އައްޑޫ ޒުވާން ޓީމް، ތަރިން ގިނަ

މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި އައްޑޫން ހޮވާލެވޭ 19 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީމު ކުޅޭ މެޗަކީ އެތައް ގޮތަކުންވެސް ތާރީހީ މެޗެކެވެ....

ކޮންޓޭގެ ފާޑުކިޔުންތައް މޮރީނިއޯ އަށް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް ޖޯސޭ މޮރީނިއޯ އުޅެނީ ޗެލްސީއާ "ޖައްސާލައިގެން" ކަމަށް ބުނެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ، މޮރީނިއޯއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ....

ޕީއެސްޖީ އަށް ދާކަށް ނޫޅެން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށް އެހެން ކުލަބެއްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ޖޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ. މާދަމާ ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެން...