Last Updated: February 22, 12:32
Thursday, February 22, 2024
ހައްދާ ބާވަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގު ހޯދައި ދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ތަންތަން އަލުން ބިނާކުރުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ޖަޕާނުން، ޔުކްރޭނަށް 15.8 ބިލިއަން ޔެން 106 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައިާވާ ކަމަށް …
ޖަޕާނުން ޔުކްރޭނަށް 106 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕާކިސްތާންގައި ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބު ޖަލުގައި އޮންނެވި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ، ޕާކިސްތާ ތަހުރީކޭ އިންސާފު (ޕީޓީއައި) އަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. …
ޖަލުގައި އޮންނެވި އިމްރާނަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 28،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ …
ގާޒާގެ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 28،000 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ރަފަހް ސިޓީ ދޫކޮށްދާން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުން އަންގައިފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ …
ރަފަހް ދޫކޮށްދާން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، ވާވޭގެ ފްރާންސްގެ އޮފީސްތަކެއް އެ ގައުމުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮސެކިއުޓާސް އޮފީހުން ރެއިޑްކޮށް، އެތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން …
ވާވޭގެ އޮފީސްތަކެއް ފްރާންސްގައި ރެއިޑްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕާކިސްތާންގެ އާންމު އިންތިހާބު ވޯޓްލުން މިއަދު ފެށުމާ އެކީ އެ ގައުމުން ވަގުތީ ގޮތުން މޮބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލައިފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް …
އިންތިހާބާ އެކީ ޕާކިސްތާންގައި އިންޓަނެޓެއް ނެތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި ޗިލީގެ ކުރީގެ ރައީސް ސެބަސްޓިއަން ޕިނޭރާ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އޭނަގެ އެ އޮފީހުން މިކަން އިއުލާންކޮށް ބުނީ އެ ހާދިސާ …
ޗިލީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން ބޭއްވި "މިސް ޖަޕާން" މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ތާޖު ހާސިލުކުރި ކެރޮލީނާ ޝީނޯ ތާޖު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އޭނަ އަށް ލިބުނު ރީތީގެ ރާނީގެ ތާޖު …
މިސް ޖަޕާން ތާޖު ދޫކޮށްލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެންސަރަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަމުން ގެންދަވާ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ދަރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އަނބިކަނބަލުން މޭގަން …
ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހަށް ހެރީ ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް ތިންވަނަ އަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. ބަކިންހަމް ޕެލެސް އިން ބުނީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ …
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޗައިނާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅެފާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ …
އެމެރިކާގެ އިންތިހާބަށް ޗައިނާ ނުފޫޒު ފޯރުވައިފާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ނެމީބިއާގެ ރައީސް ހާގޭ ގައިންގޯބްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރައްވައި …
ނެމީބިއާގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޗައިނާގެ ފިރިހެނަކު އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ދެ ދަރިން މަރާލި މައްސަލައިގައި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް …
ދަރިން މަރާލި ލޯބިވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާ އިން އިިންޑިއާ އަށް ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ ސާމާނު ވިއްކަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ މެދުތެރޭގައި ހުށަހެޅި އެ ހުށަހެޅުމާ މެދު …
އިންޑިއާ އަށް 4 ބިލިއަންގެ އަސްކަރީ ސާމާނު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ހުކުމަށް ބޮޑު ލުއެއް ދީފި އެވެ. …
ނަޖީބުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ބޮޑު ލުއެއް ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން