Last Updated: August 15, 02:10
Friday, August 14, 2020
ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އައްޑޫއަށް އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ބަލި އައްޑޫއަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑު-19ގެ 4 …
ހޯމް ކަރަންޓީނުން ކޮވިޑު އައްޑޫއަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑު!
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މާރިޗު 27 ވަނަ …
ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5000 އިން މައްޗަށް! ބިރުވެރި!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ނުފެތުރޭ އެއްވެސް ހިސާބެއް ދުނިޔޭގައި ނެތެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމު އެންމެ ކުރި އަރާ ތިބި ގައުމުތަކުގައި …
ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ފާޑުކިޔައިގެނެއް ނޫން، ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށްގެން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވެކްސިނެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މި ބަލި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑޫއަށް ފޯރާފައެވެ. މާލެއިން …
ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އައްޑޫއަށް! އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ!
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެ އައިސް މިއަދު މިވަނީ މި ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން ދިވެހިން ވަށާލާފައެވެ. މާޗު 27 ވަނަ ދުވަހު …
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމުގެ ތެރެއަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮންމެ ދުވަހަކި އެތައް ސަތޭކަ ބާކިން ބޭނުންކުރާ ހަންކެޑެ ކޯޒްވޭއަށް އިއްޔެ ހެއްނެއި އެރި އިރާއި އެކީ އަރަގެން ގެއި ރަޅަ. ހީވީ މީގެ ވިހި ތިރީސް …
ހަންކެޑެ ގެރި ހުސްވެގެ، ބޭނުމީ ދާއިމީ ހައްލައް
އަހުމަދު ނަސޫހް
މުސާރަ ނުދޭތާ ހަތް މަސް ދުވަސް ވެގެން ހުޅުމާލޭގައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަން ބިދޭސީން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އޭގެ ދެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އިވުނު އަޑަކީ، …
ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައަކަށް ނުވޭބާ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވަމުން އަންނަ މިދަނޑިވަޅުގައި ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ވަރަށް ގަދައަށް ވައިގައި …
ސަފާރީ މައްސަލަ: ހަފްތާއެއް ވަންދެން ވައިގައި ހިފި އިތުރު މައްސަލައަކަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އެޅި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށްފައިވާއިރު ބިލުތަކުން ދެމުން އައި ޑިސްކައުންޓު …
ނިއު ނޯމަލްއާއެކު ބިލުތައްވެސް ނޯމަލް، މުސާރަ ނޯމަލްއެއް ނޫން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ވެސް އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ގުނަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑުގެ ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ. …
އާމްދަނީ ހުއްޓުނު އެތައް ދިވެހިންނެއް ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް ކެތްމަދުވެފައި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ …
އަލީ ވަހީދު: ކޮވިޑާއި އެކު އަރިއަޅާލި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި!
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަކުރާއިރު ގިނަ ދިވެހީންނަށް ކުރެވެނީ ތަފާތު އިހުސާސަކާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވެށި …
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން؛ މުޅިން އެހެން މާނައެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރަދީފުގައި "އޮޅުން" މި ލަފްޒު ހަތް ގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް ހަތްވަނަ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ "ކަންކުރާންވީގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް، ނޭނގިގެން …
ސަރުކާރު "އޮޅުމެއްގެ" ތެރޭގައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ބޭނުންކުރި މައިގަނޑު އުކުޅަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރި ގޮތްތައް ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް …
ވެށި ފުނޑާލުމަށް އަދިވެސް ބޭނުންކުރަނީ ކުރީގެ އުކުޅުތައް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެޓެއްގައި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެއަހަރުވީއެވެ. އެތައް ފޮނި އުއްމީދުތަކާއި އެކު …
އޮއްތޮގެ މެސެޖު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި ހިނގާނަން!
ފުރަބަންދަށް ލުޔެއް ދިން ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ހީވީ ކަށިބިޑިން، އާދައިގެ ބިޑިއަށް ބަދަލުކުރިހެންނެވެ. ކަށިބިޑީގެ ވޭން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ފުރަބަންދެވެ. …
ފުރަބަންދަށް ލުޔެއް: ކަށިބިޑިން ބިޑިއަށް
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ