Last Updated: April 20, 18:45
Tuesday, April 20, 2021
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ …
އިންޓަނެޓްގެ ވައުދު ފުއްދުނުކަން ކަށަވަރެއް ނުވި، ރައްޔިތުންނަށްވީ ޖޯކަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރަމަޟާން މަހަކީ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން މާތް ކުރައްވާފައިވާ މަހެކެވެ. އެމަހުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައި ލެއްވިއެވެ. އެމަހުގެ ރޭއަޅުކަން ސުންނަތެއް ކަމުގައި ލެއްވިއެވެ. އެމަހުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ …
ރަމަޟާން މަސް – ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އަޅުކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މާލޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ސަރުކާރާ އެމްޑީޕީގެ މޫނުމަތީގައި ރައްޔިތުން ޖެހި ތަފާއްޔެކެވެ. އެމްޑީޕީއަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލި މޭޔަރުގެ މަގާމުވެސް ގެއްލުނީއެވެ. …
"ސަލްޓަން ޕާކު"ގެ ނަން، އަނެއްކާވެސް "ރަސްރަނި ބަގީޗާ" އަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިއްޔެ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް އަންދާޒާ ކުރެވުނު ނަތީޖާއާ ގާތް ނަތީޖާއެއް ވެސް ނުނެރެވުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި …
މެޖޯރިޓީ ލިބުނަސް، އެމްޑީޕީއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި، ބޮޑު ބައްޔެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތުން ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށް ފެށުމަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ސަގާފަތެވެ. ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތަށް …
ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާ، މަޝްރޫއު ފަށައި ސޮއި ކުރުން، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ނޫންބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރު ދުވަސްވީއެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަސް މާލެ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ގެންދިޔަތާ އަހަރު …
އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިން އެމްޑީޕީއަށް ނުހިނގާ! ހުރިހާ ބާރެއް ދިނުމުގެ ގޯސް ނަތީޖާބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބަންޑާރަ ބިން ދިނުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަޤީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް …
ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!
ފާއިޤް
އައްޑޫ ސިޓީގައި ސިލްސިލާ މާރާމާރީތައް ފެށި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިމެއް އުފެދިފައެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު އައްޑޫގެ ކޮންމެ ވެސް ހިސާބެއްގައި މާރާމާރީ ހިނގާކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް …
އައްޑޫގައި މާރާމާރީތައް ފެށި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި!
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެތައް އިހުމާލަކާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އެތައް އަނިޔާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު އެންމެފަހުން މިވަނީ ރޭވިގެން …
ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަބުރު ކަތިލަނީ، ސަރުކާރު ހިމޭނުން!
ހަސަން ރަޝީދު
އަހަރެމެންނާއިއެކު އެކީގައި އުޅޭ އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި، އެމީހުން ދެކެ ވާ ލޯތްބާއި، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެމީހުންގެ މުހިންމުކަން ބުނެލުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. …
މަންމައާއި ބައްޕަދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބުނެލާ!
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކާއި އެކުވެސް އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފޮނި ވާހަކަތަކުގެ އަޑުގަދަވެއެވެ. އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް އެވެނި މިވެނި ކަމެއް ކުރާނެ ވައުދު ނުވާ އެންމެ ރައީސަކުވެސް …
އައްޑޫ ތަރައްޤީ، އަދި "ހުސް ވާހަކަތަކެއް"!
އަލީ ހުޒާމް
"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީތަކާއި ފްލައިން ސްކޫލުތަކާ މަޝްވަރާ އެބަ ކުރަން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކޯހުގެ ބާކީ އޮތް ބަޔަށް ފުރުސަތު ދެވިދާނެތޯ" …
ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްކީ ހުވަފަން، ކޮށްލީ ނިކަމެތި!
ހަސަން ރަޝީދު
މެދުނުކެނޑި ގިނައިން ކެއްސާނަމަ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫވާ އަދި އެހާމެ ރުޅިވެސް އާދެވޭ ކަމެކެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނާ ނަމަ ކެއްސުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. ކެއްސުމުގެ ސަބަބުން …
މާބޮޑަށް ކެއްސަނީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލަމާ
އީމާ މުހައްމަދު
ދުނިޔެއަކީ ރީތި ހުވަފެނެކެވެ. މި ވަގުތީ ފާލަމުގައި އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ވޭތަކުރަމުން ދާއިރު އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިރިއުޅުން މަތިން މާޔޫސްވެގެންދާ …
ކެތްތެރިވާށެވެ. ބޭނުންވާ ކަމެއްގައި ލަސްވުމަކީވެސް ބައެއް ފަހަރު ނިއުމަތެކެވެ.
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ހަރު މުދަލުގެ ތެރެއިން 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފެންނަން ނެތްކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާަގަ ކުރުމަކުން ނުނިމޭ …
ކައުންސިލްގެ ހަރު މުދާ ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރަންޖެހޭ: ޝުކުރީ
ޝަރަފު
އައްޑޫ ސިޓި ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ ސްރިލަންކާގެ އޭޝިއަން …
އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދަން އޭއޭއޭ މަރުފަލި ޖަހަނީ!
ހަސަން ރަޝީދު