Last Updated: March 30, 16:59
Thursday, March 30, 2023
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މިސް އެމެރިކާ އާބޮނީ ގެބްރިއަލް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ …
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އެމެރިކާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މާލިމީ، ސީނިއާ ސާޖަންޓް ސަންފާ އިބްރާހީދީދީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ …
އަންހެން މާލިމީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން ހާސިލްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބެޗުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ކޮންސްޓަބްލް މުހައްމަދު މިސްދާދް މީޝާޤް ހޮވިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން …
ފުލުސް ކޯހުގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިސްދާދް
މޫސާ މަތުލޫބް
ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް (އައިއެންސީއީއައިއެފް) ގެ ޕްރޮފެސަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އަކީ އެ …
މުނީޒާ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދެހާސް ވިހިން ފެށިގެން "ނިޒާމުން ގެއްލިފައިވާ" ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޖެކް މާ، އެންޓް ގްރޫޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން …
ޖެކް މާ "ސައިޒުން ކުޑަވެއްޖެ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސޮނެވާ ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ރިސޯޓްސްގެ ވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ …
ސޮނެވާގެ ވެރިޔާ އަށް ޔޫކޭ އިން ހާއްސަ ޝަރަފެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ބައިގަނަރުނަށް ވުރެ ކުރިން އެމެރިކާ އިން ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަށް މަގަފަހިވުމުގެ ބޮޑު އެހީއަކަށްވި ޖައްވީ މިޝަން އެޕޯލާ 7 ގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި …
އެޕޯލޯ 7 ގެ ފަހު މީހާ ވެސް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިބުރާހިމްރަހާގެ އިބުރާހިމް ޝިހާބް ނުވަތަ ރިސޯޓު ނަމުން ނަމަ ހެރީ ބެއްޔާ އަށް އައްޑު އަތޮޅު ގަމުން އިނގިރޭސީންގެ ވަޒީފާ ލިބުނީ 1963 ގައި ކަމުގައި ހަނދާންވަނީ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ހެރީ ބެއްޔާ ޓޫރިޒަމްގައި ފިސާރި އުޅުނު
އައިސީ
އިންޑިއާގެ ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު "ޗިކެން ޓިއްކާ" މަސާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ކަމަށް ބުނާ މަޝްހޫރު ޝެފް އަލީ އަހުމަދު އަސްލަމް މަރުވެއްޖެ އެވެ. ސްކޮޓްލޭންޑް ގްލާސްގޯސް ނިސްބަތްވާ …
ޗިކެން ޓިއްކާ މަސާލާގެ މޭސްތިރިޔާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވޯލްޑް ކަޕް ބަަލައިގެން ބްރެޒިލްގެ މީހަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރި …
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލައިގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސ. ފޭދޫ ފިޔަނޫމާގޭ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއް ވެސް އިންޖީނެއްގެ މަރާމާތެއް ކޮށްކޮށް އުޅުމުގެ ތެރޭ ދުވަސް ނިމިގެން ދިއުން ކަމުގައި ރަޝީދުގެ ވާހަކައިން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ރަޝީދާއި އިންޖިނޭރުކަން
އައިސީ
އަލަށް އިންތިހާބުކުރި މެމްބަރުންނާ އެކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ ރައީސަކަށް އަހުމަދު މުސްތަފާ އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ނަގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބު …
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އާ ރައީސަކީ މުސްތަފާ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އެންމެ ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑް ގދ މަޑަވެލި، ފަރުހާން ޒާހިރު ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ގދ ފަރެސް މާތޮޑާގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މި …
ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑް ފަރުހާނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދ. މީދޫ މަލާޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢީސާ ރިސޯރޓް ނަމުން ނަމަ އަދުރޭ 1977ގައި މާލެ އަތޮޅު ވިލިނގިލި (އަދުގެ ވިލިމާލެ) ވަޒީފާގެ ފެށުން އެއީ ރިސޯރޓް މަސައްކަތުގެ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އަދުރޭ އާއި ކެއްކުމުގެ ރަހަގަނޑު
އައިސީ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާނަކު ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްވެއްޖެ އެވެ. އޭނަ އިސްލާމްވުމާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް ދީފައިވެ އެވެ. އިސްލާމްވި އިނގިރޭސި ޒުވާނާ އަކީ ރޮބަޓް …
އިނގިރޭސި ޒުވާނަކު ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެއް ފައި ނެތި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ދައްކަމުން އަންނާތީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން މިހާރު ހޯދާފައިވާ ހއ. މަކުނުދޫ އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދަށް ރަނިންގް ބްލޭޑެއް ހަމަޖައްސައި …
ޝަވަން އަަށް ރަނިން ބްލޭޑެއް ހަމަޖައްސައި ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު