Last Updated: February 19, 23:07
Wednesday, February 19, 2020
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަދަންޖެހޭ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ސީޑިއީ ކޮންސަލްޓިންގ އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ސަރުކާރުން ޖީކޭ …
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް އީއައިއޭ ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނަފްސާނީ ހިދުމަތުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން …
ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެރަށުގެ ސްކޫލުގެ …
ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަން ކުޑަ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކުގައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި ސުރުހީ ކަމަށާއި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހެނީ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކަށް ރައްޔިތުން …
ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަނީ ބިލެއްގެ ސުރުހީ، ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ މަޖިލީހަށް: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތައް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. …
އައްޑޫގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އީސީ އަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ޑީކޯވެެގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި މާލެ ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ކަނޑިހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓް އަށް ޑައިވިންއަށް …
އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިއަކު ޑީކޯވެ މާލެ ގެންނަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ޖަވާބު ދިނުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ …
ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ޖަވާބު ދިނުން ހޯމަ ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ އިލްމީ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު …
ޑރ.ބިލާލް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން: ޝަހީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ތިބި ބަޔަކު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. …
ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަންކުޑަ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 15 …
15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިން އާއްމުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ޖުޑީޝަލް އަހަރު ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް …
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިން އާއްމުކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އަހަރު ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި …
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކާފައާ މުނިކާފަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ …
ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ޑރ.ބިލާލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މި މަހުގެ 12 …
ޑރ.ބިލާލް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. މީގެކުރިން …
އަދުހަމް ހެދީ ދޮގު، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން
ހަސަން ރަޝީދު
މުވައްޒިފުންގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދިފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ …
ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ނުހެދުމަށް އެދެފި
ހަސަން ރަޝީދު