އެމްއެޗް 370 ހޯދުން ހުއްޓާލަނީ

ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެމްއެޗް 370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "އޯޝަން އިންފިނިޓީ" އާއި...

މުސްލިމުންނަށް ގަދަކަމުން ރާ ދީ، އޫރުމަސް ކާންދެނީ

ޗައިނާގެ މުސްލިމުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކޮށް ޗައިނާއިން އިސްލާމްދީން ފޮހެލުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭމްޕްތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ގަދަކަމުން...

"ނަސް" ގެ ޕޭޖް ރާއްޖޭން ބްލޮކްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް އެކި ގައުމުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން 1 މިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ހަދައި ފޭސްޕުކްގައި އަޕްލޯޑްކުރަމުން އަންނަ ފަލަސްތީނުގެ ނުސައިރު ޔާސިން (ނަސް)ގެ...

ނަޖީބު އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އެގައުމުގެ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ. އާރާއި ބާރުގައި ވެރިކަން ކުރަމުން...

ސީއައިއޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޖީނާ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ އެ އިދާރާގައި...

އަންވަރު އިބްރާހިމް މިނިވަންކޮށްފި

ފަސްއަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި މެލޭޝިއާގެ ކުރީކެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަންވަރު އިބްރާހީމްއަށް އެގައުމުގެ ޝާހީ އާއިލާއިން މައާފުދެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު...