ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލައްވަން މައުމޫން ލަންކާ އަށް 

ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މައުމޫން އާއެކު މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވެސް ބައިވެރިވެ...

ނޯޓިސް ބާތިލުކުރީ ވަކި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރަން ހެކިބަސް ހޯދަން: ނިހާން

އިންޓަޕޯލުން ރެޑްނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ހަތަރު މީހެއްގެ ނޯޓިސް ބާތިލުކުރީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

ރެޑް ނޯޓިސް ނެގީ ޕީޖީން އެދުމުން!؟

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފިލައިގެން އުޅޭތީ އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު ހަތަރު މީހެއްގެ ނަންތައް ނަގާފައިވަނީ ދަޢުލަތުން އެދުމުން ކަމަށް "އައްޑޫލައިވް"އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް...

މޫސަ ޔާމީނަށް: ފެއިލް ވުމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ!

ފެއިލްވުމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި...

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: އުޝާމް

ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާ އަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން...

އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޗެއާމަނަކަށް ޝަހުދީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޗެއާމަނަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ މަގާމަށް ޝަހުދީ...

ރިންގުރޯޑު މަޝްރޫއު ފެއްޓުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް!

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުވައްމުލަކް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފަވަނީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ...