ލަންކާއިން ކުއްލި ހާލަތު އުވާލައިފި

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާއި ދެމެދު އުފެދުނު ދީނީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި އިއްލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެގައުމުން އުވާލައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ކެންޑީގައި މުސްލިމުންނާ ބުޑިސްޓުންގެ...

ލަންކާގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާ މޮނިޓާ ކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ސޯޝަލް މީޑިިޔާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް ބަލައި، ދިރާސާ ކުރަން އެކަމަށް ޚާއްސަ އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ޑިޖިޓަލް...

ސްޓެފަން ހޯކިން މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސައިންޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފަން ހޯކިން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާގެ އާއިލާ އިން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައި ސްޓެފަން...

ވެއްޓުނު ބޯޓުން 13 ޑޮކްޓަރަކު މަރުވި

ކަތަމަންޑޫގެ ޓްރިބުވަން އިންޓަނޭޝަަލް އެއާޕޯޓު (ޓީއައިއޭ)ގައި ޖައްސަން ދަނިކޮށް ވެއްޓުނު ބަންގުލަދޭޝްގެ ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި 50 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި...

ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީގެ ސިވިލް އޭވިޝަނުން ބުނީ އިސްތާންބުލް އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ހުޅަނގު ދެކުނު އިރާން ކައިރިއަށް...