Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް އޮންނަންޖެހޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން މީގެ ކުރިން އުސޫލު ކަނޑައަޅާފައި …
ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ދެން ބޭނުންވާނީ 96 ގަޑިއިރުނުވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ށ. ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮންކްރިޓް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް …
ބިލެއްފަހު ބަނދަރު މަސައްކަތް، ކޮންކްރިޓް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޤުރުއާން ހިތުދަސް އަދި ރީތިކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ …
ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން ރަނގަޅު: ޝަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިސްކިތްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ލައްވާ އިމާމުވެ ނަމާދު ނުކުރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާ މިސްކިތުގައި …
ކުޑަކުދިން ލައްވާ އިމާމުވެ ނަމާދު ނުކުރުވަން އަންގައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ރައްދު ދީފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިއްޔަ …
ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓަށް ޗައިނާ އެމްބަސީން ރައްދު ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ކުރާނެ އުންމީދެއް ނެތްކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށް …
ރައީސް ސޯލިހްއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ކުރާނެ އުންމީދެއް ނެތް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރޭ ލިބުނު މައުލޫމާތަކައި ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުގެ …
އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިޒްރޭލްގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ. 43 އަހަރުގެ އަބްދޯ ޔޫސުފް އަލްޚާތިބް އަލްތަމީމީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހާ …
އިލްރޭލް ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްތީނު މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިނުގައި މަސައްކަތްކުރާ 12،731 މީހަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް …
ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް 12،700 މީހަކަށް ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީ.ޕީ.އީ) ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި މި ތަކެއްޗާއި ރާއްޖޭގެ …
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) ގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާ ދަރިވަރުންގެ …
ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވުމުގައި އޮތީ ދަރިވަރުންގެ އިހުމާލު: އޭއޭއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 105 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 22 …
އިތުރު 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
ކ.ކާށިދޫގައި ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ކާށިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ރަށުން މިއަދު ވަނީ …
ކާށިދޫގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އިން މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫ …
އައްޑޫގައި ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވެ ހަތަރު ދުވަސް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި ބަލީގައި އެންމެފަހުން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ …
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 220 އަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތު ވިޔަސް ރައްޔިތުން ބައިބައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްއާރުއެމްގެ ލީޑަރުކަން ވެސް …
ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތު ވިޔަސް ރައްޔިތުން ބައިބައި ވެގެން ނުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު