Last Updated: May 28, 21:09
Tuesday, May 28, 2024
ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗު ކަމަށް ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު އެންޒޯ މަރެސްކާ ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ. ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި …
ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަކަށް މަރެސްކާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއަން ޕްރީމިއާ ލީގް (އައީޕީއެލް) ގެ 17 ވަނަ މުބާރާތް ކޮލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް (ކޭކާއާރް) އިން ކާމިޔާބުކޮޮށްފި އެވެ. ރޭ އަހުމަދުއާބާދުގެ ނަރެންދުރަ މޯދީ ސްޓޭޑިއަމްގައި …
އައިޕީއެލްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޭކޭއާރް އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ބުރުނު ޝިކާރު" މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ …
"ބުރުނު ޝިކާރު" ފަށައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އުރީދޫން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ފަސްވަނަ އަހަރަށް އާކޮށްފި އެވެ. މި ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏާއި މާޒިޔާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ …
އުރީދޫން މާޒިއާގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ، ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެ ކްލަބަށް ކުޅެދިން ފަހު މެޗުގައި ރޭ ލިޔޯން އަތުން 2-1 އިން …
އެމްބާޕޭގެ ފަހު މެޗުން ޕީއެސްޖީ އަށް ތަށްޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި 13 …
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ނިންމި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު ބާސާ ދޫކޮށްލާނެކަން ޒަވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު …
ޒަވީ ވަކިކޮށްފި، ބާސާގެ އާ ކޯޗަކީ ފްލިކް
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމަށް ބާންލީގެ ކޯޗު ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި …
ބަޔާންގެ ކޯޗުކަން ކޮމްޕެނީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަޑެމޯލާ ލުކްމަންގެ ހެޓްރިކުން، 3-0 އިން ބަޔާ ލެވަކޫސަން ބަލިކޮށް، އެޓަލަންޓާ އިން ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ، އެޓަލަންޓާ އިން ޔޫރަޕްގެ …
އެޓަލަންޓާ އިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ޓޮޓެންހަމް އާއި ޕީއެސްޖީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ޕޮޗެޓީނޯ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ދެ …
ޕޮޗެޓީނޯ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު، ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމައިފި އެވެ. ކްރޫސް ،34، …
ކްރޫސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާއަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފިއެވެ. ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލްމީޑިގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު …
ކުޅިވަރަށް އިންޑިއާ އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ …
ފީފާ އިން އިޒްރޭލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ވަކިކޮށްފި އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން އެލެގްރީ ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 1-0 …
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން އެލެގްރީ ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ދިވެހި އެތުލީޓުގެ ޝަރަފާއެކު މާލެ އައުމުން ދީމާ އަލީ އަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. ސްރީ ލަންކާގެ …
ދީމާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި އެތުލީޓު، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިވެންޓް …
ދީމާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ހާއްސަ އިވެންޓެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ