Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
އިނގިރޭސިވިލާތާއި ވޭލްސްގެ މެޖޯރިޓީ އަކީ މިހާރު ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ މީހުން ނޫން ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު …
ޔޫކޭގައި މުސްލިމުން އިތުރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކުރި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލަގްޒަރީ ކާރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ …
އާޖެންޓީނާ ބަލިކުރި ސައުދީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަށިވިއްކުމުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އަންހެނުންތަކެއް ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޮމާންގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާގެ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނީ ހެނދުު …
އަންހެނުން ޓްރެފިކްކުރި އޮފިޝަލަކު ހައްޔަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑުއާ ލިޕާ އަށް އަލްބޭނިއާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ. ލަންޑަނަށް އުފަން 27 އަހަރުގެ ފަންނާނަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ދިންކަން …
ޑުއާ އަށް އަލްބޭނިއާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ބައެއް ކިންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް، ޓިކްޓޮކުން ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުން އަލަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
ޓިކްޓޮކަށް 1،000 މުވައްޒަފުން ނަގަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރޭ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ބެލްޖިއަމް ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ވެރިރަށް ބްރަސަލްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ. މި …
ބެލްޖިއަމް ބަލިވުމުން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވެރިފައިކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ޓްވިޓާ އިން ދެމުން އައި ނޫ ފާހަގަ ތަފާތު ކުލަތަކުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ޓްވިޓާގެ އާ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް …
ޓްވިޓާގެ ވެރިފައި ބެޖް ތަފާތު ކުލަތަކުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާދަމާ ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސާޖީ ލަވްރޯވްއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް ބެލަރޫސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލަޑީމީރް މެކީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. …
ބެލަރޫސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަވަހަރާވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަވަހަރާކޮށްލަން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ދިން ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އޭނާ އަލުން ރެލީތަކަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ. އެގޮތުން …
ހަމަލާގެ ފަހުން އިމްރާން އަލުން ރެލީތަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ވިޔަސް ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި 22 ކެރަޓަށް ވުރެ އިތުރު ރަނާ އެކީ ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެވުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ. …
22 ކެރަޓް ރަނާ އެކީ ލަންކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާ މެދު ގަތަރުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ގައުމުން މިގޮތަށް ނިންމީ މިހާރު …
ޔޫކޭއާ މެދު ގަތަރުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން ވެސް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ދަތިކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ސަކާރުން …
ވާވޭ އަށް އެމެރިކާ އިން އިތުރު ފިއްތުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ބުޅަލަށް 27 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ބުޅާ މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް ވެސް އަރައިފަ އެވެ. …
އެންމެ ދުވަސްވީ ބުޅަލަށް 27 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 2024 ގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވާދަކުރާނެކަން …
ކަންޔޭ އަލުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕާ އެކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ހައްގުތަކުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ރަޝިއާ އިން އަނެއްކާ ވެސް އެކަމާ ދެކޮޅުކަން …
ރަޝިއާ އޮތީ އެލްޖީބީޓީއާ ދެކޮޅަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަހަރެމެންނަށް އާންމުކޮށް ގޯލްޑްފިޝް ފެންނާނީ ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ކުޑަކުޑަ މަސް ޓޭންކްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެކަމަކު ގަދަ އޮރެންޖް ކުލައިގެ މި މަހަކީ އެތައް ކިލޯގެ ބަރުދަނަށް ބޮޑުވާ …
30 ކިލޯގެ ގޯލްޑްފިޝްއެއް ބާނައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން