Last Updated: April 25, 06:02
Thursday, April 25, 2024
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިހުރިކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެކެވެ. އަދި ގިނަ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ޕީޖީތަ, ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރަންވީ ތަހުގީގުތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިމްތިހާނެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރަޓިކް ސިޔާސީ ވެއްޓެއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމުގައި މޮޅޫގޮތް ހޯދައިދިނުމެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ ވާދަވެރިކަމުގައި ރައްޔިތު މީހާއަށް މޮޅުގޮތް ވުމެވެ. އެހެނަސް މިރާއްޖޭގައި …
ކޮވިޑު ވެކްސިނާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކާ "ކޮސް ވާހަކަ"!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަންވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް …
ހައްޤުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ބާރު އޮތްއިރު ފްލެޓް ބެއްސެވީ ޕާޓީ ކުދިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގައި އިއްޔެ ނިއުޅެމުންދިޔަ ސަފުހާތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލަން ޓީވީދޮށުގައި އިނީމެވެ. ވޮޝިންޓަނަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފައި ޓްރަމްޕު ފުރައިގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. އައު ރައީސް ބައިޑެންގެ ހުވައިކުރެއްވުމާއި އޭނާގެ …
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ވެރިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ ރާއްޖެތަ؟!
އައި އެލް
މިއަދު ދައްކާން މިއުޅެނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ބަޣާވާތުގެ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މިމަހު ހަވަނަދުވަހު ހިންގާން އުޅުނު ބަޣާވާތުން ދިވެހީން …
ކޮލަމް: ޓްރަމްޕުގެ ބަޣާވާތުން ދިވެހީންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް!
އައި އެލް
ވެސްޓަރން ސަހާރާ ނުވަތަ ދިވެހީން ކިޔާގޮތަށް ހުޅަގު ސަހަރާޔާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރަކު ހުސްވި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކައެއް ފެނިފައި ހިސާބެއްގެ ސިހުމެއް …
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ނީލަމަށް، ވެސްޓަރން ސަހާރާ ފެންނަގޮތް މިހާރު ތަފާތު!
އައި އެލް
ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ލިޔުމެއް ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. ލިޔެފައިއޮތެވެ. …
ކޮލަމް: ދިވެހި މީޑިއާއަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޕީއެސްއެމް އުވާލިދުވަަަހަކުންނެވެ.
އައި އެލް
އަހަރެމެން މިތިބީ ގާނޫނުއަސާސީއަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އޭގެދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބޭންވީ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުތައް މާނަކުރަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއި އިޚުތިޔާރާއި ހިމާޔަތުގެ …
ފަނޑިޔާރުގެޔަށް އުނދުޅިބާނައިގެން ގާއިމުކުރެވޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެއެވެ.
އައި އެލް
ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހަނޑަސްބުރިޔަކަށް އައްޑުއަތޮޅު ހަދާފައިއޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ދޯކާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ހުރުމަތުގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް …
ސިޔާސީ ހަނޑަސްބުރިން އައްޑުއަތޮޅު ސަލާމަތްކުރަން އުޅޭށެވެ.
އައި އެލް
އިހުގެ މުސްކުޅި ބަހެކެވެ. ގަތްދެވި ފިލިޔަސް ވީފަރިތައެއް ނުފިލާނެއެވެ. މުރާދަކީ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ނުބައި އާދައެއް ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ …
އައްޑޫއަކީ އެންމެންވެސް ދޯކާދޭން އޮންނަ އަތޮޅެވެ.
އައި އެލް
އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއް އަސްކަރިއްޔާއަށް ދެއްވިއެވެ. އެއީ އެ ރަށްރަށަށް މާލެއިން ހަވަރު ބޭކަލުންގޮސް ހަގުރާމަކޮށް އަލުން އިސްލާމްދީނަށް …
ކޫއްޑޫ މިސްކިތުގެ ތަނބަށް ބާރުކުރަނީ މިހެންވީމައެވެ.
އައި އެލް


މާލޭގެ ހުޅަގު އުތުރު ފަރާތުގައި އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބިނާކުރި އަތޮޅުފިހާރަތައް މިހާރު ކޮބައިބާވައެވެ. އެއީ މާލޭގެ ގޮނޑުދޮށުން މޫދުން ބިންހިއްކައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދާއި …
މިއީ އަތޮޅުފިހާރަތައް އަތޮޅުތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވަގުތެވެ.
އައި އެލް


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް


ގޭދޮށު ކެފޭއެއްގައި އިއްޔެ ކޮފީ ބޯން އިންދައި ރައްޓެއްސަކު އަތުވެއްޖެއެވެ. މީނާޔަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ސިޔާސީ ކޮންމެވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެށީ …
ޔާމީނާއި ޓްރަމްޕްގެ އިންތިހާބު
އައި އެލް


އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި މުޅިން ސާފެއްނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްކަމެއް މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ހުވައެއް …
އައުދައުރެއް ފެށުނީއެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ދުވަސް ދިޔައީއެވެ.
އައި އެލް