Last Updated: March 1, 22:26
Monday, March 1, 2021
އަކުއާ ބައިކް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ …
އަކުއާ ބައިކް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން 20 މޮޅު ހަމަކޮށްފިއެވެ. ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން …
ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން 20 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން ލާޒިޔޯގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރި ހޯދިއިރު، އޮލިވިއޭ ޖިރޫގެ ހިތްގައިމު ގޯލުން އެތްލެޓިކޯ …
ބަޔާން އަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ޖިރޫޑް ޗެލްސީ މޮޅުކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލުމާއެކު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުޅުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ …
މޮނީޓަރިން ހާލަތު އުވާލުމުން އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ނޮކައުޓް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރޭގެ …
ފާނަންޑޭސްގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެވަޓަންގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު އެއްވަނައިގައި ސިޓީ މިހާރު …
10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، ސިޓީ ހުއްޓުމެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޕޯޓޯ އިން 2-1 އިން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޕޯޓޯގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި …
ޕޯޓޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ޕީއެސްޖީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ބާސާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗަށް …
އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން ބާސާ އަތުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަތަރުވަނަ އަށް ޗެލްސީ އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ޗެލްސީ އޮތީ 42 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. …
ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ހަތަރުވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މިހާރު އޮތީ …
ސިޓީ އަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
3-1 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ މަގާމަށް ލެސްޓަ ސިޓީން އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ލެސްޓާ އޮތީ 46 ޕޮއިންޓާ …
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ލެސްޓާ ދެވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މެކްސިކޯގެ ޓިގްރޭސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ހޯދައިފިއެވެ. ގަތަރުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް …
ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 4-1 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު އެވަޓަން އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 45 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ފަހު ވަގުތު އެވަޓަން އިން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ފައިނަލަށް މެދުވަލު އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މެދުވަލު އެފްސީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެފްސީ …
ބޭރުމަތި ބަލިކޮށް މެދުވަލު އެފްސީ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު