Last Updated: September 26, 19:03
Sunday, September 26, 2021
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހްމަތުގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގެންދަވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކަށް …
ދައުލަތް "އޮރިޔާން ކުރަން" އުޅެނިކޮށް "އޮރިޔާން"ވީ އަލީ؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ގިނަވެ އާއްމުންންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އިއްޔެ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސްދޮށަށް އެރަށުގެ …
"ހަމައެއްލަމައެއް ނެތް" ބިދޭސީން އައްޑޫގައި ގިނަވެ އާއްމުން ގޮތް ހުސްވެފައި!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ބަނދަރުމަތިން ފެންނަމުންދަނީ މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިއާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި އެރަށު ޒަމާންވީ ބަނދަރާ ދިމާއަށް މީހުން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭ މަންޒަރެވެ. ޝައުގުވެރިކަމާއެކު …
30 އަހަރުވީ ހުޅުދޫ ބަނދަރަށް އަލްވާދު ކިޔާ އުފާވެރި މަންޒަރު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 ގައި މުޅި ރާއްޖެ ބަންދުވެ، ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓާލައި، ރައްޔިތުން ގޭ ބަންދުވެގެން ތިބިއިރު ބަލި މީހުންނާއި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ އިތުރުން ކޮވިޑަށް …
ކޮވިޑްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންވީ ގުރުބާނީ ހަނދާން ނުނެތޭނެ!
ހަސަން ރަޝީދު
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހްކުރުމުގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ދެއްކިއިރު އެންމެ ބާރަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(ޖޭއެސްސީ) މިނިވަންކުރުމުގެ …
ސިޔާސީ ވިއަސް އަމިއްލައަށް ތިއްބަވަންވީމަ ޖޭއެސްސީ މިނިވަން؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ޑިމޮޮކްރަޓިކް އަސާސްތަކަށް ލޯބިކުރާ އެ އަސާސްތައް ނަގަހައްޓަމުން އައި ޕާޓީއެކެވެ. އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ އެމްޑީޕީއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމޫނާ ދައްކަންއޮތް …
މުއްދަތު ހަމަވެފައިއޮތް ގައުމީ މަޖިލީހަކަށް، އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރެވިދާނެތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ މުޅި ރޫހަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމުވެ. ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ވެރިކަން …
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލެއް ނުކުރޭ!
ޝަރަފު
އިދާރީ ގޮތުން ރަށްތައް ހިންގުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލާއި އެކު އިންތިހާބު ކުރެވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް މިއަދަށް ހަމަވާއިރު …
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: އައްޑޫގެ މަލަމަތިން އަދިވެސް ވީރާނާކަން!
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އުވާލި ފަހުން މަޑުމަޑުން އައްޑޫގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް އިތުރުވެ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 155 …
ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބާ އައްޑޫގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް މައްޗަށް!
"އެންމެ ދެކެން ބޭނުމީ ހުޅުދޫ އިން ހިތަދޫއަށް ބުރިޖަކުން ދެވޭނެ ދުވަސް'". މިއީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ކުރި …
އައްޑޫ ބްރިޖު އެޅުމުގެ އަޑު ގަދަވަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާއިރު އޭގެތެރެއިން …
ހައްލަކީ މުއްދަތުތައް އިތުރު ކުރުމެއްނޫން، ސިސްޓަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގެ މާމެންދޫ ސަރަހައްދުން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި ރައްޔިތުންގެ ރުހުމަކާ ނުލާ ނެގުމަށް ފަހު، އެކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން އައްޑޫ ސިޓީ …
ރައްޔިތުންގެ ބިން ނެގުމަށް ފަހު ކޯޓަށް ދާން މޭޔަރަކަށް ނޭންގޭނެ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޕާޓީގެ ރައީސަކު އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެ، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކުލަ ރަމްޒުވާ ޓައީއެއް އަޅުއްވައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި މީގެ ކުރިން ދުށް މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. …
ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ޕީޕީއެމްގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވުން: އަދުރޭ މި ހަދަނީ ކިހިނެތް؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގަރާރެއް …
އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު: އެއްވެސް "އުރައްޕެތް ނެތް"؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މަގުސަދަކީ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް …
އެވިޑުން އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް ކުރަނީ، ދަރިވަރުން ވާނުވާގައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ޤައުމެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ދެކޭނީ އެ ބަޔެއްގެ މިނިވަންކަމެވެ. މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން ރޮއި ހިތާމަ ކުރާ މީހުން ދުނިޔޭގައި މަދެއް …
56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަން އިހުސާސް ކުރެވޭބާ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު