Last Updated: July 23, 20:16
Tuesday, July 23, 2024
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރިއަތަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ރައިސް މުއިއްޒު ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ
އައްޑޫ ލައިވް
އިސްލާމީ ޝަރީއާ އިން ލޯ ޑިގްރީއެއް އޮތް ނަމަ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަނާރާ ނައީމު ގޮވާލައްވައިފި …
ޝަރީއާ އިން ޑިގްރީ އޮތް ނަމަ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބަންޑާރަނައިބު ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާ ދެކޮޅު ކަމަށް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ …
ބާ ކައުންސިލުން ބަންޑާރަނައިބު އުނިކުރުމާ ޤާސިމް ދެކޮޅު
އައްޑޫ ލައިވް
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވާހަކަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ދެއްކީ ހަމައެކަނި ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެކަމުގެ މަސައްކަތްތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ …
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ދެއްކީ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަނި
އައްޑޫ ލައިވް
ވޯޓަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުންނާއި ރަށްތަކުން ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް 34 މީހަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ވަނީ ވޯޓަކާ ނުލާ އިންތިހާބުވި 34 …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ވޯޓަކާ ނުލާ 34 މީހަކު ހޮވިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން އަލީ ހާޝިމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ. ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން ހާޝިމް ވަކިކުރަން …
ގަވަރުނަރު ވަކިކުރުން މާދަމާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭ ތާރީޚުގައި ނުދެކޭ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ …
ތާރީޚު ނުދެކޭ ފެންވަރަށް ކުޅިވަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން އެގައުމުގެ އެކި ކުންފުނިތަކާއެކު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ޗައިނާއަށް …
މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް
ޗައިނާ-ދެކުނު އޭޝިއާ ކޯޕަރޭޝަން ފޯރަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ވަފުދުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު …
މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިއްޔެ ބޭއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުން މާޔޫސް ނުވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ގޮވާލައިފި އެވެ. އިއްޔެ …
މާޔޫސް ނުވޭ، ކުރިއަށް އޮތީ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒުވާނުންގެ މިނިވަން ހިޔާލު ސަރުކާރާއި ހިއްސާކުރުމަށާއި އެފަދަ ހިޔާލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ޒުވާނުންގެ ހިޔާލު ސަރުކާރަށް ދީ، އަޑުއަހާނަން: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ބޭއްވި ހަ ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ފަސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ވެސް …
ޕީއެންސީ އަށް 5 ގޮނޑި، އެމްޑީޕީ އަށް ސުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތައް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
މާލޭ ކައުންސިލްގެ 3 ގޮނޑި ވެސް ޕީއެންސީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލާން ނިކުމެފައިވަނީ އެންމެ 26 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔައީ މާލޭ …
ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާން ނިކުތީ އެންމެ 26 ޕަސެންޓް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ގިނަ މުއައްސަސާތައް އޮތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާއްޔަށްވެފައި ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ …
ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލިތަކެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
މިނިސްޓަރުންތަކެއް މިއަދު ޗައިނާ އަސް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރުު މޫސާ ޒަމީރު އިސްކޮށް ހުންނެވި ދަތުރުގައި ބައިވެރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޝަފީގުގެ އިތުރުން …
ތިން މިނިސްޓަރަކު ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
އައިޝަތު އަޒުހާ