ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރުމަށްފަހު އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޗެލްސީން ރަނގަޅު ކުޅުނުއިރު...

ރެއާލް ބަލިވިއިރު ރާމޯސް އަށް ރަތެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޖިރޯނާ އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަށް ރަތްކާޑު ދައްކައިފިއެވެ....

ނިއުޕޯޓް ބަލިކޮށް ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ހާފުގައި ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުތަކާއެކު 4-1 އިން ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ...