އީގަލްސް ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް...

ކުޅުންތެރިޔެއްގެ މޫނަށް ކޮސްޓާ ކުޅު ޖަހައިފި

މިރޭ އިޓާލިއަން ސެރީއާ ގައި ޔުވެންޓަސްއާއި ސަސޫލޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް، ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަށް ކުޅު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރެފްރީ...

ގައުމީ ޓީމް އަންނަ ދުވަސް ބަންދު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފަޚުރުވެރި ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ދިވެހި ގައުމީ ޓީމު ހޯދައި، ތަށްޓާއެކު ޓީމު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަހުގެ 18 ވާ...

އާސެނަލުން ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ މޮޅު ހޯދިއިރު ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ ވެސް މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ މޮޅު ހޯދިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ ވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ....

ޖަޒީރާ ސިޔާސަތު: ރަށްތަކުގައި ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން ބޭތިއްބުން

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރޭ ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ....