ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރޭތީ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން...

ޖަރާސީމު ހުރި ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ އެބަހުރި

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިއާއެއް ކަމަށްވާ 'ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޮޖެންސް' އިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް...

ކާލަމާ: މާމުއި އަލުވި

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 އަލުވި (ހަތަރު ފަޅިއަށް ފަޅާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)...

ކާލަމާ: ކްރީމް ޕަފް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޕެކެޓް ވެނީލާ ޕުޑިން މިކްސް 2 ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް 1 ޖޯޑު ކިރު 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު 1...

ކާލަމާ: ޗިކަން ކަސަޑިޔާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 10 ޓޯޓިލާ ރޮށި 500 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފެހި ބެލް...

ކާލަމާ: ކޮބް ސެލަޑް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 20 ކިންގް ޕްރޯންސް (ތޮށި ނައްޓާފައި) 2 ލެޓިއުސް ގަނޑު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 4 ބިސް (ފެނުކައްކާފައި، ހަތަރު ފަޅިކޮށްފައި) 12...