Last Updated: March 3, 15:09
Sunday, March 3, 2024
އެމެރިކާ އިން ވައިގެ މަގުން އިއްޔެ ގާޒާ އަށް ކާނާގެ އެހީީގެ ފޯރުކޮށް ދީފި އެވެ. އެގޮތުން ޖޯޑަންގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން ތިން މަތިންދާބޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް …
އެމެރިކާ އިން ގާޒާ އަށް 35،000 މީލް ޕެކް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 46 މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ވެރިރަށް ޑާކާގައި "ކައްޗީ ބާއީ" ގެ ނަމުގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް …
އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ …
ގާޒާ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެކުނުގެ ކޮރެއާގައި ޑޮކްޓަރުން މަދުކަމުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޑޮކްޓަރުން ހަޅުތާލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން …
ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން އުފައްދާ އެޕަލް އިން އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް (އީވީ) އުފައްދަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ …
އެޕަލްގެ ކާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައިފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ގެއިން ހިނަ އަދަދެއްގެ ގެއިން ގިނަ ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީހު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ގޮތުގައި ހަތިޔާރުތައް …
ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ގޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަނޑު ހައިހޫނުކަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އިން އެތައް ބަޔަކު މަރުވުން ގާތް ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު އަޝްރަފް …
ގާޒާގެ އެތައް ބަޔަކު ބަނޑަށް މަރުވުން ގާތް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން އަންނަ އަހަރު ބާއްވަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ޖައްވީ ދަތުރަށް ފޮނުވަން ޝޯޓްލިސްޓްކުރި އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ޓީމު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. "މިޝަން ގަގަނިއާން" ގެ …
އިންޑިއާގެ ޖައްވީ ދަތުރަށް 4 އެސްޓްރޮނޯޓަކު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަރަބި ލަފުޒުތަކެއް ހިމެނޭ ފޮތިން ފަހާފައިވާ ހެދުމެއް ޕާކިސްތާންގެ އަންހެނަކު ލައިގެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ. އަރަބި ބަހުން "ހަލްވާ" ލިޔެފައިވާ ހެދުން ލައިގެން އެ …
އަރަބި ލިޔުން ހިމެނޭ ހެދުމަކާ ހެދި ބަޔަކު ރަތަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމަށް ވާގިދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ވައިގެ އަަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވްޒަފަކު އެމެރިކާގަައި ހުންނަ އިޒްރޭކުގެ އެމްބަސީ …
އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލައިފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރަކާ ހެދި ޖަޕާންގެ ޓޯކިއޯގެ މަޝްހޫރު "ހެލޯ ކިޓީ" ތީމް ޕާކް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެތަން އިއްޔެ ބަންދުކުރީ ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ލިބުނުތާ …
ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރާ ހެދި ތީމް ޕާކެއް ބަންދު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޖަލުގައި މަރުވި ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނަގެ ތަރުޖަމާން ސޯޝަލް މީޑިއާ …
ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޗައިނާގެ ފްލެޓް ޓަވަރެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15 މީހަކު މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ …
ޗައިނާގެ ފްލެޓް ޓަވަރެއްގައި ރޯވެ 15 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެންސަރަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ އިރު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗާލްސް އަށް ކެންސަރު …
ޗާލްސް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ހިތްވަރު ދިނުމަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ޒުލެއްގައި އޮތް ދެ ސިންގާއެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ. ކޯޓުން އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުނީ ވެސްޓް ބެންގާލްގެ ޒުލެއްގައި އޮތް …
ސިންގާތަކެއްގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ކޯޓް އަމުރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެއް ކަމަށްވާ ކަފަލޮލީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަފަލޮލީ ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން އެންމެ …
ކަފަލޮލީ އިންޑިއާގައި ބޮޑު ބިރަކަށްވެއްޖެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން