ހިސާން އާއި ރޮޒޭނާގެ ދެކަނބަލުން ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓު ހޯދިއިރު ދިޔާނާގެ ދެކަނބަލުން ފެއިލް!

އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ދެކަނބަކުންނާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ލީގަލް...

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ނަޝީދު ހިތްތިރިކަމާއި ހިތްވަރުގެ މިސާލުތައް!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު އިއްޔެ އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ބާއްވާފައިވާއިރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ "ކާމިޔާބީގައި...

ދުންފަތުގެ ދުމުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލުން އެނގޭތަ؟

ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ޖަމިއްޔާތައް މިހާރުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އުފެދިފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން...

އެމްޕީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް: މާލޭގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިލޭ، އައްޑޫގައި މަހަކު 300 ރުފިޔާ!

ޒަމާނުއްސުރެ ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކާއި ދެމެދު ސަރުކާރުތަކުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ދައްކަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް...

ކުނި ކޮތަޅު އުކާލާ މީހާގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ އިރު ޚިޔާނާތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ސިއްރު!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ދާދި ފަހުން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ވަނީ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތެއް ފަށާފައެވެ....

ބޮލަށް އުނބުވެރެންޏާ ރުއް ޖެހޭނީ ކަނޑައިލާށެވެ

ނިދާންކަމަށް ހިތުލައިގެން އެނދަށް އަރައި ދެއަތަކަށް ފުރޮޅިފުރޮޅިއޮއްވައި ރަނގަބީލުވެގެން ފޯނަށް ބަލައިފީމެވެ. ނުދަންނަ ލަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިއޮތް މެސެޖެކެވެ. ލިޔެފައި އޮތެވެ. މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފުމެވޭނެއެވެ....

މާލެއިން "ހަދިޔާ" ހިފައިގެން އަންނަ "ބޭފުޅުން" ރަށު މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ!

ރާއްޖެ އަކީ ކުދި ޖަޒީރާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ރީތި ހިތްގައިމު ތަނެކެވެ. އުތުރުން ދެކުނަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ފެތުރިފައި އޮތް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ޒަމާނުއްސުރެ...