Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ފޭސްބުކްގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ …
ފޭސްބުކްގެ އާމްދަނީ އަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކް ހިންގާ ކުންފުނި މިދިޔަ އަހަރު މެޓަ އަށް ރިބްރޭންޑްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ނަން ކުރިން ދީފައި އޮތް އެހެން ކުންފުންޏަކުން މެޓަ އަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި …
މެޓަ އިން މެޓަ އަށް ދައުވާކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޓްރީމިން ހިދުމަތުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް މިލިއަނެއްހާ ސަބްސްކްރައިބަރުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މި …
ނެޓްލިކްސް އަށް އޮތީ "ހުސް" ވެއްޓުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެކުނު ކޮރެއާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، ސެމްސަންގުގެ އިވެންޓެއް އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. "ގެލެކްސީ އަންޕެކްޑް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އިވެންޓާ ބެހޭ …
ސެމްސަންގުގެ އިވެންޓެއް އޮގަސްޓް 10 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ޑެސްޓިނީ" އާއި "ހާލޯ" އާއި "މެރަތަން" ގެ އިތުރުން "މިތު" ފަދަ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ބަންޖީ ޖަޕާނުގެ ސޮނީން ގަނެފި އެވެ. ސޮނީން …
ސޮނީން ބަންޖީ ގަނެފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތަފާތު ފީވޗާތަކަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު އިއަބަޑެއް ނެރުނު، އާ ޓެކް ކުންފުނި "ނަތިން" އިން ނެރެން އުޅޭ ސްމާޓް ފޯނު ދައްކާލައި، ވިއްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. …
"ނަތިން" ގެ ފޯނު ވިއްކަން ތައްޔާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސްޓްރީމިން ހިދުމަތްދޭ، ނެޓްފްލިކްސް އާއި މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިގެން ހިދުމަތް އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިން ބުނި …
ނެޓްފްލިކްސް އާއި މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ ގަންނަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެކަން ހުއްޓާލުމުން ޓްވިޓާ އިން މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް މިއަދު ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްވިޓާގެ ޗެއާމަން ބްރެޓް …
ޓްވިޓާ އިން އީލޮން އަށް ދައުވާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމެތިވެފައި އޮތް އިގުތިސާދީ ދަތި ހާލަތާ ހެދި ހަރަދުތައް ވެސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް އާ …
ގޫގުލް އަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ ނުގަންނަން މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލާގައި ޓްވިޓާ އިން ކޯޓަށް ދާން ނިންމާފައިވާތީ އޭނާ ޓްވިޓާގައި މީމްތަކާ އެކީ އެކަމަށް ޖޯކް …
ޓްވިޓާ އިން ކޯޓަށްދާތީ އީލޮންގެ ޖޯކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ ގަންނަން ނިންމުމަށް ފަހު އެކަން މިހާރު ހުއްޓަވާލައްވާފައިވާތީ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން މިކަން ހާމަކުރީ އެ ނުގަންނަން ނިންމެވިކަން …
ޓްވިޓާ އިން އީލޮން އަށް ދައުވާކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް، ޓްވިޓާ ގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ޓްވިޓާ ގަންނަން އީލޮން މަސައްކަތް …
ޓްވިޓާ ގަތުން އީލޮން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ފިރިހެނުންތަކަކަށް ޖިންސޯ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ވިޕްގެ މަގާމުން އިސްތިއުދާ ދެއްވި …
ފިރިހެނުންތަކަކާ ބެހުނު އެމްޕީގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ގްލޯބަލް ސަކްސެސް އައިޖީއެސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ "ސްޕޭސް މިޝަން" ގެ ޓީމު އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ހަތް މެމްބަރުންގެ އެކުލެވޭ ޓީމްގައި …
ރާއްޖޭގެ "ސްޕޭސް މިޝަން" ގައި 7 މެމްބަރުން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އުމުރު އޮޅުވާލައިގެން ކުޑަކުދިން އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އުމުރު ކަށަވަރުކުރަން އާ ދެ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފޭސްބުކް ވެސް ހިންގާ މެޓަގެ …
އުމުރު ކަށަވަރުކުރަން އާ ފީޗާތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާތަނަށް ޓިކްޓޮކްގައި އެންމެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯށް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދި އެމެރިކާގެ ޝާލީ ޑި އެމީލިއޯ އަށް އެ ރެކޯޑް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. …
ޓިކްޓޮކްގެ ރެކޯޑް ޝާލީ އަށް ގެއްލިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން