ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

މިއީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅު އެކުވެގެން އުފެއްދި ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި...

ދިވެހިން ދަތުރު ކުރުމުގައި ކުޅަދާނަ

ބޯދާ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ވަރަށް ވެސް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރު ކުރީ އަމިއްލަ އަށް އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެންނެވެ....

ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (2)

(ޑިސެމްބަރު 28، 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާއެއް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ...

ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (1)

ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވިޔަސް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ހިންގާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ދީލަތިކަމާއި މޫރިތިކަމުން ހައްދަވައި ދެއްވި ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދައު ވާކުރެއްވި...

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން "ނެތިދާނެ"

އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނެކެވެ. ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ތާރީހާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ތަނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސ. މީދޫގައި...

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންތަކެއް!

ސ. މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުންނަ މެދު ޒިޔާރަތަށް ބަޔަކު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ. މެދު ޒިޔާރަތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގެ ފުރާޅުގައި...