ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަށް ސާރީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗު ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކުލަބުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ސާރީ ޗެލްސީއާ ގުޅިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު...

ޝަކީރީ ލިވަޕޫލަށް ސޮއިކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ސުވިޒަލޭންޑަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސްޓޯކްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޝަކީރީ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޓު...

ޗެލްސީގެ ކޯޗްކަމުން ކޮންޓޭ ވަކިކޮށްފި

ލަންޑަން، އިންގްލެންޑް: މަގާމާ ހަވާލުވިތާ 2 އަހަރަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އިޓަލީގެ އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ވަކިކޮށްފި އެވެ. ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް...

ސަލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިސްރުގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ސަލާހު (ސަލާ) ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...

އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް، ކްރޮއޭޝިއާ ފައިނަލަށް

މޮސްކޯ، ރަޝިޔާ: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި މަންޒުކިޗް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން، ފަހަތުން އަރައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ...