Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް މިހާރުވެސް ތަށި ދީފިނަމަ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ރާއްޖެ ދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ ބުނެފި އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި …
ސިޓީ އަށް ތަށިދީ، އޭރުން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ރާއްޖެ ދާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ސިޓީން 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެންޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
ސިޓީއަށް އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 1-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލް މިހާރު އޮތީ 41 ޕޮއިންޓާ …
ލެސްޓާ އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ …
ނިއުކާސަލް އިން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 16 ޕަސެންޓް ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމުގެ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް މިހާތަނަށް ޖަހާފައި ނުވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ …
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 16 ޕަސެންޓް ކުޅުންތެރިން ވެކްސިން ނުޖަހާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމުގެ ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުޅުންތެރިން ލިވަޕޫލަށް ނުގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ. ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ފެށެން …
ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުޅުންތެރިން ލިވަޕޫލަށް ނުގެންނާނެ: ކްލޮޕް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. އާސެނަލް ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި …
ވެސްޓްހަމް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ހަތަރަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމިކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އަގުއޭރޯ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ …
އަގުއޭރޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 7-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ މިހާރު …
ލީޑްސް ކޮޅަށް ސިޓީން ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި އެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އާސެނަލް އިން އެންމެފަހުން ޕްރިމިއާ …
އޮބާމަޔަން އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން އަލުން ބޭއްވުމުން ޕީއެސްޖީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޔޫއެފާ އިން ފުރަތަމަ ނެގި ގުރު ބާތިލުކުރަން …
އަލުން ގުރު ނެގުމުން ޕީއެސްޖީ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން އަލުން ނެގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ގުރުއަލުން އަލުން ނަގަން ނިންމީ ފުރަތަމަ ނެގި ގުރުއަތުލުމުގައި ޔޫއެފާ އަށް ހެދުނު ޓެކްނިކަލް …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރު އަލުން ނަގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕީއެސްޖީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ …
ދެވަނަ ބުރުގައި ޕީއެސްޖީ އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލީގު އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އަދި ޗެލްސީ ޕެނަލްޓީގެ ޕެނަލްޓީގެ އެހީގައި …
ޕެނަލްޓީގެ އެހީގައި ސިޓީ، ލިވަޕޫލް އަދި ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މި މެޗަށް ނިކުތްއިރު ވެސް …
ބަޔާން އަތުން ބަލިވެ ބާސާ ޔޫރޮޕާ ލީގަށް
ހަސަން ރަޝީދު