Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ނޫން ޕާޓީއަކުން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމްގައި …
އެމްޑީޕީ ނޫންތާކުން ނުފެންނާނެ: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް 2023 ގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރުން އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ ވެރިކަމަށް ރުކުން ހަމަވާ …
ސޯލިހް ކުރިމަތިލުން ރަނގަޅެއް ނޫން، ރަނގަޅީ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
34 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށްފަހު މޭޖާ އިބްރާހިމް އާޒިމް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން، ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނުކަންވެސް ކުރެއްވި މޭޖާ އާޒިމް މިއަދު …
މޭޖާ އާޒިމް ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނޫސްވެރިންނާ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ އެތައް ހައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެފި ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް …
އަސާސީ އެތައް ހައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެފި: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޯޝަން ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސާސްކަފް ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 14 …
ޔޫއެން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ އާއި އިޓަލީގެ …
މެދު ރާއްޖޭގެ މުހިއްމު މާހައުލުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރ.އަލިފުށީގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް …
އަލިފުށި ޓިވެޓް ސެންޓަރު އެޅުމަށް ބިން ހަވާލު ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ) އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އީސީން ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ 3000 …
މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ އެމްއެލްއެސްޑީޕީ އުވާލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް އެކުލަވާލި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލާ މެދު ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެއިން ކަމަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް އެ …
މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޖެހޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މާލޭގެ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ހިނގައި އިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ ޝައިހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުުކޮށްފި …
ދެ ޝައިހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުވި ވިޑިއޯއެއްގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ކަމަށް "ދިޔަރެސް" …
ސައްލެ 10 މިލިއަންގެ ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް 200،000 ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ކުރިން ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ހަދިޔާކުރި ގައުމުން މި ފަަހަރު ހަދިޔާކުރީ ނަތިޖާ …
އެމެރިކާ އިން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ވިލާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން …
ޓްރީ ޓޮޕުން ނާސިން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހެއްކާ ބެހޭ ބިލްގައި ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް އެ މައްސަލާގައި އެ ބިލް ފާސްކުރުން މަޑިޖައްސާލުމަަށް އެދި ނޫސްވެރިން މިއަދު އަޑު އުފުލާފައި ވަނިކޮށް …
މަސްދަރު ހާމަކުރެވޭ ބިލް ފާސްކުރާނެ: ނަޝީދު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ވެސް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މިއަދު ފާސްނުކޮށް، އިސްލާހުކޮށްދޭން ނޫސްވެރިން ތަމްސީލްކުރާ ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިން …
މަސްދަރު ހާމަކުރެވޭ ބިލާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިން ނުކުމެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަށް ހުށަހެޅި …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން އަދިވެސް ހުއްދަ ނުދޭ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު