Last Updated: April 6, 21:07
Monday, April 6, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ، ޑޮލޯސް ސަލާ ކަރީއޯ މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އެނބުރި ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ދިޔަ ޓީސީ ޓީމު ލަންކާ …
ލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުޒީލެންޑްގެ ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކޭން ވިލިއަމްސަން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުއްތާއަށް އޭނާ ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ވިލިއަމްސަން ކުއްތާއަށް ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދޭން ފެށީ …
ނިއުޒީލޭންޑްގެ ކެެޕްޓަން ކުއްތާއަށް ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދެނީ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިން 70 ޕަސެންޓު އުނިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ބާސާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ …
ބާސާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިން 70 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް އާއި …
ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ "ސްޓޭއެޓްހޯމް ޗެެލެންޖް" ގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ތިބުމަށް …
ނައިބު ރައީސް "ސްޓޭއެޓްހޯމް ޗެލެންޖް" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިން އަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. …
ގާޑިޔޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ސްޕެއިން އަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ޖުލައި މަހު ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް 2020، އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި …
ކޮވިޑް-19: ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައި ދިޔަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މަރުއަން ފެލައިނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް އެ ބަލި …
ފެލައިނީ އަށް ބަލި ޖެހުނީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ބެލެވޭ: މަބްރޫކް
ހަސަން ރަޝީދު
އޭސީ މިލާނަށް ކުރިން ކުޅުނު އަދި މިހާރު އެ ކްލަބުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޕައުލޯ މަލްޑިނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭސީ މިލާނުން ރޭ ނެރުނު …
މަލްޑިނީ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ޕައުލޯ ޑިބާލާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޑިބާލާ މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ އާއި އޭނާގެ …
ޑިބާލާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އިޓަލީ އަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން …
އިޓަލީއަށް އެހީވާން އިބްރަހިމޮވިޗް ފަންޑްރައިޒިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ޔޫއެފާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫއެފާ އިން މިގޮތަށް …
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ދެ ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު …
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ދެ ހަފްތާއަށް ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ތިން ހަފްތާ އަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މެދުކަނޑާލަން …
ޕްރިމިއާ ލީގު ތިން ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ޔޫއެފާ އިން މިއަދު …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު