"ބާދްޝާހޯ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މިލަން ލުތުރިއާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ބާދްޝާހޯ" ގެ ޓީޒާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެކެއްގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ...

"އިންދޫ ސަރުކާރު" އާ އެކު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިންދިރާ ގާންދީގެ ދައުރުގައި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް އިމަޖެންސީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމް "އިންދޫ ސަރުކާރު" އާ...

ތާބޫ އާއި އަޔުޝްމަންގެ ޖޯޑް ސްކްރީނަށް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާއި ޒުވާނަކާ ދެމެދު ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ހަދައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކާ ވެސް...