Last Updated: January 29, 10:33
Wednesday, January 29, 2020
6-2 އިން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރުމަތި އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް …
ބޭރުމަތިން އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
6-1 އިން އެސްޓަންވިލާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ އަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަރައިފިއެވެ. ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 47 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި 61 …
އަގުއެރޯގެ ރެކޯޑާއެކު ސިޓީ ދެވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 4-1 އިން އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު، ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ 90 މިނެޓް …
ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ރެއާލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019ގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު
އަލީ ހުޒާމް
ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުނީ އޭނާގެ …
ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ފައިނަލަށް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު …
ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
3-2 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
ބާސާ ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ފައިނަލަށް ބޭރުމަތި އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ބޭރުމަތި އެފްސީ ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު …
ކްލަބް ރިވެރިން ބަލިކޮށް ބޭރުމަތި ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ގޮލްފް ކުޅެން ރާއްޖެ އަށް އައުމުގެ ދައުވަތު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ އަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަނުން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސި …
ރާއްޖެ އަށް ގޮލްފް ކުޅެން އައުމުގެ ދައުވަތު ގާޑިޔޯލާ އަށް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް, ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރި ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސް އޮފީހުގައެވެ. …
އެސްއޭޖީގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރި ކުޅުންތެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު، އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު އިންޓަ މިލާނުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާތަކާއެކު ޔުވެންޓަސް އަދި އިންޓަ އަށް ވެސް މިހާރު …
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ކަން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ހަވާލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ އަންނާނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. …
ޔުނައިޓެޑަށް ދިއުމަށް ވުރެ ގާޑިއޯލާ ގާތީ ރާއްޖެ އައުމަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ވެސް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުން …
ފަހު މެޗުން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ވެސް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީ ރޭ މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނޮޓިންގްހަމް ފޮރެސްޓާ ބައްދަލުކޮށް 2-0 އިންނެވެ. އާންމުކޮށް ޗެލްސީގެ …
ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ވެސް ބޭރުމަތި އެފްސީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުން …
ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ވެސް ބޭރުމަތި މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
5-2 އިން ޒެފިޔާ ބަލިކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ސެމީފައިނަލަށް ކްލަބް ރިވެރިން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ކްލަބް ރިވެރިން މުބާރާތުގެ ސެމީ …
ޒެފިޔާ ބަލިކޮށް ކްލަބް ރިވެރިން ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު