Last Updated: August 25, 22:43
Monday, August 26, 2019
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ސައުތްހެމްޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-1 އިން ލިވަޕޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސައުތްހެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
މާނޭ އާއި ފަމީނޯގެ ގޯލުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ބާންލީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާސެނަލް މޮޅުވީ ރަށުން ބޭރުގައި …
އޮބަމަޔަންގެ ގޯލުން އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން …
ދަގަނޑޭ އަށް ޖާގަ ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ކުޓީނިއޯ ބަޔާން އަށް ބަދަލުވީ ލޯނެއްގެ ދަށުން …
ކުޓީނިއޯ ބަޔާން އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ބިލްބާއޯގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން …
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސާ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި …
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެންޑައިކް ވާދަކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވަކި މީހަކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނަގަން އެފްއޭއެމް އަށް އަދި ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް އަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު …
އެއްވެސް މީހެއް ޓީމުގައި ހިމަނަން ކޯޗަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާނަން: މަހުލޫފް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ލިވަޕޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު …
ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ލިވަޕޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގުއާމް އާއި …
ގައުމީ ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނެންޖެހޭ: މަހުލޫފް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެފަހުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް …
ޔުނައިޓެޑް މެޗުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވެއްޖެ: ލަމްޕާޑް
ހަސަން ރަޝީދު
އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން ސާބިތުވި ނަމަވެސް ފީފާގެ ބޮޑު އަދަބެއް ނުލިބި އެ ކްލަބު ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. …
ފީފާގެ ބޮޑު އަދަބަކުން ސިޓީ ސަލާމަތް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ވިންގާ އިވާން ޕެރިސިޗް ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޕެރިސިޗް ބަޔާން އަށް ބަދަލުވީ އެއް އަހަރު …
ޕެރިސިޗް ބަޔާން އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު މިރޭ ބައްދަލުކުރާ ވޮލީ މެޗު ބެލުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް އައުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު …
މަހުލޫފް ސަޕޯޓަރުންނަށް: ރަތް ކުލައިން މިރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ފުރާލަދެއްވާ!
ހަސަން ރަޝީދު
އީދު ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްލިޔާ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުތައް ވެސް …
މަރަދޫ އީދި ސަމާ: ކުއްލިޔާ މުބާރާތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަރަދޫ ބަނދަރާ ދިމާލުން ހަވީރު ދުއްވާފައި ދާ މީހަކަށް ނުފެނި ނުދާނެ މަންޒަރަކީ ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކާއި އިން ވެގެން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި މީހުން ކުޅެން …
އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކުއްލިޔާ: ގެއްލެމުންދާ ކުޅިވަރެއް!
އަމީރާ
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހަވާލުވިފަހުން އެޓީމުން ރަސްމީކޮށް …
ޗެލްސީ އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު