Last Updated: September 18, 22:21
Thursday, September 19, 2019
ފިނދު ވީދައިގެން ކެއުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރާދަކީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދީފައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ހޭދަކޮށްގެން ތިމާ ކައިބޮއި އުޅުމެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރު ނުފެންނަ ސިފައެކެވެ. …
ފިނދު ވީދައިގެން ކެއުމެއްނެތެވެ. އޮތީ ދައުލަތް ވީދުމެވެ.
އައި އެލް
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އޭރުވެސް އާއިލާއާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ތުހުމަތުކުރަމުން …
ރިޟްވާން މަރުވިކަން "އޮޅިގެން" ދެފަހަރު ވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އިއްޔެ އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ކޮންގްރެސްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ގިނަ އެކްޓިވިސްޓުން ނުރުހި ފާޑުކިޔުންތައް …
ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން ނުރުހިފައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. ގދ. ތިނަދޫއިން ފުރައިގެން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ތިނަދޫއިން 122 މީހުން ވިލިނގިލީގައި އޮތް ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަށް ދިޔައެވެ. އެމެޗަކީ ދިވެހި ލީގަށް …
ހެލްމެޓު މަޖުބޫރު ކުރި ގޮތަށް ލައިފްޖެކެޓު އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރަން ޖެހިފައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި އަކީ ވައިރަސް އަކުން އުފެދޭ އިންފެކްޝަނެކެވެ. ގައިން ގަޔަށް ފެތުރޭ މިބަލި އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ 5 އަހަރާއި 10 …
ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީޒް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ޑރ. އޮލާ
އަމީރާ
އެންމެންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ގޮތުގައި އިނގުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ނޭގެނީ އިނގުރުގެ ތެލަކީވެސް އެހާމެ ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް …
އިނގުރު ފަދައިން އޭގެ ތެލުގެ ފައިދާވެސް އެހާމެ ބޮޑު
އަމީރާ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ފެނިގެން ދިޔައީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގާނޫނުގައި ބުނާ ވަރާއި ގާތަށްވެސް މިނިވަން …
ސުޕަރ ކޮމެޓީއެއް ހަދައިގެން މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ވާނެ؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ކުރެއްވީ ވާދަވެރި ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް ފޮނި …
ވެރިކަން ކުރަނީ ކާކު؟
މުހައްމަދު އައިމަން
މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ އަލީ އާޒިމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް ވެގެން ދިޔައީ ސޯޝަލް …
ދިވެހި "ބިދޭސީ" އާއިލާތައް: ހަރުދަނާ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނެއްގެ އިންތިޒާރުގައި!
ފުރަތަމަ ހުންނެވީ ވިޔަފާރިވެރިން ޖަމިއްޔާގެ ނާއިބު ރައީސަކަށެވެ. މަދުމަދުން ޓީވީތަކަށް އަރާވަޑައިގެން މަގުބޫލުކަން ހޯއްދަވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓި ދެން …
އަދީބުގެ ނަން ދިވެހި ތާރިހުގައި ނުލިޔެވި ނުދާނެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް އާއިލާއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެއްގޮތަކަށް ނުލިބޭކަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން މިއަދު އާއްމުކުރި …
ޖަލުގައި ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް އާއިލާއަށް ގުޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: އެޗްއާރްސީއެމް
މުހައްމަދު އައިމަން
ސ. ހިތަދޫއަށް އުފަން މުހައްމަދު އައިހަމް އަލީ ޝަރީފަކީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭބެ އައިމަން ސިފަކުރާގޮތުގައި ފެށުނީއްސުރެ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އަބަދު ހެވިފައި …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި އައިހަމް އަނބުރާ ސްކޫލަށް!
އަމީރާ
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކަރަޕްޝަން މައްސަލަ އެމްއެެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މިއަދު މިވަނީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ …
ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާ ކޮބާ؟ މައްސަލައޮތީ ޝަރީފުގެ އެކަނިތަ؟
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ރަށްގިރުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު އުދަ އަރައި ހަންކެޑާއި، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫއަށް ބޮޑެތި …
ހިތަދޫ 27 ގެއެއްގެ ރައްޔިތުން، ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމުގައި އެތައް އަހަރެއް!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުނުކުރާ ޒަމާނެއް ހަނދާނަކަށް ނާދެއެވެ. އެތައް ބަޔެއްގެ ޝަކުވާ އަބަދުމެ އޮހެމުންދާ …
އައްޑޫގެ މަގުތައް: ދަތުރުފަތުރަށް އިންތިހާއަށް ނުރައްކާ!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ފާއިތުވި ހަތަރު ފަސް މަހެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން އިވެމުން އަންނަނީ މުޅިން އެއްވާހަކައެކެވެ. ވިޔަފާރި ދަށްވެ ނުހިފެހެއްޓޭ ހިސާބަށް ދާ ވާހަކައެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީ އިން …
ވިޔަފާރި ދަށްވެ ވިޔަފާރިވެރިން މާޔޫސްވެފައި!
އަލީ ހުޒާމް