ޗެލްސީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް ޒޯލާ

ލަންޑަން، އިންގްލެންޑް: އިޓަލީ އަދި ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ސްޓްރައިކަރު ޖިއާން ފްރޭންކޯ ޒޯލާ އެޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މީގެކުރީން ޒޯލާ ވަނީ ޕްރިމިއާ...

އޮކްސް އަށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަޕޫލްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު އަލެކްސް އޮކްސްލޭޑް ޗެމްބަލެއިން އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗް ޔާގަން ކްލޮޕް...

ރެކޯޑް ފީއަކަށް އެލިސަން ލިވަޕޫލަށް

އިޓަލިއަން ސެރިއޭގައި ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ގެނައުމަށް ލިވަޕޫލުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއްކަމަށްވާ 75 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީ އަކަށް...

އައިސްލޭންޑްގެ ކޯޗްކަމުން ހެލްގްރިމްސަން ވަކިވެއްޖެ

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އައިސްލޭންޑުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ މުގުލުގައި ހުރި ހެއިމާ ހެލްގްރިމްސަން އެޤައުމުގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. އައިސްލޭންޑްގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިން ކަން...

ރޮނާލްޑޯ ޓިއުރިން އަށް

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އާއި ރަސްމީކޮށް ގުޅުމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓިއުރިން އަށް ގޮސްފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޓިއުރިންގެ ކަސެއްލޯ އެއާޕޯޓަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ...