Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިރޭ ނޭޕާލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން އިންޑިއާ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ފަސް ގައުމު ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށްދަނީ …
ޗެތްރީގެ ގޯލުން އިންޑިއާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސްރީލަންކާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ރާއްޖެ އިން ޖެހިލައިފިއެވެ. ފަސް ގައުމު ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ …
ދަގަނޑޭގެ ގޯލުން ރާއްޖެ އިން ލަންކާ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މާދަމާ ހަވީރު ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އެންމެންނަށް ދަނޑަށް ނުވަދެވުނަސް ގައުމީ ޓީމާއެކު ތިބުމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ …
އެންމެނަށް ދަނޑަށް ނުވަދެވުނަސް ޓީމާއެކު ތިއްބަވާ: ސުޒޭން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯ ހޯލްގައި، ޕްލެޔަރސް ލައުންޖު ހުޅުވައިދެއްވައި 'ހިތާރޫޙުން ކުޅޭށެ ކުރިކެޓް' ލޯގޯ އަދި އިންޑޯ ކުރިކެޓް އިފްތިތާޙް …
ރާއްޖޭގައި އިންޑޯ ކުރިކެޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިރޭ 2-0 އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ކަމަށްވާއިރު …
ހަމްޕު އާއި ދަގަނޑޭގެ ގޯލުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ސްރީލަންކާ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިންޑިއާ އިން ކުޅުނު ދެވަނަ …
ލަންކާ އަތުން އިންޑިއާ އަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން އިޓަލީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ސްޕެއިން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެއިނުން އިޓަލީގެ މައްޗަށް ހޯދުމުން އިޓަލީ ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރިކޯޑަށް މިހާރު …
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ނޭޝަންސް ލީގު ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ހުރަސްއެޅި އެފްއޭއެމްގެ އޮފިޝަލަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެމްއޭއެފްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލު ޖަލީލު …
ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ހުރަސް އެޅި އޮފިޝަލަށް އަދަބު ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑާ އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުތައް ކުރުމުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ހިތްހަމަނުޖެހުން …
އަޑުބަރޭއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ސުޒެއިން ރަތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑަށް ވަދެވޭނީ ވޯކްޕާމިޓް ނުވަތަ ވިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ. …
ބިދޭސީންނަށް މެޗު ބަލަން ވަދެވޭނީ ވިސާ ދެއްކުމުން: އެފްއޭއެމް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝް އިން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު …
ބަންގްލަދޭޝް އިން އިންޑިއާއާ އެއްވަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޕަނިޔޯލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް މެޑްރިޑް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލި ވެއްޖެ އެވެ. މި …
ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 2-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު އެތްލެޓިކޯ އޮތީ 17 ޕޮއިންޓާ …
ސުއަރޭޒްގެ ގޯލާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވިއިރު، ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުތަކުން ސައުތްހެމްޓަންގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ޗެލްސީން ލީގުގެ …
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ޗެލްސީ އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިޔަސް އުންމީދު ކަނޑާލަން އަދި ނުވާ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ. މުބާރާތުގައި …
ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިޔަސް އުންމީދު ކަނޑާލާކަށް ނުވޭ: ސުޒޭން
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ނޭޕާލް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިހާތަނަށް ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އަށް …
ނޭޕާލް އިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު