އައްޑޫ ޒުވާން ޓީމް، ތަރިން ގިނަ

މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި އައްޑޫން ހޮވާލެވޭ 19 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީމު ކުޅޭ މެޗަކީ އެތައް ގޮތަކުންވެސް ތާރީހީ މެޗެކެވެ....

ދުޅަހެޔޮ ހިތަކަށް ކާންވާނީ "ލޯބިލޯބިކޮށް"

1. ލޮނުމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކެއުމުގައި ލޮނުމެދު ހިމެނުމަކީ ލޭހޮޅިތައް ޑައިލޭޓްކޮށްދީ، ބްލަޑް ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮނުމެދަކީ ވެސޮކޮންސްޓްރިކްޝަން ރަނގަޅުކޮށްދީ، ލޭހޮޅިތައް...

ހިތާނީ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ފަށަނީ

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނުކުރުމުގެ ހަރަކާތް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފިި...

ހިމޮގްލޮބިން އިތުރު ކުރަން ކާންވީ ކޯޗެއް؟

1. ސްޕިނެޗް ސްޕިނެޗްގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އަޔަން އާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އަސާސީ ނިއުޓްރިއެންޓްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ސޭންޑްވިޗް އާއި ސްމޫތީ އަދި ސޫޕް ތައްޔާރު...