Last Updated: October 20, 23:39
Monday, October 21, 2019
މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި …
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ މެންހެޓަންގެ އެޕާޓްމެންޓެއް 238 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި ވިކުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ގެއެވެ. 220 ސެންޓްރަލް ޕާކް ސައުތު އިމާރާތުގައި …
ބިލިއަނަރު ކެން ގްރިފިން އެމެރިކާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެޕާޓްމެންޓް ގަނެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަން އަކަށް އައްޑޫ މީދޫ ރެޑް ހައުސް، އަހުމަދު ޝިހާމް އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. ޝިހާމް ވަގުތީ ޗެއާއަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ …
ލޭބަރ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ޝިހާމް
އަލީ ހުޒާމް
މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ ފިލްމް "މުންނާ ބާއީ" ގެ 3 ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް މި އަހަރު ނިމޭހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އަރްޝަދް ވަރްސީ …
"މުންނާ ބާއީ 3" ގެ ޝޫޓިންގ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ފަސް މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މި ފަސް މީހުން ހޯދަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް …
ފަސް މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހޯދަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަގާމަށް ޝާފިއާ …
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ޝާފިއާ އައްޔަންކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު …
ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ޓީޗަރުން ހަމަވެއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފަރާތުން އެ އެއާލައިންގެ ބިޒްނަސް ކްލާހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 8 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން 22 …
ބިޒްނަސް ކްލާހަށް ސްރީލަންކަންއިން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިމިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 އާއި 14:30 …
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އަލުން ވުޖޫދަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި …
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އަލުން ވުޖޫދަށް ގެންނަން ޖެހޭ: ނަޝީދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނ. ހެނބަދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ނ.ހެނބަދޫ، …
ނ.ހެނބަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މެލޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްއިން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ޑްރައިވިން …
މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކައިރި ގެތަކުގެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަކޮށް ނުހެދިޔަސް ކެމްޕޭން ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ދޭން ތިބި މީހުންނަށް އަރާމު ނިދި ލިބިޔަދިނުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. …
ވޯޓު ދޭން ތިބި މީހުންނަށް އަރާމު ނިދި ލިބިޔަދެއްވާ: ޑރ. އިޔާޒް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޑްރީމް ކޭކްއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ވެޑިންގ އެންޑް ޝުގަރ ފްލާވަރ މޭކިންގ ކޯސް" އާދީއްތަދުވަހުގެ ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 12 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި …
ޑްރީމް ކޭކް އިން އައްޑޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކޭކް ކޯސް ނިންމާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ކޯޗު ޑިއޭގޯ މެރެޑޯނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މެރެޑޯނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން …
މެރަޑޯނާއަށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ، މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ އެންމެ މައްޗަށް، 2013 ވަނަ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެން މީހާ ކަމުގައިވާ، …
އެންޓާޓިކާގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެނަކަށް އަރުނިމާ ސިންހާ
އައިޝަތު ފަތުހީ