Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މި ސީޒަނުގައި ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލި ވެއްޖެ އެވެ. …
ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން 1-0 އިން ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ކުޅުނު 8 މެޗުން ލިބުނު 20 ޕޮއިންޓާ …
ރާމޯސްގެ ބައި ގޯލުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ 1-0 އިން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަޓައިފި އެވެ. ނިއުކާސަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި …
ލީގު ކަޕުން ސިޓީ ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނާލްޑޯ އިތުރު ކައިވެންޏެއްކޮށްފި އެވެ. ރޮނާލް، 47، ތިން ވަނަ އަންބަކީ 33 އަހަރުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ސެލީނާ ލޮކްސް …
ރޮނާލްޑޯ ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ލީގުގެ ފަސްވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
އެތުލެޓިކޯ އިން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އާސެނަލް އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ 1-0 އިން އެސްޓަންވިލާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ …
އާސެނަލް-ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުލަބަކަށް މިހާރު ކުޅެމުުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އިސްލާމް ދީންގެ ހިދާޔަތު ލިބުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު …
ޒާކިރު އެދެނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ފޭދޫގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދިު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކޯލްޑް ރީފް …
ފޭދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން 2-0 އިން ކުރިހޯދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި …
ސިޓީ އަށް ޖެހިޖެހިގެން 6 ވަނަ މޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 3-2 އިން ސެލްޓަވީގޯ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޮޅާއެކު ހަ މެޗުން …
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުތަކުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ފުޓުބޯޅައަށް ފޯކަސް ކުރަން ކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަލީ ވަހީދު މިކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ …
އަލީ ވަހީދު ނިންމީ ފުޓުބޯޅައަށް ފޯކަސް ކުރަން
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް މިއަދު ހަވާލުކުރީ ހިތަދޫ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ …
ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން 4-3 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ މި …
ބަޔާނުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
"އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު ބާއްވަން އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މުވާސަލަތީ …
އުރީދޫގެ ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ސިޓީ އަމިއްލަ …
ފުރަތަމަ މެޗުން ސިޓީ، ބާސާ އަދި ޕީއެސްޖީ އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް، ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް ވަނަ މެޗު ވެސް …
ފަސް މެޗުން ރެއާލަށް 5 މޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު