ނ.ހެނބަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނ. ހެނބަދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ...

މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ

މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މެލޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްއިން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ...

މެރަޑޯނާއަށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެނީ

އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ކޯޗު ޑިއޭގޯ މެރެޑޯނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މެރެޑޯނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް...

އެންޓާޓިކާގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެނަކަށް އަރުނިމާ ސިންހާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ، މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ އެންމެ މައްޗަށް، 2013 ވަނަ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެން މީހާ...

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާލިދު ކަރީމްއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ. ޚާލިދު ކަރީމް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ...