ސިޓީން ޓޮޓެންހަމް "ސައިޒްކޮށްލައިފި"

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-4 ގެ ނަތީޖާއިން ސިޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އެއްވަނައިގައި އޮތް ލީޑު 14...

ރޯވިން ޓީމް ސައުތު އޭޝިއަންގެ ކުއާޓާ އަށް

ޗައިނާގެ ޝެންޒޫ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ރޯވިން ކޯސްޓަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރޯވިން ޓީމް ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައި، މުބާރާތުގަ...

ގްރީޒްމަން އެތްލެޓިކޯ ދޫކޮށްލުމަށް ހުއްދަ ދީފި

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސުގެ ފޯވާޑް، އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އޭނާއަށް ފެންނަ ޓީމަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެތްލެޓިކޯގެ ކޯޗު، ޑިއެގޯ ސިމިއޯނޭ...