އިމިގްރޭޝަންގެ ކޯޓާ ސިސްޓަމް މެދުކަނޑާލައިފި

ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ ނިޒާމު ވަގުތީ ގޮތުން އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ކޯޓާ ސިސްޓަމް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ، ބިދޭސީންގެ ކަންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ...

ނިހާނު އާއި ޑރ. އިޔާޒުގެ ޓްވިޓާ ޒުވާބު

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓުފޯމު ޓްވިޓާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާނު ހަސަން މަނިކު އާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އާއި ދެމެދު...

ދިރާގުން އައްޑޫއަށް ލިބެނީ "ނޯ ޖީ"

މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް "4 ޖީ" ލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ...