ގެލެކްސީ އެސް8، ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް ސީރީސް އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، އެސް8 ރޭގައި ދައްކާލައިފިއެވެ. ރޭގައި ދައްކާލި އެސް 8 އާއި އެސް 8 ޕްލަސްގެ ފުރިހަމަ...

ވަޓްސްއެޕް ވެސް ސްނެޕްޗެޓް ކޮޕީކޮށްލީ؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިޔާ ނެޓްވޯކް، ފޭސްބުކް އިން 2013 ވަނަ އަހަރު 3 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސްނެޕްޗެޓްގެ ބާނީ، އެވަން ސްޕީގެލްއަށް...

އެޕަލް ފޯނުތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ބިރެއް

ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންތަކެއް އެޕަލް ޑިވައިސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ. އެކްސް އޭޖެންޓްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ވައިރަސް ގިނަވަމުން ދާތީ އެކަމާ އެޕަލް އިން...