Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރުގެ ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ މިއަދު އަވަހާރަވިއިރު އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެސް …
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެގެންދިޔަ ވީޑިއޯ އަކުން ފެނިގެން ދަނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ޔުނިކޯން ރިންގެއްގައި އޮޔާދާތަނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ގްރީސްގެ …
މޫދު ރިންގެއްގައި ކަނޑަށް ބެހުނު 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުގެ އަބޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު …
ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވެެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާ އިން އެއް ދުވަހުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ.ހަޝް ވަރްދަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ގިނަ …
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ: އިންޑިއާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 69،239 މީހުން މި …
އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް، އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ޓްރަމްޕް ފެއިލްވެއްޖެ: ބައިޑެން
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ފުރިހަމަ އަށް ނުލިބެނީސް އިސްރާއީލާ ގުޅުން ގާއިމު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
ފަލަސްތީނަށް ހައްގުތައް ނުލިބެނީސް އިސްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމު ނުކުރާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 60،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާ އިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޖޯ ބައިޑެންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ކަމަލާ ހެރިސް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހެރިސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް …
ބައިޑެންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ކަމަލާ ހެރިސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރަޝިޔާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުނުކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އެގައުމުގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އެވެ. "މިއަދު ހެނދުނުގެ …
ރަޝިޔާ އިން ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލުބްނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ހަސަން ޑިއާބް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތްގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއެކު އެގައުމުގެ …
ލުބްނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުފުޅުން 95 އަހަރުގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރް މުހައްމަދު އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މަހާތީރް އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމެވީ 2016 …
އުމުރުން 95 އަހަރުގައި މަހާތީރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 62،538 މީހުން މި …
އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތްގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 130 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ލުބްނާންގެ ހެލްތު …
ބެއިރޫތްގެ ބާރުގަދަ ގޮވުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 137 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި …
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާ އިން އެއް ދުވަހުން 900 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު
ހަސަން ރަޝީދު