މޮރާޓާ ސްޕެއިން ޓީމުން ވެސް ބާކީވެއްޖެ

މިސީޒަނުގައި ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވި ސްޕެނިޝް ފޯވާޑް، އަލަވާރޯ މޮރާޓާއަށް ޗެލްސީ ޓީމުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށް ދަތިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ސްޕެއިންގެ...

ސެވީއާ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކް-އައުޓް ރައުންޑުގެ ދެވަނަ ލެގު 2-1 އިން ސެވީއާ މޮޅުވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މުބާރާތުން ކަޓުވާލައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ...

ސްކައި އިން ކެރޭގާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު އަދި ސްކައި ސްޕޯޓްސްގައި ފުޓުބޯޅަ ޕުންޑިޓެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޖޭމީ ކަރާގާ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ކުޅު...

ޔުނައިޓެޑުން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެޓީމު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑު، އޮލްޑް ޓްރޮފޮޑްގައި...

ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކް-އައުޓް ރައުންޑުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-2 އިން ޔުވެންޓަސް ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ޔުވެންޓަސް...

ދެ ލެގުން ވެސް ބަލިވެ ޕީއެސްޖީ ކަޓައިފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކް-އައުޓް ރައުންޑުގައި ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ދެވަނަ ލެގު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެގެންވެސް ޕީއެސްޖީ ބަލިވެ،...