"ޖުޅްވާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާލިންތަ؟

ވަރުން ދަވަން ޑަބަލް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ޖުޅްވާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ...

"ރެއިޑް" ގެ ބަތަލާއަކަށް އިލިއާނާ

އަޖޭ ދޭވްގަން އިންކަމް ޓެކްސް އޮފިސަރެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ރެއިޑް" ގެ ބަތަލާއަކަށް އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

ކޮމީޑިއަން ޑިކް ގްރެގޮރީ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި މަދަނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޑިކް ގްރެގޮރީ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ. ގްރެގޮރީ މަރުވިއިރު...

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް ނިޔާވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހްމަދު އާޠިފް ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އާޠިފް ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ގޮސް ބެލިއިރުއެވެ. އާޠިފް ނިޔާވެފައިވަނީ ހަނިމާދޫގައި...

"ޖުޅްވާ 2" އިން ސަލްމާން ވެސް ފެންނާނެ

"ޖުޅްވާ 2" އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެފިލްމަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް ވަރުން ދަވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޖުޅްވާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުން ފެނިގެންދިޔަ...

ބަތަލާ ރިޔާ ސެން ކައިވެނިކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރިޔާ ސެން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝިވަމް ތިވާރީއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ރިޔާ އާއި ޝިވަމް...