Last Updated: April 6, 23:10
Monday, April 6, 2020
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އާސެނަލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އާޓެޓާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން …
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޔުވެންޓަސް އާއި ލިޔޯން …
ސިޓީ-ރެއާލް، ޔުވެންޓަސް-ލިޔޯން މެޗު ފަސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން ލެސްޓަ ސިޓީގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ލެސްޓާގެ ކޯޗު ބްރެންޑް ރޮޖާސް މިކަން …
ލެސްޓާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނިގޮތުގައި މެދުތައް މެދުކަނޑާލީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ އެހެން ލީގު …
ކޮވިޑް-19: ސްޕެނިޝް ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
3-2 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު އެތްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ …
އެތްލެޓިކޯ އިން ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި މިވަގުތު ތިބި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އަންނާނީ ސްރީލަންކާގައި ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު …
ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިން ލަންކާގައި ކަރަންޓީނު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޓޮޓެންހަމް ކެޓިއިރު، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލުން އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕުން ކަމަށްވާ ޓޮޓެންހަމް މުބާރާތުން ކެޓީ ދެވަނަ …
ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، އެޓަލާންޓާ ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމަށް ކުރަމުން …
ސިޓީ އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 3-2 އިން ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން ބަލިވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުން ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު ރޭ ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި ބައްދަލުކުރި މި …
ނޯވިޗް އަތުން ބަލިވެ ޓޮޓެންހަމް އެފްއޭ ކަޕުން ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން ލިވަޕޫޫލް ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ …
ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ޗެލްސީ ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސްޓްރީޓު ސޮކާގެ ސެމީފައިނަލަށް ސްކެވެންޖާސް އާއި ހަބޭސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސްކެވެންޖާސް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ އެފްސީ ސްޕްރިންޓާއި …
ސްކެވެންޖާސް އާއި ހަބޭސް ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސްޓްރީޓު ސޮކާގެ ސެމީފައިނަލަށް ރޮޗެސްޓާ އާއި ޔަންގް މެޖެންޓާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް …
ރޮޗެސްޓާ އާއި ޔަންގް މެޖެންޓާ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ 2-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު، ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 56 …
ބާސާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސްޓްރީޓު ސޮކާގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކުއާޓާފައިނަލްގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނީ މިރެޔާއި މާދަމާ …
މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާގެ ކުއާޓާގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ "އެލް ކްލެސިކޯ" މެޗު ބާސެލޯނާ އަށްވުރެ މުހިއްމީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށް ބާސާގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ. މިރޭގެ …
ކްލެސިކޯ މެޗު ބާސާ އަށްވުރެ މުހިއްމީ ރެއާލް އަށް: ސެޓިއެން
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 44 މެޗު ބަލިނުވެ ކުޅުމަށް ފަހު ލިވަޕޫލުން ރޭ ވަޓްފޯޑްގެ ދަނޑުގައި ބަލިވެއްޖެއެވެ. މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން، 2004 ވަނަ އަހަރު …
އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް