Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތް ޗައިނާގެ އާބާދީ އަށް 60 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށްވުމެއް އަތުވެއްޖެ …
ޗައިނާގެ އާބާދީ އަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާދީއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލްގައި ވެއްޓުނު ޔެޓީ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެންމެން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބުނު …
ދެ ޕައިލެޓުންގެ ނިމުން ވެސް ހިތްދަތިކޮށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މިސް އެމެރިކާ އާބޮނީ ގެބްރިއަލް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ …
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އެމެރިކާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަފްގާނިސްތާންގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މުރްސަލް ނަބީޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނީ ނަބީޒާދާ، 32، އާއި އޭނަގެ ބޮޑީގާޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން …
އަފްގާންގެ ކުރީގެ އެމްޕީއަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނޭޕާލުގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ހިނގި މި ހާދިސާގައި ވެއްޓުނީ ޔެޓީ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެކެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓް ވެއްޓުނީ …
ނޭޕާލުގެ މަދިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 68 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޔޮޓް 2026 ގައި ދަތުރުތަކަށް ނުކުންނާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިއީ ބޮޑު މިނުގައި 220 މީޓަރު ހުންނާނެ އެއްޗެކެވެ. ފްރެންޗް ރިވޭރިއާގެ ރަންޒަމާނުން …
ބޮޑު ޔޮޓް 2026 ގައި ދަތުރުތަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޖާސޫސްކޮށް ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކުރި އިރާންގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލީރިޒާ އަކްބަރީ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް …
ކުރީގެ މިނިސްޓަރަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސްރީ ލަންކާގައި އީސްޓަ ސަންޑޭގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ …
ސިރިސޭނާ ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޖާސޫސްކޮށް ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކުރި އިރާންގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލީރިޒާ އަކްބަރީ އަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި ރަށްވެހިކަން …
އިރާންގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރަކަށް މަރުގެ ހުކުމް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރަން އެޕަލް ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު މުޅިން އަމިއްލަ ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. …
އެޕަލް އިން އަމިއްލަ ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އެންމެ 1.7 ޕަސެންޓަށް ކަމަށާއި ދުނިޔެ މިހާރު އޮތީ ރިސެޝަނަކާ ވަރަށް ގާތުގައި ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން …
އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން 1.7 ޕަސެންޓްގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެ ގައުމުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތައް …
ޕާކިސްތާނަށް 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް، މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި …
އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބްރެޒިލްގެ އާ ރައީސް ލޫލާ ޑަ ސިލްވާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވިތާ ހަފުތާއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް ޖައީ ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުން ސައޮ ސައޮ ޕޯލޯގައި …
ބްރެޒިލްގެ މުޒާހަރާތަކުން 1،500 މީހަކު ހައްޔަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހަދައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް …
ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ތިން ބުޅަލެއް އެޑޮޕްޓްކޮށްގެ އެމެރިކާގެ އެއާލައިނަކުން ހިލޭ ދަތުރުތަކެއް ލިބޭ ވައުޗާތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ އެމެރިކާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ފްރޮންޓިއާ …
ބުޅާތަކެއް އެޑޮޕްޓްކޮށްގެން ހިލޭ ދަތުރު
އަހުމަދު އަދްޝަން