Last Updated: September 18, 11:07
Wednesday, September 18, 2019
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެެރެފިއެވެ. މިރަށްތަކަށް ވައިޓް …
ވ އަދި ލ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާލިދު ކަރީމްއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ. ޚާލިދު ކަރީމް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަދު …
ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފިއެވެ. އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފާއިޒުއާއި ހަވާލާދެއްވާ ރާއްޖެއެމްވީ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 11:30 ހާއިރު އެރަށުގެ …
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ﷲގެ އިރާދަފުޅުން 2019 އަކީ ނަތީޖާ ނެރޭނެ އަހަރެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި 2019 …
ﷲގެ އިރާދަފުޅުން 2019 އަކީ ނަތީޖާ ނެރޭނެ އަހަރެއް: އަލީ ވަހީދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލު ވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ(މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ. …
ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ: މެޓް އޮފީސް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ، އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ދީފިއެވެ. ބީބީސީގެ ރޭޑިއޯ ޝޯއަކަށް ޖޯލީ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ …
އެންޖެލީނާ ޖޯލީވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވިފައިވާ ދެ ފަރާތަކާއި އަދި ގެއްލުވާލާފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް، މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަނުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން …
ތިން ފަރާތެއްގެ ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ "ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަވަނަ މެޗްގައި ޓީމް އަލްފެއިންއާއި ޓީމް ލިޓަސް ބައްދަލްކުރި މެޗް ޓީމް އަލްފެއިން …
"ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަވަނަ މެޗް ޓީމް އަލްފެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާޓަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ތަރުހީބު އިތުރުކޮށް، އާޓްގެ މުހިންމުކަން މީހުންނަށް އެންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްބަޔަކަށް ވާނީ އާޓިސްޓުންނެވެ. ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މުހައްމަދު …
އައިމަން: ޑިޖިޓަލް އާޓުގައި ކުޅަދާނަ އާޓިސްޓެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް މުއާޒް އަލީ ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން …
މުއާޒް ދެއްކީ ރޯބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޕީޕީއެމް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
"ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ފަސްވަނަ މެޗްގައި ޓީމް ޗެލެންޖާސްއާއި ޓީމް ގަރާޖް ބައްދަލު ކުރި މެޗް 1-3 ސެޓުން ޓީމް ޗެލެންޖާސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ …
ޓީމް ޗެލެންޖާސްއާއި ޓީމް ގަރާޖް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ޗެލެންޖާސް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
2004ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު 26 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ހާދިސާއާއި ގުޅުވައިގެން ފާހަގަ ކުރަންފެށި ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މިއަހަރުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި …
ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފަށައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ "ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަތަރުވަނަ މެޗްގައި ޓީމް ލިޓަސްއާއި ޓީމް އެވަގްރީން ބައްދަލްކުރި މެޗް 2-3 ސެޓުން …
"ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަތަރުވަނަ މެޗް ޓީމް ލިޓަސް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ކެވިން ސްޕޭސީއަށް 18 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ސްޕޭސީ އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ …
ކެވިން ސްޕޭސީއަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ ކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު، ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައިފި …
ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގިފަދަ މުޑުދާރު އަމަލުތައް ނުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު …
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގިފަދަ މުޑުދާރު އަމަލުތައް ނުކުރެއްވުން އެދެން : ޑރ.އިޔާޒް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު