Last Updated: March 29, 14:32
Wednesday, March 29, 2023
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނެޝަނަލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލް …
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އިން ކެންސަރު ބައްޔާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "ނެޝަނަލް ކެންސަ ކޮންޓްރޯލް …
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް 5 އަހަރުގެ ފްލޭނެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އުމުރުން 5-11 އަހަރާއ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. …
5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫގައި ދިވެހިބޭހުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައި އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 1-7 އަށް ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ މި ކޭމްޕަކީ ސެންޓަ ފޮ ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން …
އައްޑޫގައި ދިވެހިބޭހުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑިޕްރެޝަނަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭހެއްގެ ބެޗެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކުރީ (Antidep 25mg (film coated …
ޑިޕްރެޝަންގެ ބޭހެއްގެ ބެޗެއް މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ނައިފރުގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑައިލިސް ސެންޓަރުން ހިދުމަތް ދޭން ފެށީ ވާހަކަ އެ …
ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓްތައް ދެެނެގަތުމުގެ ޓެސްޓް ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލީގެ ވޭރިއަންޓްތައް ދެނެގަތުމަށް ރާއްޖޭން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން އައީ އިންޑިއާ އަށް …
ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ޓެސްޓް މިހާރު ރާއްޖޭން
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ފަހަކަށް އައިސް ކުނި ޖަމާކުރާރީ "ކުނިއެޅުން މަނާ" ޖަހާފައިވާ ބޯޓްތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިިލުން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން …
މާލެ އަށް "ކުނި އެޅުން މަނާ" ބޯޑްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ އޭޑީކޭ ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނަސް (ޑީކޯ) ވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދޭނެ ޗެމްބަރުތަކެއް ބަހައްޓައި އެ ހިދުމަތް ދޭން …
އޭޑީކޭގައި ޑީކޯ ޗެމްބަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިހާރު ރާއްޖޭގައި ލޮލުރޯގާ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު …
ލޮލުރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރ އަލިފުށީގައި ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްދިނުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އަލިފުށީ …
އަލިފުށީގައި ކެންސަރު ގިނަވެ، ދިރާސާއަކަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ބޭސްތަކެއް ދިން ކުދިންތަކެއް އުޒްބެކިސްތާބުން ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މެރިއޮން ބައޯޓެކްގެ ދިޔާ ބޭހެއް ދިން …
އިންޑިއާގެ ބޭހަކުން އިތުރު 18 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަޅޮލަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ކާން ބޭނުންކުރާ މޭވާއެކެވެ. އެކަމަކު ފަޅޮލުގެ އޮށެއް ހަދަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ …
ފަޅޯ އޮށް އުކާލަނީތަ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކެންސަރަށް މަގުފައިހިވާ ކެމިކަލް ރާއްޖެގައި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތަކުގައި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ …
ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގައި ރާއްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުން 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ. މި އެހީ ރާއްޖެއާ …
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖެ އިން ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ …
ރާއްޖޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮވިޑް މެނޭޖްކުރި
ހަސަން ރަޝީދު