ވާވޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްނުލައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ކެނެޑާއަށް އިންޒާރުދީފި

އީރާނާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މެންގް ވަންޒޫ ދޫކޮށްނުލައިފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނޭ ނަތީޖާ...

އަމިއްލައަށް ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފި

ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ވޮލްވޯ އިން އަމިއްލައަށް، ކަރަންޓުގެ އެހީގައި ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ވޮލްވޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން...

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުތައް ކަމުދޭތަ؟

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ، އެމީހުންގެ އެންމެ އާ އައިފޯން ސީރީސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލް...

ޓީވީ އަށް ދެވި ހިފާތަ؟

ޓީވީއަކީ ދެވިހިފުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ޓީވީއަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހަކު ދެވިހިފާހެން ދެވިހިފާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. ގިނަމީހުން ޓީވީ ބަލަންފައްޓަނީ އެމީހުންގެ...

ޗައިނާ ސްޕޭސް ލެބް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ

ޗައިނާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް " ޓިއަންގޮން-1" މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފަށަލައަށް އައިސް، ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ....