Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފޭލް ވަރާން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތަށް ގޮސްފިއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ވަރާންގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭގޮތުން …
ރެއާލް ދޫކޮށް ވަރާން ޔުނައިޓެޑަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑާއެކު ސޯލްޝެއާ މީގެކުރިން ހެދި އެއްބަސްވުން އަންނަ އަހަރު ހަމަވާ …
ސޯލްޝެއާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުގެ ފުރުސަތު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގް އާއި …
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ ނަބާހާ އާއި މުބާލް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓްރެއިންނިންގ ކޭމްޕުން ފިލައިގެން ދިޔަ ޔުގެންޑާގެ އެތްލީޓަކު ސެންޓްރަލް ޖަޕާން ސަރަހައްދުގައި އުޅެނިކޮށް ހޯދައިފިއެވެ. ޖޫލިޔަސް ސެކިޓޯލެކޯ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އެތްލީޓު ހޯދާފައިވަނީ …
ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކޭމްޕުން ފިލައިގެން ދިޔަ އެތްލީޓް ހޯދައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓޯކިއޯ އެތްލެޓިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސައުތު އެފްރިކާގެ 2 ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންވަނީ އޮލިމްޕިކްސް ފެއްޓުމުގެ 5 ދުވަސް ކުރިން …
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ "މޮޔައެއް" ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުކޮށްލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ލީކުކޮށްލި މި …
ރޮނާލްޑޯ އަކީ މޮޔައެއް ކަމަށް ޕެރޭޒް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޑްރިފްޓް ޕާކެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެ ރަށުގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ސިޓީގައި …
ފުވައްމުލަކުގައި ޑްރިފްޓް ޕާކެއް ގާއިމުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާ އާއެކު ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ލިއޮނަލް މެސީ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މެސީ ބާސާއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ …
އިތުރު ފަސް އަހަރަށް މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރިޔަސް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާގެ ލެވަލަށް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު މާރިއޯ ކެމްޕެސް ބުނެފިއެވެ. …
"ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދިޔަސް މަރަޑޯނާގެ ލެވެލަށް މެސީއަށް ނުދެވޭނެ"
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ސާޖަރީ ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާކަސް ރަޝްފޯޑަށް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް …
ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ރަޝްފޯޑަށް ގެއްލިދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ކަޅުނަސްލުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެއްޗެހިކިޔާ ނުހެދުމަށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ …
އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން ކަޅުނަސްލުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ގިނައިން ކާންވީ ޕާސްތާ ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންނަށް، ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއަނާޑޯ ބޮނޫޗީ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ރޭ 3-2 އިން …
ބޮނޫޗީ، އިންގްލޭންޑް ސަޕޯޓަރުންނަށް: ގިނައިން ކާންވީ ޕާސްތާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޗެމްޕިއަން އިޓަލީގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ޖިއާންލުއިޖީ ޑޮނަރުއްމާ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޑޮނަރުއްމާ އަށް މި …
ޔޫރޯގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޑޮނަރުއްމާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަންވާ ކުޅުންތެރިން ނިންމީ އޭނާ ކަމަށާއި ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އަށް ނަގާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތް ސައުތްގޭޓް …
ޕެނަލްޓީން އިންގްލޭންޑް ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން: ސައުތްގޭޓް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 3-2 އިން އިންގްލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީން ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ 1968 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އިޓަލީން ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން …
އިޓަލީން ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލް މެޗް ފެށުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނައިރު އޭގެ އެތައް ގަޑިއިރު ކުރީއްސުރެ އިންގްލޭންޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ޕާޓީތައް ބާއްވާ އުފާފާޅު ކުރަން …
މެޗް ނުފެށެނީސް އިންގްލޭންޑްގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަން ފަށައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު