Last Updated: February 19, 23:07
Wednesday, February 19, 2020
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ" ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސްކެވެންޖާސް، މެޖެންޓާ އަދި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް …
ސްކެވެންޖާސް، ޔަންގް މެޖެންޓާ އަދި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން 2-1 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޑޯޓްމަންޑުގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ …
ހާލަންޑްގެ ދެ ގޯލުން ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ. އެތްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު …
ފުރަތަމަ ލެގުން އެތްލެޓިކޯ އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމާލުމުގެ އުއްމީދު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އާކޮށްފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ 38 …
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ޔުނައިޓެޑުން އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސްކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ކަސިޔަސް މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެ މަގާމަށް …
ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސްކަމަށް ކަސިޔަސް ވާދަކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ" ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެފްސީ އަފިރިން އާއި ބޭރުމަތި އެފްސީ …
ރޭގެ މެޗުން ބޭރުމަތި އާއި އެފްސީ އަފިރިން މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެލްޓަވީގޯ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މިހާރު އޮތީ …
ސެލްޓަވީގޯ އިން ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ" ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ސްކެވެންޖާސް އާއި ހަބޭސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ …
ފުރަތަމަ މެޗުން ސްކެވެންޖާސް އާއި ހަބޭސް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނީ އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް …
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަނީ ބައްސާމް އެކަނި
ހަސަން ރަޝީދު
ނޯވިޗް ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހޯދުމާ ގާތަށް ލިވަޕޫލުން ޖެހިލައިފިއެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް މިހާރު އޮތީ 76 …
ލީގު ހޯދަން ލިވަޕޫލަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ފަސް މޮޅު!
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އުނދަގޫތަކަކަށްފަހު ބާސެލޯނާ އިން ގެޓާފޭގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ބާސާ މިހާރު އޮތީ 52 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ގެޓާފޭ އަތުން ބާސާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު …
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރި ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެއިންޓްރަކް ފްރެންކްފާޓްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ދެވަނަ އަށް ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޑޯޓްމަންޑް ދެވަނައިގައި އޮތީ 42 …
ސަންޗޯ އާއި ހާލަންޑުގެ ގޯލުތަކުން ޑޯޓްމަންޑް ދެވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ. ޔޫއެފާ އިން މި އަދަބު …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އާއި އޭސީ މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މިލާންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް …
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަޔެކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ ތަރި ހާކިމް ޒިޔެކް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފިއެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒިޔެކްގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭގޮތުން ޗެލްސީ އާއި …
އަޔެކްސްގެ ތަރި ޒިޔެކް ޗެލްސީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު