Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
އައްޑޫ ގަން މިހާރު އޮތް ހާލަތާއި އެ ރަށް ކުރިން އޮތް ގޮތް ފެނުނު މީހެއްގެ ހިތަށް މިހާރު އަރާނެ އެވެ؛ ސުބުހާނަﷲ އެވެ. މިއީ ކޮން …
ގަން މިހާރު އޮތީ "ނޮޅާފައި"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބައެއް މީހުން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ވެސް ކުރާ ސުވާލެކެވެ؛ ތުވާލި ބޭނުން ކުރަނީ ފެންވަރައި، ސާފުވެގެން ކަަމަށްވާތީ ތުވާލި ހަޑި ވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު …
ތުވާލި ދޮންނަންވީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދާޙިލީ ވަޒީރު މިނިސްޓަރ އަލީ އިހުސާންއަށް އުފަން، އަމިއްލަ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. ފޭދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ …
ފޭދޫން އިހުސާނަށް "ސަޕްރައިޒެއް"
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫއިން 1000 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޯތި …
އައްޑޫ ގޯތި ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އައްޑޫ ފޭދޫގައި ޖަމްބަލް ސޭލެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިންތިޒާމުކުރާ މި އިވެންޓް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ …
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ފޭދޫގައި ޖަމްބަލް ސޭލެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މިހާރުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް، އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ މަގު …
އައްޑޫ މަގު ހެދުން: ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އެގްރިމެންޓެއް ނެތް!
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެ ރަށުން ބޮޑެތި ބިޔަ ގަސްތަކެއް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން …
ގަން އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއާ އެކީ "ވެށި ހަލާކު"!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ރޭސް ބާއްވަނީ އުރީދޫން ބާއްވާ ފަން ރަން އާއެކުގައި …
އުރީދޫގެ ޑްރޯން ރޭހަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޮންޑާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހޮންޑާ ވިޝަން 110 އައްޑޫ އިން ޓެސްޓް ރައިޑަށް ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު ޝީޝާ އިން ބުނެފި …
ހޮންޑާ ވިޝަން 110 އަށް އައްޑޫގައި ޓެސްޓް ރައިޑް
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގެ ސީއީއޯ ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ސޯލިހު …
އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވަކި ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެތަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށައް ބަދަލުކޮށްފައި …
އޭއީއެޗް ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެންވަޔަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ފުރިހަމަ ނުކޮށް 21 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން، ފަށާފައިވާތީ އެ ކުންފުނި 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ …
ފެނަކަ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން އަދަދު މަދު ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. އީއްޔެ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ …
ކެބިނެޓުގައި 3 އަންހެނުން؛ ފާޑުކިޔުންތަކެއް!
މޫސާ މަތުލޫބް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި 119 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު ދަރަނި ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
ދަރަނި 119 ބިލިއަނަށް، މިއީ އެންމެ ބޮޑު ދަރަނި
އަލީ ހުޒާމް
ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިންނަށް އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާގެ ލުއި ދިނުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. …
ދަރިފުޅަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން މައިންނަށް ވަޒީފާގެ ލުއި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާދަމަ އަކީ ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތާރީހީ ދުވަހެކެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް ޑޜ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އޮންނާނެ އެވެ. އެ …
މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުން މާދަމާ؛ ތާރީހީ ދުވަހެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު