Last Updated: May 11, 22:19
Tuesday, May 11, 2021
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ކަމުން ޖޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފިއެވެ. މީގެ 17 މަސް ދުވަސް ކުރިން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި މިވަނީ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، …
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫއެފާ އާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކާއެކު ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި ލީގު އިއުލާންކުރީ …
ޔޫއެފާ އަށް ގޮންޖަހައި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގު އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
4-0 އިން އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކުރުމަށްފަހު ސްޕެނިޝް ކަޕް ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ގޯލެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވި …
ބާސާ އިން ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޓީގެ ޔޫތު ރޭންކިންގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހިމެނުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
ދީމާ ހޯދި ކާމިޔާބަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
1-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް …
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބަލިވި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ އާއި ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ …
ޗެލްސީ އާއި ޕީއެސްޖީ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރެއާލް އިން ބުނީ އެންމެފަހުން ހެދި ކުޅުންތެރިންގެ ކޮވިޑްގެ ޓެސްޓުތަކުން ރާމޯސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް …
ރާމޯސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ސާއިދު އަހުމަދުގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާގެ ފަރާތުން 300،000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ. މިއަދު ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ …
ސާއިދުގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް 300،000 ރުފިޔާގެެ އެހީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަަމަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލާ ގާތަށް ޕީއެސްޖީ އާއި ޗެލްސީ ޖެހިލައިފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ސެމީއާ ގާތަށް …
ޗެލްސީ އާއި ޕީއެސްޖީ ސެމީއާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ލެސްޓަ ސިޓީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދާ ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ޖެހިލައިފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ސިިޓީ މިހާރު …
ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ސިޓީން ޖެހިލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ވެސްޓްބްރޮމް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ މިހާރު އޮތީ 51 ޕޮއިންޓާ …
ޗެލްސީ ކޮޅަށް ވެސްޓްބްރޮމް އިން ފަސް ގޯލު ޖަހައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސީޒަނަށްފަހު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ ނިންމައިފިއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަގުއެރޯ ސިޓީ އާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާއިރު، ސިޓީން …
އަގުއެރޯ ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކުނުގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯބެ މިހެން …
ދެކުނުގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއް ހިމެނޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން މެދުވަލު އެފްސީ ބަލިކޮށް "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ …
ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭނެއެވެ. އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު 16:00 …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ލިވަޕޫލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގައި ބަޔާން އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނުއިރު، …
ކުއާޓާގައި ބަޔާން-ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް-ލިވަޕޫލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު