މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދުރުވާން ބޭނުންތަ، އެކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ހިތްވަރު!

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައިވާ ޒުވާނުން މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ އެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އިތުރަށް...

ރޯދަ ރަހަ: ޗީޒް ކަޕްކޭކް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 1 ޖޯޑު ފުށް 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1/2 ސައިސަމުސާ ލޮނު 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު (ކިއުބްކޮށް...

މާބަނޑު ނަމަ މި ކަންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭތި!

މާބަނޑު ދުވަސްވަރަކީ އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ ނާޒުކު އެއް ފައްތަރެވެ. މުޅިން ވެސް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެންމެ އުފާވެރި...

ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމަލް ޕުޑިން

* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު
 12 ބިސް
 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު...

ރޯދަ ރަހަ: އަލުވި ބޯކިބާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ކިލޯ އަލުވި (ކިއުބްކޮށް ކޮށައި ތެލުލާފައި) 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑް ހިކަނދިފަތް 1 ދަޅު މަސް 1 ބޮޑު...

ރޯދަ ރަހަ: ސޫޖީ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ޖޯޑު ސެމޮލީނާ (ރަވާ) ½ ޖޯޑު ކަނަމަދު (ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ½ ޖޯޑު މޭބިސްކަދުރު...