ވިއެޓްނާމް ފިހާރަތަކުން ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުންކުރަނީ

މުޅި ދުނިޔެ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވިއެޓްނާމާއި ތައިލޭންޑުގެ ސުޕަމާކެޓުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުން...

ސަލްމާން ބިރުވެރި ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ވޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން ބިރުވެރި ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަލްމާން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ބިރުވެރި ފިލްމްގެ ނަމަކަށް "އާދަމްޚޯރު" ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ...

ޗައިނާގެ ޓީޗަރެއް، ނާސަރީ ކުދިންތަކެއްގެ ނާސްތާއަށް ވިހަ މާއްދާއެއް އެޅުމަށްފަހު ކާންދީފި

ޗައިނާގެ ވޭންގް ނަމަކަށް ކިޔާ ޓީޗަރަކު ނާސަރީގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ކުދިން ތަކެއްގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ވިހަ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ސޯޑިއަމް ނައިޓްރޭޓް އެޅުމަށްފަހު ކާންދީފިއެވެ....

ޕާޓީ އަށްވުރެ މުހިއްމީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން: އުރުދުޣާން

ޕާޓީ އަށްވުރެ މުހިއްމީ ތުރުކީގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސައި ދިނުން ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުރުދުޣާން މިހެން ވިދާޅުވީ ތުރުކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް...

އިސްރާއީލުން ޝަހީދު ކޮށްލި ފަލަސްތީނު ޒުވާނުންގެ ޖަނާޒާ، އެތައް ބަޔަކު ރޮއްވާލައިފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝަހީދުކޮށްލި ފަލަސްތީނު ޒުވާނުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްރާއީލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ ތަމީރް އަބޫ އަލްހައިރު (17 އަހަރު)،...

ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކޮއިމްބަތޫރްގައި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގޭންގްރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މައި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

ސްލޮވޭކިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާއަކަށް ޒުޒާނާ ކަޕުތޮވާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކެންޑިޑޭޓް، ޒުޒާނާ ކަޕުތޮވާ ސްލޮވޭކިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ. މިއާއެކު އެކަމަނާ ވެގެންދާނީ އެޤައުމުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާ...