Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ބެން ސްޓިލާ ޔުކްރޭނަށް ގޮސް، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބައްދަވުމުގެ …
ބެން ސްޓިލާ ޔުކްރޭންގެ ރައީސާ އެކު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ލިބުނު ރަޝިއާގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މެޑަލް ނީލަމުގައި ވިއްކާލައި އެއިން ޔުކްރޭންގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ. …
ނޯބެލް މެޑެލް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ ޑުޓާޓް ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ. އުމުރުން 44 …
ޑުޓާޓްގެ ދަރިފުޅު ނައިބު ރައީސްގެ ހުވާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ވިޔަފާރި ގުޅިގެން ހިންގަން ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހޮންޑާ އާއި ސޮނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗާއަކަށް ދާން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު އޭގެ …
ހޮންޑާ އާއި ސޮނީ ޖޭވީގައި ސޮއިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި މަހުގެ 15 އަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަޅު ދުވަހެކެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަރޯސާވާން ފެށި ވެބް ބްރައުޒާ، އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްރޯލާ …
މިއީ އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާގެ "މަގުބަރާ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ވެސް ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުގެ މައްސަލައެއްގައި ބެދިފައިވާ ފްރާންސްގެ މަހުޖަނު ޖެކްއެސް ބޯތިއާ އަށް މޮރޮކޯގެ އަންހެނުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އެ …
ފްރާންސްގެ މަހުޖަނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ބައިސްކަލުން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އުމުރުފުޅުން 79 އަހަރުގެ ބައިޑެން ބައިސްކަލުން ވެއްޓިފައިވަނީ އަނބިކަނބަލުން ޖިލް ބައިޑެންއާ އެކު ބައިސްކަލް ދުއްވާލަން މިއަދު …
ބައިޑެން ބައިސްކަލުން ވެއްޓިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމަ ހީރަބެން މޯދީ އަށް މިއަދު 100 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. އޭނާ އުފަންވީ ޖޫން 18، 1923 ގަ އެވެ. …
މޯދީގެ މަންމަ އަށް 100 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްރީ ލަންކާ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ޔުނިވަސިޓީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ކެންޑީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕެރަޑެނިޔާ …
ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ޔުނިވަސިޓީ ބަންދުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ފަހުން އެ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދެވި އެމެރިކާގެ އެންތަނީ ފައުޗީ އަށް އަށް ކޮވިޑް …
ފައުޗީ އަށް ވެސް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްރީ ލަންކާގެ ތެލުގެ ސްޓޮކް މިހާރު ހުރީ ފަސް ދުވަހަށްވާ ވަރަށް ކަމަށް އެ ގައުގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ގަމިނި ލޮކޫގޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ …
ލަންކާގައި ހުރީ ފަސް ދުވަހުގެ ތެޔޮ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސޯލާ ހަކަތައިން ދުވާ ގޮތަށް އުފައްދާ ކާރު މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ. "ލައިޓްއިޔާ 0" ގެ ނަން …
ސޯލާ ކާރު ނެރުން ނޮވެމްބަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން ވެބް ބްރައުޒާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ …
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ "ވަޅުލައިފި"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ސައިބޯ މިންވަރު މަދުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި އެވެ. ޕާކިސްތާނަކީ ސަައިފަތް ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެކުރާ އަދި …
ޕާކިސްތާން މީހުން ސައި މަދުކުރަން އަންގައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މެދުވެރިގެން ސްރީ ލަންކާ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީ ހޯދަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސައޫދި އަރަބިއްޔާގެ …
ލަންކާގެ އެމްޕީއެއްގެ ވާހަކަ ނަޝީދު ދޮގުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކެއުމެއް ކަމަށްވާ މޯމޯސް ކާ އިރު ރަނގަޅަށް ހަފައިގެން ކެއުމަށް އިރުޝާދުދީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެއިމްސް ހޮސްޕިޓަލުން ހެލްތު …
މޯމޯސް ރަނގަޅަށް ހަފައިގެން ކާތި
އަހުމަދު އަދްޝަން