Last Updated: November 19, 06:04
Tuesday, November 19, 2019
ލަގްޒެމްބާގްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޕޯޗުގަލް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުގެ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލް އިން …
ރޮނާލްޑޯ އަށް 99 ލަނޑު، ޕޯޗުގަލް ޔޫރޯ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލްގެ މައްޗަށް 1-0 އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓްގައި ބްރެޒިލް އަށް …
މެސީގެ ގޯލުން އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން( އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަދު ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ރަންސްވިމް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަން ސްވިމް …
ރަން ސްވިމް ފޯރިގަދަކޮށް ނިންމާލައިފި
މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ މެންދުރު ފަހު ސެޝަން ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. މެނދުރު ފަހު 14:30 …
ރަން ސްވިމްގެ މެންދުރު ފަހު ސެޝަން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް ދަނީ!
އަމީރާ
މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ 6 އަހަރުން ދަށާއި، 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އިވެންޓު …
ރަންސްވިމް ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓު ނިމި، ބޮޑެތި މީހުންގެ އިވެންޓު މެންދުރުފަހު!
މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓު މާދަމާ ހެނދުނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރަން ސްވިމްއަކީ ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކުން ފެށިގެން ލިންކު …
ރަން ސްވިމް އިވެންޓު މާދަމާ ހެނދުނު ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އަށަގަނުވައި ކުޅިވަރުގެ …
އައްޑޫ ކައުންސިލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިއަދު ހަވީރު ފިލިޕީންސް އަތުން 2-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗު ކަމަށްވާއިރު މޮޅުވެފައިވަނީ އެންމެ …
ފިލިޕީންސް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް ކުޅޭ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދަނޑަށް ގޮސްފިއެވެ. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދަނޑަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެންމެ ކުރީ …
ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭން މެމްބަރުން ގޮވައިގެން ނަޝީދު ދަނޑަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު ދަނޑު ބޭރުގައި މެޗު ވަގުތުން ދައްކަން ބެހެއްޓި ބޮޑު ސްކްރީން ނެގުމަށް …
ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓި ސްކްރީން ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާގެ ގްލޯބަލް ފުޓްބޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމަށް އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ވެންގާ އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޖަރުމަނުގެ …
ފީފާގެ އިސް މަގާމެއް ވެންގާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަޕާނުގެ ވިސެލް ކޯބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ވިޔާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ވިޔާ ކުރި …
ވިޔާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކޮޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. ގައުމީ …
ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ރައީސަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކޮޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓު މިއަދު ހަވީރު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ …
ފިލިޕީންސް މެޗުގެ ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
3-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 8 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 34 …
ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 8 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މި ހަފްތާތެރޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ބޭއްވި އެކި މުބާރާތްތަކުން ރަން ވަނަތަށް ހޯދި ދިވެހި އެތްލީޓުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް …
ރަން ވަނަތަށް ހޯދި އެތްލީޓުންނަށް ރައީސްގެ މަރުހަބާ
ހަސަން ރަޝީދު