Last Updated: May 27, 16:26
Friday, May 27, 2022
ހިތަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު (އެޗްސީސީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހު ފަށާ ޓީޓީ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަމަހުގެ 15 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ …
ހިތަދޫގައި ބާއްވާ ޓީޓީ މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ މަރަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓާފް އަޅަން މިހާރު ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް މަރަދޫ …
މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓާފް އަޅާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު ޓާފް ދަނޑުތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އައްޑޫ މަރަދު އަށް އެފަދަ ފުރުސަތެއް ފަހިވެފައި ނުވާތީ އެ އަވަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް …
މަރަދޫ ޒުވާން އެދެނީ ޓާފް ދަނޑަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސަސުއޯލޯ 3-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭސީ މިލާނުން ހޯދައިފި އެވެ. އޭސީ މިލާނުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 38 މެޗުން ލިބުނު 86 …
އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލާނުން ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަހު މެޗުގައި 3-2 އިން އެސްޓަންވިލާ ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ އަށް ލީގު ލިބުނީ …
ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލިބުނު ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ …
ރެއާލަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި އެވޯޑު ޑި ބްރޭނާއާ …
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޑި ބްރޭނާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރު ވެސް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށާ …
ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެނުންގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި އިންޑޯ ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް …
މަރަދޫފޭދޫ އިންޑޯ ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސް އަލުން ބީލަމަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް 3-2 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެލިގޭޝަނުން އެވަޓަން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު 37 މެޗުން ލިބުނު 39 ޕޮއިންޓާ …
އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފިރިހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރެފްރީކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ރެފްރީންނަށް ދިނުމަށް ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ގަތަރުގައި ބާއްވާ …
ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ރެފްރީން
ހަސަން ރަޝީދު
ފުވައްމުލަކުގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) އަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރީ އިއްޔެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި …
ފުވައްމުލަކުގައި ޓީޓީ ސެންޓަރެއް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ރޭ "މަޖީދީ ރަން" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 95 އަހަރު ފުރުން ފާހަކުރުމާއި އެ ސްކޫލަށް 100 އަހަރު ފުރޭ …
"މަޖީދީ ރަން" ގައި ރައީސް ބައިވެރިވަޑައިގެންފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-0 އިން އިން ބަލިވެ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމައި އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް …
ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާސެނަލަށް ފަނޑުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ޖުލައި …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ މިހާރު …
ވެސްޓްހަމް އަތުން ސިޓީ އަށް ޕޮއިންޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު