Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ. ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މީދޫގެ ތާރީހީ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ކައިރީގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ …
މީދޫގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޮނޑަ އީދި މިފަހަރަ މިޅި އައްޑޫއެ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް އައްޑޫ ދަރިން ފާހަގަކެރަމުން ތެބެ އެތާ. އެއާއި އެތެރެ މިފަހަރަ ތެބޮއް ކުރީ ޒަމާނެއް އޮންނެ …
ހަވީރެއި ކުލަ ޖަހާއް ނިއެތާ؟ އަސިރަށް ފަހި ހިތަދޫ ޓްރެކާއި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް …
ދިވެހި ބަހާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަންކަމަށާއި، ދިވެހި ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަންކަމާއެކު މިއަދާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެއްވާ، މި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ތާއަބަދު …
މި ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތް – ނާއިބް ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރޫޅާލި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މިސަރުކާރުން އަލުން ރޭވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ހެރިޓޭޖް …
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރާވަން ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރޫޅާލުމުން އާ ސަރުކާރުން އެ މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމަށް ނިންމައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިސްކިތް ރާވާނީ އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި …
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާނީ މާލޭގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ …
"އައްޑޫ ރަދުން" މިރޭ ނެރެނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މީދޫ ތާރީހީ ތަނެއް ކަަމަށްވާ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ބަަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ …
ކޯގަންނުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސެންޓަ ފޮ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެ …
އާސާރީ ސާވޭއަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނާޖީ
އައްޑޫ މީދޫގައި ހުރި އެންމެ ތާރީހީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހުސެއިން މިރުސާދު
އިންޑިޔާގެ ޖައްވާއި ބެހޭ އޭޖެންސީ (އައިއެސްއާރްއޯ) އިން 104 ސެޓެލައިޓު އެއް ރޮކެޓެއްގައި ޖައްވަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދައިފިއެވެ. ސްރިހަރިކޯޓާގެ ސްޕޭސް ޕޯޓުން މިއަދު …
104 ސެޓެލައިޓާ އެކު އިންޑިއާ އަށް ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދާރުލްއާސާރެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މަރަދޫ "ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފިނިޝިން ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
"ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރަނީ ފިނިޝިން މަސައްކަތް: ޓޮމް
ހުސެއިން މިރުސާދު
ހިތަދޫ ފަޅުވުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ ހަތް ފަހަރު ފަޅުވެފައި އަލުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ފަޅުވި ހާދިސާއާ މެދުގައި ނޫނީ …
ދެޔޯގެ ކުޅިވަރަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ..
އައި އެލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ މުހިއްމު …
50 އަހަރު ކުރިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް "ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް"
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ މީދޫގެ ތާރީޚުގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްގަޑުބަޑުގެ ވާހަކައެވެ. މާކުރީގެ ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ލިޔެ ރައްކާކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ …
އަތިރަގޭ އަލިމަނިކުފާނުގެ ޖަގަޑާ 1
އައްޑޫލައިވް