Last Updated: January 28, 15:28
Friday, January 28, 2022
މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗެއިން އިން މިއަހަރު ބޭއްވި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރެކްރޭޝަން ކްލަބުން މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރެކްރޭޝަން ކްލަބުން …
އެމްއީސީ ބަދަހި ކަޕް 2022: ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރުވެސް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ޓީމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އިނގިރޭސި ލީގުގެ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި 2-0 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ …
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއީސީ ބަދަހި ކަޕް 2022، ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން އެމްކޭ އާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރެކްރޭޝަން ކުލަބުން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. …
އެމްއީސީ ބަދަހި ކަޕް 2022: އެމްކޭ އާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ފައިނަލަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ފީފާގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވެންޑޯސްކީ މި އަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި އެވޯޑު ޕޮލެންޑަށް އުފަން ލެވެންޑޯސްކީ ހާސިލުކުރީ …
ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑު ލެވެންޑޯސްކީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު …
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ށ.ކޮމަންޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ …
ކޮމަންޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގުގެ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި 1-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގުގައި …
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އެފްއޭ ކަޕުގެ ތިން ވަނަ ބުރުން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް އާސެނަލް ކަޓައިފި އެވެ. މިއީ …
އާސެނަލް ލަދުވެތި ގޮތަކަށް އެފްއޭ ކަޕުން ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތައިލެންޑްގައި ބޭއްވި ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ އާމިނަތު ދީމާ ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ބައިގައި ދީމާގެ …
ތައިލެންޑް މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ދީމާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން މި މަގާމަށް މިފަހަރު ވާދަކުރަނީ …
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ސަލާހު އަދި ލެވެންޑޯސްކީ ވާދަކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އެސްޓަންވިލާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޓީނިއޯ އެސްޓަންވިލާ އަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މި …
ކުޓީނިއޯ އެސްޓަންވިލާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ސިޓީން ބުނީ ގާޑިޔޯލާގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއް ކަމަށްވާ ހުއާންމާ ލީލޯ ވެސް …
ގާޑިޔޯލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގުގެ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި 2-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ފައިނަލާ ގާތަށް ޗެލްސީން ޖެހިލައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ދާދިފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގެ …
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ފައިނަލާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީގައި އަދާކުރަމުންދާ ރޯލާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ދިން އިންޓަވިއުއާ ގުޅިގެން ޗެލްސީން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ލުކާކޫ …
އިންޓަވިއުގެ މައްސަލައިގައި ލުކާކޫ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވުލްވްސް އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމަށް …
ވުލްވްސް އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ޗެލްސީ މިހާރު …
ފޯރިގަދަވި ލިވަޕޫލް-ޗެލްސީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު