Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކެރިއަރުގައި ރެކޯޑް ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް މިރޭ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ފްރާންސުގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު މަޖައްލާ ފްރާންސް …
މެސީ ބެލޮންޑިއޯ ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ ފެވަރިޓަކީ ލިއޮނަލް މެސީ ކަމަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ …
ބެލޮންޑިއޯގެ ފެވަރިޓަކީ މެސީ: ރާމޯސް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި …
ޗެލްސީ އާއި ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ރަލްފް ރަންގްނިކް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަން ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި އޮލެ …
ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ރަންގްނިކް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޖާގަ ހޯދިއިރު މުބާރާތުން ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކަޓައިފި އެވެ. ބާކީ މެޗެއް އޮއްވައި …
ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ދެވަނަ ބުރަށް، ޑޯޓްމަންޑް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި، ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޗެލްސީ އަނެއް ބުރުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ޔުވެންޓަސްގެ …
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އަނެއް ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ (ގޯލްޑަން ބޯއީ) އެވޯޑު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޕެޑްރީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އިޓަލީގެ …
ގޯލްޑެން ބޯއި އެވޯޑު ޕެޑްރީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒްގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަނިޔޯލްގެ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި …
ޒަވީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ވަކިކޮށްފި އެވެ. އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސޯލްޝެއާ ވަކިކުރަން ޔުނައިޓެޑުން ނިންމީ މިރޭ ބޭއްވި އެ ކްލަބުގެ …
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ސޯލްޝެއާ ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވޮޓްފޯޑް އިން 4-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ 17 ޕޮއިންޓާ …
ވޮޓްފޯޑް އިން ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލެސްޓަ ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ. މި …
ޗެލްސީ އަށް އެއްވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށްދާ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ޓްރޮފީ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުން ރާއްޖެ ކެޓުމުން ދިވެހިންގެ ކިބައިން ގައުމީ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މި …
ދިވެހިންގެ ކިބައިން ގައުމީ ކޯޗު މައާފަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސީޝެލްސްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށްދާ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ޓްރޮފީ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުން ރާއްޖެ ކަޓައިފި އެވެ. މިއީ ލީގު ބުރުގައި …
މޮޅެއް ނުލިބި ރާއްޖެ ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން އިންގްލޭންޑް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ނޮދަން އަޔަލޭންޑާއި އެއްވަރުވެ އިޓަލީން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގަ ހޯދަން ޕްލޭއޮފް ބުރުުގައި …
އިންގްލޭންޑް ވޯލްޑް ކަޕަށް، އިޓަލީ ޕްލޭއޮފަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން ސްޕެއިން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ސާބިއާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޕޯޗުގަލުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގަ ހޯދަން …
ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕަށް، ޕޯޗުގަލް ޕްލޭއޮފަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިންޓަރ ސްކޫލް ކޯސްޓަލް ބީޗް ސްޕްރިންޓް 2021 ނިންމާލައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 11 އިން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު …
އިންޓާ ސްކޫލް ކޯސްޓަލް ބީޗް ސްޕްރިންޓް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު