Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ފައިނަލްގައި ރޮޖާ ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ހޯދައިފިއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗު ޖޮކޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ސެޓުންނެވެ. …
ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ޖޮޮކޮވިޗް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެ މުބާރާތް ބާއްވާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅުވައިގެން ކަމަށް …
އައިއޯއައިޖީ ބާއްވާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅުވައިގެން: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިނުމަށް މަޑަގަސްކާގެ އިސްވެރިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ …
އައިއޯއައިޖީ 2023: މަޑަގަސްކާގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރަފޭލް ނަޑާލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ރޮޖާ ފެޑެރާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފެޑެރާ ދަތުރުކުރީ ނަޑާލްގެ މައްޗަށް …
ނަޑާލް ބަލިކޮށް ފެޑެރާ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ގްރިޒްމަން ބާސާ އަށް ބަދަލުވީ 107 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށް …
ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޔޫއޭފާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ އެއާލައިން ޕާޓްނަރަކަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ …
ޔޫއެފާ ޔޫތް މުބާރާތުގެ އެއާލައިން ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވިއަން
ހަސަން ރަޝީދު
މިމަހުގެ 20-29 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ޔުއެފާ ޔޫތް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން އެވެ. މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް މިއަދު …
ޔުއެފާ ޔޫތް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
މިމަހުގެ 20-29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުއެފާ ޔޫތް މުބާރާތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަސް ތެރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް …
އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް ފަސް ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ، އެ ކްލަބުގެ ޕްރީ ސީޒަން ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުނިކުތުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްރީ ސީޒަން ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނޭމާ …
ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުނިކުތުމުން ނޭމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި.އޯ.އައި.ޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ބިޑަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ …
އައި.އޯ.އައި.ޖީ ބޭއްވުމަށް ތާޢީދު ހޯދަން މިނިސްޓަރުން ސީޝެލްސް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން ނެދަލޭންޑްސް ބަލިކޮށް އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާ އިން ހޯދައިފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ލިޔޯންގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް އެމެރިކާ އިން ދިފާއުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
3-1 އިން ޕެރޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބްރެޒިލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު މަރަކާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ބްރެޒިލް …
ކޮޕަ އެމެރިކާ ބްރެޒިލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެގޮތުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ …
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
1-0 އިން ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން ބަލިވެ އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ މިސްރު ކަޓައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ …
ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން ބަލިވެ މިސްރު ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް ޗިލީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ …
އާޖެންޓީނާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް ރަތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަޔެކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތިއަސް ޑި ލައިޓް ވެސް ބާސެލޯނާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާއާއެކު އަޔެކްސް އަށް …
ޑި ލައިޓް ބާސާ އިން ފެންނަން ބޭނުން: ޑި ޔޮންގް
ހަސަން ރަޝީދު