Last Updated: March 29, 14:55
Wednesday, March 29, 2023
ސަލްމާން ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަޖުރަންގީ ބައިޖާން" ގެ ސީކްއެލްގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅޭނީ ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ބަދަލުގައި ޒުވާން ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް …
ސަލްމާނާ އެކީ ކަރީނާއެއް ނޫން، ޕޫޖާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ނީލޫ ކޯލީގެ ފިރިމީހާ ހަރްމިންދަރު ސިންގް ކޯލީ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ހަކުރުބަލި ވެސް …
ބަތަލާ ނީލޫގެ ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ތައްބޫގެ އިތުރުން ކްރިތީ ސެނަން މައިގަނޑު ރޯލުތައް ކުޅޭ ފިލްމު "ދަ ކްރޫ" ގެ ޝޫޓިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި …
ކަރީނާ، ތައްބޫ އަދި ކްރިތީގެ ފިލްމު ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ސެލީނާ ގޮމޭޒާއި ޒޭން މާލިކް ޑޭޓްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ވަން …
އާ ޖޯޑަކީ ޒޭން އާއި ސެލީނާ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
މޫނުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. ސިދާތު ކަންނާން އަށް ދިން …
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނަހަދަން: ރާޖް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަޝްހޫރު ތިން ބަތަލާ އަކު ހިމަނައިގެން ފަރުހާން އަޚްތަރު ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯޑް ޓްރިޕް ފިލްމު "ޖީ ލޭ ޒަރާ" އަށް ލޮކޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި …
ތިން ބަތަލާއިންގެ ފިލްމަށް ލޮކޭޝަން ހޯދުމުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ގެއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ބާބެޑޯސް އަށް އުފަން ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ …
ރިއާނާގެ ގެއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބެދުނު ފިލްމީ ތަރި އައިމިނަތު ރިޝްފާ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނަ ރޭ ކައިވެނިކުރީ ޔާން އަހުމަދު …
ބަތަލާ ރިޝްފާ އަލުން ކައިވެނިކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
"ޕަރިނީތާ" އާއި "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރުކާރު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި 68 އަހަރުގެ ޑައިރެކްޓަރު …
ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރުކާރު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އަޑު އަރާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން …
އަދިތިޔާ އާއި އަނަންޔާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބޯލާ" ގެ އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ޑެޑިޑޭޓްކޮށްފައި ވަނީ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ ކުޅަދާނަ އެކްޝަން ޑައިރެކްޓަރު ވީރޫ …
"ބޯލާ" ގެ އެކްޝަންތައް ބައްޕަ އަށް ޑެޑިކޭޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އެ ފިލްމުން ފެންނާނެ ގޮތުގެ ފަސްޓްލުކް ވެސް މިހާރު ދައްކާލާފައިވާ އިރު، މި ފިލްމަކީ …
ޝިލްޕާ އަށް އާ ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑްގެ ތަރި، ނިކޮލަސް ކޭޖް ޑްރެކިއުލާއެއްގެ ރޯލުން ބެލުންތެރިން ބިރުގަންނުވައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ 59 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ޑްރެކިއުލާއެއްގެ ރޯލުން …
ނިކޮލަސް ކޭޖަކީ ޑްރެކިއުލާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ޗުއްޓީ އަށް އަންނަ އިންޑިއާގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހީނާ ޚާން ރޯދަ މަހާ އެކީ އުމްރާގެ އަޅުމަކަށް މައްކާ …
ރޯދަ އަށް ހީނާ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވަރޫން ދަވަނާއި ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ޖޯޑު ބޮޑު ސްކްރީނުން އެކީގައި ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބަވާލް" އޮކްޓޯބަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޝޫޓިން ނިންމާފައި އޮތް …
ވަރޫން އާއި ޖާންވީގެ ފިލްމު މިހާރު އޮކްޓޯބަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޖެނުއަރީގައި ރިލީޒްކުރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދި މި ފިލްމަކީ …
"ޕަތާން" އެމެޒޯން ޕްރައިމަށް ދޫކޮށްލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން