ގަތަރަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ގައުމުތަކުގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޅުމުގައި ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ގައުމުތަކުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި މުދާ ގަތަރަށް އިމްޕޯޓު ނުކުރަން އެގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ....

ވައިޓް ހައުސްގައި މޯދީ ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، ވައިޓް ހައުސްގައި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ދެ ލީޑަރުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި...

ޕާކިސްތާނުގެ ތެޔޮ ޓްރަކެއް ގޮވައި 150 މަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި އިއްޔެ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ލޮރީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި، އޭގައި އަލިފާން ރޯވެ 150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޚަބަރު...

އަންހެނަކު ދުއްވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނިއުކާސަލްގައި ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ފިތުރު އީދު ނަމާދުކޮށްގެން ދިޔަ މުސްލިމުންގެ ތަކެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 6 މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި...

ފްރާންސުން އާ ވައްތަރުގެ ތެޔޮ ހޯދުން މަނާ ކުރަނީ

ފްރާންސު ސަރުކާރުން ތެޔޮ ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަށް ދޭ ލައިސަންސް ބާތިލު ކުރުމަށް ބިލެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުރުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ފްރާންސް...

އައިއެސްއިން 800 އަހަރުގެ މިސްކިތެއް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި: އިރާގު

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން އިރާގުގައި 845 އަހަރު ވެފައިވާ މިސްކިތެއް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި ކަމަށް އިރާގުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ...

އިންޑިއާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ބިހާރްގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފައި ރޭލަކުން އެއްލާލައިފާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު...