އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންނުވުމަކީ އަރަތެކެވެ.

ކުރީގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫއަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެދެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ...

އައްޑޫގެ މަގުތަކަށް އަވަސް މަރާމާތު ބޭނުން!

ދެހާސްވަނަ އަހަރު އައްޑޫގައި ހެދި ލިންކު ރޯޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަޅުގަނޑު ހެދި ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިރު ފާއިތުވި ފަސް...

"ހިލޭ ޓިކެޓު" ސަޕޯޓަރުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިއުލާން ކުރި މަޖިލީހުގެ 12 ދާއިރާއެއް...

ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލޭނެތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އިރު އިރުކޮޅާ ފެންމަތިވަނީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ހިނގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަރަޕްޝަން ހިންގާފައިވަނީ އެމަނިކުފާންގެ...