Last Updated: March 29, 15:09
Wednesday, March 29, 2023
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޒުވާން ޝެފުން ގިނަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކެއްކުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ މީހުން އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ދެ ޖިންސަށް ބެލިޔަސް ދިވެހިން …
ޝުޖާގެ ކެއްކުމުގެ ލޯބި ގޭތެރެއިން
އަހުމަދު އަދްޝަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 150 ގްރާމް ދަނބު ބަށި (ދިގަށް ކޮށާފައި) 250 މިލިލީޓަރު ތެޔޮ (ބަށި ތެލުލުމަށް) 1 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޓޮމާޓޯ …
ރޯދަ ރަހަ: އޭޝިއަން ބްރިންޖަލް ސެލަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
އައްޑޫގައި ޑެންގީ އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބައެއް އާންމުން ކުރާ ސުވާލަކީ މިއެވެ؛ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ހަގީގަތުގައި ވެސް ޕީޕީއެމް ވާދަކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު އުފައްދާ ސަބަބަކީ އެ ޕާޓީ …
ޕީޕީއެމަށް "ޕްލޭން ބީއެއް" ނެތުމަކީ ވެއްޓުމެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެސްޓީއޯއިން ރޯދަޔަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ވިއްކާ އަގުތައް އިތުރަށް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ކުރިން ފިޔާ ބަސްތާއެއް ވިއްކީ 170ރ. …
ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ގަން އެއާޕޯޓާއި ގއ. ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި …
އަނެއްކާ ވެސް ގަމާއި ކޫއްޑޫ ގުޅާލުމުގެ ވާހަކަތަކެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަނެއް ދެބާރު ދަތުރުކުރަންވީ މިސްރާބުގެ ނާރެސް ކަނޑައަޅައިދޭ ބާރެކެވެ. ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ގާއިމު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
މަޖިލިސް: "ސަރުކާރު ބިލުތައް" އެކަނި ބަލައިގަންނަ ތަނަކަށް ވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހާލުގައި އުޅޭ 300 އާއިލާއަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަމްސް އެއިޑް ޖަމިއްޔާއިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އާންމުންނާއި ވިޔަފާވެރިންގެ ވެސް ތަފާތު …
300 އާއިލާއަކަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ-އީކުއޭޓަރ މަތީގައި އޮންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވާރޭވެހި އަދި އިރުވައި މޫސުމުގައި ހޫނު ގަދަވުމުގެ އިތުރުން، އަބަދުވެސް ލޮނުގެ …
އެމްއެސްޕީ ޓިނު ބްރޭންޑްތައް އެނގޭތަ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން "ކުމެވި" ގެ ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ނެރޭ މި މަޖައްލާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ …
ކުމެވި؛ ކުދި/މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި އަށް ހާއްސަ
އަހުމަދު ވަހީދު
އައްޑޫގެ ހަތަރު އަވަށަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީ އަށް އެ އަވަށްތަކުން ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ގޯތި …
އަައްޑޫ ގޯތި ކޮމިޓީ އަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މެޑިސިޓީގައި މި މަހުގެ 17 އިން 18 އަށް ފެމިލީ ކެއާ ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް އެ ކްލިނިކްގައި ޙިދުމަތް ދިނުމަށް …
މެޑި ސިޓީ އަށް ފެމިލީ ކެއާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ ގެ އަވަށްތަކުން ވެމްކޯ އިން ޤަވާއިދުން ކުނި ނުނަގާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މިޝަކުވާތައް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި ދިމާލުގައެވެ. ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް …
އައްޑޫގައި ގަވާއިދުން ކުނި ނުނަގާކަމުގެ ޝަކުވާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
"އަޅުގަނޑު ނިންމަނީ ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭ މިކަމަށް (އޭއީއެޗް ސަރަހައްދުން ކައުންސިލަށް ނެގި ގޯތިތަކުގެ މައްސަލައަށް) އެ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭފަދަ ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް. އިރާދަ …
އޭއީއެޗް ދިމާ ގޯތި؛ ހައްލެއް ހޯދަން އަދި ކިތައް ހަފުތާ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގަސައިނަސްގެ ސާޖަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ. މިފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ އޮޕަރޭޝަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް …
އޭއީއެޗްގައި މިހާރު ސައިނަސް ސާޖަރީ ވެސް ހެދޭނެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫން ދޫކުރަން ނިންމި 1000 ގޯއްޗަށް 4100 އެއްހައި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އައްޑޫން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު …
އައްޑޫގެ 1،000 ގޯއްޗަށް 4،000 ފޯމު
މޫސާ މަތުލޫބް