Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ވޯލްޑް ކަޕް 2034 ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ސައުދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ 2034 ވަނަ އަަހަރުގެ …
ވޯލްޑް ކަޕް 2034 ސައުދީގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކެރިއަރުގައި ރެކޯޑް އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ފްރާންސުގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު މަޖައްލާ ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން …
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް 8 ވަނަ ފަހަރަށް މެސީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރު އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މެޖިކް ޖޯންސަންގެ މިލްކިއްޔާތު ބިލިއަނައަށް އަރައިފި އެވެ. ފޯބްސް އިން ބުނީ 1996 ގައި ބާސްކެޓުން ރިޓަޔާކުރި …
ބާސްކެޓް ލެޖެންޑަކު ބިލިއަނަރަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާލިން ހާލަންޑްގެ ދެ ގޯލުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 3-0 އިން ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީ އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ހާލަންޑްގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖޫޑް ބެލިންހަމްގެ ދެ ގޯލުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަހަތުން އަރާ 1-2 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 28 …
ބެލިންހަމްގެ ދެ ގޯލުން ރެއާލް އިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވަމުން އަންނަ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އާންމު އިއުލާނެ ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން …
އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބްރެންޓްފޯޑުން 2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ބްރެންޓްފޯޑުން ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅެ ލީގުގައި އެޓީމު ބަލިކުރި …
ބްރެންޓްފޯޑުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑު، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން …
ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑު ކައުންސިލަށް ނަގަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ބޮޑީބިލްޑިން އަދި ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ފެޑެރޭޝަނުން އެގޮތަށް …
ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސަންޑްރޯ ޓޮނާލީ ބެޓިން އުސޫލާ ހިލާފުވިކަން ސާބިތުވެ 10 މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަަލައިގެ ތަހުގީގުގައި …
ޓޮނާލީ އަށް 10 މަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭރުގެ އިދާރާތަކުން ދޭ އެއްވެސް ފައިސާއަކަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ. އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ …
ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިއެއް ނުވަން، މިއީ ޒާތީ ކަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެފްއޭއެމް) އަށް ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ އެ އިދާރާ އަށް މި ހަފުތާގައި ފުލުހުން …
އެފްއޭއެމަށް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ އިންޒާރެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޭސީ މިލާންގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ޕީއެސްޖީން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ކުޅުނު ތިން …
މިލާން އަތުން ޕީއެސްޖީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން ބުނީ 50 އޯވަރުގެ މުބާރާރުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ ޓީމްތަކަށް މުބާރާތުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރުވާން ހުޅުވާލާފައި …
ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތަށް ހުޅުވާލައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޑެންމާކުގެ ކޯޕަންހޭގަން 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް …
ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ހީރޯ އަކީ އޮނާނާ
ހަސަން ރަޝީދު
"އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް" ގެ ނަމުގައި އުރީދީ މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި ގޭމުން ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައި ރޭ ވަނަތައް ހޮވައި އިނާމު ދީފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި …
އުރީދޫގެ ގޭމިން ފެސްޓިވަލްގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު