Last Updated: May 27, 16:58
Friday, May 27, 2022
މާތް ﷲ ވަނީ އެ އިލާހުގެ ޒާތުފުޅަށް ވެސް އަނިޔާވެރިކަން ޙަރާމް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޤުދުސީ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ. "އޭ ތިމަން އިލާހު އަޅުތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން …
އިސްލާމް ދީން ގެވެށިއަނިޔާ އަށް ޖާގައެއް ނުދޭ
އައްޑޫ ލައިވް
"ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޖޯކެއް ކަހަލަ ކަމެއް. އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތަކެއް އިތުރުވަނީކީ ނޫން. އަދި އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އައްޑު އަށް އިގުދާސީ ކުރިއެރުމެއް …
ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަނީ ކީއް ކުރަން؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނިމިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަން ޑީމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރާނެ މުހިންމު އިންތިހާބެކެވެ. އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ނެރެފައިވާއިރު, …
ބޮޑެތި ދާއިރާތައް "ހިންގާލަން", 2023 އަށް ފެހި ސިގުނަލެއް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ސައިކަލް ދުއްވާ އިރު ހެލްމެޓް އަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެ މަގުގައި 60 ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްވަން ހުއްދަ ދީފައި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ …
ބައެއް މީހުން ހެލްމެޓް އަޅަނީ ނަމަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއަދަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އަހަރެއްވީ ދުވަހެވެ. އެއާ އެކު އުފެދޭ ސުވާލުތަކަކީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއްތޯ …
އައްޑޫ އާ ކައުންސިލަށް އަހަރެއް؛ ވީ ކޮން ކަމެއް؟
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރޮޒޭއަކީ އަސްލު ގަދަ މީހެއް. ކޮލެޓީ މީހެއް އެއީ. އޭނާ އެކުރާ ކެމްޕެއިން އަސްލު ނުކުރެވޭނެ. އައްޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށިން މި ފަހަރުވެސް ފައްޔާޒުއަށް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް …
ރޮޒޭ: ބޮޑެތި ޗެލެންޖުތަކުން އަބަދު ވެސް އެއް ވަނަ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމަށް ފޮނުއްވުނު ނަބިއްޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަޤާމަކީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި މަޤާމެކެވެ. …
ނަބިއްޔާގެ މަޤާމަށް ފުރައްސާރަކުރެވިގެން ނުވާނެ
އައްޑޫ ލައިވް
ކުރީގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިހާ އެއްޗަކަށް އާއެކޭ ބުނަން ތިބި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް އޭރު މިރާއްޖޭގައި ތިއްބެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ …
ނަޝީދުގެ ތަރި އޮއްސުނީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިސްލާމީ ޝަރިޢާތަކީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ. އެއީ ރައްބުލް ކާއިނާތުގެ ޝަރީޢަތެވެ. އިންސާނާ އުފެއްދެވި މަތިވެރި އިލާހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. އިންސާނާގެ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ …
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މާތް މަތިވެރި ޝަރީއަތެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ޢަލްމާނީ ފިކުރަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދީން ދުރުކޮށް އެކަހެރި ކުރާން ގޮވައިލާ ފިކުރެވެ. ސިޔާސީ، އިޖުތިމާޢީ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިސާދީ، އަޚްލާޤީ މި ހުރިހައި ދާއިރާއަކުން …
އަލްމާނީ ފިކުރުގެ ނުރައްކާ
އައްޑޫ ލައިވް
މިއަދު ކުރިއަށްދާނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްްވާ އިންތިހާބެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މީގެ ތިން މަސްކުރިން ފެށިގެން ކުރަމުން އައި ކެމްޕެއިންގައި ފެނުނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައިވެސް …
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު: ދެ ރައީސުން ކުރިމަގު ބަލާނެ ދުރުމި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބަކީ އެ ޕާޓީ އުފެދުނު ފަހުން 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޭއްވޭ އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބެވެ. ބައިލައްކައެއްހާ މީހުނަށް ވޯޓުލުމުގެ …
ތުހުމަތުތަކާއި ޖަވާބުދާރީވުން: ބޭޒާރުވީ ފައްޔާޒުތަ؟ އިންތި ތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމަކީ ރަނގަޅު އިސްލާމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ބޭނުން ވާ އެންމެ މުހިންމު އުންޞުރެވެ. މި އުންޞުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ވެރީންނާ ހަމައިން …
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމުގެ މުހިންމުކަން
އައްޑޫ ލައިވް
މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ البقرة :178 މާނައީ: "އޭ …
ޤިސާސް ހުކުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ މިއްލަތުން ބޭރުވެދާނެ ކަމެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، ތިމާ ބޮޑު މީހަކަށް ވުމުން ވާން ބޭނުމީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމުގައި ހިތުގައި އޮވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ …
ކޮލަމް: ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން!
ބުއްދި އަކީ މާތް ﷲ އިންސާނަކަށް ދެއްވާނެ އެންމެ އަގުހުރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. ބަނީއާދަމު ކަރާމާތްތެރިކުރައްވައި، އެހެން މަޚްލޫޤުންތަކުންގެ މައްޗަށް އެ އިލާހު މަތިވެރި ކުރެއްވީ ބުއްދީގެ …
ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް
އައްޑޫ ލައިވް