Last Updated: January 16, 22:08
Saturday, January 16, 2021
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު އިންގްލޭންޑްގެ ތަރި، ވޭން ރޫނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އުމުރުން 35 އަހަރުގައި ރޫނީ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމުމަށްފަހު ވަނީ އިނގިރޭސި ދެވަނަ …
ރޫނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓްގައި ރައުލް …
ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕުން ރެއާލް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަރުމަނުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ހޯލްސްޓެއިން ކިއެލް އިން މިވަގުތު ޔޫރަޕުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ބަޔާން މިއުނިކު ޕެނަލްޓީގައި 6-5 އިން ބަލިކޮށް …
ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކިއެލް އިން ބަޔާން ކަޓުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރައިޓަންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތީ 32 …
ސިޓީ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 3-2 އިން ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު ވެސް …
ސުޕަރ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ބާސާ ދަތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕޯލް ޕޮގްބާގެ ގޯލުން ބާންލީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
ޕޮގްބާގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތްހެމްޓަން އަތުން 1-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ވެސް 17 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ސައުތްހެމްޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 3-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ މިހާރު އޮތީ 29 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް ޓޮޓެންހަމް އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
ލީޑްސް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ތިންވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަންވިލާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އަރާ ހަމަކޮށްފިއެވެ. …
ޔުނައިޓެޑުން އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ އަރާ ހަމަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ކަވާނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިމިވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސައުތްހެމްޓަން …
ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލުން …
ލީޑު ފުޅާކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލުން ނަގާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް އާއި ވެސްޓްބްރޮމް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ވެސް 32 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ވެސްޓްބްރޮމް އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ވަކިވިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިޒާމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ރޭ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިޔާ އާއި …
ކުޅުން ދަށްވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ނިޒާމްބެ ވަކިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި އާސެނަލް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ މިދިޔަ މަހު އެއް …
ޗެލްސީ އަތުން އާސެނަލް އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމުން ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަކިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ޓުޗެލް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއާއެކު އެ ކްލަބުން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް …
ޓުޗެލް ވަކިކުރުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަން ޕޮޗެޓީނޯ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު