Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނޭޝަންވައިޑް ވަރޗުއަލް ރަން، 'އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން' ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ 28 އޮގަސްޓް އިން 31 އޯގަސްޓްގެ …
5800 ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ އަތޮޅުން ދުވުން ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑެ ބްރައިނާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޑެ ބްރައިނާ …
ޕީއެފްއޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޑެ ބްރައިނާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ޕޯޗުގަލް ކުރި ހޯދިއިރު، އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިތުރު ރެކޯޑެއް ހަދައިފިއެވެ. ސްވިޑެންގެ ދަނޑުގައި …
ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، ރޮނާލްޑޯ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފްރާންސްގެ ގައުމީ …
އެމްބާޕޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިޓަލީން ނެދަލެންޑްސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިޓަލީ ވަނީ ބޮސްނިޔާއާ ބައްދަލުކޮށް …
ނެދަލޭންޑްސް އަތުން އިޓަލީ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ކައި ހަވެޓްޒް ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ހަވެޓްޒް ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ …
ކައި ހަވެޓްޒް ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން އެންމެފަހުން ނިންމައިފިއެވެ. މެސީ މިކަން ހާމަކުރީ "ގޯލް ސްޕެއިން" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. …
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މެސީ ބާސާގައި މަޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި މަސައްކަތަށް އެ ރަށުގެ …
ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގައި ކަންކަން ދިޔައީ އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި އެނބުރި އާސެނަލް އަށް ދާން ވެސް ބޭނުންވި ކަމަށް އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފިއެވެ. އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް …
ޔުނައިޓެޑްގައި ކަންތައް ދިޔައީ އުނދަގޫކޮށް، އެނބުރި އާސެނަލަށް ދާން ބޭނުންވި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ނޭޝަންސް ލީގުގެ އޭ4 ގައި …
ފަހު ވަގުތު ސްޕެއިނުން ޖަރުމަނު ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމަކީ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފިއެވެ. ބާސާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން …
ރާމޯސްގެ އުއްމީދަކީ މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރުން
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެ ކްލަބުން ހާމަކޮށްފައިވީ …
ނޭމާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ކޮލަމްބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޭމްސް ރޮޑްރިގޭޒް އެވަޓަން އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފިއެވެ. އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން 29 އަހަރުގެ …
ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ރޮޑްރިގޭޒް އެވަޓަން އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި އެ ކްލަބު ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ލަލީގާ އިން ބުނެފިއެވެ. މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި …
ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި މެސީއަށް ބާސާ ދޫކޮށްނުލެވޭނެ: ލަލީގާ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން އާސެނަލް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަން އާސެނަލުން ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ …
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފްރީ …
ތިއާގޯ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު