Last Updated: March 3, 12:20
Sunday, March 3, 2024
މިއަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. …
އާދިއްތައިގައި އިންތިހާބު ބާއްވަނީ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން
މޫސާ މަތުލޫބް
މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައި ހުރީ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމެވޭވަށް ވުރެ މާ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިގެން ވިޔަސް މަޝްރޫއުތައް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް …
ބަޖެޓް ކުޑަ، އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިގެން ވިޔަސް މަޝްރޫއުތައް ނިންމާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ. ގަމާ ދިމާލުން އޮޔާދިޔަ ޑައިވަރުންތަކެއް ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މެރިން ޕޮލިސްގެ ލޯންޗެއް މިއަދު ހެނދުނު ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ގދ. ގަމާ ދިމާލުން …
އޮޔާދިޔަ ޑައިވަރުންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕޭނަށް ބ. …
ކެމްޕޭނަށް ސޯލިހް ބ. އަތޮޅަށް
އައްޑޫ ލައިވް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރ. އަދި ބ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅަށް ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް …
ރައީސް ރ. އާއި ބ. އަތޮޅަށް
އައްޑޫ ލައިވް
ޝަރުއީއަތްތަކުގައި ދިވެހި ބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތާނައިން ލިޔެވޭ ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއާ "ކޭލި" މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ސޮފްޓްވެއާ ލޯންޗްކޮށް ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި …
ޝަރީއަތުގެ ވާހަކަ ލިޔެވޭ ސޮފްޓްވެއާ ލޯންޗްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރު ސަނީފް ސަރުކާރުން ރިޝްވަތު ނެގި ކަމަށްބުނެ ފެތުރެމުންދާ …
ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް ސަނީފް ދޮގުކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް
ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބާއްވަން ނިންމީ "ޔޫތު "ހެކަތޯމް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި މ ހަރާކަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ …
"ޔޫތު ހެކަތޯން" ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސީޕްލޭން ވެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީއެސްއެމްގައި އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ސާވިސެސް …
އެއާ އެމްބިއުލާންސަށް ސީޕްލޭން 15 ގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ކަމުގެ …
ހެލިކޮޕްޓަރު ހިދުމަތަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މަސް ބޭރުކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 3،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބޯޓެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިފްކޯއިން ފަށައިފި އެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެ އަށް މަސްވެރިކަން ވަރަށް ތިޔާގި …
މަސް ބޭރުކުރަން 3،000 ޓަނުގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އެޕްރީލް މަހަށް ފަސްކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު މިހާރު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ބާއްވަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކަންބޮޑުވުން …
އިންތިހާބު ބަންދު ދުވަހެއްގައި ބާއްވަން ގޮވާލައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޕާކިސްތާންގެ ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް މުހައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ސަފީރާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް ގަން އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ …
ޕާކިސްތާން ސަފީރު އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރޯދައާ ދިމާކޮށް އައްޑޫ ފޭދޫގައި ރޭ ފެށި ނައިޓް މާކެޓަށް ރޭ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި މަހުގެ …
ފޭދޫ ނައިޓް މާކެޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް އިއްޔެ ފެށުމާ އެކީ އޭގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ. އެ ސިޓީން ބަލިމީހަކު މާލެ ގެންދަން ކުރި ދަތުރުގައި …
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން …
މޫސުން ގޯސް، މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް
ހަސަން ރަޝީދު