ޗެލްސީ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 އިން ޗެލްސީ ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސި ގައުމީ ސްޓޭޑިއަމް...

ގާޑިއޯލާ ސިޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު، ޕެޕް ގުއާޑިއޯލާ 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކުލަބުގައި މަޑުކުރުމަށް އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ލީގުގައި ސިޓީއަށް...

ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލައި ބުފޮން ޕެރިހަށް؟

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ އެއް ނަމްބަރު ގޯލު ކީޕަރު، ގިއަންލުއިގީ ބުފޮން 17 އަހަރު ދުވަހު ކުލަބުގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މިސީޒަން ނިމުމުން ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

އެތުލެޓިކޯ ޔޫރޮޕާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން މިސީޒަނުގައި ކަޓައި، ޔޫރޮޕާ ލީގަށް ދަތުރުކުރި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލުގައި މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު...