Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އަައްޑޫގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަވުމުގައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި …
ޕަބްލިކް ހެލްތު ހަރުދަނާ ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އާސަންދައާއި އެންސްޕާ އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް "ވިރަ"ގެ ނަމުގައި ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް …
އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ ހިދުމަތް އެއް ތަނަކުން
ހަސަން ރަޝީދު
ލޮނާ ނުލައި ކާތަކެތި ސުލްހަ ނުވިޔަސް ލޮނު ބޭނުން ކުރަން ވާނީ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެންނެވެ. ހަކުރާ އެއްގޮތަށް ލޮނު ވެސް ވަރަށް ބަލައިގެން ބޭނުން ނުކުރާ ސިއްހީ …
ލޮނު؛ ދުވާލަކަށް ކިހާ ވަރެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން އިއްޔެ ފެށި ޕްރޮގްރާމްގައި …
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހެލްތު ސްކްރީން ކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހޭންޑް ފޫޓް މައުތު ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ގިނަވަމުން އަންނާތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ހޭންޑް ފޫޓް އެންޑް މައުތު …
ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި ފެތުރެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭހެ ކުދި ރަށްރަށުގައި ބަގީ އެމްބިއުލާންސް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ "ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި …
ކުދި ރަށްރަށަށް ބަގީ އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނަން ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީސެސް (އެންސީޑީ) ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ހުޅުވަން ނިންމި ކްލިނިކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. …
އޭއީއެޗްގެ އެންސީޑީ ކްލިނިކް ހުޅުވައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 14 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން …
އާބާދީގެ 14 ޕަސެންޓަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައިހެލްތު ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަކީ ރަނގަޅު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ 50 …
ހެލްތު ޓޫރިޒަމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: ނަސީމު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސްރީ ލަންކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަލި ޖެހުނު ދެވަނަ މީހާ އަކީ …
ލަންކާ އިން މަންކީޕޮކްސްގެ ދެވަނަ ކޭހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ގާއިމުކޮށް ބަލިމީހުންގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫގައި …
އޭއީއެޗްގައި އެންސީޑީގެ ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
މިދޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ މިދުވަސްވަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް …
މިދިޔަ މަހު ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ އާންމުކުރައްވާ މައުލޫމާތުތަކުން ގިނަ ކަންކަން ސާފުވެ އެވެ. ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނަ ދެއްވާ …
މިއީ ދިވެހިން ހާލަތު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒުވާނުންގެ ކުއްލި މަރުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް ނާރާ …
ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވެއްޖެ، ހަގީގަތް ހޯދަން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީފި ނަމަ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭސްކާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށް …
ސިއްހަތަށް ބަލާ، ނޫނީ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭސްކާން ޖެހިދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެ އެއްޗެހީގެ ތޮއްޓަށް ހަދަނީ …
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދުގެ ތޮށިން "ހަވާދެއް"
އައިޝަތު ނަޒާހަތު