Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި، ޗައިނާގެ "އެޖެންޓަކު" އެކްޓިވްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާކަމުގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ކަމަށްވާ އެމްއައި15 އިން އިންޒާރުދީފައިވާ ގޮތުގައި …
ޔޫކޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި، ޗައިނާގެ "އެޖެންޓަކު" އެކްޓިވްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަމުން އަންނާތީ އެކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ ސްޕޭސް ބޭސްޑް …
ޗައިނާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރާތީ އެމެރިކާގެ ކަންބޮޑުވުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވޯކީޓޯކީ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. އުމުރުން 76 އަހަރުގެ އަން …
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވޯކީޓޯކީ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި އަން ސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބަންގްލަދޭޝްގައި ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން އުޅެމުންދިޔަ ކޭމްޕެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެތައްހާސް ބައެއްގެ ގެދޮރު އަނދައިފިއެވެ. އަލިފާންރޯވެ އަނދާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެކުނުއިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ރޮހިންޔާ މީހުންގެ …
ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، އެތައްހާސް ބައެެއްގެ ގެދޮރު އަނދައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށް އެގައުމުގެ އިދިކޮޅުން ނިންމައިފިއެވެ. މާޗް 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުޒާހަރާއާ …
އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅުން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސޫދާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބްދުﷲ ހަމުދޫކް ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އެގައުމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަސްކަރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގޮވާލާ …
ސުދާންގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުތަކެއްގައި ޗައިނާއިން ބާރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިންޑިއާއާއި ރަޝިޔާ ގުޅިގެން އުފައްދާ ބްރަހްމޯސް ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލް ސިސްޓަމްތައް ފުރަތަމަ ގަންނަ ފަރާތަކަށް …
ފިލިޕީންސަށް ބްރަހްމޯސް މިސައިލް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް، އިންޑިއާއިން ކުރި މަޝްވަރާތައް އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަހުރަމަކާ ނުލައި 45 މޭލަށްވުރެ ދުރު ރާސްތާއަކަށް އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ޠާލިބާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އަމުރު ބިލް މައުރޫފް …
މަހުރަމަކާ ނުލައި އަފްޣާން އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަޖަރުލް އަސްވަދުގައި އަތްލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ އީޖާދެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ބްލެކް ސްޓޯން އިނީޝިއޭޓިވްގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮޖެކްޓް ތައާރަފުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ދެ ހަރަމާ …
ހަޖަރުލް އަސްވަދު ޑިޖިޓަލްކޮށް، އިފްތިތާހުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އުތުރު އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އެ ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. 1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1953 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް "ކޮރެއަން …
އުތުރު އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އެއްބަސްވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ކޮވިޑް-19 ގައި އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޖޯންސްސް ހޮޕްކިންސް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ މި ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ …
ކޮވިޑް-19 ގައި އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށް
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" ޖެހިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޔޫކޭ އިން މި ވޭރިއަންޓްގައި މީހަކު މަރުވިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އިނގިރޭސި …
އޮމިކްރޯން ޖެހިގެން ޔޫކޭ އިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހެކްކޮށްފި އެވެ. މޯދީގެ އެކައުންޓް ހެކްކުރުމަށްފަހު އެ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވިޔަފާރީގެ …
މޯދީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، ޖެނެރަލް ބިޕިން ރާވަތު އަވާހަރަވެއްޖެ އެވެ. ބިޕިން އަވަހާރަވެފައިވަނީ އޭނާ ދަތުރުކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ޓެމިލް ނާޑޫއަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ. …
އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހަޝޯގްޖީ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފްރާންސުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސް ފުލުހުންގެ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ …
ހަޝޮގްޖީ މަރާލުމުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަސްކަރީ ބަޣާވާތަށްފަހު ގޭބަންދުގައި ހުރި މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. ސޫކީގެ މައްޗަށް ހަތަރު އަހަރުގެ …
ސޫކީގެ މައްޗަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން