Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އައްޑޫގައި ގަމުގައި ކުރިން ހިންގި ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރި އިރު، ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވި ތިބި 35 ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ އުދުހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި …
އާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޓަނެޓާއި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސެޓްލިންކް ހިދުމަތް މިހާރު އައްޑޫން އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ …
ސެޓްލިންކް؛ އައްޑޫން މިހާރު މާ ފަސޭހަކޮށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަލާ އިރު މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި މި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު …
ރައީސާއި ގާސިމް: މިހާރު ކޮން ކަމެއް؟
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މޫނު ބުރުގާ އަކީ ހައްދު ފަހަނަޅައިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ދީނީ ގޮތުން މި ކަން އޮތީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. …
މޫނު ބުރުގާ؛ ހައްދު ފަހަނަޅައިފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއްތަ؟
އައްޑޫ ލައިވް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކޮށްފާނެތޯ ދެން ސުވާލު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެ މަނިކުފާން އިއްޔެ ބޭއްވެވި ޕްރެސްގައި ވަަރަށް ސާފުކޮށް ވަނީ …
އެމްޑީޕީ؛ ދެން އޮތީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ ތަޅާލުންގަނޑު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގެ މަގުތަކާއި މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލާ ބްރިޖު އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިން އުއްމީދު ކުރާ ފެންވަރުގައި ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑޮޔާގެ އެފްކޯންސް …
ދިވެހިން ހާސް ނުވޭ، މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް ނިންމާނަން: އެފްކޯންސް
އައްޑޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، މި މަސައްކަތް ޒަމާނީ ގޮތަށް މިހާރު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ މީދޫ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" އަށް އަނެއްކާ ވެސް …
"ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" އަށް އޮތީ ކުރިއެރުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގޭގެ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ނެތް ނަމަ އަވަހަށް އެކަމަށް އުޅޭށެވެ. މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ބޯހިމެނުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަހަރަކަށްވާތީ މި މަސައްކަތަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން …
ގޭގެ ނަންބޯޑު އެބައިންތަ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ގޭންގްތައް އިތުރުވެ، އެފަދަ ގޭންގްތަކުން ހިންގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ގިނަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގޭންގްތަކުން ހިންގާ ބޮޑެތި މާރާމާރީތަކެވެ. މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ރޭގަނޑެއް ދުވާލެއް …
ކުޑަކުދިންނާއި ގޭންގްތައް؛ ވީޑިއޯއަކުން މެސެޖެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކަސްރަތުކޮށްގެން ހަށިގަނޑަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި ދެ ޖިންސްގެ މީހުންގެ މެދުގައި ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތު ތަފާތުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ފްރޮންޓިއާސް އިން …
އަންހެނުން ކަސްރަތުކުރަން ހެނދުނު، ފިރިހެނުން ހަވީރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވޭޕްކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭހެ …
ޑޮކްޓަރެއްގެ އިންޒާރެއް: ވޭޕުން ފުއްޕާމޭ ފެޅިދާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގައި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަރަށް ކާޅު އުޅޭތޯއާ މެދު އެމްވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސުވާލު އުފެއްދުންވީ އައްޑޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވެސް އަމާޒުވި …
އީޕީއޭ އަށް: އައްޑޫގައި ކާޅު އޮތް ވަރު ފެނޭތަ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މާތް ﷲ ވަނީ އެ އިލާހުގެ ޒާތުފުޅަށް ވެސް އަނިޔާވެރިކަން ޙަރާމް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޤުދުސީ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ. "އޭ ތިމަން އިލާހު އަޅުތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން …
އިސްލާމް ދީން ގެވެށިއަނިޔާ އަށް ޖާގައެއް ނުދޭ
އައްޑޫ ލައިވް
"ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޖޯކެއް ކަހަލަ ކަމެއް. އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތަކެއް އިތުރުވަނީކީ ނޫން. އަދި އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އައްޑު އަށް އިގުދާސީ ކުރިއެރުމެއް …
ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަނީ ކީއް ކުރަން؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނިމިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަން ޑީމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރާނެ މުހިންމު އިންތިހާބެކެވެ. އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ނެރެފައިވާއިރު, …
ބޮޑެތި ދާއިރާތައް "ހިންގާލަން", 2023 އަށް ފެހި ސިގުނަލެއް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ސައިކަލް ދުއްވާ އިރު ހެލްމެޓް އަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެ މަގުގައި 60 ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްވަން ހުއްދަ ދީފައި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ …
ބައެއް މީހުން ހެލްމެޓް އަޅަނީ ނަމަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން