އެޕަލް އިން 400 މިލިއަނަށް ޝަޒަމް ގަންނަނީ

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން މިއުޒިކް ރިކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޝަޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޝަޒަމްއަކީ...

ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ޑައުންވެއްޖެ

މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޭސްބުކް މެސެންޖާގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ މެސެންޖާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދުނިޔޭގެ އެކި...

ސައިންޓިސްޓަކު އަމިއްލަ ޑީއެންއޭއާ ކުޅެފި

އެމެރިކާގެ ނާސާގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯސިއާ ޒޭނާ، އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ހޯދުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ޑީއެންއޭ އެޑިޓްކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލަ އަށް...

މި ލޯގަނޑު ކެންސަރު މީހުންނަށް ހާއްސަ!

ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ނަމަ، އެފަދަ މީހެއްގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ގެއްލި ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ނައުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެެ. ހާއްސަކޮށް ކެންސަރު ފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއް...