Last Updated: November 30, 22:14
Monday, November 30, 2020
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދަރިކަލުން، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ …
ޓްރަމްޕްގެ ދަރިކަލުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ މޮޑާނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން 94.5 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން …
މޮޑާނާގެ ވެކްސިން 94 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކާމިޔާބު
ހަސަން ރަޝީދު
ހިނގަމުން މިދާ ނޮވެމްބަރު ކުރީކޮޅު އެމެރިކާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބުން ބަލިވި މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޓްރަމްޕް، ބަލި …
ބަލި ގަބޫލުނުކުރާނަން، ވޯޓު ވަނީ އޮޅުވާފައި: ޓްރަމްޕް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހިމޭންކަމުގައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބުމަށްފަހު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑެން އަށް ޗައިނާ އިން އެންމެފަހުން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ބައިޑެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު …
ޗައިނާ އިން އެންމެފަހުން ބައިޑެން އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 635 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މި ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ލަންކާގެ 13 ޑިސްޓްރިކްޓަކުންނެވެ. އޭގެ ކުރީ …
ލަންކާ އިން އެއް ދުވަސްތެރޭ 600 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބަހްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ހަލީފާ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރުގެ ޝައިހް ހަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަވަހާރަވީ އެމެރިކާގެ މަޔޯ …
ބަހްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޖޯ ބައިޑެން އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ބުނެފިއެވެ. 270 …
ރަސްމީ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ބައިޑެން އަށް މަރުހަބާ ނުކިޔާނަން: ރަޝިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަނެ ބަލި ގަބޫލުކުރަން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ވެސް އިރުޝާދު ދެމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ޓްރަމްޕާއި …
އަނބިކަނބަލުން ވެސް ޓްރަމްޕަށް ގޮވާލަނީ ބަލި ގަބޫލުކުރަން!
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަން، އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޖޯ ބައިޑެން އަށް، ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އައްބާސް …
އެމެރިކާ-ފަލަސްތީނުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަން ބައިޑެން އަށް ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑެން އަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ބައިޑެން އަށް މަރުހަބާ …
ބައިޑެން އަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، ޑިމޮކްރެޓް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިހާބުގެ ވޯތުތައް ގުނުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، …
އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް ޖޯ ބައިޑެން އިންތިހާބު ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސްޓޭޓް ކަމަށްވާ ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް އަދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ …
ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައި ބައިޑެން ކާމިޔާބީއާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމެރިކާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ވޯޓުލުމުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާންކުރަން …
ވޯޓު ގުނުން ހުއްޓުވަން ޓްރަމްޕް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު "ވަގަށް" ނަގަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އުޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމެރިކާގައި އިއްޔެ …
އިންތިހާބު "ވަގަށް" ނަގަން އެބަ އުޅޭ: ޓްރަމްޕް
ހަސަން ރަޝީދު
14 އަހަރަށްފަހު ގްރީސްގެ ވެރިރަށް އެތެންސްގައި މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. އެތެންސްގައި މި މިސްކިތް ހުޅުވާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު …
14 އަހަރަށްފަހު އެތެންސްގައި މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު