ޕީއެސްޖީއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޖާޒީ ދައްކާލައިފި

ފްރާންސްގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއިން މިސީޒަނުގައި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޖާޒީ ދައްކާލައިފިއެވެ. ޕީއެސްޖީއިން މިފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޖާޒީ އާއި އެޓީމު މީގެ ކުރީން...

ބާސާގެ އާ ޖާޒީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ!

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއިން މިސީޒަނުގައި ކުޅެން ނެރުނު ތިންވަނަ ޖާޒީ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޖާޒީއަކަށް ނުވެ، ހަޖޫޖެހުމާއި ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ނައިކީއިން ތައްޔާރުކުރި ބާސާގެ ތިންވަނަ...