Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ޖަޕާނުން ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ލިބެން ހުންނާތީ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޖަޕާން ބަސް ކޮންމެހެން ވެސް ދަސްކުރަން ޖެހޭ …
ލަންކާ މީހުން ޖަޕާނު ބަސް ދަސްކުރަން ޖެހޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަޝިއާ އިން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައާ ހެދި މިހާރު ވެސް ދުނިޔެ އަށް އިގުދިސާދީ ގޮތުން ލޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ އިރު މިކަމާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ …
ދުނިޔެ ރިސެޝަނަކަށް ހިނގައިދާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިރާގަށް ޖެއްސި ހާލާ ހެދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއުސް އަވަހާރަކޮލަން ރޭވި މީހަކު އެމެރިކާ އިން އަތުލައިގަތުމުން ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ ކުރިމަތިލާން …
ބުޝް އަވަހަރާކޮށްލަން ރޭވި މީހަކު އަތުލައިގެންފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ އަވަށެއްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި 18 ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޓެކްސަސްގެ ކުޑަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ، އުވަލްޑީގައި ހުންނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަކަށް ދިން …
އެމެރިކާގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 18 ކުއްޖަކު މަރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ކުންފުނި، ސޮނެވާ އިން ޕްރައިވެޓް ވިލާއެއް ބައްލަވައިގަތް ހަބަރާއި ގުޅިގެން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާޖަޕަކްސަގެ …
ރާޖަޕަކްސައާ ބެހޭ ހަބަރާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ކުންފުނި، ސޮނެވާ އިން ޕްރޮޕަޓީއެއް ބައްލަވައިގަތް ވާހަކަ އެ ކުންފުނީގެ ބާނީ ސޯނޫ …
ސޮނެވާ އިން ރާޖަޕަކްސަ ވިލާއެއް ނުގަނޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކްރިއޭޓަރުންނާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓިކްޓޮކަށް "ލައިވް ސަބްސްކްރިޕްޝަން" ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗްކުރާ …
ޓިކްޓޮކަށް "ލައިވް ސަބްސްކްރިޕްޝަން"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސްގެ ސްރީ ލަންކާގައި ފެތުރުމުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ. މި ވަގުތު އިގުތިސާދީ …
ލަންކާ އަށް މަންކީޕޮކްސްގެ ބިރެއް ނެތް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގުޅުން ބަދަހި އާއިލާތަކުގައި ބޮޑުވާ ކުދިންނަކީ ކަންކަމުގައި ފަސޭހައިން ކުރިއަރައި ކާމިޔާބުވާ ބައެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ 26 ގައުމެއްގެ އުމުރުން 11-13 އަހަރާ …
ގުޅުން ބަދަހި އާއިލާތަކުގައި ބޮޑުވާ ކުދިން ކާމިޔާބު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެ ބިރު ކަމަށްވާ މަންކީޕޮކްސް މިހާރު 12 ގައުމަކުން ފެނި، ކޭސްތައް އިިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު …
މަންކީޕޮކްސްގެ 80 ކޭހެއް 12 ގައުމަކުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަހަކަށް އައިސް އެކި ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުން އަންނަނީ ފީޗާ އިތުރުކޮށް، އެއިން ހިފޭ ބޭނުންތައް އިތުރުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓިކްޓޮކުން މިހާރު …
ޓިކްޓޮކް ގޭމިން އަށް ނުކުންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖީވް ގާންދީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވި ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު 31 އަހަރު ފަހުން މިނިވަންކޮށްފި …
ރަޖީވް ގާންދީ އަވަހާރަކުރި މީހަކު މިނިވަންކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނޭޓޯއާ ގުޅެން ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑްން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ ދެ ގައުމުން އެކަން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބާގް މަރުބަހާ ވިދާޅުވެ، …
ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަމަށް ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑްން ހުށަހަޅައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެ، އާމްދަނީ ވެސް ދަށްވަމުންދާތީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު …
ނެޓްފްލިކްސް އިން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތިރީސް އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ފްރާންސަށް އަންހެން ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރެއް ހިންގުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް މަގާމުގެ ތެރޭގައި …
ފްރާންސަށް އަލުން އަންހެން ބޮޑުވަޒީރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާ އިން މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށި ހަނގުރާމައާ ހެދި ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަޝިއާގައި ވިޔަފާރި މެދުކަނޑާލި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ކުންފުނި، …
މެކްޑޮނަލްޑްސް ރަޝިއާ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން