Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ދިވެހިން ވަރަށް މުހިއްމު ނިންމުމެއް ނިންމާނެ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭނީތޯ ނޫނީ ނޫނީ …
ދެން ވެސް ހަމަ އިބޫތަ؟
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގެ އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ލުއި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި ދޭނެ ކަމަށް މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ގޯތީގައި ގެ ހަދަން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް އިދިކޮޅުން ދެއްކި ތަނެކެވެ. …
ޕޮލިސް އެކަޑަމީ؛ އިދިކޮޅުގެ މި ވާހަކަ މިހާރު ކޮބާ؟
އަލީ ނަސީރު
އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑު އެއްކޮށް ދިއްލާލުމުގެ މަސައްކަތް މިމަސް ތެރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ލިންކް ރޯޑު ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް …
އަނދިރީގައި އޮތް ލިންކް ރޯޑު އެއްކޮށް ދިއްލާލަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ ރައީސުކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މާޒީގައި އެ މަނިކުފާން އެންމެ ނިކަމެތި ކުރި އެއް ބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ …
އައްޑޫ ނިކަމެތި ކުރި އެކަކީ މުއިއްޒު!
އަލީ ނަސީރު
އަންނަ މަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ "ފަސްޓް ރޮބޮޓިކް ޗެލަންޖް 2023" ގައި އައްޑޫ ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުން ބައިވެރިވާން ނިންމައި، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. "ފަސްޓް …
ސިންގަޕޫރްގެ ރޮބޮޓިކް ޗެލެންޖަކަށް ހިރާ ސްކޫލް
އަހުމަދު ވަހީދު
ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ކިޔާނެ ނަންތަކެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ތިން ރަށަށް ނަން …
ޓޫރިޒަމަށް ހިއްކި ރަށްތަކަށް ނަން ކިޔަން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަގުންގެ އުނދަގޫވެ ބޮޑުވެ، އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އައްޑޫގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ހިނގާ ވައްކަމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާ …
އައްޑޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަގުންގެ އުނދަގޫ
އަހުމަދު ވަހީދު
އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިއްކާ ރަށްތަކަށް ކިޔާނެ ނަންތަކެއް ހޯދަން އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ބިން ހިއްކުމާ ގުޅޭ …
ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫގައި ހިއްކާ ރަށްތަކަށް ނަން ކިޔަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ-ފޭދޫ 1 ބިން އަދި ފޭދޫން ހަތަރު ބިމެއް ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޭން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ފޭދޫގެ …
މަރަދޫފޭދު އާއި ފޭދޫން ވިޔަފާރި އަށް 5 ބިމެއް ކުއްޔަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަ އަކީ އަލަމްގީރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އެ ޒުވާނާއާ އެކީ ދިވެހި ފިރިހެނުންތަކެއް އެއްޖިންސުން ގުޅުން …
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މައްސަލަތައް؛ އައްޑޫގައި
އަހުމަދު ވަހީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މަސް ރޭހުގެ އައްޑޫ ޗެމްޕިއަންކަން ފެހުރިހި ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމު މުބާރާތުގެ އައްޑޫ އެޑިޝަން އިއްޔެ ކާމިޔާބުކުރުމާ ގުޅިގެން ފައިސާގެ އިނާމަކަށް …
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ އައްޑޫ ޗެމްޕިއަނަކަށް ފެހުރިހި
އަހުމަދު ވަހީދު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީގެ (އެމްޓީސީސީ) ދަށުން ހިންގާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) އިން ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު ގުޅުވާލައި، ޙިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. …
އާރްޓީއެލް ފެރީން ދެކުނު އެއްކޮށް ގުޅުވާލައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އީއްޔެ އާންމުކުރީ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކަނި ކަމަށާއި، ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. …
ނެރުނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ލިސްޓް، ނަން ނެތިއްޔާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ
މޫސާ މަތުލޫބް
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ އައްޑޫ އެޑިޝަން މާދަމާ މެނދުރު ފަހު 2:30 ގައި ސ. މަރަދޫ ބަނދަރުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ …
އުރީދޫ މަސް ރޭސް؛ އައްޑޫގެ ޓީމުތައް އެނގޭތަ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫއިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މި ލިސްޓު އިއުލާންކޯށް ކައުންސިލް ވެބްސައިޓުގައި އަދި ގެޒެޓްގައި …
އައްޑޫން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް