Last Updated: July 14, 22:13
Sunday, July 14, 2024
މާތް ﷲ އެކިއެކި އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި، އެބައިމީހުން ލައްވައިފައިވަނީ އެކިއެކި ތަންތަނަށާއި އެކިއެކި ނަސްލުތަކަށެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ޖަހާއި މަންޞަބާއި ހަސަބާއި ނަސަބާއި ތަނަވަސްކަމާއި މޮޅުކަމާއި މިހިރަމިހިރަ އެތައް …
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ނައްތައިލީ އިސްލާމް ދީން
އައްޑޫ ލައިވް
ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް "ނަމާދު ކިލާސް" ގެ ނަމުގައި ފޭދޫގައި އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ހަސަން ޒަރީރުގެ އިސް …
އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާނެ ދަރިވަރުން ފޭދޫގައި ތަމްރީނު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައްވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތައް ސީދަ ކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތައް ސީދާ ކުރުމަށެވެ. ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ދީނީ އަމުރުފުޅުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. …
ތަޤްވާގެ ބުރުގާ!
އައްޑޫ ލައިވް
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: އިމާމު އައްޝާޠުބީ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. …
ސުންނަތް އަޅުކަމުގެ މުހިއްމުކަން
އައްޑޫ ލައިވް
އިގްތިސާދީ ބޮޑު ކާރިސާއަކަށް ރާއްޖެ މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު މިވަގުތަކީ އިގްތިސާދުގައި ހުރި ބޮޑެތި ލޯވަޅުތައް ބަންދުކޮށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ވަގުތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި …
ބިދޭސީ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުން, މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް!
އަލީ ނަސީރު
(ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ކީރިތި ޤުރުއާނުން ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކުރުމަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ތަފްސީރުކުރުމުގެ އެންމެ އައުލާންކަން ބޮޑު މަންހަޖެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ …
ތަފްސީރު ޢިލްމުގެ މުޤައްދިމާ (ބާބު 3)
އައްޑޫ ލައިވް
އިސްތިޣްފާރުކުރުމަކީ ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ. ﷲގެ ރަހުމަތުން މާޔޫސް ވުމެއް ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ފާފައެއް ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަޅުން އެކަލާނގެ ހަޟުރަތަށް ރުޖޫޢަވެ، …
އިސްތިޣްފާރު: ފުއްސެވުމާއި ރޯދީގެ ތަޅުދަނޑިއެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސެންޓަ ފޮ ހަޔަ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) ގައި ނަމާދު ކުރާނެ ބައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ސްކޫލްގައި ގާއިމުކުރި …
ސީއެޗްއެސްއީގައި ނަމާދުކުރާ ބައެއް ހުޅުވައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ މަސްވެރިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ މިފްކޯގެ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް (އޭއެފްސީ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ވީޑިއޯއަކުން …
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގެ ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ އޭއެފްސީން
އަހުމަދު ވަހީދު
1. މުއުމިނުންނަށް ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދުން ﷲ تعالى ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ [1] މާނަައީ: “އަދި މަލާއިކަތުން …
މަލާއިކަތުންގެ 8 މަސައްކަތެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ސަލާމް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ޝިޢާރެކެވެ. ސަލާމް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އިސްވެ ސަލާން ގޮވުމަކީ ސުންނަތެއް ކަމުގައްޔާއި، ސަލާމަށް ރައްދު …
ސަލާމް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
އައްޑޫ ލައިވް
އަހަރަކު އެންމެ ދުވަހަކު ހުޅުވާ މިސްކިތެއް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ނަމިރާ މިސްކިތެވެ. މައްކާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޢާލިމްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްޖިދުއްނަމިރާ ހިމެނެ …
މިއީ އަހަރަކު އެންމެ ދުވަހަކު ހުޅުވާ މިސްކިތެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަކީ ނުވަތަ ތައުޙީދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސެވެ. ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ފޮނުއްވުމުގެ މަޤްސަދެވެ. ފޮތްތައް ބާއްވައިލެއްވުނު ޙިކްމަތެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމަކީ އެންމެހައި ރަސޫލުންނާއި …
ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއި ޙައްޖާ ހުރި ގުޅުން
އައްޑޫ ލައިވް
ﷲ ތަޢާލާވަނީ މައްކާ މާތްކުރައްވާ ޝަރަފުވެރިކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ރަށުގެ ގޮތުގައި މައްކާ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެރަށަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން …
މައްކާގެ މާތްކަން
އައްޑޫ ލައިވް
އެކި ކަހަލަ އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތަތަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުން ރާއްޖޭހެ ޖަމިއްޔާ، ހިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން، ދިވެއްސަކަށް މަސްނޫއީ ފައެއް …
އެތައް ބައެއްގެ އެހީގައި ލިބުނީ ފައެއް!
އަހުމަދު ވަހީދު
ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު ރައުސުލްމާލެވެ. ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ރާސްތާ ގެ ހަލުވިކަން ބިނާވެފައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން ޒުވާން ޖީލަކީ ދުޅަހެޔޮ …
ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެއްޓާ ދުރު ކުރެވޭނީ ކިހިނެތް؟
އައްޑޫ ލައިވް