Last Updated: June 23, 17:33
Wednesday, June 23, 2021
އިޒްރޭލުގެ އާ ސަރުކާރު ހަވާލުވިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ޣައްޒާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޮން އަޅައިފިއެވެ. އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޮން އަޅާފައިވަނީ ފަލަސްތީންގެ …
އިޒްރޭލުގެ އާ ސަރުކާރަށް ތިން ދުވަސް، ޣައްޒާއަށް ބޮން އަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން 12 އަހަރުވީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ އާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެގައުމުގެ އިދިކޮޅު ހުރިހާ …
ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ހަމަޔަށް ފޭސްބުކްއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. ޓްރަމްޕް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ …
ފޭސްބުކްއިން ޓްރަމްޕް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްޕި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އުއްތަރްޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ މަޝްހޫރު ހިންދޫ ފައްޅިއެއްގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުސްލިމުން، އެމީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކުރުމަށް އެ އަވަށުގެ ވެރިންނާއި، ފުލުހުން މަޖްބޫރު ކުރަން ފަށައިފި …
ހިންދޫ ފައްޅިއެއްގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ގެދޮރު ދޫކުރަން މަޖުބޫރު ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އިޒްރޭލުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަށް އެއްގަލަކަށް އެރުމާއެކު، އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން ނިމުމަކާއި ގާތްވެއްޖެއެވެ. އާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ދިން މުހުލަތު ހަމަވިއިރު …
އިޒްރޭލުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އެއްގަލަކަށް، ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން ނިމެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ ހިންދީ ޑްރާމާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ނެއިތިކްގެ ރޯލުން ފެނިފައިވާ އެކްޓަރ ކަރަން މެހެރާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ …
އެކްޓަރ ކަރަންގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ތުހުމަތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝްރެޔާ ގޯޝާލްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ނަންކިޔާފައި އެނަން އޭނާ ވަނީ …
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝްރެޔާގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ "ދެވްޔާން"
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަނގްލަދޭޝްގައި ހުސްވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރެެއް ކަމަށްވާ މިނިކާވަގުގެ 70 އެތި މަރާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ޕޮލިސް ޗީފް ސައިދޫރް ރަހްމާން އަންގާރަ …
70 މިނިކާވަގު މެރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާގައި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ވެސް ތިން ދަރިން ހޯދަން ހުއްދަ ދޭން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ޗައިނާގައި ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ވެސް ހޯދޭނީ އެންމެ ދަރިއެއް ކަމަށް …
ޗައިނާގައި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ތިން ދަރިން ހޯދަން ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމާ ގާތްވެ، އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަށް ގެއްލުމާ ގާތްވެއްޖެއެވެ. އިޒްރޭލުގައި މިދިޔަ …
ނަތަންޔާހޫ އަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަން ގެއްލެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރ ސްޓާރ ސަލްމާން ޚާންގެ ސުޕަހިޓް ފިލްމް"ދަބަންގް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންއެއް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަލްމާން ބުނެފިއެވެ. އެ ފިލްމްގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންގެ ޓްރެއިލާއެއް ޓްވިޓާގައި …
ފިލްމް"ދަބަންގް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންއެއް ކާޓޫން ނެޓްވޯކްއިން ދައްކަން ފަށަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެންމެ ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކިއާރާ އަދްވާނީ ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް""އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އާރްޔަން ސްޓެފަން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އާރްޔަން 50 އަހަރުގައި …
ޕްރޮޑިއުސަރ އާރްޔަން ސްޓެފަން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމިކަން ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު …
ދެ ހަފްތާ އަށް މެލޭޝިއާ ލޮކްޑައުން ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސީރިޔާގެ ރައީސް ކަމަށް ބައްޝާރުލް އަސަދު، ރިޔާސީ ހަތަރުވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުން ސީރިއާގެ ރައީސްކަމުގެ …
އަސަދު ރިޔާސީ ހަތަރުވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް"ސޫރްޔަވަންޝީ" އަދި "ބެލް ބޮޓޮމް" އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށްވާ 15 އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ބުނެފިއެވެ. އަކްޝޭގެ މި …
އަކްޝޭގެ "ސޫރްޔަވަންޝީ" އަދި "ބެލް ބޮޓޮމް" އޮގަސްޓްމަހު ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިޓަލީގެ ޕައިޑްމޮންޓް ސަރަހައްދުގެ މޮއްޓަރޯން ފަރުބަދައިގެ ކައިރީގައިވާ ރިސޯޓް ޓައުންގެ ސްޓްރެއާގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކޭބަލް ކާރެއް ވެއްޓި އެ ވަގުތު އޭގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ 14 …
އިޓަލީގައި ކޭބަލް ކާރެއް ވެއްޓި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު