ޔަމަންގައި ކޮލެރާ ޖެހުނު އަދަދު 500،000 އަށް

އޭޕްރިލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔަމަންގައި ފެތުރެންފެށި ނުރައްކާތެރި ބަލި ކަމަށްވާ ކޮލެރާ މިހާރު 500،000 މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން...

ޕާނުގެ ބަދަލުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކަމާ!

1. އަލުވި އަލުވީގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ގިނައިން ހުންނަ ނަމަވެސް، ޕާނުގެ ބަދަލުގައި އަލުވި ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެއީ ކާޑިއޯ ކަސްރަތު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް...

ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ކަސްރަތު މުހިއްމު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވެނު ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ސިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އުރަމަތީ އަދި ގޮހޮރުގެ ކެންސަރާއި...

ސައްކެޔޮ ކާން ވީ ކީއްވެ؟

ސައްކޭލާއި އޭގެ އޮށަކީ ވެސް ސިއްޙަތަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ހަންގަނޑެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ނިއުޓްރިއެންޓްތަކެއް ސައްކޭލުން ލިބެއެވެ....