Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އެއްވެސް ކޮމިޝަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި އަދުރޭ އާއި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗާއި ދިމާލު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް …
ޒުވާނާގެ މަރުގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި ޕާކު އެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޕާކް އަޅަން …
10 ރަށެއްގެ ޕާކު އިންޑިއާގެ އެހީގައި އަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ އިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކަ އިން ބުނީ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ …
ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހަނގުރާމަތަކަށް ގޮސްފައި އަންނަ މީހުން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރާ ސެންޓަރު، ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ސެންޓަރުގައި ބަންދުކުރީ …
ސީރިޔާ އަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މީހާ ރިހެބިލިޓޭޓް ސެންޓަރުގައި ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގޭގެ އަށް ލާފައިވާ ފެން މީޓަރަށް ނަގަމުން އައި 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފެންމީޓަރުން ނަގާ 30 ރުފިޔާ ކެނޑޭނީ ފިނޭންސުން ގޮތެއް ނިންމުން: ފެނަކަ
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށް ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ …
ޑްރަގާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހަތަރު ދަރިވަރަކު ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ސްކޫލުން ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ހަތަރު ދަރިވަރުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ …
ދަރިވަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ފްލައިން ސްކޫލުން ބަދަލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން އަލަށް ފެނުނު މެންގްރޫވްގެ ބާވަތަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީން ނަމެއް ދީފިއެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖެއިން އަލަށް ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ މެންގްރޫވްގެ ބާވަތަށް ދިވެހި …
ރާއްޖެއިން އަލަށް ފެނުނު މެންގްރޫވްގެ ބާވަތަށް ކިޔަނީ ކެލަވަކި
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗާއި ދިމާލު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނުނު މީހާގެ ތަހުގީގަށް އާންމުންގެ އެހީ އަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އެ މީހާ މަރުވެފައި …
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ތަހުގީގަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހަތަރު ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފިއެވެ. މި ހަތަރު ދަރިވަރުން ވެސް ސްކޫލުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ ދަރިވަރުންނަށް …
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ހަތަރު ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކާޅު މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެމްއެންޑީއެފުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ މީދޫގައި ކާޅު މެރުމުގެ …
މީދޫ އިން ކާޅު މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކ. ގުޅީފަޅު ބޭރުގައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބޯފަޅައިގެން ދިޔަ ބިދޭސީ އަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 64 އަހަރުގެ …
ގުޅީފަޅު ބޭރުގައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފިއެވެ. މާލެއިން މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހެނދުނު 8:30 ހާއިރުއެވެ. އޭރު ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ …
މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ އިން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ދިމާާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މާލޭގެ 80 ޕަސެންޓަށް ކަރަންޓު ދެވިފައިވަނިކޮށް ޑިސްޓިރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކަށް މައްސަލައެއް …
މާލެ އިން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައިޖީއެމްއެޗްއާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އޮތްކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު …
މާލޭގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު