ދީވާނާ 2 ( ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ބެލްކަނީގައި ބޭރުބަލަންހުރި ޝައުންހުރީ ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. ރޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއަކަށް ނުނިދެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ފްލައިޓުން ފުރަންޖެހޭތީ އޭނާހުރީ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ....

"ކަލަންކް"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

20 އަހަރަށްފަހު ސަންޖޭ ދަތު އާއި މާދުރީ ދިކްޝިތު އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ކަލަންކް"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމްގެ...

"ކަލަންކް"ގެ ރިލީޒް އަވަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ތާރީޚީ ޑްރާމާ ފިލްމް ކަމުގައިވާ "ކަލަންކް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީކް އަވަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް...

ދީވާނާ 2 ( ތެއްތިރީސްވަނަބައި)

އާއިން ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހީހީ އިނދެފައި އިސްއުފުލާ ބަލާލި ވަގުތު، ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އޭނާއަށް ބަލަންއިން ޝައުން ފެނުނެވެ. އޭނާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަވުމާއެކު ޝައުން އަވަސް...