Last Updated: October 3, 14:06
Monday, October 3, 2022
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު 6-3 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ މިހާރު …
ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ސިޓީން ހަ ގޯލު
ހަސަން ރަޝީދު
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ ވަގުތެއްގައި މޫދުގެ އަޑީގައި އޮތުމުގެ ރެކޯޑް ރާއްޖެއިން ހަދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ ބާރަ ރިސޯޓެއްގައި ކުރިއަށް …
ނޭވާ ހިފަހައްޓައިގެން ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް!
އަލީ ހުޒާމް
އިނގިރޭސ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ އާސެނަލުން 3-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް މިހާރު …
އާސެނަލުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ހަދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހުޅުދޫގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ …
ހުޅުދޫގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ހަދަން ބީލަމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އަމިއްލަ ގައުމުގައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެ "ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި ރާއްޖެ ބަލިވެ، ސްރީ ލަންކާ އިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި …
ބާސްކެޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލަންކާ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މަރަދޫގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ އަވަށުގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ހަދައިދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން …
މަރަދޫގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ހަދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިއަދު ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް …
ބީއެމްއެލް އިން ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިންޑޯ ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކައުންސިލުން ތިން ވަނަ ފަހަރށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫއު އެންމެ …
ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކީ ހިނގަމުން އަންނަ …
މަރަދޫގައި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް އަޅަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި އެ މީހުން ދައްކާ ފަފޯމަންސް އަންގައިދޭ އެޕެއް …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެޕެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފަށާ "ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް، ނައިބު …
ބާސްކެޓް ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދޭއްގެ ޖަނާޒާ އަށް ވުރެ އެންމެފަހުން ބޭއްވި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ޓީވީން ބެލި އިނގިރޭސިންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް ދައްކައިފި …
ރާނީގެ ޖަނާޒާއަށް ވުރެ ޔޫރޯ ފައިނަލް ބެލި މީހުން ގިނަ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހިތަދޫ ކަސަބާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ކައުންސިލުން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކުރީ ހިތަދޫ ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓާ އެވެ. ކަސަބާ …
ހިތަދޫ ކަސަބާ ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައިންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހު ފަށާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި ހަ ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. މި މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހަ ޓީމު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ބޮޑު މުބާރާތް، "ސާވާ ވިމެންސް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" މި މަހު 24 ގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ހަ ގައުމު …
ބާސްކެޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާތާރާތެއް ރާއްޖޭގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތާކަށް އެއްވެގެން މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބެލޭނެ ހާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ފޭސް …
ހުޅުމާލޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން އިންތިޒާމުތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ