Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
ޕެނަލްޓީގައި 4-2 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރުމަށްފަހު އިޓާލިއަން ކަޕް ނަޕޯލީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސްޓޭޑިއޯ އޮލިމްޕިކޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ …
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕް ނަޕޯލީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
އާސެނަލް އަތުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވާޑަރ ބްރޭމަންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި، ޖެހިޖެހިގެން އަށްވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވާ އެ …
ޖެހިޖެހިގެން އަށްވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލީގު ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އަޅާ އައުޓްޑޯ ޖިމުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އައުޓްޑޯ ފިޓްނަސް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް އަށް މިލިއަން …
61 ރަށެއްގައި އަޅާ އައުޓްޑޯ ޖިމުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަޔޯކާގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސާ …
ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ބާސާ އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލެޑްބެޗްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދާ ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިލައިފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާން …
ލީގު ހޯދުމަށް ބަޔާން އަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެންމެ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކްލަބުތަކާއެކު މިއަދު ޕްރިމިއާ ލީގުން …
ޕްރިމިއާ ލީގު އަންނަ މަހު 17 ގައި ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ، ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ …
ލަލީގާ ފެށުމުގެ ހުއްދަ ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ޕައުލޯ ޑިބާލާ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިބާލާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށްވާއިރު، ޔުވެންޓަސް އިން …
ކޮވިޑް-19 އިން ޑިބާލާ ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގުގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ދިނުމަށް، ފްރެންޗް ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް …
ފްރާންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ލިބިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ވިކެޓު ކީޕަރ އަދި މިޑްލް އޯޑަރ ބެޓްސްމަން ޢުމަރު އަކުމަލަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ގައުމީ ކުރިކެޓުގެ އިތުރަށް ހުރިހާބާވަތެއްގެ ކުރިޓު ވެސް …
ޢުމަރު އަކުމަލް 3 އަހަރު ވަންދެން ކުރިކެޓު ކުޅުން މަނާ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ނެދަލޭންޑްސްގެ ލީގު ކެންސަލްކުރަން އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅައާ ބެހޭ މައި އިދާރާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ނެދަލޭންޑްސްގެ އަންނަ …
ކޮވިޑް-19: ނެދަލޭންޑްސްގެ ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާއަށް މިސީޒަން ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ސީޒަނަކަށް ވެފައެވެ. ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު އަނިޔާއަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު …
ޕޮގްބާ ދަނޑަށް އައުމަށް ކެތްމަދުވެފައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ޕެރެގުއޭއަށް އެތެރެވުމުން ޖަލަށް ލެވުނު ކުރީގެ ބްރެޒިލްގެ މަޝްހުރު ތަރި ރޮނާލްޑީނިއޯ އަދި ބޭބެ ރޮބާޓޯ ޑި އަސިސް ޖަލުން ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ. ދެބެއިންގެ …
ރޮނާލްޑީނިއޯ ޖަލުން ސަލާމަތްވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ، ޑޮލޯސް ސަލާ ކަރީއޯ މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ގާޑިޔޯލާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އެނބުރި ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ދިޔަ ޓީސީ ޓީމު ލަންކާ …
ލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު