Last Updated: November 19, 11:10
Tuesday, November 19, 2019
ސްރީލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ލަންކާގެ ގަދީމީ ރަށެއް ކަމަށްވާ އަނޫރާދަޕޫރާގައި ހުންނަ ބުޑިސްޓު ފައްޅިއެއްގައެވެ. …
ގޯޓާބަޔަ ލަންކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން އަދިވެސް …
އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ގޯޓާބަޔަ އިއުލާން ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. ލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7 ޖެހިއިރު ވޯޓުލުން ފެށިއިރު، ވޯޓުލުން މިއަދު ހަވީރު 5 ޖެހުމާ ހަމައަށް …
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުގެ ރޭލެއްގައި ރޯވެ 65 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީން ރާވަލްޕިންޑީ އަށް މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި މި ބަހުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 45 މީހަކަށް …
ޕާކިސްތާނުގެ ރޭލެއްގައި ރޯވެ 65 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ލުބްނާންގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ލުބުނާންގައި މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ ވަޓްސްއެޕުން އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ކޯލުތަކުން ޓެކްސް ނަގަން ސަރުކާރުން …
މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ލުބްނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ވަޅަކަށް ވެއްޓުނު އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެއެވެ. ސުޖިތް ވިލްސަން ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުއްޖާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ގެ …
އިންޑިއާގައި ވަޅަކަށް ވެއްޓުނު ކުޑަކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ މަރަށްފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ޓެރަރިސްޓުންނަށް ދީފިއެވެ. ބަޣުދާދީ މަރުވީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި …
ޓްރަމްޕްގެ އިންޒާރު ޓެރަރިސްޓުންނަށް: ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދަން ނުތިބޭތި!
ހަސަން ރަޝީދު
އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވެފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ގައުމާ މުހާބަތު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ބަޣުދާދީ …
ބަޣުދާދީ މަރުވެފައިވާކަން ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިޔާތަކުން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިފެންސްގެ …
ބަޣުދާދީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސެކްސް ކައުންޓީގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ލޮރީއެއްގައި 39 މީހުންގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑާއެކު ހައްޔަރުކުރި މޯރީސް ރޮބިންސަންއާ ދެކޮޅަށް މޭންސްލޯޓާ ނުވަތަ ގަސްދަކާ ނުލާ …
އެސެކްސް ލޮރީ ޑްރައިވަރަށް ދައުވާ ކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބަންގްލަދޭޝްގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލި މައްސަލާގައި 16 މީހަކު މެރުމަށް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ދީނީ …
އަންހެން ދަރިވަރަކު އަންދާލި މައްސަލާގައި 16 މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް މިއަދު ސްމާޓްފޯނަކީ އެއާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ފޯނު އަތުން ދޫނުވެ އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރެވޭއިރު އެއާނުލާ އެއްވެސް ކަމެއް …
ފޯނަށް އެޑިކްޓުވެ ރީހެބަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ތުރުކީ ބޯޑަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާންއަށް ނަސޭހަތުގެ …
ޓްރަމްޕް އުރުދުޣާން އަށް: މާ ގަދަވާން ނޫޅޭ، ނަތީޖާ ހިތިވެދާނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާއަށް އުމުރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރަން ދިޔަ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ ބަހެއް މަދީނާގެ ބޭރުން އެކްސިޑެންޓުވެ ބަހުގައި ތިބި 35 އުމުރާވެރިން …
އުމުރާވެރިން ދަތުރުކުރި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ދިރިއޮއްވާ ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ބަރޭލީ ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ގަބުރުސްތާނަކުން އުމުރުން ހަތަރު ދުވަހުގެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ދުވަސް …
ތުއްތު ކުއްޖަކު ދިރިއޮއްވާ ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަޕާނަށް އެރި ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 33 އަށް އަރައިފިއެވެ. "ހަގިބިސް" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން 19 މީހަކު ވީނުވީއެއް ނޭނގި …
ޖަޕާނަށް އެރި ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 33 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު