Last Updated: June 9, 10:47
Friday, June 9, 2023
އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިންސް (އޭއައި) ފީޗާއެއް ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ އެޕް ހިންގާ މެޓައިން …
އިންސްޓަ އަށް އޭއައި ޗެޓްބޮޓެއް ގެންނަނީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހެޔޮވާވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނަގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހެޔޮ ނުވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ވަގުތު ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ …
ގަސް އިންދައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރްގައި އަސް ރޭސް ބޭއްވުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ގައުމުގައި އަސް ރޭސް މުބާރާތްތައް ބާއްވާތާ 180 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ …
ސިންގަޕޫރުން އަސް ރޭސް ހުއްޓާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާކުރަމުން އައި އެޕަލް ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ މިކްސްޑް ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ފެށި ވޯލްޑް ވައިލްޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް (ޑަބްލިއުޑަބްލިއުޑީސީ) …
އެޕަލްގެ ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓް ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޫކޮށްލެއްވި ޖަސިންޑާ އާޑެން އަށް ގައުމުގެ މަތީ ޝަރަފެއް އަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަނާ އަށް އަރުވަން ނިންމީ …
ޖަސިންޑާ އަށް ނިއު ޒީލެންޑްގެ މަތީ ޝަރަފެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ފުރިހަމަކުރި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގްރެޖްއޭޝަން ހަފުލާގައި 80 އަހަރު ފަހުން ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާ މީހަކަށް ލިބުމުން ބޮޑު އުފަލެއް …
ގްރެޖްއޭޝަންގައި ބައިވެރިވެވުނީ 80 އަހަރު ފަހުން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭގެ ބިޒްނެސް އޮޕަރޭޝަނާ އާ މީހަކު މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ …
ޓްވިޓާގެ ބިޒްނެސް އޮޕަރޭޝަނަށް އާ މީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާ އުފެއްދުންތަކެއް ވެސް ލޯންޗްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އިވެންޓެއް މާދަމާ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލްގެ ވޯލްޑް ވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް (ޑަބްލިއުޑަބްލިއުޑީސީ) އޮންނާނީ އެ …
އެޕަލްގެ ބޮޑު އިވެންޓެއް މާދަމާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެހާސް ސާޅީސް އަށެކާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު ފުރިިހަމަ އަށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކަށް ސްރީ ލަންކާ ހަދަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަނިލް …
ލަންކާ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކަށް 2048 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިސްތޯލައެއް ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ގޭމެއްގެ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލުން ބިރު ދައްކައި އެމެރިކާގެ ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި …
ވައްކަން ކުރީ ފޭކް ފިސްތޯލައަކުން ބިރު ދައްކައި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިންޑިއާ އިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އޮޑިޝާ ސްޓޭޓުގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި މި ހާދިސާގައި …
ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި 200 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ޖޯޑަންގައި އިއްޔެ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މި ހަފުލާ އަކީ ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނާއި ރާނީ ރާނިއާގެ ދަރިކަލުން ވަލީއަހުދު ހުސައިން ބިން …
ޖޯޑަންގައި ޝާހީ ކައިވެންޏެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެޕަލްގެ އައިފޯން އުފައްދާ ޓައިވާންގެ ކުންފުނި، ފޮކްސްކޮންފެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރަން ނި ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ގައުމުގެ ކަރްނާޓަކާ …
އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފެއްދުން ފުޅާކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި މައިކް ޕެންސް ވެސް އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވާ …
މައިކް ޕެންސް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް އަދި ޓްވިޓާ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާ ޗައިނާ …
މަހުޖަނު އީލޮން ޗައިނާގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން