ކަދުރުގެ ފައިދާތަކުން ސައިންސްވެރިން ކޮސްވެއްޖެ

ސައިންޓިސްޓުންގެ ދިރާސާއަކުން ކަދުރަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކަށާއި، ލޭ މައްޗަށް ދިއުމުން އަދި ކޮލެސްޓެރޯލް އަށް މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު މޭވާ ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން...

ފޭކް ބޭހެއް ދައުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ!

އޮގްމެޓިން އެންޓިބަޔޮޓިކްގެ ފޭކު ބޭހެއް ދައުރުވަމުން އަންނާތީ ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މިބޭސް ދައުރުވަމުން ދަނީ...

ބަރުދަން ލުއި ކުރަން "ކޮއްޅަށް ހުރޭ"

ބަރުދަން ލުއި ކުރާނެ ތަފާތު އުކުޅުތަކުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކައި ހުސްވާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ އެއް ކަމަކީ ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާ އެކު،...

ކާންވީ ފަތް، ސްޓްރޯކާ ދުރުކޮށްދޭ

ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ކެއުމުގެ އާދަތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި...

ދުވާލަކު 8 ތަށި ފެން ބޯންވީ ކީއްވެ؟

1. ބަރުދަން ލުއިވުން ގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތެވެ. ގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ ކާއެއްޗެހި ހަޖަމްވުމަށް ފަސޭހަކޮށްދީ، މެޓަބޮލިޒަމް...

ރީނދޫ: ހަނދާން ރަނގަޅުކޮށްދޭ

ދިވެހި ކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ރީނދުލަކީ ހަނދާން ގަދަކޮށް މޫޑް ރަނގަޅު ކުރުމާއެކު އަލްޒައިމާސް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަން...