Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ބަންގްލްދޭޝްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝެއިހް މުޖީބުއްރަހުމާންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "މުޖީބު: ދަ މޭކިން އޮފް އަ ނޭޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި …
ޝެއިހް ހަސީނާގެ ބައްޕަގެ ވާހަކަ ފިލްމަކުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބުނު އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސަނާ ޚާން އުމްރާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ފިރިމީހާ މުފްތީ އަނަސް ސައްޔިދު …
ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ސަނާ އުމްރާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ މިހާރު އިނީ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިއާތަކުން މިކަން ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް …
އަނުޝްކާ އިނީ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުުގައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދުރާ އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި …
ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާގެ ފިލްމު ހަދާނީ ފަރާ؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލްގެ އާ ފިލްމު "އާގައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި …
ހެންރީ ކެވިލްގެ "އާގައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަރަފު އަބްދުﷲ ގެ އަންހެނުން ޝަހުދާ މަހުދޫމް ޑައިރެކްޝަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ. ޕީއެސްއެމްގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް …
ޝަރަފްގެ އަންހެނުން ޑައިރެކްޝަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފިލްމު "ގަނަޕަތު: އަ ހީރޯ އިޒް ބޯން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޒުވާން އެކްޓަރު އަނެއްކާ ވެސް …
ޓައިގާއާ އެކީ ބެލުންތެރިން ދާނީ 2070 އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާގެ ކައިވެމީހެ ހަފުލާގެ ވީޑިއޯއެއް މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި އެވެ. ޕަރިނީތީ އާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ރާހަވް …
ޕަރިނީތީގެ ކައިވެނި ހަފުލާގެ ވީޑިއޯއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. ދެހާސް އަށާރައިގައި ކައިވެނިކުރި ފަހުން ފިލްމީ …
ސޯނަމްގެ އާ ފިލްމަކީ "ބެޓްލް އޮފް ބިޓޯރާ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނަށް ހާއްސަ ލަވައެއް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާ ނެރެފި …
އުނޫޝާ ބުނަނީ "ވާނެ" އޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އެކީގައި އަދި ފިލްމަކުން ފެނިފައި ނުވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ޓްރިޕްތީ ދިމްރީއާ އެކީ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. …
ސްކްރީނަށް އާ ޖޯޑެއް ގެންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ފެންނަ އިޝްތިހާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ގަހަނާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ …
ކަރީނާ އާއި އާލިއާގެ އިޝްތިހާރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ 41 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އޭނަގެ އާ ފިލްމު "އެނިމަލް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. …
ރަންބީރްގެ އުފަން ދުވަހު "އެނިމަލް" ގެ ޓީޒާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖް ދީފި އެވެ. އަންނަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން …
ވިޝާލްގެ ފިލްމެއް ޝާހްރުކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރު ބާއްބާ 96 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސް އަށް އިންޑިއާ ފޮނުވާ ފިލްމަކަށް މަލަޔާޅަމް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "2018: އިވަރީވަން އިޒް އަ ހީރޯ" ހޮވައިފި …
އިންޑިއާ އިން އޮސްކާ އަށް "2018"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ފިލްމު "ޓައިގާ 3" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް …
"ޓައިގާ 3" ގެ މާ ވަރުގަދަ ވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން