Last Updated: January 24, 21:27
Friday, January 24, 2020
އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ޖެހޭ ފަދަ ނިންމުމެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނުނިންމާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އަދާލަތު …
ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ޖެހޭވަރު "ޑިޒިޝަނެއް" ރައީސް ނުނަގާނެ: އިމްރާން
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ބޮޑު ކޯލިޝަންގެ …
ކޯލިޝަން ވެރިކަމަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވި ރައީސް!
މުހައްމަދު އައިމަން
"އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވާޖިބަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި އަދުލު އިންސާފު …
ސަރުކާރަށް އަހަރެއް: ޝަރުއީ ދާއިރާ އަދިވެސް ގޯސް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު ކަންކަމާއި ގޯސް ކަންކަންވެސް ހުންނާނެއެވެ. ފާޑު ކިޔާއިރު ހުސް ގޯސް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ "ފެކްޓު ބޭސް" ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަކަށް …
ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު: އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓު، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ ޕޯސްޓް މޮޑްނިސްޓް ދުވަސްވަރުއެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ބަޔާންކުރާނަމަ މިއީ ދުނިޔެ ޒަމާނީވުމުގެ ފަހުގެ ދައުރެވެ. މިއީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި އޭނާގެ …
ރަސޫލާއަށް މާތްކޮށްހިތުން
މާލޭގައި ދެހާސްއެގާރަވަނަ އަހަރު މުޒާހަރާކުރި ދުވަހެެއްގައި އަހަރެންހުރީ ކުދިންކޮޅެއް މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން މަންޒަރާއި އަޑުތައް ލައިވްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އައިސް މަޑުކުރީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މަޖިލީސް …
ކުލަ ބަދަލުކުރާ ބޯވަޔާއި އަބުރު
އައްޑޫގައި ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފެދި މިއަތޮޅުގެ މަގު ހެދުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރާތާ ވިހި އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެކި …
އައްޑޫ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ 78 މުވައްޒަފުން ގޮތް ހުސްވެފައި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައްކަމަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ވެސް ވަނީ ބޮޑު ތަހުގީގު …
ބޮޑު ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ދައުވާ ނުކުރެވޭ މައްސަލަ، އަޑި ނޭނގޭ ބޮޑު ސިއްރެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް މިއަދު ސްމާޓްފޯނަކީ އެއާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ފޯނު އަތުން ދޫނުވެ އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރެވޭއިރު އެއާނުލާ އެއްވެސް ކަމެއް …
ފޯނަށް އެޑިކްޓުވެ ރީހެބަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
"ބައިވަރު" ސީރީސްގެ ތެރެއިން މި ހަފްތާގައި މި ގެނެސްދެނީ ދިވެހި ބަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މި ޓީމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ. ދިވެހި ބަސް އުވި ދިޔުމުން ސަލާމަތް ކުރުމާއި، …
ބައިވަރު ސީރީސްގެ ތެރެއިން: ބައިވަރު ބަސް ބޮޓް
އަމީރާ
ރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ވަނީ، އެމަނިކުފާނާ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިލްވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭން އިފްތިތާހު …
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ތަރައްގީގެ ބިޔަ ދެ މަޝްރޫއުގެ ގޮތުގައި 25 ބުރީގެ ދެ އިމާރާތެއް އަޅަން ބޭރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ސޮއިކުރިއެވެ. އެތަނުން …
ފައިނޭންސް ބިލްޑިންގ: ލޮލަށް ނުފެންނަ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް!
އަލީ ޝިމްހާޤް އަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް މިހާރު އާނަމެއް ނޫނެެވެ. ދާދި މިފަހުން އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިއަކު ޝިމްހާޤްގެ ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، އެއީ ތިމަންނާގެ ކުރެހުމެއް ކަމަށްބުނުމުން …
ޝިމްހާގް: އެރަން ކާޓާ ސިންގާ ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުރިންވެސް ތަރިއެއް!
އަމީރާ
މިދޭތެރެޔަކުން ދެ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހަށް އައްޑޫ މީދޫގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ހުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނެއް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ރަށު މަދަރުސާ އުވާލަން ސަރުކާރުން …
ކޮލަމް: ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާނުލައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާށެވެ.
އައި އެލް
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގައި ހެދިފައިވާ ވަޅުގަނޑުތަކުގައި ތާރު "ޕެޗު" ތަކެއް އަޅައި މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވެސް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ. …
މަގުތަކުގައި ޕެޗު އަޅަނީ، ބޭނުމީ ދާއިމީ ހައްލެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކޮށްލަން އޮތީ ސުވާލެކެވެ. އައްޑޫ ކަހަލަ ބިން ބޮޑުތަނެއްގައި އުޅޭއިރު، މިވެނި ކަންމަތީ ފިހާރައެއް، ނުވަތަ މިވެނި އެޑްރެސްއެއް ހުރި ހިސާބު ނޭނގޭތީ އެކި …
"ބައިވަރު" ގެ މެޕް އައްޑޫ: އައްޑޫގެ ބޮޓް ޑިވެލޮޕަރުންތަކެއްގެ ކުޅަދާނަކަން
އަމީރާ