ފިލިޕިންސްގައި މީސަލްސް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ފިލިޕިންސްގެ ވެރިރަށް މަނީލާގެ އިތުރުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީސަލްސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލިޕިންސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެޕިޑެމިއޮލިޖީ...

ޓައުންސްވިލްގައި ފެންބޮޑުވެ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއިންސްލެންޑް އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ޓައުންސްވިލް ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް...

ޕެރިހުގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބެއްގައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ 7 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޑެއިލީމެއިލް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި...

އެމެރިކާ ހަތިޔާރު އަލް ޤައެދާ އަތަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަވާލުވުމަށް ފަހު ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކި...

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެންބޮޑުވެ، މަގުތަކުގައި ހަރުފައާއި ކިނބޫ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލެންޑްގެ ޓައުންސްވިލް ސިޓީ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ކިނބޫ އަދި ހަރުފަތައް ގިނަވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިފި...