ކޮސްޓާ 8 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕޭންގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ 8 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.\ ސްޕޭންގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އިން ކޮސްޓާ 8 މެޗަށް...

އާސެނަލް އާއި ޗެލްސީ ސެމީއާ ގާތަށް

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުން އާސެނަލް...

އަޔެކްސް އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އާއި އަޔެކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. އަޔެކްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި...

ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބާސާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި...

އަޔެކްސްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ހޮލެންޑްގެ އަޔެކްސް އެމްސްޓެޑަމްއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި...

ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ސެމީއާ ގާތަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޕޯޓޯގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދާ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލާ ގާތަށް ލިވަޕޫލުން ޖެހިލައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި...