Last Updated: August 8, 11:29
Monday, August 8, 2022
އައްޑޫ ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޒެފިޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފިޔާ …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ޒެފިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އިން 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗަށް ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ފުރަތަމަ …
ބްރައިޓަން އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮކްޓޯބަރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކްލާމޮންޓް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ …
މެސީގެ ދެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެވަޓަން އަތުން 1-0 އިން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި …
އެވަޓަން އަތުން ޗެލްސީ އަށް ހަނި މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި ފުލަމް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލަމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ލިވަޕޫލުން ފެށީ މި …
ފުލަމް އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި މިއަދު ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ރިލޭ ޓީމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި …
އަންހެން ރިލޭ ޓީމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭން ލަލީގާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ބާސާ އިން ވަނީ މި …
ބާސާގެ އާ ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ދަތިތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެއިންޓްރަކްޓް ފްރެންކްފާޓްގެ މައްޗަށް 6-1 އިން ކުރި ހޯދައި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ފްރެންކްފާޓްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ …
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލް އިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މޮޅަކުން ފަށައިފި އެވެ. ޕެލެސްގެ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ …
އާސެނަލް މޮޅަކުން ލީގު ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި މިއަދު ކުޅުނު ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުން ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ …
ޒެފިޔާ އިން މައިލޯ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރައިޓަން އަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ ފުލްބެކް، މާކް ކުކުރެލާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުކުރެލާ ،24، ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކުރީ 62 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ …
ކުކުރެލާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު ފަށާނެ އެވެ. އާ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އާސެނަލް …
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން މިރޭ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އެފްސީ އަފިރިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅުނު …
ފްރެންޑްސް އަތުން އަފިރިންނަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރީ 2022" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހަތަރު ނަސީބުވެރި ކަސްޓަމަރަކަށް ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް އެފްސީ ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު …
ފަހަތުން އަރައި ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު