ސެމްސަންގްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި

ސެމްސަންގް އިލްކްޓްރޯނިކްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، ކްވޮން އޯ-ހްޔޯން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ކްވޮން އަކީ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ތިން ކޯ-ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ތެރެއިން އެއް...

ގާސިމްގެ ފަރުވާ މުއްދަތުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތާއިމެދު ސުލްހަވެރި ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅުމުން ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ...

ފޭސްބުކް މަނާ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑީއާ ނެޓްވާރކް ފޭސްބުކް، މަނާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާގެ މުވާސަލާތީ ކަންކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ދީފިއެވެ....

ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 ދައްކާލައިފި

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯޓް ސީރީސްގެ ފޯން، ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 ދައްކާލައިފިއެވެ. ނޯޓް ސީރީސްގެ ނޯޓް 7 ގެ ނާކާމިޔާބީއަށް ފަހަށް ގިނަ...

މައިކްރޯސޮފްޓުން "ޕެއިންޓް" ނައްތާލަނީ

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ވިންޑޯސް 10 ގެ ފީޗާތަކުން މުޅިން ނައްތާލެވޭނެ ނުވަތަ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ނުކުރާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިސްޓްގައި އެ ކުންފުނީގެ ގްރެފިކްސް ޕްރޮގްރާމް ކަމަށްވާ 'ޕެއިންޓް'...