Last Updated: March 30, 15:55
Thursday, March 30, 2023
މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ …
"އައްޑޫ ރަދުން" މިރޭ ނެރެނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މީދޫ ތާރީހީ ތަނެއް ކަަމަށްވާ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ބަަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ …
ކޯގަންނުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސެންޓަ ފޮ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެ …
އާސާރީ ސާވޭއަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނާޖީ
އައްޑޫ މީދޫގައި ހުރި އެންމެ ތާރީހީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހުސެއިން މިރުސާދު
އިންޑިޔާގެ ޖައްވާއި ބެހޭ އޭޖެންސީ (އައިއެސްއާރްއޯ) އިން 104 ސެޓެލައިޓު އެއް ރޮކެޓެއްގައި ޖައްވަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދައިފިއެވެ. ސްރިހަރިކޯޓާގެ ސްޕޭސް ޕޯޓުން މިއަދު …
104 ސެޓެލައިޓާ އެކު އިންޑިއާ އަށް ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދާރުލްއާސާރެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މަރަދޫ "ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފިނިޝިން ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
"ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރަނީ ފިނިޝިން މަސައްކަތް: ޓޮމް
ހުސެއިން މިރުސާދު
ހިތަދޫ ފަޅުވުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ ހަތް ފަހަރު ފަޅުވެފައި އަލުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ފަޅުވި ހާދިސާއާ މެދުގައި ނޫނީ …
ދެޔޯގެ ކުޅިވަރަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ..
އައި އެލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ މުހިއްމު …
50 އަހަރު ކުރިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް "ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް"
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ މީދޫގެ ތާރީޚުގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްގަޑުބަޑުގެ ވާހަކައެވެ. މާކުރީގެ ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ލިޔެ ރައްކާކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ …
އަތިރަގޭ އަލިމަނިކުފާނުގެ ޖަގަޑާ 1
އައްޑޫލައިވް
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއްގައި 1939 ވަނަ އަހަރުން 1945 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރެވުނު ވަރުގަދަ ވެގެންވާ …
ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އާސާރު: އައްޑޫ މީދޫ
އައްޑޫލައިވް
ފޮޓޯ: އާރްއޭއެފް ރިޔުނިއަން
އައްޑޫލައިވް
މިއީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅު އެކުވެގެން އުފެއްދި ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގެ …
ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
އައްޑޫލައިވް
މަރަދޫގައި ހުންނަ ތާރީހީ ދުވަސްވީ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ "ބޮޑަގެ" ގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުން މި …
މަރަދޫ ބޮޑަގޭގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރަނީ
އައިޝަތު ނާޖީ
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
ބޯދާ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ވަރަށް ވެސް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރު ކުރީ އަމިއްލަ އަށް އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެންނެވެ. އެންމެ …
ދިވެހިން ދަތުރު ކުރުމުގައި ކުޅަދާނަ
އައި އެލް
(ޑިސެމްބަރު 28، 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާއެއް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތިން …
ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (2)
އައި އެލް