Last Updated: November 30, 22:14
Monday, November 30, 2020
ރައީސް ޔާމީނުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަޔަކީ އެންމެފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެންމެ ގިނައިން ދެއްކި ވާހަކައެވެ. ޖަލުގައި ބަޔަކު މަރުވިއެވެ. އެތައްބަޔަކު …
ހޯދައިދޭން ތިޔަ އުޅެނީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ.
އައި އެލް
މީގެ ސާދަ ފަނަރަ އަހަރު ކުރިން އެއްފަހަރަކު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ރަށަކަށް ދަތުރެއް ކުރީމެވެ. ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަކިރަށެއް އިޚުތިޔާރުކޮށްގެން ކުރި ދަތުރެއް ނޫނެވެ. ދުވަހަކުވެސް …
ރާއްޖޭގައި ވަގުން ނޫޅޭ ރަށެއްގެ ވާހަކަ
އައި އެލް
އައްޑޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދު ﷲ ސަނީފު މާވަރުގަދަޔަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިފިކަމުގެ ޚަބަރުތައް ނޫސްތަކުން އެބަފެނެއެވެ. …
ސަނީފު ދެއްކިޔަސް އެއީ އެހެން މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ.
އައި އެލް
ކުރިޔަށްއޮތް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށޭނެއެވެ. ޗުއްޓީ ނިމި ދަރިވަރުން އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ސްކޫލްތަކަށް ހާޒިރުވާން …
ދެކޮޅު ނުބެލުމާއި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ގަވާއިދު!
އައި އެލް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެންނަން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންގި އެއްވެސް އެންގުމަކަށް މިހާތަނަށް ހައްލެއް ލިބިފައި …
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ: ބަޔާން ނެރުމަށްފަހު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން އަތް އުރާލައިގެން!
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް އައިސް ބޯމަތިވީމާ އެންމެ ގިނައިން އިވޭ އެއްވާހަކަޔަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެވެ. ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ދައްކަނީ އަތޮޅު ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތުގެ …
ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަކަށްލިޔަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ.
އައި އެލް
ދިވެހިން ކުރިންތިބީ ބުދުދީނުގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގަތުމުގެ ސަބަބުކަމަށް ރަސްމީ ތާރީޚުގައި ބުނާ ބޭކަލަކީ މޮރޮކޯގެ ޔޫސުފު ބަރުބަރީއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ގޮވައިލެއްވުމަށް ދިވެހީންގެ ރަސްގެފާނު …
ބަރުބަރީއެއްނޫނެވެ. ތަބުރޭޒީއެކެވެ.
އައި އެލް
ކޮރޯނާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެއަށް އެންމެބޮޑު ގެއްލުމާއި ހަލާކު ކުރިމަތިކުރި ވަބާއެވެ. އަހަރެއްހައި ދުވަހު ދުނިޔެ ސުންނާފަތިކުރި ކޮރޯނާއަށް ދެން ލަހެއްނުވެ ހައްލު ލިބިދާނެއެވެ. ދުނިޔެ މިހާރު …
ވެކްސިނުން ވައްކަން ކުރިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.
އައި އެލް
އައްޑޫ ސިޓީގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ، ސިޓީގެ ފަސް އަވަށް ގުޅުވައިދޭ ލިންކު ރޯޑުގެ ހާލަތު ދެރަވެ މަގުގެ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނުހިފި، ދަތުރުކުރާ …
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑު: ދަތުރުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ހާލު ގޯސް
އަހުމަދު ނަސޫހް


މާލޭގެ ހުޅަގު އުތުރު ފަރާތުގައި އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބިނާކުރި އަތޮޅުފިހާރަތައް މިހާރު ކޮބައިބާވައެވެ. އެއީ މާލޭގެ ގޮނޑުދޮށުން މޫދުން ބިންހިއްކައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދާއި …
މިއީ އަތޮޅުފިހާރަތައް އަތޮޅުތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވަގުތެވެ.
އައި އެލް
ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި އަލަށް ހުޅުވައިގެން އުޅޭ އިވަގޫމީ ނަމަކަށް ކިޔާ ވިޔަފާރި އަކީ ބޭރުން ބަލާ ބެލުމަށް ޓޭންކުގައި ގެންގުޅޭ މަސް ވިއްކާ ފިހާރައެކޭ ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް …
އިވަގޫމީ އާއެކު ފެނު އަޑީގައިވެސް މިހާރު ބަގީޗާ ހެއްދޭނެ
އަމީރާ


ގޭދޮށު ކެފޭއެއްގައި އިއްޔެ ކޮފީ ބޯން އިންދައި ރައްޓެއްސަކު އަތުވެއްޖެއެވެ. މީނާޔަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ސިޔާސީ ކޮންމެވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެށީ …
ޔާމީނާއި ޓްރަމްޕްގެ އިންތިހާބު
އައި އެލް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓު ހައުސްއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަތުރުވެރިއަކު އައުމާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ(އެންއީއޯސީ) އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އައްޑޫގައި …
އައްޑޫގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު، ގިނަ ބަޔަކު އިޖާބައެއް ނުދޭ!
އަހުމަދު ނަސޫހް


އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި މުޅިން ސާފެއްނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްކަމެއް މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ހުވައެއް …
އައުދައުރެއް ފެށުނީއެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ދުވަސް ދިޔައީއެވެ.
އައި އެލް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށްވީ ވައުދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިގާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. …
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދު ފުއްދާ ނުދެވުނު: އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން
އަލީ ހުޒާމް

އިއްޔެއަކީ ނަސްރުގެ ދުވަހެވެ. ތަމަޅަ ކުލީ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު މާލެއަރައި މީގެ ބައްތިރީސް އަހަރުކުރިން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ނާކާމިޔާބުވެ ދިވެހީންނަށް ނަސްރު ލިބުނު ދުވަހެވެ. …
މަސްހުނި ރުނބައެއްގެ ތެރެއިން ނޮވެންބަރު ތިނެއް
އައި އެލް