Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
އިޒްރޭލަކީ ލެޔަށް ދަހިވެތިވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ. ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ އޮސާމާ …
އިޒްރޭލަކީ ލެޔަށް ދަހިވެތިވެފައިވާ ބައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ދެކުނުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ސިއްހީ ސާމާނު ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަންތައް ހުސްކުރަން އިޒްރޭލުން އަންގައިފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް …
ސިއްހީ ސާމާނު ގުދަންތައް ހުސްކުރަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ 80 ޕަސެންޓް މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީން ރެފިއުޖީންނަށް ހާއްސަ އދ. ގެ އެޖެންސީން …
ގާޒާގެ 80 ޕަސެންޓް މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ކަލަ ރަން" ގެ ބާނީ ޓްރާވިސް ސްނައިޑާ ލޭގެ ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ …
"ކަލަ ރަން" ގެ ބާނީ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތުރުކީ ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް 3.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޮނުވައިފި އެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ތުރުކީ ރެޑް …
ތުރުކީން ގާޒާ އަށް 3.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައިވީއެފްގެ ހަދައިގެން ބަލިވެއިން ގާނާގެ 70 އަހަރުގެ މީހަކަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ. ސަފީނާ ނަމޫކްވާޔާ އަށް ލިބުނީ ދެ ޖިންސްގެ ދެ ކުދިންނެވެ. …
70 އަހަރުގައި އައިވީއެފުން އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް އަލުން ދޭން ފެށި ހަމަލާތަކުގައި އިއްޔެ އެކަނި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. ހަނގުރާމަ ހަފްތާއަކަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު …
ގާޒާ އިން އެއް ދުވަސްތެރޭ 180 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ބައިވެރިވާތީ 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ސަމިޓް އިރާނުން …
އިޒްރޭލު ބައިވެރިވާތީ އިރާނުން ކޮޕް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގާޒާގެ އުތުރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ …
ގާޒާގައި އަލުން ކިޑްނީ ބަލީގެ ފަރުވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ދެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތެލާއި ސިއްހީ ސާމާނު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް …
ގާޒާގެ ދެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށި ދުވަހު އުފަންވި ފަލަސްތީނު ކުއްޖަކު އިމާރާތްތަކެއްގެ ދަށުން 37 ދުވަސް ފަހުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. އެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ …
ބޮން އެޅީ އުފަންވި ދުވަހު، ފެނުނީ 37 ދުވަސް ފަހުން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ތައިލޭންޑްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއެއްގައި ފިރިހެނަކު އޭނަގެ އަނބިމީހާ މަރާލައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިޑިއާތަކުން ބުނީ ދެމަފިރިންގެ ފުރާނަ …
ކައިވެނި ޕާޓީ ވީ "ގަތުލުއާންމަކަށް"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ފަލަސްތީނުގެ ތިން ދަރިވަރެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ތިން ދަރިވަރުންނަކީ ވާމަންޓް ޔުނިވިސިޓީގައި ކިޔަވަމުން …
ފަލަސްތީނުގެ 3 ދަރިވަރަކަށް ހަމަލާ ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ، ޕެރިސް ހިލްޓަންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް އަހަރު ވެސް ނުވަނީސް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބުނު ވާހަކަ އޭނަ …
ޕެރިސް ހިލްޓަނަށް ދެވަނަ ދަރިއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޒްރޭލުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 39 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ގަތަރު މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްގެން އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް މަސައްކަތް …
ފަލަސްތީނުގެ 39 މީހަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތިރީސް އަށް ދަށް ހުރެގެން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކަށް ރެކޯޑް ފޯތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ. ކަލްޕަނަލާ ބަލަން ކިޔާ 26 އަހަރުގެ މީހާ އަށް އަށް ގިނިސް …
38 ދަތާ އެކީ އިންޑިއާ އަންހެނަކަށް ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން