Last Updated: March 3, 15:02
Sunday, March 3, 2024
ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ހަދަން ޖެހޭ އިތުރު ސާޖަރީއަކަށް އާންމުންގެ އެހީ އަށް އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުﷲ އައްސަދު އަނެއްކާ …
އައްސަދަށް ތިން ވަނަ ސާޖަރީއެއް؛ އެހީ ބޭނުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެގޮތުން ހިލްޓަން …
ދިވެއްސަކަށް ހިލްޓަނުން ތާރީހީ މަގާމެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ވަކާލާތުކުރާ އިރާންގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިނާމު ދޭން މިއަދު ނިންމީ ޖަލު ބަންދެއްގައި ހުރި …
އިރާންގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަލަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަޔތް ޑރ. މުހައްމަދު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާ ދތެރޭ މި އޮތް އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނަކަށް މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. …
މުއިއްޒުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ފިރުޒުލް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން އެމެރިކާގެ 104 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ސްކައިޑައިވްކޮށްފި އެވެ. ޝިކާގޯ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮރޮތީ ހޮފްނާގެ މި ސްކައިޑައިވް މިދިޔަ އާދީއްތަ …
104 އަހަރުގައި ސްކައިޑައިވެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެންސަރު ބަލިއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ރެހެނދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އާމިނަތު އަލީ އާދަމް (އާމި) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ދެމުންދިޔައީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި …
ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ 10 އަހަރު އާމި ނިޔާވެއްޖެ
މޫސާ މަތުލޫބް
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރު 2028 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ފައްޓަވައިފި އެވެ. އޭނަގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓަތަކުގައި އަމިއްލަ ފޮޓޯއާ …
އުމަރު 2028 އަށް ކެމްޕޭން ފަށައިފި!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސައިކަލު ރޭސް ޖަހާ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯށް ނިއު ޒީލެންޑްގެ އުމުރުން 98 އަހަރުގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލެސްލީ ހެރިސް އެންމެ ފަހުން …
އުމުރުން 98، ސައިކަލު ރޭހަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލެ މެރީޑިއަން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ރިސޯޓް މެނޭޖަރަކަށް މުހައްމަދު ސާބިރު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 20 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާހުރި ސާބިރަކީ އައްޑޫ ފޭދު އަށް …
ލެ މެރީޑިއަންގެ ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރަކަށް ސާބިރު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަބްދުﷲ ޒިޔާއު (ޒިޔާ) އަކީ އައްޑޫގެ ލޯފަން މީހެކެވެ. މިއަދު މި ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ އޭނަ ވޯޓްލި ހަތަރު ވަނަ އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބެވެ. އެކަމަކު …
ލޯފަން ޒިޔާ އަށް "އަދި ކިރިޔާ ވޯޓެއް މި ލެވުނީ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް (އެޗްއާރް) މެނޭޖަރަކަށް އައިމިނަތު ޒީނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ މަގާމަށް އޭނަ ހަމަޖެއްސި އިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް އެޗްއާރް …
ކެނަރީފްގެ އެޗްއާރް މެނޭޖަރަކަށް ޒީނާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އުމުރުން ހަތަރު އަހަކީ އާންމު އުސޫލުން ނަމަ ކުއްޖަކު ރަނގަޅަށް ވާހަކަ އެނގެން ފަށާ އުމުރެވެ، އެކަމަކު އުމުރުން އެންމެ 4 ކުއްޖަކު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް …
އުމުރުން 4، އެކަމަކު 7 ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެފައި ވަނީ އިންސްޕެކްޓަ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު މޫސާ، 48، އެވެ. އަހުމަދު މެދުނުކެނޑި 25 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު …
ފުލުހަކު ނިޔާވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 80 އަހަރުގައި އޭނަ އަވަހާރަވީ މިއަދު ފަތިހު އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ …
އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހަރާވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސޮފްޓްވެއާ ކުންފުނި އަޑޯބީގެ ދެވަނަ ވެރިޔާ ޑރ. ޖޯން ވޯނޮކް ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 82 އަހަރުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭނަ …
އަޑޯބީގެ ދެވަނަ ވެރިޔާ ވެސް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިންތިހާނުގެ މާއްދާއެއްގައި ބައިވެރިވެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުއްޖަކު ކެމިސްޓްރީން އޭ ފާހެއް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ …
11 އަހަރުގައި ކެމިސްޓްރީން އޭ ފާހެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު