Last Updated: May 11, 22:16
Tuesday, May 11, 2021
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ އަދި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރުގެ ބައްޕަ ރަންދީރް ކަޕޫރު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެގެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ރަންދީރް ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް …
ރަންދީރް ކަޕޫރުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، ފަރުވާދެނީ އައިސީޔޫގައި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއީ އެމީހުންގެ ނިދިން ހޭލައިގެން ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ރައީސާ ސޯނިއާ ގަނދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯނިއާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ …
ސޯނިއާ ގާނދީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް: މިއީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަގުތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ފިލްމްތަކުންނާއި ސިލްސިލާތަކުން ފެނިފައިވާ ބިކްރަމްޖީތު ކަންވަރްޕާލް 52 އަހަރުގައި، ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެއެވެ. ބިކްރަމްޖީތު އިންޑިއަން އާމީ އިން …
އެކްޓަރ ބިކްރަމްޖީތު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ބާއިޖާންގެ ލަޤަބު ލިބިފައިވާާ މަޝްހޫރު ބަޠަލު ސަލްމާން ޚާންގެ ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް"ރާދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 70 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފިއެވެ. …
ފިލްމް"ރާދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 70 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4 ލައްކައިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ބްރެޒިލް އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4 ލައްކައިން މައްޗަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެ ގިނަ ބަޔަކު ދުނިޔެ ދޫކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން ކަމަށް "ބިގްބޮސް 13" ކާމިޔާބު ކުރި މަޝްހޫރު ބަތަލު ސިއްދާތު ޝުކްލާ …
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން: ސިއްދާތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް ނިއު ދިއްލީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ. ނިއު ދިއްލީގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ …
އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަން ކޮށްފައިވާ ސޯލީ ސޯރަބްޖީ (91 އަހަރު) ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި 70 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ސޯލީ …
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަން ކޮށްފައިވާ ސޯލީ ސޯރަބްޖީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެންނަ އާންމުންނާއި ގާތް، ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖެކްލިން ފަރނާންޑެޒްގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯވާސްގެ އަދަދު 50 މިލިއަނުން މަތި ވެއްޖެއެވެ. ޖެކްލިން …
ޖެކްލިންގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯވާސްގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އުއްތަރްޕްރަދޭޝްގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މިރްޒާޕޫރުގެ ގެ އެއްގެ ފުރާޅު ވެއްޓި އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އާއިލާގެ 5 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ …
ގެ އެއްގެ ފުރާޅު ވެއްޓި އާއިލާއެއްގެ 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިޔަށް …
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިވަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ބެންގަލޫރު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާއިރު 12 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ބެންގަލޫރުން އިއްޔެ …
ބެންގަލޫރު 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ރޯވެ 23 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިބްނު ހަތީބް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރޭ ހިނގި މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި …
ކޮވިޑަށް ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 23 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އިންޑިއާއިން 300،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި …
އިންޑިއާއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިތެރޭ 300،000 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް!
އަލީ ހުޒާމް
ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެތެރޭގައި އަމަލުކުރި ލާއިންސާނީ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި ކުރީގެ ފުލުސް މިހާ ޑެރެކް ޝޯވިން މައްޗަށް އުފުލި …
ފްލޮއިޑްގެ މަރު: ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރަމަޟާން މަހު މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ކުރާ ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރު ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު އަންގަވައިފިއެވެ. …
ދެ ހަރަމްގައި ކުރާ ތަރާވީހް ނަމާދު 10 ރަކުއަތަށް ކުރު ކުރަން އަންގަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު