ޑި ޔޮން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވަނީ

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ގިނަ ކްލަބުތަކުން ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ހޮލެންޑްގެ އަޔެކްސް އެމްސްޓެޑަމް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި...

ޑެލެ އަލީ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓޮޓެންހަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލެ އަލީ، މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޑެލެ އަލީގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ޕްރިމިއާ...

ބަހްރެއިން ބަލިކޮށް ކޮރެޔާ ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދެކުނު ކޮރެޔާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ކޮރެޔާ ދަތުރުކުރީ ރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި...

އާސެނަލްގެ ބެލެރިން އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

އަނިޔާގެ ސަބަބުން އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ހެކްޓަ ބެލެރިން އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެއެވެ. ބެލެރިންގެ ފަޔަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ...

ޗައިނާ އާއި ވިއެޓްނާމް އަދި އީރާން ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ޗައިނާ އާއި ވިއެޓްނާމް އަދި އީރާން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ކުރިއަށްދާ މި...