Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީ މަރާލީ އެގައުމުގެ ބާރުގަދަ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އަމުރަށް އެމެރިކާއިން ހާމަ ކުރި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. …
ހަޝޯގީ މަރާލީ ވަލީ އަހުދުގެ އަމުރަށް: އެމެރިކާ
ހަސަން ރަޝީދު
އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19އިގެ ވެކްސިން އާއި ފަރުވާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުނި ހެކް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. …
ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ޑާޓާ ހެކްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އުތުރު ކޮރެއާ އަށް
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ހިމެނޭ ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިތްވަރު ދެއްވިކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސެނެޓުން ރޭ …
ޓްރަމްޕް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އޮކްސްފޯޑް/އެސްޓްރަޒެނެކާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ޖަހަން ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަނުން ލަފާދީފިއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ލަފާދޭ އެކްސްޕާޓް ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ޑރ. އެލިހަންދުރޯ ކްރަވިއޯޓޯ …
އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ޖަހަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ލަފާ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސޫކީ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޯ ޑިމޮކްރެސީގެ ތަރުޖަމާނު "ރޮއިޓާސް" އަށް މައުލޫމާތު …
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ސޫކީ ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެއް މާސްކުގެ ބަދަލުގައި ދެ މާސްކު އެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު …
ކޮވިޑު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ދެ މާސްކު އެޅުން ރަނގަޅު: ފައުޗީ
ހަސަން ރަޝީދު
މެކްސިކޯގެ ރައީސް އަންޑްރެސް މެނުއެލް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މެކްސިކޯގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، …
މެކްސިކޯގެ ރައީސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގެ ލެޖެންޑަރީ ޓީވީ ހޯސްޓް ލެރީ ކިންގް މަރުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 87 އަހަރުގައި ލެރީ ކިންގް މަރުވެފައިވަނީ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ސިޑާޒް ސިނައި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން …
ލެރީ ކިންގް މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއާއި މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ނެޓްވޯކެއްގެ ދެ ބޮޑުން އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ މީހުންނަކި ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ކަމަށް …
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ނެޓްވޯކެއްގެ ދެ ބޮޑުން ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޝަރީއަތް އަންނަ މަހު ފެށުމަށް އެމެރިކާގެ މަތިގެއިން ނިންމައިފި އެވެ. ސެނެޓްގެ ލީޑަރާ ހަވާލާ ދެއްވާ …
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރުމުގެ ޝަރީއަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު އެގައުމުގެ އައު ރައީސް ޖޯ …
މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ނެރުނު އަމުރު ބައިޑެން އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން އަދި އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހެރިސް ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ …
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ބައިޑެން ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. ވައިޓްހައުސް އިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ ފްލޮރިޑާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޖޮއިންޓް …
އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން އަދި އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހެރިސް މިއަދު ކުރައްވާނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގްޓަންގައި ބާއްވާ ހާއްސަ …
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ބައިޑެން މިއަދު ކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މިއަދު ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯއެއްގައި …
ޓްރަމްޕްގެ ވަދާއީ ތަގުރީރު: ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު