މައިކްރޯސޮފްޓުން "ޕެއިންޓް" ނައްތާލަނީ

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ވިންޑޯސް 10 ގެ ފީޗާތަކުން މުޅިން ނައްތާލެވޭނެ ނުވަތަ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ނުކުރާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިސްޓްގައި އެ ކުންފުނީގެ ގްރެފިކްސް ޕްރޮގްރާމް ކަމަށްވާ 'ޕެއިންޓް'...

ގެލެކްސީ އެސް8، ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް ސީރީސް އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، އެސް8 ރޭގައި ދައްކާލައިފިއެވެ. ރޭގައި ދައްކާލި އެސް 8 އާއި އެސް 8 ޕްލަސްގެ ފުރިހަމަ...