ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ނުދިނުމުން އަންހެނަކު އޭނަގެ ފިރިމީހާ އަންދާލައިފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ހޯދުމަށް ބުނެ ނުދިނުމުން ހިންގި ޒުވާބެއްގެ ތެރޭގައި ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުމަށްފަހު އަލިފާންރޯކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ. ފޯނުގެ...

ސޯމާލިއާގެ ޓެރަރިސްޓުން ކެންޔާ ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދީ 21 މީހުން މަރާލައިފި

ކެންޔާގެ ނައިރޯބީ ލަކްޝަރީ ހޮޓަލަކަށް ސޯމާލިއާގެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކުން ހަމަލާދީ 21 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހިނގި މިހާދިސާގައި ސޯމާލިއާގެ އަލް-ޝަބާބް ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަމާއަތަކުން...