Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާ އެކީ އައްޑޫ ހުޅުދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެންޗްތަކެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުން ބުނީ އިއްޔެ …
އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެހީގައި ހުޅުދޫގައި ބެންޗްތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އެއީ ﷲ ގެ އެންމެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺ އަށް ބާއްވައިލެއްވި އެއިލާހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތެވެ. އެއީ …
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އުންމަތުގެ އަފުރާދުން
އައްޑޫ ލައިވް
މުދަލު ޒަކާތް ދިނުމަކީ ދީނުގެ މަތިވެރި ރުކުނަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެއާ މެދު ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި …
މުދަލުގެ ޒަކާތާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ: ޚުތުބާ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ. "އޭވިއޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް: ހިސްޓޮރިކަލް ޕާސްޕެކްޓިވް" ގެ ނަމުގައި ނެރުނު މި ފޮތަކީ އައްޑޫ ހިތަދު …
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އަށް މިހާރު މި ޖެހިފައި އޮތީ ކޮން ހާލެއް ހެއްޔެވެ؟ ގައިމު ވެސް އެ ޕާޓީ މިހާރު އޮތީ …
އެމްޑީޕީ "ފުނޑެނީތަ؟"
އަހުމަދު ވަހީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތައް ހިފަހައްޓާ …
ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދެ ބަލި، އިސްތިއުފާގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީން އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެ އެވެ. އިންތިހާބުގެ …
އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ގެއްލިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް އެ ސްކޫލްގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި އެވެ. ހަތަރު ބެލެނިވެރިއެއްގެ ބިނާކުރި 65 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތް ހުޅުވައި މިހާރު ވަނީ ބޭނުން …
ސްކޫލަކަށް ބެލެނިވެރިންތަކެއްގެ ފަރާތުން މިސްކިތެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައީދަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ދެކެފަރިތަ …
ހިތަދޫ އުތުރަށް ދިރުން ގެންނަން މި ފަހަރު ސައީދު!
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު ތަރައްޤީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ގައިވެސް އައްޑޫއަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރި އެއް ޒުވާނަކީ މިއަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ …
އަޒާން: އައްޑޫގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޖޯޝުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
މާތް ﷲ ވަނީ ބައެއް މަސްތައް އެހެން މަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްތައް އެހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. …
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް
އައްޑޫ ލައިވް
ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަހުސްގައި އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ. …
ޝުއާއުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި!
އަލީ ނަސީރު
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހައްވާ ހަފީޒާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ވަނުމާއި އެކު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކަރުދާސް ގަޑެއް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ހަފީޒާ …
މައެއްގެ އުދާސް: ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުން ގޯއްޗެއް ނުލިބުނު!
އަލީ ނަސީރު
އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން މިނެ ކިރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެއް އާލާތަކީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި އެމީހުންގެ ޓްރެކް ރެކޯޑެވެ. އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ކައުންސިލުގައި ނުދެއްކުނު ގާބިލުކަމެއް މަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެތަ؟
އަލީ ނަސީރު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ކިލޯ ކަރީކަޓް ކުކުޅު (ހަންގަނޑު ނުލައި) 2 1/2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަ 2 މޭޒުމަތީ …
މިއަދުގެ މެންދުރަށް: ކުކުޅު ބިރިޔާނީ
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫ ހަންކެޑެ ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވާހަކަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން …
ހަންކެޑެއާ މެދު މި ފަހަރު ކިހާ އުންމީދެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން