ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި ހޮންޑިއުރާސްގެ ރައީސްގެ ކޮއްކޮ މަރުވެއްޖެ

ހޮންޑިއުރާސްގެ ރައީސް، ޔުއަން އޯލަންޑޯ ހަނަންޑޭޒްގެ ކޮއްކޮ، ހިލްޑާ ހަނަންޑޭޒްއާއި އިތުރު ފަސް މީހަކު ދަތުރުކޮށްފައިދިޔަ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި، ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު...

ޑިސްނީން 52 ބިލިއަނަށް ފޮކްސް ގަނެފި

ވޯލްޓް ޑިސްނީން 52.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް "ފޮކްސް" ގެ ބައެއް އެސެޓުތައް އެވެ. ޑިސްނީން ގަނެފައި ވަނީ ފޮކްސްގެ 39 ޕަސަންޓް ހިއްސާ ކަމަށްވާ...

މެރަޑޯނާގެ ސްޓެޗޫ އާންމުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ

އިންޑިޔާގައި މިއަދު ދައްކާލެވުނު އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ތަރި، ޑިއެގޯ މެރަޑޯނާ ސިފަކޮށްދޭ ބުދަށް އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ނުލިބި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ގިނަ ބަޔަކު...

އިޒުރޭލްގެ ވެރިރަށަށް ޤުދުސް ހަދަން އީޔޫ ދެކޮޅު

އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިޒުރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ޤުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަތުމުން އީޔޫގެ ރުހުން ހޯދުމަށް އިޒުރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނެތެންޔާހޫ ދިއުމުން އީޔޫއިން އެކަމަށް ދެކޮޅު...

އެޕަލް އިން 400 މިލިއަނަށް ޝަޒަމް ގަންނަނީ

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން މިއުޒިކް ރިކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޝަޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޝަޒަމްއަކީ...

ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓްގައި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ އެތައް ބަޔަކާއި...