Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުގެ ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި، ކައުންސިލްގެ މަަސައްކަތްތަކުން އޭނާ އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ …
އެސްޖީ ޝުޖާއު އެކަހެރިކުރި މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ
އަލީ ހުޒާމް
އުމްރާ އަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އަނެއްކާ ވެސް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ފަރާތުން އުމްރާ އަށް ގޮސް ހުއްޓައި ބަލިވެގެން އެޑްމިޓްކޮށް …
އުމްރާ އަށް ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބިޝްވަޖިތު އަކީ އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގ، ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގެ …
ބީއެމްއެލްގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރަކަށް ބިދޭސީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
"އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް." މިއީ އައްޑޫ ފޭދޫގެ 13 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ހުސައިން ވަރަށް އުފާވެފައި ބުނި ވާހަކައެކެވެ. ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް …
ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އުޅެންވީ ޔޫސުފް އުޅޭހެން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި ޔިއަރ ފްރޮމް އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝޭނިއާގެ އެވޯޑް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިޒަލް އަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. މި އެވޯޑް …
އޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ޑިޕްލޮމެޓަކަށް ޑރ. ފަރަހަނާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމަ ހެދި ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓުވާފައި އޮތް ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއިރޯފްލޮޓްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި އަލުން …
އެއިރޯފްލޮޓް މެއި 13 ގައި އަލުން ރާއްޖެ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗެއިން (އެމްއީސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ މަރިޔަމް ރަޝާ ތައުފީގު ހޯދައިފިއެވެ. މި ރޯދަ މަހުގެ ހުޅުދީ އާއ މީދޫއަށް …
އެމްއީސީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ރާޝާ އަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަލީ ޝިމްހާގްގެ ޑިޖިޓަލް ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި …
ކުރެހުން ވަގަށް ނެގުމުން ޝިމްހާގަށް ކާމިޔާބު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ، އަލްޙާފިޡް އަހުމަދު ނަބީހަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ. މި ރަމަޟާން މަހުގެ 1-14 އަށް ދުބާއީގައި …
ނަބީހަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުން 100 އަހަރުވީ މީހަކު "ފެޝަން އައިކޮން" އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުން ބުނެފާނެ އެވެ، އޭނަގެ ސްޓައިލް މިހާރުގެ މީހުންނަށް ކަމަކުނުދާނެ …
ގަރުނެއްވީ "ފެޝަން އައިކޮން" އެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ އެކު ޖަލްސާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނީ …
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ބޭނި މަހެއް ރެކޯޑަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އައްޑު އައި އެމެރިކާގެ މީހަކު އައްޑޫގައި ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގެ ހިދުމަތް ދޭ، އައްޑޫ ސްޕޯޓްސް ފިޝިންއާ …
އައްޑޫން ބޭނި މަހެއް ރެކޯޑަކަށް ވެދާނެ!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނެލަކުން އައްޑޫ ބަހުރުވަ އިން ހަބަރު ގެނެސް ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ ޕީއެސްއެމަކީ ދައުަތުގެ ފަރާތުން މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްދޭ މީޑިއާއަކަށްވެފައި އޭގައި …
"ބަހުގެ އެދުރު" އަޒީބެ އަށް އައްޑޫ ބަހުރުވަ ހަޖަމެއްނުވި!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ސައިކަލަކުން ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އަހުމަދުދީދީ (ދީދީ) އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ. އޭނަ އަށް އައްޑޫ …
ސައިކަލުން ވެއްޓި އަނިޔާވި ދީދީ އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުހެއް ބާއްވަން ޕީޕީއެމް އަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދީ މަޑުއްވަރީ …
ޕީޕީއެމަށް ދަރުހުގެ ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހުގެ މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތަޅުގަންގަނޑު ދަށުން ފެނުނު 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ނަޝީދަކީ ކުރިން …
42 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް: ނަޝީދު އުމުރަށް ޖަލަށްލި
މުޙައްމަދު ހަނީފު