ޔަމަންގައި ކޮލެރާ ޖެހުނު އަދަދު 500،000 އަށް

އޭޕްރިލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔަމަންގައި ފެތުރެންފެށި ނުރައްކާތެރި ބަލި ކަމަށްވާ ކޮލެރާ މިހާރު 500،000 މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން...