ދީވާނާ 2 (އަށާރަވަނަބައި)

" މިހާރު ދޮންބެއަށް ޔަޤީންވެސް ވެއްޖެ ތިދެމީހުންގެ މެދުގަ ކަމެއް ހިނގައިފިކަން….ކޮކީ ބުނަން ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ދެން ދޮންބެ އަހާނީ އާން ގާތު…އޭނާއަކަށް ނުކެރޭނެ ދޮންބެއަށް...

ދީވާނާ 2 ( ސަތާރަވަނަ ބައި)

އާއިން ބަލާހެން ހީވުމުން ފަރަހަނާޒްއިނީ އިސްއުފުލާލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. އެހެންހުރެފައިވެސް އާއިން ލާނެއްކަމެއް ކޮށްފާނެއޭ ހިތަށްއަރަނީއެވެ. ފަޓުލޫނު ބާލާފައި ތުވާލި އަނދެގެން ފާޚާނާއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގެންފައިވެސް އާއިން...

"ޗުއްޓީ ނިންމުން މަރޭ އާއި އެކީ" ޝޯ މިރޭ ފޭދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ "ޗުއްޓީ ނިންމުން މަރޭ އާއި އެކީ" ޝޯ މިރޭ ފޭދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

ދީވާނާ 2 ( ސޯޅަވަނަބައި)

" އައިރާގެ ކޮޓަރިއަށްދާންވީނު…އޭރުން ކުޑަކޮށް ރަނގަޅުވީމަ އާދެވިވެސް ދާނެއެއްނު…" ހޮޓެލްއިން ނުކުމެފައި އިޒްޔަން ޚިޔާލުދިނެވެ. " ނޫން…ބޭނުމީ ގެޔަށްދާން…ހެދުން ބަދަލުކޮށްގެންނެއްނު ނިދޭނީވެސް…" ޝައުން ބުނެލިއެވެ. އެންމެފަހުން...