Last Updated: January 30, 17:01
Monday, January 30, 2023
ރާއްޖޭހެ ކުދި ރަށްރަށުގައި ބަގީ އެމްބިއުލާންސް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ "ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި …
ކުދި ރަށްރަށަށް ބަގީ އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނަން ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީސެސް (އެންސީޑީ) ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ހުޅުވަން ނިންމި ކްލިނިކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. …
އޭއީއެޗްގެ އެންސީޑީ ކްލިނިކް ހުޅުވައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 14 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން …
އާބާދީގެ 14 ޕަސެންޓަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައިހެލްތު ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަކީ ރަނގަޅު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ 50 …
ހެލްތު ޓޫރިޒަމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: ނަސީމު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސްރީ ލަންކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަލި ޖެހުނު ދެވަނަ މީހާ އަކީ …
ލަންކާ އިން މަންކީޕޮކްސްގެ ދެވަނަ ކޭހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ގާއިމުކޮށް ބަލިމީހުންގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫގައި …
އޭއީއެޗްގައި އެންސީޑީގެ ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
މިދޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ މިދުވަސްވަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް …
މިދިޔަ މަހު ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ އާންމުކުރައްވާ މައުލޫމާތުތަކުން ގިނަ ކަންކަން ސާފުވެ އެވެ. ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނަ ދެއްވާ …
މިއީ ދިވެހިން ހާލަތު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒުވާނުންގެ ކުއްލި މަރުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް ނާރާ …
ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވެއްޖެ، ހަގީގަތް ހޯދަން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީފި ނަމަ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭސްކާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށް …
ސިއްހަތަށް ބަލާ، ނޫނީ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭސްކާން ޖެހިދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެ އެއްޗެހީގެ ތޮއްޓަށް ހަދަނީ …
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދުގެ ތޮށިން "ހަވާދެއް"
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސްރީ ލަންކާ އިން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަލަށް ލަންކާ …
ލަންކާ އިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން އިންވިޓްރޯ ފާޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) ފަންޑެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި …
އައިވީއެފް ފަންޑް ލޯންޗްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައިޖީއެމްއެޗްގެ މަޝްހޫރު އެތެރެހަށީގެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އަންނަ މަހު އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން …
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އޭއީއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަންވެގެން ދާނީ މާލޭން ބޭރުގައި ރާއްޖޭގައި އެ އޮޕަރޭޝަންކުރާ ފުރަތަމަ ސަރަހައްދަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ …
ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ކުޅުދުއްފުށިން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިސްތަށިގަނޑުގެ ނުރަ ފިލުވާނެ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތް މިހާރު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން މިހާރު …
ބޯ ކަޅުކޮށްލަން ކަރަންފުލާއި ކޮފީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު