Last Updated: September 26, 21:13
Sunday, September 26, 2021
މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ، 'ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ' ގެ ތަރި، ޑެނީ މާސްޓަސަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ލޮސް އެންޖެލެސް ކައުންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް އެޓާނީ، ޖެކީ ލޭސީ …
ޑެނީ މާސްޓަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ …
އަލީ ވަހީދު: ކޮވިޑާއި އެކު އަރިއަޅާލި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި!
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެޓެއްގައި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެއަހަރުވީއެވެ. އެތައް ފޮނި އުއްމީދުތަކާއި އެކު …
އޮއްތޮގެ މެސެޖު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި ހިނގާނަން!
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެންޓިލޭޓަރަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ އެއް މެޝިނެވެ. މި މެޝިނަށް …
މީދޫ ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި
ކާމިޔާބް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެއެވެ،\. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެފައިވަނީ …
ބޮލީވުޑް ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ހޮލީވުޑްގެ މައްޝޫރު އެކްޓަރ ޓޮމް ހޭންކްސް އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން ރިޓާ ވިލްސަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޓޮމް އަދި ރިޓާ، 63، އަށް …
ޓޮމް ހޭންކްސްއާ ރިޓާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް
އަހުމަދު ނަސޫހް
18 އަހަރުވަންދެން ނިކަމެތިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް މަގުތަކަށް ނިކުމެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ހަދިޔާއަކަށް ލިބުނީ ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރު ކަމަށް ކުރީގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު އަހްމަދު ހިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
"ނިކަމެތިންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ހަދިޔާއަކީ ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރު"
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އޮތީ ފުނިޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދްމަތް ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މުޅި ކުންފުނީގައި އޮތީ …
އާދަމް އާޒިމް: ހިންގުންތެރި، ހީވާގި، ހިތްހެޔޮ ނަމޫނާއެއް!
އާމިނަތު ހުސެއިން
ދެއަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އަދި މުނިކާފަކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ …
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ބައްޕައާއި، ކާފަ އަދި މުނިކާފަ!
މުހައްމަދު އައިމަން
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއިން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން މާކަލް ދުރުވުމަށް ނިންމި ނިންމުގެ ސަބަބުން ޝާހީ އާއިލާއަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހެރީގެ …
ހެރީ އާ މެގަން ދުރުވުމުން ޝާހީ އާއިލާ ދެރަވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޔަފާރިޔާއަށްދޭ އެވޯޑު އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައި ރައިޒް އިއްސޭ)އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކްރޮސްރޯޑު މޯލްޑިވްސްގައި ރޭ ބޭއްވި ދެވަނަ މޯލްޑިވްސް …
ހައިރައިޒް އިއްސޭ: އަހަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ!
އަލީ ޝިމްހާޤް އަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް މިހާރު އާނަމެއް ނޫނެެވެ. ދާދި މިފަހުން އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިއަކު ޝިމްހާޤްގެ ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، އެއީ ތިމަންނާގެ ކުރެހުމެއް ކަމަށްބުނުމުން …
ޝިމްހާގް: އެރަން ކާޓާ ސިންގާ ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުރިންވެސް ތަރިއެއް!
އަމީރާ
ރަށްތަކުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ރަށުގެ ޒުވާނުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ނާންނަ ވާހަކައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސިއްޙީ ދާއިރާ ފަދަ …
ޑރ. ސާރިއު: ސްޕެޝަލައިޒްވެ އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި!
އަމީރާ
މާލޭގެ މަގުމަތިން ހިނގާފައިދިޔަ ޒުވާން އަންހެނަކާ ފޮށުނު މަައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ ފުލުހުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މި މަައްސަލަ ފެންމަތިވެ އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔައީ ޓުވީޓާގައި އާންމުވެފައިވާ …
މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފޮށުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
މުއިޒިކީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މިއުޒިޝަންގެ ލަޤަބު މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާ ހޯދައިފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 31 އަހަރުގެ މުއްސަނދި …
ރިހާނާ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން މިއުޒިޝަން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ޝަމްވީލް ގާސިމް(ބޮންޑާ) މިހާރު މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަނީ މަސްވެރިކަމުންނެވެ. ސްޕޯޓްސް ފިޝިން ނުވަތަ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޮންޑާ ވަނީ …
ބޮންޑާ މުޅި ރާއްޖޭގައި މަސް ބާނައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް