ފޭދޫ ޔޫތު އެރީނާ: ތަރައްޤީ ޔަގީން!

މިއީ އެމެރިކާއިން ސީރިޔާގެ ޔަރުމޫކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ބިމާއި ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތެއް ނޫނެެވެ. އަދި މިއީ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ކާބުލްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި...

ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ފާފައަށް ހިތާމަކޮށް، ފާފަ ކުރުން ހުއްޓާލައި ދެން ފާފަ ނުކުރާނޭ ކަމަށް ޢަޒުމު ކަޑައަޅައި ފާފަ ފުއްސެއްވުން އެދި މާތް ﷲ...

ބަރުދަން ލުއިވުން: ނުރައްކަލެއް

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ ރިތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިޔަކަށް ވާށެވެ. އަދި އެއީ އެކަމެއް ޙާސިލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްވެސް މެއެވެ....

ރޯދަ ރަހަ: އަލުވި ބަޖިއާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 4 އަލުވި (ފެނު ކައްކައި ޗަސްކޮށްފައި) 3 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 250 ގްރާމް ފުށް 1 އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ...

ކުކުޅު ބިސް؛ ސްޓްރޯކަށް ހައްލެއް

އަހަރެމެންގެ ހިތް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ބަހައްޓައި ސްޓްރޯކު ފަދަ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަސޭހަ ޝިފާއެއް ބޭނުންނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުކުޅު ބިހެއް ކެއުމަކީ ކުރަން އެންމެ...

ރޯދަ ރަހަ: ލެމަން ޕުޑިން

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ޖޯޑު ހަކުރު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިޖޯޑު ފެން 5 ސައިސަމުސާ ޒުވާރި ފުށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ޖޯޑު ލުނބޯ...

ރަމަޟާން މަސް: ތަޤުވާވެރިންގެ މޫސުން

މާތްﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވަ އެވެ. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ...

ކީރިތި ޤުރުއާން: ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކިޔެވޭ ފޮތް

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ 23 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ޖިބްރީލްގެފާނު މެދުވެރިކޮށް، މުޙައްމަދުގެފާނަށް މާތްﷲ ބާއްވައިލެއްވި ފޮތެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުގައި، އަބަދަށް ދެމިއޮންނިވި، ތެދުމަގު ދައްކައިދޭ...