މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް އާ މެމްބަރަކު އައްޔަން ކޮށްފި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ...

ރައީސް ސޯލިހު ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުކުރު ދުވަހު ލ. އަތޮޅަށް ވަަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގުރޫޕު (ޓީއެފްޖީ)...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިންޑިއާ އަށް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އިންޑިއާ އަށް...

ބަހަން ގެންނަ ހެލްމެޓު އަތޮޅުތަކަށް ވެސް ލިބޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ބަހަން ގެންނަ 5000 ހެލްމެޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހެލްމެޓް ގަނެދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް...

ބޭސްފަރުވާއަށްފަހު ރައީސް މައުމޫންގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާއަކަށް އިންޑިއާގެ ކޮއިންބަތޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު ރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް...

ސީ އެމްބިއުލާންސް ސިފައިންނާއި ހަވާލުކުރީ އިތުބާރު ކުރެވޭތީ: ރައީސް

ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސިފައިންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު ކުރެވޭތީ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 64 ވަނަ...