Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބޭންޑްކުރި ޓްވިޓާއާ ދެކޮޅަށް އެކްސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ އެކްސް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ …
އެކްސް އިން "އެކްސް" އަށް ދައުވާ ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖާއިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގެ ޗައިނާގެ ބޮޑު ފާރުން ބައެއް ތަޅާލައި، ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސްކަވަރޭޓަކުން ފާރުގެ …
ބޮޑު ފާރަށް ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމުން ނަގާ ފީ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީ ބޮޑު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަލި މީހުންތަކެއްގެ ކިޑްނީ ނަގައި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ޕާކިސްތާނުގައި ހިންގަމުން އައި ގޭންގެއްގެ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ. އަށް މީހަކު ހިމެނޭ މި ގޭންގް …
ކިޑްނީ ވިއްކާ ގޭންގެއް އަތުލައިގެންފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތައިލޭންޑްގެ ބެންކޮކްގެ ލަގްޒަރީ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ތެރޭގައި މިއަދު ބަޑި ޖަހައި ބަޔަކު މައްސަލާގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ސިއަން ޕެރަގޯން މޯލުގެ …
ބެންކޮކް މޯލްގައި ބަޑި ޖެހީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން އެމެރިކާގެ 104 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ސްކައިޑައިވްކޮށްފި އެވެ. ޝިކާގޯ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮރޮތީ ހޮފްނާގެ މި ސްކައިޑައިވް މިދިޔަ އާދީއްތަ …
104 އަހަރުގައި ސްކައިޑައިވެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް ސީސީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބެލެވިފައި އޮތީ …
މިސްރުގެ ރައީސް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުބާގައި 2026 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށާއި އެއާ އެކީ އެ އެތަން ވާނީ އެފަދަ ހިދުމަތްތެއް ދޭން ފަށާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ …
ދުބާއީގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ 2026 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ ދެ މޮޑެލްއެއް މާ ބޮޑަށް ހޫނުވުމާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏާ …
އައިފޯން 15 ހޫނުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާދަޔާހިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބްރެޒިލްގެ އެމޭޒަން ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކޯމަސް މަރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ސައިންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މެމިރައުއާ …
އެމޭޒަން ސަރަހައްދުން ކޯމަސް މަރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައި-ސްޕީޑް ރޭލު ދަތުރުގެ ހިދުމަތް އިންޑޮނީޝިއާގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "ވޫޝް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި …
އިންޑޮނީޝިއާގައި ހައި-ސްޕީޑް ރޭލުގެ ހިދުމަތް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވާރޭ ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާ ގުޅިގެން އާންމު އެތައް ހިދުމަތަކަށް ބުރޫ އަރައި، …
ނިއު ޔޯކް ފެނު އަޑީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްއިފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިންގަޕޫރުން އިއްޔެ …
ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ އެކީ 2047 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، އިންޑިއާ ވާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމަށް ކަމަށް އެ …
އިންޑިއާ 2047 ގައި އެއް ވަނަ ގައުމަށް ވާނެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވަނީ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މި މަހުގެ 12 ގައި ލޯންޗްކުރި ފޯނު ކަސްޓަމަރުންގެ އަތަށް …
އައިފޯން 15 މާ ބޮޑަށް ހޫނު ވަނީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަންގްލަދޭޝްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޑެންގޫ ހުން ފެތުރި، އެ ބަލީގައި ހާހެއްހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނީ ޑެންގޫ …
ބަންގާޅުގައި ޑެންގޫގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް
އަހުމަދު އަދްޝަން