Last Updated: January 30, 17:30
Monday, January 30, 2023
ޕާކިސްތާންގެ ޕިޝާވަރުގެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ …
ޕާކިސްތާންގެ މިސްކިތަަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް، 32 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޯފަން މީހުން ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް މިސްޓަ ބީސްޓްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ޔޫޓިއުބާ އެހީވާން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. އަސްލު ނަމުން ނަމަ ޖިމީ ޑޮނަލްޑްސަން، 24، …
މިސްޓަ ބީސްޓްގެ އެހީ ލޯފަން މީހުންނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރަޝިއާ ބައިވެރި ނުކުރަން ޔުކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އަށް މުބާރާތުން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ …
އޮލިމްޕިކްސްގައި ރަޝިއާ ބައިވެރި ނުކުރޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެލޭޝިއާ އިން ޤުރުއާނުގެ އެއް މިލިއަން ކޮޕީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ބެހުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ސްވިޑެންގެ ސިޔާސީ ބަޔަކު ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތައި …
މެލޭޝިއާ އިން ޤުރުއާންގެ މިލިއަން ކޮޕީ ބަހަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ ފައިޓަ ޖެޓެއްގެ ވައިގެ ތެރޭގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ ޖެހި ވެއްޓި ޕައިލެޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައި …
އިންޑިއާގެ ދެ ޖެޓެއް ވެއްޓި، މަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ އިން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާ އާ އުސޫލުތަކާ އެކީ ކުރިން އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް އިދާޔަކޮށްދޭން އެދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފި …
ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް އިޔާދަކޮށްދޭން އެދެވޭނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ޑޭވިޑް މަޖް …
80 އަހަރު؛ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ނިއު ޒީލެންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ އޯކްލެންޑްގައި ފެންބޮޑުވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް …
އޯކްލެންޑް ފެނު އަޑީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބްރެޒިލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޒުވާން އިދިިކޮޅު މެމްބަރެއްގެ ޓެލެގްރާމް އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށް ދޭން އެދުމުން ޓެލެގްރާމުން އެކަން ކޮށްފައި ނުވާތީ ބްރެޒިލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓެލެގްރާމް …
ޓެލެގްރާމަށް ބްރެޒިލުން ޖޫރިމަނާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ހިންގާ …
ޓްރަމްޕްގެ އެފްބީ އިޔާދަކޮށް ދެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތަޢާރަފް ‎އިންޑިއާއިން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ20 (19 ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ހިމެނޭ 20 ޤައުމުގެ ގްރޫޕް) ގެ ރިޔާސަތު އިންޑޮނޭޝިއާ އަތުން ނަގައި …
އިންޑިއާ: ޖީ-20 ރިޔާސަތާ އެކީ ސަމާލު ކަމަށް
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިރިމީހާއާ އެކީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޕެރިސް ހިލްޓަނަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭނަގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް …
ޕެރިސް ހިލްޓަނަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަވާހިރު ހިމަނައިގެން އުފެއްދި ގަޑީގެ ރެކޯޑް އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ގަހަނާ އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ރެނާނީ ޖުވެލްސް އިން …
އެންމެ ގިނަ ޖަވާހިރު ޖެހި ގަޑި އިންޑިއާގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމާ ކްރިސް ހިޕްކިންސް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ވަނަމަށް "ޗިޕީ" ކިޔާ ކްރިސް މަގާމާ ހަވާލުވެވެވަޑައިގެންނެވީ ޖަސިންޑާ އާޑެން ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޫކޮށްލައްވަން …
ކްރިސް އަކީ ނިއު ޒީލެންޑްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި އޮފީހެއް ހިންގަން ޓްވިޓާ އިން ނަގާފައިވާ ތަނަކަށް ކުލި ނުދައްކައިގެން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަ ހިނގައްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މަހުޖަނު އީލޮން …
ކުލި ނުދައްކައިގެން ޓްވިޓާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް އޮތް ފްރާންސްގެ ސިސްޓަ އެންޑްރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ރެކޯޑް އާ މީހަކަށް ދީފި އެވެ. އެންމެ …
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އަށް 115 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން