Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ބަޔާން މިއުނިކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ވެރިރަށް ބުޑަޕެސްޓުގައިި ރޭ ކުޅުނު ޔޫރަޕްގެ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗަށް ބަޔާން …
ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ބަޔާން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އިބްރަހިމޮވިޗް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނީ …
އިބްރަހިމޮވިޗް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައާ ބެހޭ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ ޔޫއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން …
ޔޫއެފާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ލެވެންޑޯސްކީ، ނޯޔާ އަދި ޑިބްރޭނާ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. …
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އަލްވަރޯ މޮރާޓާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑަކަށް ކުޅެމުން …
މޮރާޓާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
3-1 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވުލްވްސްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ …
ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ސިޓީ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުވެންޓަސްގެ އާ ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ކްލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. 1000 …
ޕިރްލޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސަޑިއޯ މާނޭގެ ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
މާނޭގެ ދެ ގޯލުން ލިވަޕޫލް އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޮޓެންހަމްގެ ފޯވާޑް ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރު ގޯލުން 5-2 އިން ސައުތްހެމްޓަންގެ މައްޗަށް ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ސައުތްހެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު …
ސޮންގެ ހަަތަރު ގޯލުން ޓޮޓެންހަމް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އާއި މަރަދޫ ފޭދޫ އަށް ވީ ފުޓްބޯޅަތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށް، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮޒެއިނާ މިއަދު …
މީދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫ އަށް ވީ ބޯޅަތައް ނަގައިފިން: ރޮޒެއިނާ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އަތުން 3-1 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި …
ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ގެރެތް ބޭލް ހަތް އަހަރަށްފަހު އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބު ކަމަށްވާ ޓޮޓެންހަމް އަށް މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ބޭލް 2013 ވަނަ އަހަރު …
ހަތް އަހަރަށްފަހު ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 8-0 އިން ޝާލްކޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި …
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން އިން 8 ގޯލު ޖަހައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފިއެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ތިއާގޯ ބަޔާން އާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް …
30 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާސެނަލްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަން އެ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އޯބަމަޔަން އާސެނަލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ …
އޯބަމަޔަން އާސެނަލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ތިން އަހަރަށް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގެރެތް ބޭލް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޓޮޓެންހަމް އިން ފަށައިފިއެވެ. ބޭލް 2013 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް އަށް ބަދަލުވީ ޓޮޓެންހަމް އިން …
ބޭލް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޓޮޓެންހަމް އިން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު