Last Updated: February 28, 22:12
Wednesday, February 28, 2024
އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ އަތުން 4-2 އިން ބަލިވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުން ބާސެލޯނާ ކަޓައިފި އެވެ. ބިލްބާއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓްގައި ގޯކާ ގުރުޒެޓާ …
ސްޕެނިޝް ކަޕުން ބާސާ ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ފުލަމްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ލިވަޕޫލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ފުލަމްގެ …
ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ޗެލްސީން 6-1 އިން މިޑިލްސްބަރާ އަތުން މޮޅުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު …
ޗެލްސީ ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ލިވަޕޫލްގެ މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށް ދާދިފަހުން ލިބުނު އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގޯސްކަމަށް ލިވަޕޫލުން ބުނެފި އެވެ. ސަލާހުގެ ފަޔަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ …
ސަލާހުގެ އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް
ހަސަން ރަޝީދު
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހުގެ 31 ގައި ބޭއްވުމަށް ދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ފީފާ …
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ފީފާ އިން ހުއްޓުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް އަލްމޭރިއާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-2 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު 20 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު …
ފުލުގައި އޮތް އަލްމޭރިއާ އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޯންމަތް 5-0 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 21 މެޗުން ލިބުނު …
ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ރާފިއު އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި …
އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އާސެނަލުން 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ތިން މެޗަށްފަހު ލީގުގައި އާސެނަލުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. …
ޕެލެސް އަތުން އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސް ލީގަށް ވުރެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރޯ ލީގު މިހާރު މާ ގަދަ ކަމަށް އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަނ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި …
ފްރާންސަށް ވުރެ ސައުދީ ލީގު ގަދަ
ހަސަން ރަޝީދު
އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އެތްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ 39 ވަނަ …
އެތުލެޓިކޯ އިން ރެއާލް ކަޓުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއޖޭހެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯއިން "ސީޕީއާރު އޭއީޑީ" ކޯހެއް ހިންގައިފި އެވެ. ޖުމްލަ 10 ބައިވެރިންނާ …
ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް "ސީޕީއާރު އޭއީޑީ" ކޯހެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން 10 ކްލަބަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެކަން ހުށަހެޅީ ކުރިއަށް އޮތް އެެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި އެތަނުގެ …
އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
މިިދިޔަ އަހަރުގެ ފީފާގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނުގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި …
ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މެސީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި އެވެ. ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ތަންތަނުގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ …
ކުޅުންތެރިންނަށް ފަރުވާ ދޭން ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ބޭނުން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ހިފުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ވެޓަރަންސްގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. މި ގޮތަށް …
ނެޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ވެޓަރަންސްގެ ދަފުތަރެއް
އަހުމަދު ވަހީދު