Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެއް ފައިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނު ޝަވަން މުހައްމަދަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ރޭ ކިޔައިފި އެވެ. ޝަވަން އައްޑު އައީ …
އައްޑޫ ދަތުރުން ޝަވަން އަށް އުފާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
ރިއަލް ސްޓޭޓް އުސޫލުން ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ އައްޑޫ ހަންކެޑެއިގެ ވެލުއޭޝަން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި …
ހަންކެޑެއިގެ ވެލުއޭޝަން ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ހިތަދޫ އެލްސިއޯން ޢަލީ މުޙައްމަދު ނުވަތަ ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ އެލްސިއޯން 1970 ގެ މެދުތެރޭން އެލްސިއޯން އުމުރުން 17/16 އަހަރު ވަރު ވާނީ އެލްސިއޯން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އެލްސިއޯން 40 އަހަރު ޓޫރިޒަމްގައި
އައިސީ
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުން ބޮޑެތިކޮށް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހެއްދުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން …
25 ކިލޯގެ ބަރަބޮލެއް؛ މިއީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ އާންމުކުރައްވާ މައުލޫމާތުތަކުން ގިނަ ކަންކަން ސާފުވެ އެވެ. ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނަ ދެއްވާ …
މިއީ ދިވެހިން ހާލަތު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ މަދީނާގައި ފިހާ ކަހަލަ "ބޮޑު ރޮށި" ވަރަށް މީރު ކަމަށާއި މާލޭން ވެސް އެ ރޮށި ލިބޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ …
ޒައިދުގެ ތަފާތު ޓްވީޓެއް؛ މަދީނާގެ "ބޮޑު ރޮށި"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެ އެއްޗެހީގެ ތޮއްޓަށް ހަދަނީ …
ފިޔަ އާއި ލޮނުމެދުގެ ތޮށިން "ހަވާދެއް"
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަ ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ވިޔަފާވެރިޔާ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ސަން ރިސޯޓްސް އަށް ކްރިއޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ ކްރިއޭޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސިޔާމްގެ ދަރިކަނބަލަކު …
ސަން ސިޔާމް ބްރޭންޑަށް ދަރިއެއްގެ ވަރުގަދަ ރޯލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ އައްޑު އަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ގޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ …
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އައްޑު އަށް ނާއުންމީދު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ފައިސާ އިތުރުކުރަން އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހުށަހެޅި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ …
އައްޑޫ މަގު ހެދުމަށް ފައިސާ އިތުރުކުރަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އޮތް މި …
ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ މިހާރު އެތައް ކަމެއް ތިލަކޮށްދޭ ވަސީލަތކެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވަދެލިޔަސް، ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް، އެއްޗެއް ފެންނާނެ އެވެ. …
މި ފޮޓޯ އިން ރައީސްގެ "ޅަ ދުވަސްވަރު"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުފެއްދުންތެރި މުސްލިކަމަށް ވާން ބޭނުންނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފެށުމަށް މުފްތީ މެންކް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގައި އުފެއްދުންތެރި …
އުފެއްދުންތެރިވާން ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފަށާ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ ހުޅުމީދޫގައި ހަދާފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން އޭ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 27 …
ހުޅުމީދޫން 27 ފްލެޓަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހާލަތާ މެދު ކައުންސިލަރަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތަށް ޒިންމާވާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ. ހިތަދޫގެ ނޭޗާ ޕާކް އޮތް …
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މުފްތީ މެންކް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި، އިސްލާމްކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން، …
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ، އޯގާތެރިވޭ: މެންކް
ހަސަން ރަޝީދު