Last Updated: August 18, 09:23
Thursday, August 18, 2022
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު ފަށާނެ އެވެ. އާ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އާސެނަލް …
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން މިރޭ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އެފްސީ އަފިރިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅުނު …
ފްރެންޑްސް އަތުން އަފިރިންނަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރީ 2022" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހަތަރު ނަސީބުވެރި ކަސްޓަމަރަކަށް ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް އެފްސީ ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު …
ފަހަތުން އަރައި ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން މުގުރާލައިފި އެވެ. ހިމްނާ ރެކޯޑް އާކުރީ މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި …
ހިމްނާ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް މައިލޯ ސިޓީ އެފްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގައި …
ދެވަނަ މެޗުން ވެސް މައިލޯ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފާހި ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ ފޭދޫ ސޮކަ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އެފްސީ ޒެފިއާ އަދި އެފްސީ އަފިރިން ބައްދަލު ކުރާ …
ވިއްސާރަވުމުން މިއަދުގެ މެޗް ކެންސަލް
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގެ ދެވަނަ މެޗު އެފްސީ ޒެފިޔާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗު …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް: ދެވަނަ މެޗުން ޒެފިޔާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގެ ފުރަތަމަ މެޗު މައިލޯ ސިޓީ އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް: ފުރަތަމަ މޮޅު މައިލޯ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ލައިނަލް މެސީގެ ވާހަކަ މި ވަގުތު ބާސެލޯނާ އިން ދެއްކުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އޭނާ އެ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ …
މެސީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް: ޒަވީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް އޮތް "ފޭދޫ ސޮކަ ކަޕް" މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ. މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ގައި އައްޑޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި …
ފޭދޫ ސޮކަ ކަޕް: ފެށުން މާދަމަ އަށް
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް"ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުންނެވެ. އެގޮތުން …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގެ ގުރުލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެފްރިކާގެ އަހަރުގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ސެނެގާލް ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ހޯދައިފި އެވެ. މާނޭ މި އެވޯޑު ހާސިލުކުރީ ޗެލްސީގެ ސެނެގާލް …
އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މާނޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަން ހޯދައި ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
ކުޅިވަރުން ރީތި ނަން ހޯދައި ދީ: ރައީސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުރިން ޗައިނާގައ ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ހެދި އަންނަ އަހަރު އެ ގައުމުގައި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ނުބާއްވަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، …
އޭޝިއަން ކަޕް ބާއްވަން 4 ގައުމަކުން ޝައުގުވެރިވޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު މަޓިއަސް ޑި ލިޓް ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޑި ލިޓް ،22، ބަޔާނަށް ބަދަލުވާނީ ތިން އަހަރު …
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ޑި ލިޓް ބަޔާނަށް
ހަސަން ރަޝީދު