ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާނީ މާލޭގައި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރޫޅާލުމުން އާ ސަރުކާރުން އެ މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމަށް ނިންމައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިސްކިތް ރާވާނީ އަނެއްކާވެސް...

"އައްޑޫ ރަދުން" މިރޭ ނެރެނީ

މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

ކޯގަންނުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ

މީދޫ ތާރީހީ ތަނެއް ކަަމަށްވާ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ބަަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ...

އާސާރީ ސާވޭއަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސެންޓަ ފޮ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ....

104 ސެޓެލައިޓާ އެކު އިންޑިއާ އަށް ރެކޯޑެއް

އިންޑިޔާގެ ޖައްވާއި ބެހޭ އޭޖެންސީ (އައިއެސްއާރްއޯ) އިން 104 ސެޓެލައިޓު އެއް ރޮކެޓެއްގައި ޖައްވަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދައިފިއެވެ. ސްރިހަރިކޯޓާގެ ސްޕޭސް ޕޯޓުން...

ދެޔޯގެ ކުޅިވަރަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ..

ހިތަދޫ ފަޅުވުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ ހަތް ފަހަރު ފަޅުވެފައި އަލުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ފަޅުވި ހާދިސާއާ މެދުގައި...

50 އަހަރު ކުރިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް "ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ...

އަތިރަގޭ އަލިމަނިކުފާނުގެ ޖަގަޑާ 1

ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ މީދޫގެ ތާރީޚުގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްގަޑުބަޑުގެ ވާހަކައެވެ. މާކުރީގެ ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ލިޔެ ރައްކާކުރަން ޖެހޭ...