Last Updated: November 30, 22:14
Monday, November 30, 2020
ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ދިވެހިން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ސާބިތުކޮށްދީފި ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ބުނެފިއެވެ. ދަގަނޑޭ މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ …
ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ދިވެހިން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފި: ދަގަނޑޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ރާއްޖޭގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި …
ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ދަގަނޑޭ ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް 2-1 އިން އަލަވޭސް އަތުން ބަލިވިއިރު، އެޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމުން …
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ހަޒާޑަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ބްރައިޓަން އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް މިހާރު އޮތީ 21 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ބަޔާން މިއުނިކު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ގްރޫޕް އޭ ގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ …
ބަޔާން އާއި ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވެފައިވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ. މަރުވިއިރު މަަރަޑޯނާގެ އުމުރަކީ 60 އަހަރެވެ. އާޖެންޓީނާ އަށް 1986 ވަނަ …
ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން 29 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް …
29 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޯލްތަކުގެ …
ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ދަނގަޑޭ ދަތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ޗެލްސީ އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޗެލްސީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 9 …
ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތަދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސް ނަގައިގެން "ލެ ކެފޭ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2020" ގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ފުޓްސަލް، ބިލިއާޑް …
ހިތަދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް ބާއްވައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމި އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިވަގުތު ގައުމީ ޓީމާއެކު މެޗުތައް ކުޅުމަށް މިސްރުގައި ސަލާހު ހުރިއިރު، އެގައުމުގެ …
ސަލާހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ އޮފިޝަލް ސަޕޯޓަރޒް ކްލަބެއް (އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ) ގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވަން ޔުނައިޓަޑް މޯލްޑިވްސް ހިމަނައިފިއެވެ. މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ …
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާ ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން 32 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް …
32 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ވެލެންސިއާ އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ފަހަތުން އަރައި ވެލެންސިއާ އިން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަންވިލާ އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު އެސްޓަންވިލާ އޮތީ 15 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ހަވަނައިގައެވެ. …
އާސެނަލް އަތުން އެސްޓަންވިލާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު