"އައްޑޫ މެރަތަން" ގެ ކޯ-ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްޕީއެލް

"އައި ރަނާސް"އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މެރަތަން "އައްޑޫ މެރަތަން"ގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހަމަޖައްސައި...

ސްޓޯކް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެ ހާސްކަން

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސްޓޯކް ސިޓީ އަދި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 އިން ސްޓޯކް ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ލީގުގެ ކުރީކޮޅުގައި އާސެނަލްއަށް ހާސްކަން ކުރިމަތިވާން ފަށައިފިއެވެ....

ޔުނައިޓެޑު އަނެއްކާވެސް ލީގުގައި ވިދާލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްވެންސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-4 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޔުނައިޓެޑު އަނެއްކާވެސް ވިދާލައިފިއެވެ. ޖޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ޓީމު މިދިޔަ...

އައްޑޫ މެރަތަން: ދެން އޮތީ 5 ދުވަސް

އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "އައްޑޫ މެރަތަން" ފެށުމަށް އެންމެ 5 ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު މި ދުވުމުގެ ބައިވެރިން މިހާރު ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި...