މަޖިލިސް އުވާލި މައްސަލަ ލަންކާ ކޯޓަށް

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕަލާ ސިރިސޭނާ ހުކުރު ދުވަހު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލި މައްސަލަ ބާތިލުކުރުމަށް ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ރައީސް ސިރިސޭނާ...

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލުމަށް ރައީސް، މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އިއްޔެ ގަރާރެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ސިރިސޭނާ މަޖިލިސް އުވާލެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބޭނެ ކަން...

އެމެރިކާ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ދެ މުސްލިމުން އިންތިޚާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މިޑްޓާމް އިންތިޚާބުތައް ކުރިއަށްދާއިރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ކޮންގްރެސްއަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޮންގްރެސްއަށް މުސްލިމް އަންހެނަކު އިންތިޚާބުވި...

މޯދީ ވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި

އިންތިޚާބީ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރަ މޯދީ ވަޑައިގަތުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށް އެޤައުމުގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ރާއްޖެ...

ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި

ހޯމަ ދުވަހު އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޖަކާޓާ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލި "ލަޔަން އެއާ" ޖޭޓީ610 ފްލައިޓުގެ ކަޅު ފޮށި ޑައިވަރުން ހޯދައިފިއެވެ. ބޯޓު ނައްޓާލިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ 189...