Last Updated: November 30, 22:14
Monday, November 30, 2020
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ ވެސް ވައިރަސް އެއް ކަމަށް، އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ …
ޓްރަމްޕަކީ ވައިރަސް އެއް: ބައިޑެން
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެންމެ ބޮޑު ޔުނިވާސިޓީ އަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދީފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި ހަމަލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 19 މީހުން މަރުވެ …
ކާބުލްގެ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް، 19 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ހަތަރު ހަފުތާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތް ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި އާ ލޮކްޑައުންގެ ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުން ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި …
ހަތަރު ހަފުތާއަށް ޔޫކޭ ލޮކްޑައުންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ޖުލައި މަހަށްފަހު ޕާކިސްތާނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1000 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް …
ޕާކިސްތާނުގެ ހާލަތު ގޯސް، ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1000 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސުގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ތިން މީހުން މަރާލައި ގިނަބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. ފްރާންސްގެ ނީސްގެ ފައްޅިއެއްގެ ކައިރީގައި ހިނގި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ ފުލުހުން ބުނީ …
ފްރާންސްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު މަރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފްރާންސް އަލުން ލޮކްޑައުން އަށް ދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން ރޭ …
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފްރާންސް އަލުން ލޮކްޑައުނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓުތައް ފޭސްބުކްގައި މަނާކުރުމަށް އެދި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާން، ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާކް ޒުކަބާގަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިމިވަނީ …
އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓުތައް ފޭސްބުކްގައި މަނާކުރަން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 309 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ 309 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވުމުގެ އިތުރުން މިއަދު …
ކޮވިޑަށް ލަންކާ އިން މިއަދު 309 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓިއަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މެކްސިކޯގެ މެކްސިކާލީ ސިޓީގައި މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު …
މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއަކުން 100 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
މުޅި ދުނިޔެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އެރިއިރު، އޭގެތެރެއިން …
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެގައުމުން …
ލަންކާ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުޒިލޭންޑުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން ކުރި ހޯއްދަވާނެކަން މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އާއްމު އިންތިހާބުގެ …
ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖަސިންޑާ ދެވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ހާލުކޮޅު ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ހާލުކޮޅު ދެރަވެ ޑރ.ބިލާލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން …
ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ހާލުކޮޅު ދެރަވެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. ޑރ.ބިލާލްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ އިއްޔެ …
ހާލުކޮޅު ދެރަވެ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އެޑްމިޓްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 132 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މި 132 މީހުން ވެސް ނިސްބަތްވަނީ ލަންކާގެ ގަމްޕަހާ ޕްރޮވިންސްގެ …
ލަންކާއިން އިއްޔެ 132 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތަކަށް އދ. ގެ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) ހޮވައިފިއެވެ. ނޯބެލް އިނާމު ކޮމިޓީން ޑަބްލިއުއެފްޕީ އަށް އެ …
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު، ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމަށް
ހަސަން ރަޝީދު