Last Updated: September 22, 20:14
Tuesday, September 22, 2020
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ދުނިޔެ އަށް ބިންދާލި ކޮވިޑް-19 ގެ ރާޅުގެ ބާނީގައި ޖެހި އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވެސް އޮޔާ ގެންދިޔަ އެވެ. ހިކިފަސްތަނަކަށް އަތުވީ އުފަން …
ކޮވިޑުގެ ތަޖުރިބާ، ދެ މީހެއްގެ ދުލުން
އައްޑޫ ލައިވް
ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ މާ …
އަހަންނަށް ކޮވިޑް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟
އައްޑޫ ލައިވް
ނޯޓް: ކޯވިޑް-19 ވަނީ އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ އާމްދަނީ އަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާފައެވެ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުވާފައެވެ. …
ކަޅިބިއް ޑްރިންކްސް: އައްޑޫގެ ލިކުއިޑް ޝެފެއްގެ ހުނަރުވެރިކަން
އަމީރާ
ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 30 މިލިއަން އަރައިފި އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ފަހަނައަޅަނީ އެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަރުވާ އަދަދު …
ކޮވިޑްގެ ސިއްހީ ނުރައްކާ ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑު
އައްޑޫ ލައިވް
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހުއެވެ. އެމަހު މާލެއިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފުރަބަންދު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 2705 މީހުން ދިޔަ އެވެ. …
އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރަން މިއީ ނަމޫނާއެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާ ކޮވިޑު-19 މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވާލާފައެވެ. އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށައް، އަދި އެއް އަވަށުން އަނެއް …
ރަށު ބަންދަކީ ވެސް ވޭނެއް، "އޯކޭއެއް" ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިތަދޫ އާރުއޭއެފް ސަރަަހައްދުގައި ހަދަމުން އަންނަ ބިޔަ އިމާރާތަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބަހުސަކަމަށް ވެފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރާއި …
އައްޑޫގައި ހަދަނީ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއްތަ؟ ނޫނީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓު ކޮލެޖެެއްތަ؟
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 9000 އިން މައްްޗަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ރޭ އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު …
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 9000 އިން މައްޗަށް!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެއިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ މިންވަރަކީ، އޭގެ ވޭނީ …
ދަރިވަރުން ގޭގައި، އޯކޭ އެއް ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް، ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި، ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އައީ …
ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ ބޮޑު ނަސޭހަތެއް: އަޑުއަހާ! ބަސްއަހާ!
އައްޑޫ ލައިވް
އޯޓިޒަމް ހުންނަ އެކުއްޖާއަށް ވާ ހަކަދައްކާކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގެއެވެ. އަމިއްލަ ދުނިޔެއަށް ގެއްލިފައި އެތައް އިރެއް ވާންދެން އިނދެއެވެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ވެސް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު …
މި ހާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ"އެއް ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
" އާއްމުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޑިލޭވެގެން ދާތީ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަނގޫވާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާތީ ކޯލް ސެންޓަރއަށް ގުޅާފަ އެ ނަގާ ކުއްޖަކާ …
"ފުރައްސާރަ އާއި ހުރެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ވެސް ހިތަށް އެރި"
ހަސަން ރަޝީދު
"އެންމެ މިސްވަނީ އާއިލާ. މަންމަ ކައްކާފައި ކާންދޭ މީރު ކެއުން. ވަކިން ފެސިލިޓީއެއްގައި، އާއިލާއާ ބައްދަލުނުވެ، މިހާ ދުވަސްވީމަ ދެރަވޭ،" އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ޝިއުނާ …
އާރްއާރްޓީ: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ވާ ގުރުބާނީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީޕަލް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އާވަށު ދާއިރާގެ މެމްމަބރު މުހައްމަދު ސައީދު (ފިނިފެންމާ ސައީދު) "ސިއްރު" ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ …
"ސިއްރު" ދަތުރެއްގައި ސައީދު ޗައިނާއަށް!
މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފުން …
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!
ކުރިން ނަމަ މިކަހަލަ މަންޒަރުތައް އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ފިލްމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ގައުމެއްގެ އިމަޖެންސީއެއްގެ ހާލަތުގައި. އެކަމަކު މިއަދު މިއީ މި ރާއްޖޭގައި ވެސް އާންމު …
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ކޯވިޑްގެ ހަގީގީ މަންޒަރުތައް
އަމީރާ