Last Updated: March 30, 15:14
Thursday, March 30, 2023
ޖަރުމަނުގައި 2024 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްކޮޓްލެންޑް އަތުން ސްޕެއިން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއީ …
ސްކޮޓްލޭންޑް އަތުން ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ވެސް ކްރިކެޓް ޕިޗެއް އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގައި ނެޗްރަލް ކްރިކެޓް ޓާފެއް އަޅައިދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކްރިކެޓް ބޯޑް …
ފުވައްމުލަކުގައި ނެޗްރަލް ކްރިކެޓް ޓާފެއް އަޅަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވުމަށް އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އެ ކްލަބާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ޗެލްސީ އަށް ކޯޗުކަންކޮށްދިން ކޮންޓޭ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލީ އެ ކްލަބަށް …
ކޮންޓޭ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޗެލްސީން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ޗެލްސީގެ ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖް ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި މި ރޯދަ ވީއްލުން ޗެލްސީ ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރީ …
ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ މޮރޮކޯ އިން ބްރެޒިލް 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ. މޮރޮކޯ އަކީ އެންމެފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ހޯދި ޓީމެވެ. ވޯލްޑް …
މޮރޮކޯ އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްޕެއިނުން ނޯވޭގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ ސްޕެއިންގެ އާ ކޯޗު ލުއިސް ޑި ލަ ފުއެންޓޭގެ …
އާ ކޯޗުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ސްޕޭނަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސުން ނެދަލޭންޑްސް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ ފްރާންސްގެ އާ ކެޕްޓަން ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ކެޕްޓަން ކަމުގައި އެޓީމުން …
އެމްބާޕޭގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި ފްރާންސަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ހެރީ ކޭން ޖެހި، އިންގްލެންޑްގެ ރެކޯޑް ގޯލުން އެ ޓީމުން 2-1 އިން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. ކޭން ވަނީ މި މެޗުގައި …
ކޭންގެ ރެކޯޑް ގޯލުން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޔާން މިއުނިކުން ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ވަކިކޮށް ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އަށް މަގާމް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން …
ނާގަލްސްމަން ވަކިކޮށްފި، ބަޔާންގެ އާ ކޯޗަކީ ޓުޗެލް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލިކްޓެންސްޓައިން މައްޗަށް 4-0 އިން ޕޯޗުގަލް ކުރި ހޯދި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗާއެކު …
ޕޯޗުގަލަށް މޮޅެއް، ރޮނާލްޑޯ އަށް ރެކޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ވަރުގެ އެވޯޑަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަހުލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދުނިޔެ …
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ އެވޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. އެތަނުގެ ބިންގާ އަޅަން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއަކީ …
ހުޅުމާލޭ ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިންގާ އަޅައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުން ފާހަގަވި މެސުޓް އޮޒިލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އޮޒިލް ،34، ބުނީ މިއީ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު …
އޮޒިލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލަން މުސްލިމް ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ރޯދަ މަސް މާދަމާ ފެށޭއިރު ޕްރިމިއާ ލީގު މިވަގުތު …
މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލަން ފުރުސަތު ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ހުރިއިރު އެޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން …
ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަންކަން ޑި ބްރޭނާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑް 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
ރެއާލް ބަލިކޮށް ބާސާ އަށް 12 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު