Last Updated: January 28, 15:28
Friday, January 28, 2022
ލޮކްޑައުން ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމުތަކުން ލުއި ކުރުމާއެކު، ދުނިޔޭގައި ބަލީގެ ދެވަނަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ދީފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ …
ލޮކްޑައުން ފިޔަވަޅުތައް ލުއި ކުރުމާއެކު ދެވަނަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
އަމީރާ
ކޯވިޑް-19 އަށް ޗައިނާ އިން ހަދަމުން އަންނަ ވެކްސިން އިން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ދައްކައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އިންސާނުންނަށް ވެކްސިންދީގެން ހަދަމުން އައި ފޭސް 1ގެ ނަތީޖާތައް މިހާރު …
ޗައިނާގެ ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން އިން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް!
އަމީރާ
ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ރޯގާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، އެތައް ބަޔަކު މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާއިރު، މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެން އޮތް …
ޔުނިސެފް ގެ އިރުޝާދު: މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ވިހައިގެން އުޅޭ މައިންނަށް
އަމީރާ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑް (ޔުނިސެފް) އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި 116 މިލިއަން ކުދިން ދުނިޔެއަށް އުފަންވާނެއެވެ. މިކުދިން އުފަންވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ …
ކޮވިޑް-19: ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި 116 މިލިއަން ކުދިން އުފަންވާނެ: ޔުނިސެފް
އަމީރާ
ޑިސެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހު ނިއުމޯނިއާ އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޕެރިސް ކައިރީގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ދެވުނު މީހާއަށް ހަޤީޤަތުގައި ޖެހިފައި ހުރީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކަމުގައި …
ފްރާންސުގައި ކޯވިޑް-19 ޑިސެމްބަރުގައިވެސް އޮތްކަން ހާމަ ވެއްޖެ
އަމީރާ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރު މޫސާ އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަރުވި ބިދޭސީ މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝް …
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފައި
މުހައްމަދު އައިމަން
* މަސްގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:   1 ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑް ހިކަނދިފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) …
ރޯދަ ރަހަ: ހަވާދުލީ ބިސް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު 12 ބިސް 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 

* …
ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމެލް ޕުޑިން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:   1 ތާޒާ އަލަނާސިއެއް (ބޭރު މަށައި ރިހަޔަށް ތަރުކާރީ ކޮށާ ވަރަށްްކޮށާފައި) 3 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: އަލަނާސި ރިހަ
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޓެސްޓުތަކެއް ޗައިނާއިން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގައި މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން 13،000އަށް ވުރެ …
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާއިން ވެކްސިން ޓެސްޓު ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ ބަސް އަދި ފެރީ އިން ދަތުރު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެމްޕީއެލްއިން ވީޑިއޯ …
ރޯގާގެ އަލާމާތް ފެންނަނަމަ ބަސް އަދި ފެރީ ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލަންކާގައި ދުވާލަކު 38 މީހުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ސުރާޖު ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު ޕްރޮމޯޝަން …
ލަންކާގައި ދުވާލަކު 38 މީހުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވޭ!
އަލީ ހުޒާމް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް …
ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ …
ވައިރަސް ޖެހުނު 328 މީހަކަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރޭތީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި އައްޑޫގެ ތިން މީހަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތާށިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި …
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ވޫހާންގައި އައްޑޫ ތިން މީހަކު ތާށިވެފައި
އާމިނަތު ހުސެއިން
ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނު ކ. މާފުށިން ފެނިފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅު ހުރާ އަދި ތުލުސްދޫއިންވެސް މިމަކުނުތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގް މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައުލޫމަތުދޭ …
ކ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނު ފެނިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން