Last Updated: March 29, 15:09
Wednesday, March 29, 2023
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެެލެސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލުން 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
އާސެނަލަށް އެއްވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު އެވަޓަން އިން ޗެލްސީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ …
އެވަޓަނުން ފަހު ވަގުތު ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ އާލިން ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި …
ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކުން ސިޓީ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީނުކޮށް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ދާއިރާ އިން އިންގިލާބީ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ
އަހުމަދު ވަހީދު
އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި ބޮޑީބިލްޑަރު، އަޒްނީން ރަޝާދު ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި "މޯލްޑިވްސް …
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް އަޒްނީން އާއި ދީމާ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ޗެލްސީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގައި ޗެލްސީ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނުއިރު، މި ދެ ޓީމު …
ކުއާޓާގައި ޗެލްސީ އާއި ރެއާލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިންނަށް އެމެރިކާގައި ފުޓްބޯޅައި ތަމްރީނު ދޭން ނިންމައި އޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ޔޫއެސް …
އަންހެން ކުދިންނަށް އެމެރިކާގައި ފުޓްބޯޅަ ތަމްރީނު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 އިން އާސެނަލް ކެޓިއިރު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް މުބާރާތުން …
އާސެނަލް ކަޓައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލިވަޕޫލް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ …
ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި، ރެއާލް ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭން ފެށި "މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް" ހަފްލާ ފަސްކޮށްފި އެވެ. މި އެވޯޑު ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާދަމާ ރޭގަ އެވެ. …
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑު ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގް 7-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި …
ހާލަންޑްގެ 5 ގޯލުން ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ އަށް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް، ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކަނަވާރޯ ،49، ރާއްޖެ އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ޔޫތް …
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ކަނަވާރޯ ރާއްޖެ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މަރަދޫ ގޯދިއްޔާ ޖަމިއްޔާގެ މި އަހަރުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޓީމްތަކަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ކޮންމެ އަަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާ މި މުބާރާތް …
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް އަޅަން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ …
ހިތަދޫގައި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް އަޅަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފުލަމް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް އިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް އަނެއްކާވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
އާސެނަލް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން، އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް އާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ގާތް ކޮށްފި …
ސިޓީން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި، ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު