Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ހިމަބިއްސަ އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) ހާމަކޮށްފިއެވެ. އީއްޔެ މި ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ކޮން ތަނަކުން ކަމެއް އެޗްޕީއޭއިން …
ހިމަބިހީގެ އިތުރު ކޭހެއް، މިފަހަރު ވެސް ބޭރުން
މޫސާ މަތުލޫބް
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސެނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަނުމުން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމް ސެނެޓް ބައްދަލުވުމެއް ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެތަނަށް …
އިދިކޮޅު ބައްދަލުވުމަކަށް ބަޔަކު ވަނުމުން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މެރަތަންއެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ހަވާއީގެ އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރު އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މެތިއާ އެލަންސުމިތު ކިޔާ …
އުމުރުން މިހާރު 93، ދުވެގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ނޫސަންދަ ކްލިނިކުގެ ގޮތްޕެއް އައްޑޫގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ކްލިނިކް ބުދަ …
އައްޑު އަށް ފުލުހުންގެ "ނޫސަންދަ ކްލިނިކް"
މޫސާ މަތުލޫބް
ގައުމީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ހިދުމަތް ކަމަށްވާ އާސަންދަ އަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނީ "މައި އާސަންދަ" ޕޯޓަލް އިން ރާއްޖެއިން …
ދެން އޮންލައިންކޮށް އާސަންދަ ހިދުމަތަށް އެދެވޭނެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އަންގައިގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސިއްހީ …
އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފުލުހުން ސްކްރީން ކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ކަސްރަތު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ބްރިޓިޝް ޖާނަލް އޮފް ސްޕޯޓްސް މެޑިސިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ދިރާސާގައި …
ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރަން މުހިއްމީ ކަސްރަތު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިއްޔެ ރެއިން ފެށިގެން މާލޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިނގުމަކީ ނޯރޯވައިރަހުގެ ރޯގާއެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިކަމާ …
މާލޭގައި ފެތުރެނީ ނޯރޯވައިރަހުގެ ރޯގާއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ވައިރަލް ރޯގާއިއެކު ބޭހަށް އޮތް ޑީމާންޑު އިތުރުވިއަސް، އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭސް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެސްޓީއޯއިން ދީފިއެވެ. ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް …
ބޭހުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑު، ލިބުމުގައި ދައްޗެއް ނެތް
މޫސާ މަތުލޫބް
ބޭސްފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ދާން ޖެހި ނުވަތަ މާލެ ދާން ޖެހޭ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުޅާވެ، މީގެ ކުރިން …
އޭއީއެޗްގެ ޚިދުމަތް ސިންގަޕޫރަށް ވުރެ ވެސް ރަނގަޅު
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފުލް ޓައިމް ކާޑިއޮލޮޖިސްޓެއް ގެނެސް، ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެނީ މިވަގުތު އެންމެ …
ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭން އޭއީއެޗްގައި ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ބ. ތުޅާދޫގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމެޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްގެން 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު …
ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑު އަކީ ގިނަ ސެލޫންތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އާދައިގެ ސެލޫންތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގިނަ ފިރިހެނުން ބޯކޮށައި ތުނބުޅި/މަތިމަސް ހެދުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަނީ މިފަދަ …
އައްޑޫގެ ބައެއް ސެލޫންތައް ވަރަށް ނުތާހިރު!
އަހުމަދު ވަހީދު
ކެންސަރުބަލި ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ސްކޭން މެޝިންތަކެއް ގެންނަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕެޓް ސްކޭން މެޝިން ގެނެސް، އިންސްޓޯލްކުރުމަށް އެސްޓީއޯއާ އެކީ އެއްބަސްވުން ހެދީ އިއްޔެ އެވެ. …
ކެންސަރު ދެނެގަނަން މެޝިން ހޯދަން އެސްޓީއޯ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި މުޅިން އަލަށް މާބަނޑު މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައި އޭގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަން ކުރިއަށް …
އޭއީއެޗްގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި ދުވަސްވަރު އައްޑޫގައި ޑެންޑޫ ހުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ ޑެންގޫ އިތުރުވަމުންދާތީ ރައްޔިތުން …
އައްޑޫގައި ޑެންގޫހުން އިތުރު ވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ