Last Updated: June 6, 14:50
Saturday, June 6, 2020
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކްލަބުތަކާއެކު މިއަދު ޕްރިމިއާ ލީގުން …
ޕްރިމިއާ ލީގު އަންނަ މަހު 17 ގައި ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ، ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ …
ލަލީގާ ފެށުމުގެ ހުއްދަ ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ޕައުލޯ ޑިބާލާ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިބާލާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށްވާއިރު، ޔުވެންޓަސް އިން …
ކޮވިޑް-19 އިން ޑިބާލާ ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގުގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ދިނުމަށް، ފްރެންޗް ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް …
ފްރާންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ލިބިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ވިކެޓު ކީޕަރ އަދި މިޑްލް އޯޑަރ ބެޓްސްމަން ޢުމަރު އަކުމަލަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ގައުމީ ކުރިކެޓުގެ އިތުރަށް ހުރިހާބާވަތެއްގެ ކުރިޓު ވެސް …
ޢުމަރު އަކުމަލް 3 އަހަރު ވަންދެން ކުރިކެޓު ކުޅުން މަނާ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ނެދަލޭންޑްސްގެ ލީގު ކެންސަލްކުރަން އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅައާ ބެހޭ މައި އިދާރާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ނެދަލޭންޑްސްގެ އަންނަ …
ކޮވިޑް-19: ނެދަލޭންޑްސްގެ ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާއަށް މިސީޒަން ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ސީޒަނަކަށް ވެފައެވެ. ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު އަނިޔާއަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު …
ޕޮގްބާ ދަނޑަށް އައުމަށް ކެތްމަދުވެފައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ޕެރެގުއޭއަށް އެތެރެވުމުން ޖަލަށް ލެވުނު ކުރީގެ ބްރެޒިލްގެ މަޝްހުރު ތަރި ރޮނާލްޑީނިއޯ އަދި ބޭބެ ރޮބާޓޯ ޑި އަސިސް ޖަލުން ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ. ދެބެއިންގެ …
ރޮނާލްޑީނިއޯ ޖަލުން ސަލާމަތްވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ، ޑޮލޯސް ސަލާ ކަރީއޯ މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އެނބުރި ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ދިޔަ ޓީސީ ޓީމު ލަންކާ …
ލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުޒީލެންޑްގެ ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކޭން ވިލިއަމްސަން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުއްތާއަށް އޭނާ ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ވިލިއަމްސަން ކުއްތާއަށް ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދޭން ފެށީ …
ނިއުޒީލޭންޑްގެ ކެެޕްޓަން ކުއްތާއަށް ކުރިކެޓު ކުޅެން ދަސްކޮށްދެނީ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިން 70 ޕަސެންޓު އުނިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ބާސާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ …
ބާސާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިން 70 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް އާއި …
ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ "ސްޓޭއެޓްހޯމް ޗެެލެންޖް" ގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ތިބުމަށް …
ނައިބު ރައީސް "ސްޓޭއެޓްހޯމް ޗެލެންޖް" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިން އަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. …
ގާޑިޔޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ސްޕެއިން އަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ޖުލައި މަހު ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް 2020، އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި …
ކޮވިޑް-19: ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް