Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ކަނޑުގަދަވެ، ކޮޅިގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން …
ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު މީހާގެ ބޮލަށާއި ކަރަށް ވަޅީގެ އެތައް ހަމަލާއެއް ދީފައިވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ …
މަހުމޫދުގެ މަރު: ކަރަށާއި ބޮލަށް ވަޅީގެ އެތައް ހަމަލާއެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 94 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 20 …
އިތުރު 94 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ޓިކެޓް ނަގަން އެތައް ބަޔަކު ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގައިލާ ޓިކެޓް ކިޔޫގައި ތިއްބެވެ. އެތައް ބަޔަކު އަށްގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު …
ތިން ހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަގު ޓިކެޓް، ހުއްޓުވާނެ ބަޔަކު ނެތް؟
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތ.ކަނޑޫދޫއަށް މާދަމާ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބުރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް …
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހަށް ރައީސް ކަނޑޫދޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް އެ ރަށަށް ދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ދަނގެތީގެ …
ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރު: ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް ދަނގެތި އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ މިއީ އެ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރައީސަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް …
އޮމަދޫ ކައުންސިލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސަކާ ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ އޯޑިއޯ ލީކުވެފައި ވާތީ، އެ …
ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ އެނަލަސިސް 10 ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުނެގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ކަމަށެވެ. …
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުނަގަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 'މަސްޖިދު މުޙައްމަދު' މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ، މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. …
ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި މިސްކިތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ދަނގެތީގައި ގޯންޏަކަށްލާ އެއްލާލާފައިއޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން …
ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން 80 ވަކަރަށް ކުދިން ފުރަތަމަ އަހަރު ސްކޫލުގައި ކިޔެވުން ގެންދެވޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަމެއްދޭނީވެސް މިހާރު …
އާ ފްލައިން ސްކޫލެއް، މާޔޫސްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އުއްމީދުގެ އަލިކަމެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން (ދިރާގު)ގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފިއެވެ. ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރީ މިއަދު މެންދުރު 1:30 އެހާކަށްހާއިރެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރިތާ ކުޑަ …
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ޗެކެއް ބައުންސްވެ އެ ޗެކުގައިވަ އަދަދަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ މައްސަލައެއްގައި 960 ގަޑިއިރު މުޖުތަމައުއަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެެވެ. މި މައްސަލައަކީ ވިޔަފާރީގެ …
ޗެކް ބައުންސްވި މައްސަލައެއްގައި 960 ގަޑިއިރު މުޖުތަމައުއަށް ހިދުމަތް ކުރަން ހުކުމްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓިކްޓޮކްގައި އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާވި މުހައްމަދު ނަބީލް ޝަރުތުތަކަކާއެކު ބަންދުުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ނަބީލް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކުރުމުން މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ …
ޓިކްޓޮކުގައި ބަރަހަނާވި ނަބީލް ޝަރުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަމަ ޖައްސަވައިފި އެވެ. މުއާ ހަމަ ޖައްސަވާފައިވަނީ އާޓް …
ފިލްމީ ތަރި މުއާއަށް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް