Last Updated: February 18, 23:41
Tuesday, February 18, 2020
މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މެލޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްއިން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ޑްރައިވިން …
މެލޭޝިޔާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކައިރި ގެތަކުގެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަކޮށް ނުހެދިޔަސް ކެމްޕޭން ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ދޭން ތިބި މީހުންނަށް އަރާމު ނިދި ލިބިޔަދިނުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. …
ވޯޓު ދޭން ތިބި މީހުންނަށް އަރާމު ނިދި ލިބިޔަދެއްވާ: ޑރ. އިޔާޒް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޑްރީމް ކޭކްއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ވެޑިންގ އެންޑް ޝުގަރ ފްލާވަރ މޭކިންގ ކޯސް" އާދީއްތަދުވަހުގެ ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 12 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި …
ޑްރީމް ކޭކް އިން އައްޑޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކޭކް ކޯސް ނިންމާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ކޯޗު ޑިއޭގޯ މެރެޑޯނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މެރެޑޯނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން …
މެރަޑޯނާއަށް އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ، މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ އެންމެ މައްޗަށް، 2013 ވަނަ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެން މީހާ ކަމުގައިވާ، …
އެންޓާޓިކާގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އެރި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އަންހެނަކަށް އަރުނިމާ ސިންހާ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ދެ ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދެކުނުގެ އަތޮޅު ތަކަށް ރެއިން ފެށިގެން ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. …
ހުވަދު އަތޮޅަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ދެ ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެެރެފިއެވެ. މިރަށްތަކަށް ވައިޓް …
ވ އަދި ލ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާލިދު ކަރީމްއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ. ޚާލިދު ކަރީމް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަދު …
ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފިއެވެ. އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފާއިޒުއާއި ހަވާލާދެއްވާ ރާއްޖެއެމްވީ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 11:30 ހާއިރު އެރަށުގެ …
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ﷲގެ އިރާދަފުޅުން 2019 އަކީ ނަތީޖާ ނެރޭނެ އަހަރެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި 2019 …
ﷲގެ އިރާދަފުޅުން 2019 އަކީ ނަތީޖާ ނެރޭނެ އަހަރެއް: އަލީ ވަހީދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލު ވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ(މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ. …
ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ: މެޓް އޮފީސް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ، އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ދީފިއެވެ. ބީބީސީގެ ރޭޑިއޯ ޝޯއަކަށް ޖޯލީ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ …
އެންޖެލީނާ ޖޯލީވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވިފައިވާ ދެ ފަރާތަކާއި އަދި ގެއްލުވާލާފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް، މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަނުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން …
ތިން ފަރާތެއްގެ ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ "ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަވަނަ މެޗްގައި ޓީމް އަލްފެއިންއާއި ޓީމް ލިޓަސް ބައްދަލްކުރި މެޗް ޓީމް އަލްފެއިން …
"ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ހަވަނަ މެޗް ޓީމް އަލްފެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާޓަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ތަރުހީބު އިތުރުކޮށް، އާޓްގެ މުހިންމުކަން މީހުންނަށް އެންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްބަޔަކަށް ވާނީ އާޓިސްޓުންނެވެ. ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މުހައްމަދު …
އައިމަން: ޑިޖިޓަލް އާޓުގައި ކުޅަދާނަ އާޓިސްޓެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް މުއާޒް އަލީ ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން …
މުއާޒް ދެއްކީ ރޯބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޕީޕީއެމް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު