ޒޫމާގެ ދަރިކަލުންނަށް ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާ

ސައުތް އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔަކޯބް ޒޫމާގެ ދަރިކަލުން ޑުޑުޒޭން ޒޫމާގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ޑުޑޫޒޭންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ކުރިން އެގައުމުގެ...

ކެމިކަލް ޕްލާންޓެއް ގޮވައި 19 މަރު

ޗައިނާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޝައުބާގެ ސިޝުއާން ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ޝެންގްޑޫގައި ހުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ޕްލާންޓެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި...

ޕުޓިން އާއި އައްބާސް ބައްދަލުކޮށްފި

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމީރް ޕުޓިން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަޙްމޫދް އައްބާސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ ރިޔާސީ...

ކުދިން ސަލާމަތް ކުރި ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ތައިލެންޑުގެ ހޮހޮޅައެއްގައި ތާށިވި 12 ކުދިންގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކުދިންގެ ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ތަޖުރިބާކާރުން ހިންގި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި...