Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކަކީ ގާނޫނަށް ފެތޭ ދެފުށް ފެންނަ އެހީތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ …
އިންޑިއާ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތައް ގާނޫނަށް ފެތޭ: ޝާހިދު
ހަސަން ރަޝީދު
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަކީ ދޮގާ މަކަރާ ހީލަތުން ކުރިއަށްދާ ޒާތީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި …
މިއީ ދޮގާ މަކަރާ ހީލަތުން ކުރިއަށްދާ ޒާތީ މައްސަލައެއް: މަލީހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށްބުނެ އަދި މެމްބަރުން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށްބުނެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރައްސާރަ …
މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށްބުނެ މަލީހް ވަނީ މަޖިލީހަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ރަށްތައް ބަނޑަށް ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ދެވުނު ތަފާތު އެކި އެލަވެންސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން …
ރަށްތައް ބަނޑަށް ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ އެލަވެންސްތަކުގެ ސަބަބުން
ހަސަން ރަޝީދު
ވަޒީރަކު ވަކިކުރަން އަސާސެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިރާޖު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ …
ވަޒީރަކު ވަކިކުރަން އަސާސެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ: ސިރާޖު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް-19 …
މީދޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއަކުން ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯންޗަކާއި މަސް ދޯންޏެއް ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ ވިލިނގިލީ ފަޅުތެރޭގައެވެ. މި ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑުވަރު ވެފައިވަނީ ލޯންޗުގައި ހުރި …
ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ކުޑަ ކަމަށް، އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ …
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް މީދޫއިން ލިބޭ ތަރުހީބު ކުޑަ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު މާލެ ސަރަހައްދަށް ވުރެ އަތޮޅުތަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު މަތިވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު 5923 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ …
މިއަދު އަތޮޅުތަކުން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު މަތި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް މަތިވަމުން އަންނަ އިރު މިއަދު އެކަނިވެސް 196 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ …
އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 196 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ބަޔަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ މިރޭ 18:00 އާއި ހަމައަށް …
އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 56 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ވަޒީފާ ދިފާއު ކުރައްވަން ނޫން ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ …
މާދަމާ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ވަޒީފާ ދިފާއު ކުރާކަށް ނޫން: މަލީހު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މީދޫ އިން އެންމެފަހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މިހާރު …
މީދޫ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އުމުރުން 20 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދޭން މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން …
20 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވީކަމެއް މިހާތަނަށް ވެފައި އޮތީ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް …
ނިޒާރު، ޖަމީލަށް: އައްޑޫއަށް ވީކަމެއް ވެފައި އޮތީ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިނުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައިގެން، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި …
މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު