Last Updated: October 3, 14:06
Monday, October 3, 2022
ކ. މާލެ / ހ. ބޮނޑިކަނދޮޅުގެ، އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަޒުހާން ގެއްލިގެން ފުލުހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. …
އެންމެންގެ ސުވާލު: "ދެ ހަފުތާ ވީއިރު އެތަން ނުބެލީ ކީއްވެ؟"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރި "އައްޑޫ އީދި ސަމާ" އަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދާއި އަދި އެކަމަށް ކުރެވުނު …
"އީދި ސަމާ" އަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހަރަދު ސާފެއް ނޫން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ހުރީ އައްޑޫގައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ރަސްމީ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 109 އަހަރުގެ އެ މީހާ އަކީ …
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ފާހަގަކުރާ އެކި މުނާސަބަތުތަކަށް ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނަގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ. މިފަދަ ކަންކަން އިތުރުވަމުންދާތީ އެޑިއުކޭޝަން …
ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނަގަން އަންގައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރޭ އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށީގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ) ގެ ދެ އެވޯޑެއް އައްޑޫގެ އީކްއޭޓަ ވިލެޖަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. …
ސާޓާގެ ދެ އެވޯޑެއް އައްޑޫ އީކްއޭޓަ ވިލެޖަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގައި ވެހިކަލްތައް ޗެކްކުރަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހައި އިންޕެކްޓް ކްރައިމްތަކަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން އައްޑޫގައި ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ބައެއް …
އައްޑޫގައި ވެހިކަލްތައް ޗެކްކުރަން އޮޕަރޭޝަނެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް އޭރިއާގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ކުރިން އޮތް ގޮތުން …
ސަންސެޓް ބީޗް ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑު ހާއްސަކޮށްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން 23 ފުލުހަކު މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ. ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި މިއަދު ބޭއްވި …
އައްޑޫން 23 މީހަކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ …
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް ލޯނެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވާދަވެރި ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެއް ޕާޓީގެ ބަޔަކު އަނެއް ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ތަން ފެނުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ …
އެމްއެންޕީން ނަޝީދުގެ ފެނިލުމެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް ނިންމާލީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެމްބީއެސް) އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް …
އައްޑޫގެ ބޯހިމެނުން ހުއްޓާލީކީ ނޫން، ނިމުނީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިހާ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ ނޮވެމްބަރުގެ 10 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި …
މީދޫ ކައުންސިލަރު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގައި ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ބޯހިމެނުގެ ހަރަކާތް މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ …
އައްޑޫގައި ބޯހިމެނުން ހުއްޓާލައިފި، ވަރަށް ދޯހަޅި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން އައްޑޫ ފޭދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އޭޓީއެމް ނަގަން އުޅުމުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކުމެ ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައި …
އެމްއައިބީ ފޭދޫ އޭޓީއެމްގައި "ބޮޑުތަޅު" އަޅުވައިފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އައްޑޫގައި ހަދަން ނިންމި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ނެހެދި ލަސްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި …
ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ވާނުވާގައި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް އޭރިއާގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިކަމަށް ދިވެހި …
ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް އޭރިއާ ބީލަމަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން