Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ކޮވިޑް-19 އަށް ދުނިޔެ އިން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ …
ކޮވިޑަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، އިއްޔެ އެކަނި 90،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 86،432 މީހުން މި …
އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
2 މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން އިންޑިއާއަށް ދަނިކޮށް ސްރީލަންކާގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަަރެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް …
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 83،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާ އިން އެއް ދުވަހުން 83،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓރޭލިއާގެ ނޯތު ކުއީންސްލޭންޑް ގައި އަންހެނަކު ފްލަޝް ކުރަން އުނދަގޫ ވެގެން ޓޭންކުގެ މަތި ނަގާ ބެލިއިރު ޓޭންކު ތެރެއިން ހަތަރު ހަރުފަ ފެނިއްޖެއެވެ. އުއްދަނޑި ދަނޑެއްގެ …
ފާހާނާއެއްގެ ފްލަޝް ޓޭންކެއްގެ ތެރެއިން ހަތަރު ހަރުފަ ފެނިއްޖެ
މަނާލް
އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ތައިވާނުގެ ރަށެއްގައި ގުޑި އަރުވަން އުޅުނު 3 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު، ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވަޔާއެކު އުދުހިގެންގޮސް އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައި …
ބާރުގަދަ ވައި ރޯޅިއަކާއެކު 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވައިގެ ތެރެއަށް
މަނާލް
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރުގެ ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ މިއަދު އަވަހާރަވިއިރު އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެސް …
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެގެންދިޔަ ވީޑިއޯ އަކުން ފެނިގެން ދަނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ޔުނިކޯން ރިންގެއްގައި އޮޔާދާތަނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ގްރީސްގެ …
މޫދު ރިންގެއްގައި ކަނޑަށް ބެހުނު 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުގެ އަބޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު …
ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވެެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާ އިން އެއް ދުވަހުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ.ހަޝް ވަރްދަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ގިނަ …
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ: އިންޑިއާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 69،239 މީހުން މި …
އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް، އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ޓްރަމްޕް ފެއިލްވެއްޖެ: ބައިޑެން
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ފުރިހަމަ އަށް ނުލިބެނީސް އިސްރާއީލާ ގުޅުން ގާއިމު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
ފަލަސްތީނަށް ހައްގުތައް ނުލިބެނީސް އިސްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމު ނުކުރާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 60،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
އިންޑިއާ އިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު