Last Updated: October 4, 13:12
Tuesday, October 4, 2022
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 15 އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު، ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މާސެލޯ ވިއޭރާ އޮލިމްޕިއާކޯސްއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ބޭރު މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މާސެލޯ އޮލިމްޕިއާކޯސްއަށް ގުޅިފައިވަނީ …
މާސެލޯ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިން އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފަށަން ނިންމާފައި އޮތް "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" އެ މަހުގެ 22 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ …
އައްޑޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮކްޓޯބަރު 22 ގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލެސްޓަ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން …
ޔުނައިޓެޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން މޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 6-0 އިން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކުރި މެޗުގައި ތިން ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށް، އެއް ހަފްތާ ތެރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ …
އަނެއްކާ ވެސް ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ސައުތުހެމްޓަން އިން 2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރަށުން …
ސައުތުހެމްޓަނުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ގޯލުން ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތްހެމްޓަންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ އަށްފަހު ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް …
ބްރޫނޯގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޮލީ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ވޮލީ ކުޅެން ހުއްޓާ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވީ އަހްމަދު އަބްދުﷲ (ޑަކީ) އެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ އދ. …
ވޮލީ ކުޅެނިކޮށް ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި އެވޯޑް ފްރާންސަށް އުފަން …
ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ބެންޒެމާ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ. ބާސާ އާއި ބަޔާން ލައްވާލާފައިވަނީ ގްރޫޕް ސީ …
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން އެއް ގްރޫޕަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި އައުޓްޑޯ ތިން ވޮލީ ކޯޓް ހަދައި ނިންމާލައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ތިން ކޯޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް …
މާލޭގައި އައުޓްޑޯ ތިން ވޮލީ ކޯޓް ހަދައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދާދި ފަހުން ތުރުކީގައި ބޭއްވި އިސްލާމިކް ސޮލިޑައިރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަން ހޯދައި ދީފައިވާތީ …
ދީމާގެ ކާމިޔާބީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން …
އައްޑޫގައި ޓީޓީ ފުޅާކުރަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު …
ޔުނައިޓެޑުން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވެންޑޯސްކީ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނީޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ …
ލެވެންޑޯސްކީގެ ދެ ގޯލުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ލީގުގައި މި ދެ ޓީމުން ވެސް …
ޗެލްސީ އަތުން ލީޑްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަށް ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޓްރިޕަލް އެއިޓް އަދި …
8 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން