ދިރާގުން އައްޑޫއަށް ލިބެނީ "ނޯ ޖީ"

މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް "4 ޖީ" ލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ...

އަޅުގަނޑަށްދޭ ވޯޓަކީ ޒުވާން ޖީލަށް ދެއްވާ ވޯޓެއް: ޑރ. އަދީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. އަހުމަދު އަދީލަކީ އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަވާ ހަރުދަނާ ޒުވާނެކެވެ. ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް...

ތިމަރަފުށީ ބަހުސް: މުސްތަފާ ރިޔާޒަށް، އަފްރާސީމްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ޕްލެޓުފޯމަކީ ކޮބާ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެނެސްދޭ ދާއިރާ ބަހުސްގައި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ...

ޑރ. އަދީލު، އެންމެންގެ އަޑު އިއްވާނެ!

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާއިރު ސިޔާސީގޮތުން ވަކި އަތަކަށް ބުރަ ނުވާ ގިނަ މީހުންގެ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް...

ކޮންމެ ފިކުރަކަށްވެސް އިހުތިރާމް ކުރަމާ!

މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީ ދުވަސްވަރެކެވެ. ބޯމަތިވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބެވެ. ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ކުރަމުންދަނީ އިންތިޙާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިންތަކެވެ. ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ ސަބަބުން ކެމްޕެއިން...

އައްޑޫގެ ކުޅަދާނަ ބައެއް ކަނބަލުން، މަރުހަބާ!

ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އައްޑޫލައިވްގެ މުޅި ޓީމްގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗު 8 ވަނަ ދުވަހެވެ....

2019ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ނެރުނު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 10 ފިލްމް

ބޮލީވުޑަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތައް އާތަރިންތަކެއް ވެސް...

ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ ކޯއްޗެއް؟

މިހާރަކަށް އައިސް ޑައިޓު ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޑައިޓު ކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި، ހަށިގަނޑު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު...