Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
މި މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ލަވައެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެތަނުން …
ޔޫރޯ 2024 އަށް ލަވައެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ކަވާނީ ،37، ބުނީ ގައުމީ ޓީމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ދިން ހުރިހާ ފިލާވަޅުތަކަށް ޝުކުރު …
ކަވާނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ "ބުރުނު ޝިކާރު" ބޮޑީ ބޯޑިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަލީ ޚުޝްރުވާން އަހުމަދު (ކުޑަ އައްޔަ) ހޯދައިފި އެވެ. އޭނަ އަކީ މި މުބާރާތުގެ 2022 …
"ބުރުނު ޝިކާރު" ގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ކުޑައައްޔަ
އަހުމަދު ވަހީދު
ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗު ކަމަށް ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު އެންޒޯ މަރެސްކާ ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ. ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި …
ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަކަށް މަރެސްކާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއަން ޕްރީމިއާ ލީގް (އައީޕީއެލް) ގެ 17 ވަނަ މުބާރާތް ކޮލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް (ކޭކާއާރް) އިން ކާމިޔާބުކޮޮށްފި އެވެ. ރޭ އަހުމަދުއާބާދުގެ ނަރެންދުރަ މޯދީ ސްޓޭޑިއަމްގައި …
އައިޕީއެލްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޭކޭއާރް އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ބުރުނު ޝިކާރު" މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ …
"ބުރުނު ޝިކާރު" ފަށައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އުރީދޫން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ފަސްވަނަ އަހަރަށް އާކޮށްފި އެވެ. މި ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏާއި މާޒިޔާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ …
އުރީދޫން މާޒިއާގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ، ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެ ކްލަބަށް ކުޅެދިން ފަހު މެޗުގައި ރޭ ލިޔޯން އަތުން 2-1 އިން …
އެމްބާޕޭގެ ފަހު މެޗުން ޕީއެސްޖީ އަށް ތަށްޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި 13 …
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ނިންމި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު ބާސާ ދޫކޮށްލާނެކަން ޒަވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު …
ޒަވީ ވަކިކޮށްފި، ބާސާގެ އާ ކޯޗަކީ ފްލިކް
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމަށް ބާންލީގެ ކޯޗު ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި …
ބަޔާންގެ ކޯޗުކަން ކޮމްޕެނީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަޑެމޯލާ ލުކްމަންގެ ހެޓްރިކުން، 3-0 އިން ބަޔާ ލެވަކޫސަން ބަލިކޮށް، އެޓަލަންޓާ އިން ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ، އެޓަލަންޓާ އިން ޔޫރަޕްގެ …
އެޓަލަންޓާ އިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ޓޮޓެންހަމް އާއި ޕީއެސްޖީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ޕޮޗެޓީނޯ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ދެ …
ޕޮޗެޓީނޯ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު، ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމައިފި އެވެ. ކްރޫސް ،34، …
ކްރޫސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާއަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފިއެވެ. ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލްމީޑިގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު …
ކުޅިވަރަށް އިންޑިއާ އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް
އައްޑޫ ލައިވް
ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ …
ފީފާ އިން އިޒްރޭލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު