Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވާނެ ފޯމިއުލާއެއް ނެތް ކަމަށް ޕޮލެންޑްގެ ކޯޗު ޗެލްސޯވް މިހްނިއޭވިޗް ބުނެފި އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު …
މެސީ ހުއްޓުވާނެ ފޯމިއުލާއެއް ނެތް: ޕޮލެންޑް
ހަސަން ރަޝީދު
ފިރިހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ރެފްރީކަން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީގައި މާދަމާ ރޭ ޖަރުމަނާއި ކޮސްޓަރީކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި …
ވޯލްޑް ކަޕަށް އަލަށް އަންހެން ރެފްރީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީ އިން ދެވަނަ ބުރަށް އިންގްލެންޑް އަދި އެމެރިކާ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިންގްލެންޑް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި …
އިންގްލެންޑާއި އެމެރިކާ ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ބުރުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށާފައިވާއިރު މިރޭ ކުޅޭ ގްރޫޕް ބީގެ ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެމެރިކާ …
މެޗު ޕްރިވިއު: އެމެރިކާ-އިރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ 2-1 އިން އިކުއެޑޯ ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ސެނެގާލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ 2002 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ސެނެގާލް ވޯލްޑް …
20 އަހަރު ފަހުން ސެނެގާލް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ބުރުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށާފައިވާއިރު މިރޭ ކުޅޭ ގްރޫޕް ބީގެ ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންގްލެންޑް …
މެޗު ޕްރިވިއު: އިންގްލެންޑް-ވޭލްސް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ބުރުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށާއިރު މިރޭ ކުޅޭ ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިކުއެޑޯ އާއި ސެނެގާލް އެވެ. …
މެޗު ޕްރިވިއު: އިކުއެޑޯ-ސެނެގާލް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އާއި ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު މެޗު ކުރިއަށްދަނިކޮށް ރެއިންބޯ ދިދައަކާއެކު ދަނޑަށް އެރި މީހާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބާކީ ހުރި …
ރެއިންބޯ ދިދަ ގެންގުޅުނު މީހާއަށް އަދަބު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ބުރުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށާއިރު މިރޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނެދަލޭންޑްސް އާއި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ގަތަރެވެ. …
މެޗު ޕްރިވިއު: ނެދަލޭންޑްސް-ގަތަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރޭ އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހިއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލުގައި ބޯޅަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް …
ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލުގައި ބޯޅަ ނުޖެހޭ: އެޑިޑާސް
ހަސަން ރަޝީދު
ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކުރި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލަގްޒަރީ ކާރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ …
އާޖެންޓީނާ ބަލިކުރި ސައުދީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިރާނުގެ ދިދަ އަށް ބަދަލެއް ގެނައިކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޯޗު ގްރެގް ބެހެލްޓާ ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން …
އިރާނުގެ ދިދަ އަށް ބަދަލު ގެނައި ކަމެއް ނޭނގޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންގްލެންޑަކީ ބަލި ކުރެވޭ ވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް ވޭލްސް ކޯޗު ރޮބް ޕޭޖް ބުނެފި އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ …
އިންގްލެންޑަކީ ބަލިކުރެވޭ ވަރުގެ ޓީމެއް: ވޭލްސް
ހަސަން ރަޝީދު
ބްްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ގޯލުން އުރުގުއޭ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޕޯޗުގަލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް އަށް …
ބްްރޫނޯގެ ދެ ގޯލުން ޕޯޗުގަލް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި މިރޭ ސްވިޒަލޭންޑް 1-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ބްރެޒިލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ބްރެޒިލް …
ރެކޯޑަކާ އެކު ބްރެޒިލް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެެ ފަހު މެޗު މިރޭ ކުޅޭއިރު އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އެޗްގައި ހިމެނޭ އުރުގުއޭ އަދި ޕޯޗުގަލް އެވެ. …
މެޗު ޕްރިވިއު: ޕޯޗުގަލް-އުރުގުއޭ
ހަސަން ރަޝީދު