Last Updated: April 21, 15:52
Sunday, April 21, 2024
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް އެ ސްކޫލްގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި އެވެ. ހަތަރު ބެލެނިވެރިއެއްގެ ބިނާކުރި 65 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތް ހުޅުވައި މިހާރު ވަނީ ބޭނުން …
ސްކޫލަކަށް ބެލެނިވެރިންތަކެއްގެ ފަރާތުން މިސްކިތެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައީދަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ދެކެފަރިތަ …
ހިތަދޫ އުތުރަށް ދިރުން ގެންނަން މި ފަހަރު ސައީދު!
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު ތަރައްޤީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ގައިވެސް އައްޑޫއަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރި އެއް ޒުވާނަކީ މިއަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ …
އަޒާން: އައްޑޫގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޖޯޝުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
މާތް ﷲ ވަނީ ބައެއް މަސްތައް އެހެން މަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްތައް އެހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. …
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް
އައްޑޫ ލައިވް
ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަހުސްގައި އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ. …
ޝުއާއުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި!
އަލީ ނަސީރު
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހައްވާ ހަފީޒާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ވަނުމާއި އެކު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކަރުދާސް ގަޑެއް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ހަފީޒާ …
މައެއްގެ އުދާސް: ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުން ގޯއްޗެއް ނުލިބުނު!
އަލީ ނަސީރު
އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން މިނެ ކިރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެއް އާލާތަކީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި އެމީހުންގެ ޓްރެކް ރެކޯޑެވެ. އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ކައުންސިލުގައި ނުދެއްކުނު ގާބިލުކަމެއް މަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެތަ؟
އަލީ ނަސީރު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ކިލޯ ކަރީކަޓް ކުކުޅު (ހަންގަނޑު ނުލައި) 2 1/2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަ 2 މޭޒުމަތީ …
މިއަދުގެ މެންދުރަށް: ކުކުޅު ބިރިޔާނީ
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫ ހަންކެޑެ ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވާހަކަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން …
ހަންކެޑެއާ މެދު މި ފަހަރު ކިހާ އުންމީދެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
1. (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) މާނައީ:“އޭ ﷲއެވެ! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި އިލާހެވެ! އަޅަމެންނަށް …
ހަދީސްފުޅުތަކުން 10 ދުއާއެއް
އައްޑޫ ލައިވް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 4 ލުނބޯ ފޮތި 4 އޮރެންޖް ފޮތި 4 ސްޓްރޯބެރީ ފޮތި 10 އައިސް ކިޔުބް ½ ޖޯޑު އޭޝިޔާ ފާމް ޕްރިމިއަމް …
ރޯދަ ރަހަ: ފްރޫޓް ޕަންޗް
އައްޑޫ ލައިވް
(އެޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އިމާމު އިބްނު ޙަޖަރު – رحمه الله – – ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ: "މީހެއްގެ ލޮލުގެ ފިނިކަން ކަމުގައި ކަމެއް …
ނަމާދު؛ ލޮލުގެ ފިނިކަން
އައްޑޫ ލައިވް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 4 ޖޯޑު ފެން 2 ޖޯޑު ރުންމޯ ޕެންނޭ ރިގާޓޭ ½ 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް …
ރޯދަ ރަހަ: ބޭކަޑް ޗިކެން ޕާސްޓާ
އައްޑޫ ލައިވް
އެއީ އިސްލާމީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚުގެ ސަފުޙާތަކުން ރެއެކެވެ. ވަރަށް ޚާއްސަ ޝަރަފުވެރި ރެއެކެވެ. އިލާހީ ވަރުގަދަ މުޢުޖިޒާތުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިދިޔަ ރެއެކެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރެއް ކުރެވުނު …
ނަމާދު؛ ލޮލުގެ ފިނިކަން
އައްޑޫ ލައިވް
1. ވާއަތުން ކެއުމާއި ބުއިން ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ …
ޝައިތާނީ 4 އަމަލެއް
އައްޑޫ ލައިވް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 90 ގްރާމް މަންޗީސް މިޔުޒިކް ޗޮކްލެޓް ވޭފަ ކިޔުބްސް (ބައި ޕެކެޓް) 2 ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް ކިރު 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: މިއުޒިކް ވޭފާ ޝޭކް
އައްޑޫ ލައިވް