އާސެނަލް އާއި އެތްލެޓިކޯއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އާސެނަލްއާއި ސީއެސްކޭއޭ މޮސްކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-4 އިން ފަސޭހަކަމާއެކު އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ލަނޑުތައް ޖަހާފައިވަނީ...

ސިޓީއަކީ ބަލި ނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

އިނގިރޭސި ތާވަލުގެ އެއްވަނަ ނަގާފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަކީ ބަލިނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމީހުން ބަލިކޮށްލެވޭނެ ޕޮއިންޓުތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން...