Last Updated: September 26, 19:03
Sunday, September 26, 2021
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަކަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ …
ގައުމީ ޓީމަށް ޔާމީން ކާމިޔާބީ އަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން 1-0 އިން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދިއިރު، ފަހު ވަގުތު އެސްޓަންވިލާ އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް …
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ. އާސެނަލުން 3-0 އިން …
ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި، އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
"ޖެޓްސްކީ ޓުއާ 2021" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުތުރުން ދެކުނަށް ކުރުމަށް ޖެޓް ސްކީގައި ދަތުރުކޮށް ރެކޯޑެއް ގާއިމުކުރުމަށް …
"ޖެޓްސްކީ ޓުއާ" ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރުކަން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާކަން ނެގުމާއެކު މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ "އުރީދޫ …
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ
ހަސަން ރަޝީދު
އޭސީ މިލާނާއި 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ޔުވެންޓަސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުވެންޓަސް މިހާރު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާ އެކު …
ޔުވެންޓަސް ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވެއްޓިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ޖެސީ ލިންގާޑް ވައްދާލި ލަނޑުން 2-1 އިން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ …
ލިންގާޑް ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން ބާސެލޯނާ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ …
ބާސާ އަތުން ބަޔާނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މުހައްމަދު ސަލާހު ކާމިޔާބުކުރި 100 ވަނަ ގޯލުން ލިވަޕޫލް އިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ މި ދެ …
ސަލާހުގެ 100 ވަނަ ގޯލުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިސްނަގައިގެން ފައްޓަވާ "ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް ކެމްޕެއިން" ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅު …
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެމްޕެއިން ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޓެނިސް ތަރި އެމާ ރަޑުކާނޫ އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން …
18 އަހަރުގެ އެމާ ޔޫއެސް އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑުން 3-0 އިން އެސްޓަންވިލާގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ މި ދެ ޓީމުވެސް ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗު ކަމަށްވާއިރު، …
ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑުން ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މިރޭ ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ މި ދެ ޓީމުވެސް ލީގުގައި ކުޅުނު …
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 3-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ މައްޗަށް ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ މި ދެ ޓީމުވެސް ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗު …
ޕެލެސް އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ބޮލީވިއާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހެޓްރިކެއް ހެދުމުގެ …
މެސީ އަށް ހެޓްރިކަކާއި ރެކޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ކުޅޭ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރު ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ފުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރީ ނުފޫޒެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު …
ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކުރީ ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން: ބަކާ
ހަސަން ރަޝީދު