ކޮލަމް: އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނުތޯއެވެ.

ޖައްބާރު އަނިޔާވެރި ވެރީންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު އެއްސިފަޔަކީ ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމެވެ. ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމަކީ ގުދުރަތުން ދެއްވާފައިނުވާ ބާރުތަކާއި ހުނަރުތައްވެސް ހުރިކަމަށް ހެދިގެން އިންސާނުންގެ...

ކޮލަމް: ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުނެތް މީހާ ރީނދޫމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މުސްކުޅިބަހެކެވެ. ގިނިދުށް މީހާ ރަތްމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ. މިބަހުގެ މުރާދަކީ ވަކިކަމަކުން ތުރާލާއި ނުތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހާ ދެން އަލުން އެކަމެއް...

ޕީޕީއެމް އައްޑޫ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރައްސާރަ އާއި މަލާމާތް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޕީޕީއެމް އައްޑޫ އިސް ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް...

ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މާލޭގެ ތަރައްޤީ ފެންނަ ފޮޓޯތައް ޖެހުމުން ފާޑުކިޔުން!

އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ލިންކް ރޯޑުގައި ބެހެއްޓި ފޮޓޯތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ...

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުތައް ކަމުދޭތަ؟

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ، އެމީހުންގެ އެންމެ އާ އައިފޯން ސީރީސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލް...

ކޮލަމް: ހިބަރުވަދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ހިބަރަކީ ކަނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަހުގެ ބާވަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ވަރަށް އާއްމު އެއްޗެކެވެ. މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފަޔަކީ...