Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އައިއިރު، ކައުންސިލުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް ނުލިބުމެވެ. މިގޮތުން އާބާދީ ބޮޑު …
އާމްދަނީ 14 މިލިއަން، ޖޫރިމަނާ 30 މިލިއަން!
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫން ދޫކުރަން ނިންމި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދު އާއި ހުޅުދޫގެ އިތުރުން މީދޫން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ …
އައްޑޫން ގޯތި ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 30.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މިއީ ކައުންސިލްގެ ތާރީހުހައި ވެސް ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލެއްގައި އެހާ ބޮޑު އަދަދަކުން …
އައްޑޫ ކައުންސިލް 30 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މާދަމާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ އަށް މިއޮތީ ތައްޔާރެވެ. އެހެންވެ މާދަމަ އަކީ …
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ؛ މޮޅު ވާނީ ކާކު؟
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ފާހާނާ ތަށިން ނުބައި ދުވަސްވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ވިއްޔާ ކޮންމެހެން ބާޒާރުން މާ އަގު ބޮޑުކޮށް ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި ގަންނާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. …
ފާހާނާ ތަށިން ވަސް ކަނޑުވާލަން ފަސޭހަ ގޮތެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އުރީދޫގެ އެމްބެސެރަކަށް އައްޑޫގެ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" ހުސައިން ރަމްޒީ ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު މާ ގަސް ހެއްދުމަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ "ފެހި …
އުރީދޫގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ތަޢާރަފް ‎އިންޑިއާއިން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ20 (19 ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ހިމެނޭ 20 ޤައުމުގެ ގްރޫޕް) ގެ ރިޔާސަތު އިންޑޮނޭޝިއާ އަތުން ނަގައި …
އިންޑިއާ: ޖީ-20 ރިޔާސަތާ އެކީ ސަމާލު ކަމަށް
އައްޑޫ ހިތަދޫން ދޫކުރާ 500 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލުން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1500 އަކަފޫޓްގެ 500 …
ހިތަދޫން 500 ގޯއްޗަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޯޑެއްގެ މަތީގައި ފަލި ޖަހައިގެން ބޭރުގެ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ހުރަސްކުރުމުގެ ދަތުރަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 17 ގައި ހުވަދު އަތޮޅުން މި "އެޑްވެންޗަ" …
ޑެމިއަން: ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ހުރަސް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫން 500 ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ފޭދު އާއި މީދު އަދި ހުޅުދޫން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށެވެ. ހުޅުދު …
އައްޑޫން 500 ގޯއްޗަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ 80 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އަންނަ މަހު "އެނިވަސަރީ ރަން" ގެ ނަމުގައި ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އާންމުކޮށް …
ގަން އެެއާޕޯޓްގެ 80 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހަށް ދުވުމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ފަސް މާކެޓުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު …
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންނާ އެކީ އުންމީދީ އަހަރެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދަން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްކުރަމުން އަންނަ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މި ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްލުރުމުގެ މަސައްކަތް …
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓް ނިމުމަކާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެފްކޮންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަގު ހެދުމުގެ …
އައްޑޫ މަގު ހެދުން ސެޕްޓެމްބަރަށް ވުރެ ލަސްވެދާނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ, އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރިއަކަށް ނޫނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލާ ގުޅިފައިވާ ޕްރައިމަރީއެކެވެ. ސިޔާސީ އެހެން …
ރައީސް ސޯލިހަށް މިކަން ވާނެ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މާލިމީ، ސީނިއާ ސާޖަންޓް ސަންފާ އިބްރާހީދީދީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ …
އަންހެން މާލިމީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ