"ސަބާ މޯލްޑިވްސް" ގެ އަހަރީ ޖަލްސާ 25 ގައި

"ސަބާ މޯލްޑިވްސް" ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި...

"ކޮމިއުނިޓީ ސްކޮލަޝިޕް" ގެ ސުންގަޑި 26 އަށް

"ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް" އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު...

"ހެއާ ކެއާ" ގެ އެޖެންޓަކަށް ވާން ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި ހެއާ ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ހެއާ ކެއާ މޯލްޑިވްސްގެ އަތޮޅުތަކުގެ އެޖެންޓުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގައި އެޖެންޓަކަށް...