Last Updated: March 30, 17:18
Thursday, March 30, 2023
އާޓިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާ އެކީ މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންން ޗެޓްޖީޕީޓީ ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި 300 މިލިއަންގެ މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމަށް …
އޭއައިއާ ހެދި 300 މިލިއަން ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެޕަލް ކުންފުންޏާ އެކީ ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން "އެޕަލް ޕޭ ލޭޓާ" ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ލިމިޓެޑް ކަސްޓަމަރުންތަކެއްގެ މެދުގައި ތައާރަފުކުރި މި …
"އެޕަލް ޕޭ ލޭޓާ" ތައާރަފުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަފްގާނިސްތާންގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ތައުލީމު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަތީއުﷲ ވެސާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ތާލިބާން ސަރުކާރުން، 30 …
އަފްގާންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް ބަޑި ހިފައިގެން މީހަކު ވަދެ ހަ މީހަކު މަރާލައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ނޭޝްވިލްގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލަކަށް ދިން މި ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ 9 …
ސްކޫލެއްގައި ބަޑި ޖަހައި 6 މީހަކު މަރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަދާކުރެވޭނީ އެއް ފަހަރު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. …
ރޯދަ މަހު އުމްރާވެވޭނީ އެއް ފަހަރު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޗެލްސީން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ޗެލްސީގެ ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖް ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި މި ރޯދަ ވީއްލުން ޗެލްސީ ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރީ …
ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޓަލީގެ ވެނިސްގެ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުމަތިން އެތަނުގެ ކައިރީގައި އޮތް ފެންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ފުންމައިލި ޓޫރިސްޓަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. އެ މީހާ ފުންމައިލާ މަންޒަރު …
އިމާރާތެއް މަތިން ފުންމާލި ޓޫރިސްޓަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ރެޑިޝެއް ހައްދައިގެން ޖަޕާނުން ހަދާފައި އޮތް ރެކޯޑެއް އެ ގައުމުން މުގުރާލައިފި އެވެ. ކުރީގެ ރެކޯޑް މުގުރާލި ރެޑިޝް އަށް ވުރެ، އާ …
ބޮޑު ރެޑިޝްގެ ރެކޯޑް ޖަޕާނުން އާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، އިންޓެލްގެ ބާނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޑރ. ގޯޑަން މޯ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 94 އަހަރުގައި އޭނަ …
އިންޓެލްގެ ދެވަނަ ބާނީ ވެސް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޭ ހަދިޔާކޮށްގެން ކެނެޑާގެ 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ. ޖޯސެފީން މިޝެލަކް ކިޔާ ކެނެޑާގެ އަލްބާޓާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހާ …
ލޭ ހަދިޔާކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވީޓާގައި މިހާރު ވެރިފައިކޮށްދޭ އުސޫލަށް ގެންނަން ނިންމި ބަދަލާ އެކީ އަންނަ މަހުން ފެށިެގން ވެރިފައި ބެޖް ލިބޭނީ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ޓްވިޓާ ބްލޫ ބޭނުންކުރާ …
ވެރިފައި ބެޖް ޓްވިޓާ ބްލޫ އަށް އެކަނި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ އިންޑިއާގެ …
ރާހުލްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ!
ހަސަން ރަޝީދު
އެންމެ ދިގު ތުނބުޅީގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހާގެ ތުނބުޅި އިތުރަށް ދިގުވެ، ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުން އޭނަގެރެކޯޑް އާކޮށް ދީފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ސިކް ދަރިކޮޅުގެ ކެނެޑާ …
އެންމެ ދިގު ތުނބުޅީގައި 8 ފޫޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކެނެޑާގެ އާބާދީ އަށް އެއް މިލިއަން މީހުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާބާދީ …
އަހަރެއްގެތެރޭ ކެނެޑާގެ އާބާދީ އަށް މިލިއަނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެޓައިން ހިންގާ ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި ކުޑަކުދިނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ފަދަ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކާއި އޭގެ ވެރިޔާ …
ފޭސްބުކާއި އޭގެ ވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޔުކްރޭނަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ (ފަންޑް އައިއެމްއެފް) އިން 15.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި ލޯނާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް …
ޔުކްރޭނަށް އައިއެމްއެފުން 15 ބިލިއަންގެ ލޯނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން