"ދަ ޕަނިޝާ" އަންނަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

މާވެލް އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީރީސް "ދަ ޕަނިޝާ"ގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ލޯންޗް ކުރުމާއިއެކު އެ ސީރީސް ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރީޚެއް...

ވެނެސާ އާއި ޖެނިފާ އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެނީ

"ހައި ސްކޫލް މިއުޒިކަލް" އިން މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ އެކްޓްރެސް ވެނެސާ ހަޖެންސް އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާގައި ދެކެވެން...

އަޕަރްނާ އާއި ޕުރޫ ރުޅިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރިން ކަމަށްވާ އަޕަރްނާ ދިކްޝިތް އާއި ޕުރޫ ޗިބާއަކީ އެންމެ ރީތި ޓީވީ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުންނެވެ. އަޕަރްނާ އާއި...

"ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗްކޮށްފި

މާވެލް އިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ބްލެކް ޕެންތާ އަކީ މާވެލް...

"ޓެމްޕާ" ގެ ރިމެކިން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ރަންވީރް ސިންގްއާ އެކު އެކްޝަން-ޑްރާމާ ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ 2015...

ޗެޕްލިން އެވޯޑް ހެލެން މިރެން އަށް

ކޮންމެ އަހަރަކު ފިލްމް ސޮސައިޓީ އޮފް ލިންކަން ސެންޓަރުން ދޭ ޗެޕްލިން އެވޯޑް މި އަހަރު ލިބެނީ ވެޓްރަން އެކްޓްރެސް ކަމަށްވާ ހެލެން މިރެން އަށެވެ....