރިމީހާ އަޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ލޯންޗް ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ...