Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
ބްރައިޓަން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ. ބްރައިޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު …
ބްރައިޓަން އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް 10 ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ޖޮކޮވިޗް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ގްރީސްގެ ސްޓެފަނޯސް ސިޓްސިޕާސްއާ …
ޖޮކޮވިޗް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޖެރާޑް ޕީކޭ ހޯދި އާ ލޯބިވެރިޔާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އިންސްޓްގްރާމްގައި ޕީކޭ ޕޯސްޓްކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ …
ޕީކޭ މި ހުރީ އާ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ޑޭވިޑް މަޖް …
80 އަހަރު؛ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުން އާސެނަލް ކަޓައިފި އެވެ. ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
ސިޓީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަލް އިއްތިހާދު އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ސައުދީ ސުޕަ ކަޕުން ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ އަލް ނަސްރު ކަޓައިފި އެވެ. ސައުދީގެ …
ސައުދީ ކަޕުން ރޮނާލްޑޯގެ ޓީމް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން މޮޅުވެ، ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. …
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކަޕް ފައިނަލާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފުޓްބޯޅަ އިން ރިޓަޔާކުރި އިނގިރޭސި ތަރި ގެރެތު ބޭލް ގޮލްފް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކީ …
ބޭލް ފުޓްބޯޅަ ދޫކޮށްލައި ގޮލްފަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށްފި އެވެ. އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެޓީމުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނެރެމުންދާ ދަށް ނަތީޖާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ލީގުގައި 20 …
އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް ނަސްރުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްތިފާގު އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އަލް ނަސްރުގެ ދަނޑުގައި …
ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އާލިންގް ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކުން 3-0 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ ދެވަނައިގައި …
ހާލަންޑަށް ހެޓްރިކެއް، ސިޓީން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތިން ވަނަ ފަރާތްތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ ފީފާ އިން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ސްރީލަންކާ (އެފްއެފްއެސްއެލް) ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. ފީފާއިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ …
ފީފާ އިން ލަންކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ 7 އެތުލީޓަކަށް ސްޕޯޓްސް ސްޕޯޓްސް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ. ގައުމީ ބޭންކް ބުނީ އެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކީ އެތުލީޓުންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، …
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަޝިޕް 7 އެތުލީޓަކަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑަނީ އަލްވެސް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 39 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ނައިޓް ކުލަބެއްގައި …
އަލްވެސް ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްރާންސްފާތަކާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޅުވާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ޔުވެންޓަސް އަތުން 15 ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފި އެވެ. އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އިން މި އަދަބު ޔުވެންޓަސް އަށް …
ޔުވެންޓަސް އަތުން 15 ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީން މިހާރު ވަނީ …
ސިޓީން ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު