Last Updated: January 22, 17:35
Friday, January 22, 2021
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު އެގައުމުގެ އައު ރައީސް ޖޯ …
މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ނެރުނު އަމުރު ބައިޑެން އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން އަދި އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހެރިސް ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ …
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ބައިޑެން ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. ވައިޓްހައުސް އިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ ފްލޮރިޑާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޖޮއިންޓް …
އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން އަދި އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހެރިސް މިއަދު ކުރައްވާނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގްޓަންގައި ބާއްވާ ހާއްސަ …
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ބައިޑެން މިއަދު ކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މިއަދު ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯއެއްގައި …
ޓްރަމްޕްގެ ވަދާއީ ތަގުރީރު: ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގައި މި އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މަހުމޫދް އައްބާސް އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްގެ އިދާރާއިން …
15 އަހަރު ފަހުން ފަލަސްތީނުގައި އިންތިހާބު އިއުލާނުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގޮތް ނޭންގޭ ބަޔަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ ފަނޑިޔާރުން …
އަފްޣާން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން މަރާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނުން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން އަހަރެއްވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ދުނިޔެއިން …
ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނުން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އިމްތިޔާޒް އަލީ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޕްރިތީ އަދި ދަރިފުޅު އިދާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އިމްތިޔާޒް …
އިމްތިޔާޒް އަލީގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ …
ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ޓްރަމްޕް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިމްޕީޗު (މަގާމުން ދުރުކުރުން) ކުރަން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް އިން މިރޭ …
ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަލްޤައިދާގެ އާ ބޭސް އަކީ އިރާން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވޮޝިންޓަންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޮމްޕިއޯ މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު …
އަލްޤައިދާގެ އާ ބޭސްއަކީ އިރާން: ޕޮމްޕިއޯ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް، އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް …
ޓްރަމްޕާއި ހިލާފަށް ބައިޑެން ހުވާކުރާ ހަފްލާގައި ޕެންސް ބައިވެރިވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ …
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އިންޑިއާގައި ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ފްލައިޓެއް ރާޑަރަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ގެއްލިފައިވަނީ 59 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި …
59 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ފްލައިޓެއް ގެއްލިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު