ކޮމިކް އާޓިސްޓު ސްޓޭން ލީ މަރުވެއްޖެ

މާވެލްގެ ގިނަ ކޮމިކް އުފެއްދި ސްޓޭން ލީ 95 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. މާވެލްގެ 'ސްޕައިޑަމެން'، 'ހަލްކް'، 'ބްލެކް ޕެންތާ' ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ކޮމިކެއް އުފެއްދި...