Last Updated: October 1, 13:41
Sunday, October 1, 2023
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައި-ސްޕީޑް ރޭލު ދަތުރުގެ ހިދުމަތް އިންޑޮނީޝިއާގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "ވޫޝް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ނިޒާމުގެ …
އިންޑޮނީޝިއާގައި ހައި-ސްޕީޑް ރޭލުގެ ހިދުމަތް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވަނީ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މި މަހުގެ 12 ގައި ލޯންޗްކުރި ފޯނު ކަސްޓަމަރުންގެ އަތަށް …
އައިފޯން 15 މާ ބޮޑަށް ހޫނު ވަނީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ބޮޑު ތިން ކުންފުންޏަކުން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ތައިލޭންޑަށް އަންނާނެކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ތައިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްރެތާ ތަވީސިބް …
ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ތައިލޭންޑަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި "ސްޓާލިންކް" ގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިނިއުކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން ބުނެފިއެވެ. މަހުޖަނު …
ސްޓާލިންކްގެ ހިދުމަތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު
އަހުމަދު ވަހީދު
ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، ވާވޭގެ ފޯކަސް ދެން އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނާނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭއައި) އަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ …
ވާވޭގެ ފޯކަސް ދެން އެންމެ ބޮޑަށް އޭއައި އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ޝަހުސިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފެއްދައި ބޭނުން ކުރުން ކޯޓުން މަނާކޮށްފި …
އޭއައިގެ އެހީގައި އަނިލްއަކާ "ނުކުޅެވޭނެ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ އެންމެން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އީލޮން މަސްކް ދެއްވައިފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ …
"އެކްސް" އަށް އެންމެން ފީ ދައްކަން ޖެހިދާނެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކާލައި އިއްޔެ، ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލުމުން ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މޮޑެލްތައް ވިއްކަން ފެށުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް …
އައިފޯން 15 ގެ ބައެއް މޮޑެލް ލަސްވެދާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ވެދާނެ މިންވަރަށް އައިފޯންގެ 12 ގެ މޮޑެލްތަކުން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މޮޑެލްގެ ފޯނުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ފްރާންސުން …
އައިފޯން 12 ނުވިއްކަން ފްރާންސުން އަންގައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ޔޫއެސްބީން ޗާޖް ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކީ އައިފޯން 15 ރޭ ދައްކާލައިފި އެެވެ. އެޕަލް އިން "ވޮންޑަސްޓް" ގެ …
އައިފޯން 15 ވިއްކަން ފަށާނީ 22 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނުި ވާވޭ އިން އުފެއްދި އާ މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނަކާ ހެދި އެމެރިކާ ހާސްވެ، އޭގެ ހަގީހަތް ހޯދުމާ ގުޅޭ …
ވާވޭގެ ފޯނަކާ ހެދި އެމެރިކާ އަށް ހާސްކަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި އެެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބޭސް އުފުލަން ޑްރޯން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި ހިދުމަތް ދެނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ "މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ލައިން" …
ބޭސް އުފުލަން ޑްރޯން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރަސްމީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއްގައި އައިފޯން ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯންގެ އިތުރުން …
ޗައިނާ ސަރުކާރުގައި އައިފޯން މަނާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޖަލު އޮފިސަރުން ވެސް ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޑިވައިސް ޖަލު އޮޕިސަރުން ބޭނުން ކުރަން ފެށުން އިފުތިތާހުކުރީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް …
ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ވެސް ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަނދަށް ވާސިލުވުމަށް ފަހު އިންޑިއާ އިން މިއަދު އިރަށް ރޮކެޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މިއީ އިރާ ގުޅޭ ދިރާސާއަކަށް ލޯންޗްކުރި އެއްޗެއް …
އިންޑިއާ އިން އިރަށް ރޮކެޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވައިގެން ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދި އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް އެސްޓްރޮނޯޓަކު ފޮނުވަން ވެސް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ. ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ދާއިރާ އިން އެ …
ދެން އޮތީ މީހަކު ހަނދަށް ފޮނުވުން: އިންޑިއާ
އަހުމަދު އަދްޝަން