ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއްވަނަ އަށް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް އެއްވަނަ އަށް އެރިއިރު ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާތަކާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް މިހާރު އޮތީ...

ވީއޭއާރްގެ އެހީއާއި ނުލައި ސްވަންސީ އަތުން މޮޅުވުމުން މައާފަށް އެދެން: ގާޑިއޯލާ

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ އެހީއާއި ނުލައި ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވުމުން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށާއި ރެފްރީގެ ފަރާތުން...

ވޫލްވްސް އަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑު ކަޓައިފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ވޫލްވަހަމްޕްޓަން ވޮންޑާސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-2 އިން ވޫލްވްސް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑު...