Last Updated: January 16, 22:08
Saturday, January 16, 2021
ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ ބަސް އަދި ފެރީ އިން ދަތުރު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެމްޕީއެލްއިން ވީޑިއޯ …
ރޯގާގެ އަލާމާތް ފެންނަނަމަ ބަސް އަދި ފެރީ ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލަންކާގައި ދުވާލަކު 38 މީހުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ސުރާޖު ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު ޕްރޮމޯޝަން …
ލަންކާގައި ދުވާލަކު 38 މީހުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވޭ!
އަލީ ހުޒާމް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް …
ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ …
ވައިރަސް ޖެހުނު 328 މީހަކަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރޭތީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި އައްޑޫގެ ތިން މީހަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތާށިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި …
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ވޫހާންގައި އައްޑޫ ތިން މީހަކު ތާށިވެފައި
އާމިނަތު ހުސެއިން
ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނު ކ. މާފުށިން ފެނިފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅު ހުރާ އަދި ތުލުސްދޫއިންވެސް މިމަކުނުތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގް މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައުލޫމަތުދޭ …
ކ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނު ފެނިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނާތީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެ ވައިރަހަށް …
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައިވެސް ކޮރޯނާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑެންމާކުގައި ދާދި ފަހަކަށް ހެދި ރިސަރޗަކުންވެސް ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހޯދިއްޖެއެވެ. މި ރިސަރޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިމަބިހި، ކޯފުއްޕި އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން …
ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމް އާއި ގުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ
އަމީރާ
ސ. ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސް ސެންޓަރގެ ފިޒިއޯ އަދި ރިހެބް ސެންޓަރު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރގައި ބޭއްވި …
އެއިމްސްގެ ފިޒިއޯ އަދި ރިހެބް ސެންޓަރ ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތައް ހިމަނައިގެން 100އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. …
100އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހިމަބިއްސަށް އަހުލުވެރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޕީސީއޯއެސް، ނުވަތަ ޕޮލީސިސްޓިކް އޯވަރީ ސީންޑްރޯމް އަކީ ރާއްޖެފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވެސް އަންހެނުން ކުރިމަތިލަމުންގެންދާ ކަމެކެވެ. ޕީސީއޯއެސް އާއި ބެހޭގޮތުން ގޫގްލް ކޮށްލުމުން ތަފާތު އެކިއެކި …
ޕީސީއޯއެސް އާއި ބެހޭ މުހިންމު ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު
އަމީރާ
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އާސަންދައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު މިދިޔަ މަހު ހުސްވެ، ހާއްސަ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ހަރަދު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު …
އާސަންދައިގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުސްވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވީ އެމަނިކުފާން ބަދުނާމުކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް އަދި އެމަނިކުފާންގެ ވަކީލުންގެ …
ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވައި ބަދުނާމު ކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ޖަމީލް
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިނގިރޭޓު އަޅިއަށް ހަދައި އިސްރާފު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް …
ރާއްޖޭގައި ސިނގިރޭޓުން އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅިޔަށް ހަދާ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި އަކީ ވައިރަސް އަކުން އުފެދޭ އިންފެކްޝަނެކެވެ. ގައިން ގަޔަށް ފެތުރޭ މިބަލި އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ 5 އަހަރާއި 10 …
ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީޒް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ޑރ. އޮލާ
އަމީރާ
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރެންސްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާއިރު ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާއި، އެފަދަ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ …
އެންސްޕާގެ ގާނޫނު ހަރުދަނާ ކޮށް ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން