Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މެރަތަންއެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ހަވާއީގެ އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރު އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މެތިއާ އެލަންސުމިތު ކިޔާ …
އުމުރުން މިހާރު 93، ދުވެގެން ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑޮކިއުމަންޓަރީތައް ހަދަން ފަންޑް ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށް "ޑޮކް ސޮސައިޓީ" އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް …
"ޑޮކް ސޮސައިޓީ" ގެ ސާޗް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ 35 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ އެއްވަނަ ކޮންސްޓަބްލް އިބްރާހިމް ރިޝްވާން ހޯދައިފިއެވެ. އައްޑޫ ޕޮލިސް ކޮލެޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 35 ވަނަ …
ފުލުސް ތަމްރީން ކޯހުގެ އެއް ވަނަ ރިޝްވާނަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
މިސްކިތްތަކުގައި ސަފު ހަދާ އިރު، ލޯފަން މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުހުންނާތީ އައްޑޫގެ ލޯފަން ޒުވާނަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މަރަދު އަށް ނިސްބަތްވާ …
ޒިޔާގެ މި ކަންބޮޑުވުން މިސްކިތާ ގުޅިފައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އުސް އިމާރާތްތަކަށް މާ ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމަކާ ނުލައި އަރައި ނުރައްކާތެރި ސްޓަންޓް ހަދަމުން އައި ޒުވާނާ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފްރާންސަށް …
އުސް އިމާރާތްތަކަށް އަރާ ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެންޏަށް ބައި ގަރުނުވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިކު އަންހެނުންނަށް ހަދިޔާއަކަށް 80 އޭކަރުގެ ސަންފްލާވާ ދަނޑެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި ދަނޑުގައި 1.2 މިލިއަން ސަންފްލާވާ ގަސް …
ކަައިވެންޏަށް 50، ހަދިޔާއަކަށް ސަންފްލާވާ ދަނޑެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދައުލަތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ 7 މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލު އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް …
ދިގު މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ކައުންސިލުގެ 7 މުވައްޒަފަކަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
މިވަގު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ތިބި އައު މޫނުތަކެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އުޅޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ މީހުންނެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ އެއް …
މި ކިޔައި ދިނީ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު، އަޑު އަހާލަން ޖެހޭ!
މޫސާ މަތުލޫބް
އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ހެކްކޮށްގެން، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަދަބުތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ހެކަރު ކެވިން މިޓްނިކް މަރުވެއްޖެ އެވެެ. މިޑީއާތަކުން ބުނީ …
މަޝްހޫރު ކޮމްޕިއުޓަ ހެކަރު ކެވިން މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމުގެ ބައޮގްރަފީ ނެރެފި އެވެ. ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ފައިސަލަށް ނަސީމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ …
ފައިސަލްގެ ބައޮގްރަފީ ނެރެފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަމީން އިބްރާހީމް ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރައްވައިފި އެވެ. ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ …
އަމީން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އައިމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އޭނަ އުމުރުން 69 އަހަރުގައި އަވަހާރަވީ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، މިއަދު ހެނދުނު …
ޅެންވެރިޔާ އައިމިނަތު އައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި މަޝްހޫރު ފަންނާނު ނިނާ މަނިކުގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް އާޓް ގެލެރީ މާލޭގައި ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ނިނާ މަނިކުގެ "އެތީރިއަލް" ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މިމައުރަޒު އާޓް …
ނިނާ މަނިކުގެ މައުރަޒެއް އާޓް ގެލެރީ މާލޭގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އުމުރަކީ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ހަމަ ނަމްބަރެކެވެ. އެހެންވީމާ އެއަކަށް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް އެ މީހަކު ކުރަން ބޭނުންވާ …
91 އަހަރުގެ މޮޑެލްއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫ މީހަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 22 ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް ޕީސީބީ) …
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ބޯޑަށް މަރަދޫފޭދޫ މީހަކު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މެޓަ އިން މިއަދު ލޯންޗްކުރި އާ އެޕް، "ތުރެޑްސް" ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހަމަކުރިި މީހާގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބާ މިސްޓަ ބީސްޓަށް …
ތުރެޑްސްގައި މިސްޓަބީސްޓަށް ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން