Last Updated: April 21, 15:52
Sunday, April 21, 2024
ހުއްޓާ ނުލައި 60 ގަޑިއިރު ވަންދެން ރާޒުވާ ކުޅެ، ނައިޖީރިއާގެ ރާޒުވާ ޗެމްޕިއަން ޓުންޑޭ އޮނަކޯޔާ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ. އޭނަ މި ރެކޯޑް ހެދީ އެމެރިކާގެ …
ހުއްޓާ ނުލައި 60 ގަޑިއިރު ރާޒުވާ ކުޅެފި، ރެކޯޑެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަޝިއާ އިން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޔުކްރޭނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީވާން އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން 61 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ފާސްކޮށްފި އެވެ. …
އެމެރިކާ އިން ޔުކްރޭނަށް 61 ބިލިއަންގެ އެހީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި ޓެސްލާގެ ފެކްޓްރީއެއް ހެދުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ދެކެވިފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަން އޮތް ދަތުރު …
އީލޮންގެ އިންޑިއާ ދަތުރު ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އުމުރުން 5-7 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ މިހާރު އަމިއްލަ ސްމާޓްފޯނެއް އޮންނަ ކުދިން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. …
އުމުރުން 5-7 އަހަރުގައި ސްމާޓްފޯނެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކްޓިވްކޮށް ޓެލެގްރާމްް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 900 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިހާރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ …
ޓެލެގްރާމް ޔޫޒަރުންގެ އަދަދު 900 މިލިއަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިންޑިއާގެ، ލޯކް ސަބާގެ އިންތިހާބު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ހަތް ފޭހަކަށް މި އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް …
އިންޑިއާގެ އިންތިހާބު ކުރިއަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަލަސްތީނަށް އދ ގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ގޮވާލާ އދ. ގެ ސަލާމަތީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފި އެވެ. މި ގަރާރަށް ސަލާމަތީ …
ފަލަސްތީނަށް ދާއިމީ މެމްބަރުކަން ދިނުމުގެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ނަންޖިންގް ސިޓީގައި އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ރޭލު ސްޓޭޝަންގެ އިމާރާތް ސެނިޓަރީ ޕެޑަކާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. މި …
ރޭލު ސްޓޭޝަން އިމާރާތް ވައްތަރީ ޕެޑާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައ ދުބާއީގައި އިސްލާމްވިތާ ފަސް ވަނަ އަށް ވީ ދުވަހު މަރުވި ޔުކްރެއިންގެ އަންހެން މީހާގެ ހަނދާނުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. …
އިސްލާމްވި އަންހެނެއްގެ ހަނދާނުގައި މިސްކިތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރަޝިއާ އިން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ރަޝިއާގެ 50،000 ސިފައިން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީގެ ދެ …
ރަޝިއާގެ 50،000 ސިފައިން މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ޕާކިސްތާނުން 50 އެއްހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މޫސުން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނީ އެ …
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ޕާކިސްތާނުން މަރުތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވިހި އަހަރު ފަހުން ސިންގަޕޫރުގައި އާ ބޭފުޅަު ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި އެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިހާރު …
އަންނަ މަހު ސިންގަޕޫރަށް އާ ބޮޑުވަޒީރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެނޭޖަރު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އަގުބޮޑު ގަޑީގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ ހޫނުކޮށް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. އަބަދު ވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝްކޮށް އުޅޭ ގާޑިއޯލާ …
ގާޑިއޯލާގެ އަގުބޮޑު ގަޑީގެ ވާހަކަ ފަލަ ސުރުހީއަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގުޅިފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއްމާބަނޑު އަންހެން ދެބެއިން މަރުވްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ޕެންސިލްވީނިއާ ނިސްބަތްވާ ލޯރީ އާއި ޖޯޖް ޝަޕެލް މަރުވީ ޕެންސިލްވީނިއާ ޔުނިވަސިޓީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް …
ގުޅިފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ދެބެއިން މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޓެއް ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ ބަޔަކު ހައިޖެކްކުރުމަށް ފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމުން އެ ބޯޓް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓްދެލި ބަރުކޮށްގެން …
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޓެއް ހައިޖެކްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަބަދުތަކެއް ދޭން އިޓަލީން ނިންމައިފި އެވެ. ރޯމްގައި ހުކުރު ދުވަހި އޮތް "ފޯ އަ ޔަންގް ޔޫރަޕް: ޑިމޮގްރަފިކް ޓްރާންސްސިޝަން، …
ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާ ނަމަ ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން