Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިރޭ މާލޭގައި ރެލީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ މި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ …
"ކަރަންޓުން ވެސް ވައްކަން" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން އެއްވުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގެތަކެއް ރެއިޑް ކުރުމަށް ފުލުހުން އުޅޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި …
މެންބަރުންތަކެއްގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރަން ފުލުހުން އެބައުޅޭ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަކީ ވެސް އަދި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނަކީ ވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް …
ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިހާއި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނަކީވެސް މިއަދު ނަޝީދު: ޑރ. ޖަމީލް
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރުމަކީ ފަސާދަ ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ …
މެމްބަރުންގެ އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރުމަކީ ފަސާދަ ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއް ނޫން ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް ގޮސް …
މަޖިލީހަކީ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއް ނޫން: އުޝާމް
ހަސަން ރަޝީދު
ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ރިހާކުރި ފުޅިއެއް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަށް ފޮނުވި ވާހަކަތައް އެކަމަނާ ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ވާހަކަތައް މީޑީޔާއަށް ތިލަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު …
ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ރިހާކުރި ފުޅިއެއް ފޮނުވި ވާހަކަ މާރިޔާ ދޮގުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީއާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރާތަން ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ކުރީގެ ރައީސް …
އެމްޑީޕީއާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ދެން ނުކުރާނަން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅާ ނުލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ނާތަހުޒީބު ކަމެއް ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ނެރުނު …
އިދިކޮޅާ ނުލައި ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ނާތަހުޒީބު ކަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ދައުވާ އަށް އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް …
ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "މެޗުއާ" ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ނާއިބު އަދި ފަހުން …
ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ ނަޝީދު އެހާ "މެޗުއާ" ނޫން ކަމަށް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދީ ސިކުނޑި އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު) …
ޔާމީނަކީ ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދީ ސިކުނޑި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ، އެ ޕާޓީ އަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު …
ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ނުކުރާނަމަ ޕީޕީއެމަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
އުސޫލުން ބޭރުން މި ސަރުކާރުން ވަކިކުރާ ފުލުހުންނަށް އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަޒީފާ ލިބޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުރޭ މިއަދު ކުރެއްވި …
އުސޫލުން ބޭރުން ވަކިކުރާ ފުލުހުންނަށް އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަޒީފާ ލިބޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރޫޅިފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ …
ލަކުޑި ކާޅަކަށް ދޮންކޭލެއް ނުކެވޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް
މުހައްމަދު އައިމަން
އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ …
އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު