Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" ގެ ދެ ކޭސް އިންޑިއާ އިން ފެނިއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދެ …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް އިންޑިއާ އިން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" މިހާތަނަށް 24 ގައުމަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް އެންމެފަހުން ފެނިފައިވާ …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް 24 ގައުމަކުން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް "އޮމިކްރޯން" ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފެނިއްޖެއެވެ. ސައުދީގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ބުނިގޮތުގައި އާ ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ އުތުރު އެފްރިކާ އަށް …
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ސައުދީން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޮން" ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި ވޭރިއަންޓް އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް އިން …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ "މަޖުބޫރުކުރުން" ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓައިވާނާއި އެމެރިކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޓައިވާންގެ އިޤްތިޞާދާބެހޭ ވަޒީރު ވަންގް މީހުއާ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ޗިޕްގެ ދަތިކަމާއި، ޗައިނާގެ …
ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ "މަޖުބޫރުކުރުން" ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓައިވާނާއި އެމެރިކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެކުނު އެފްރިކާ އިން ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ވޭރިއަންޓަކީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން …
އާ ވޭރިއަންޓާ އެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިންޒާރެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕްގެ ގައުމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. މި ވޭރިއަންޓް ފެނުނު ފުރަތަމަ ޔޫރަޕްގެ ގައުމަކީ ބެލްޖިއަމް އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ސިއްހީ …
ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕުން ފެނިއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ދެކުނު އެފްރިކާ އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވެރިއަންޓާއެކު ގައުމުތަކުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެފްރިކާ އިން ފެނުނު މި …
ކޮވިޑްގެ އާ ވެރިއަންޓާއެކު އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން މެދުއިރުމަތީގައި ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިއާގެ ހޮމް ސަހަރަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއެއްގައި އެ ގައުމުގެ 2 ރައްޔިތަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. ސީރިއާގެ ނޫސް …
އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ސީރިއާގެ 2 ރައްޔިތަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޓްރައިކަރު ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް …
ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރިއާގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފިއެވެ. އެ ގައުމުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިއިރު، …
އޮސްޓްރިއާގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ފުރަބަންދު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އިކުއެޑޯގެ ޖަލެއްގެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ގައިދީންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި 68 ގައިދީން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިކުއެޑޯގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އެ މާރާމާރީގައި 68 …
އިކުއެޑޯގެ ޖަލެއްގެ މާރާމާރީ ހިންގައި 68 ގައިދީން މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު، ހުކުރު ކުރަން ތިއްބައި މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ. ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ނަންގަހާރު ޕްރޮވިންސްގެ މިސްކިތަކަށެވެ. ހުކުރު ނަމާދު …
ހުކުރަށް ތިއްބާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން، އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުސްތަފާ އަލްކާޒިމީ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ބޭރުމީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މުސްތަފާ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ޑްރޯންގައި ގޮވާތަކެތި ހަރުކޮށްގެނެވެ. ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ހުންނަ …
އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަލާމަތްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސްކޮޓްލެންޑުގެ ގްލަސްގޯގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް (ކޮޕް 26) އަކީ ފެއިލިއާއެއް ކަމަށް ތިމާވެށީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ …
ކޮޕް26 ސަމިޓަކީ ފެއިލިއާއެއް: ގްރެޓާ ތަންބާގް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭން ހެދި ބޭހަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މަރކް އެންޑް ކޯ އިން އުފެއްދި "މޮލްނޫޕިރަވިރް" ނަމަކަށް ކިޔާ …
ކޮވިޑަށް ފަރުވާދޭން ހެދި ބޭހަކަށް ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު