Last Updated: April 21, 17:45
Sunday, April 21, 2024
ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ ސިހުރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި …
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ ސިހުރެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައީދަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ދެކެފަރިތަ …
ހިތަދޫ އުތުރަށް ދިރުން ގެންނަން މި ފަހަރު ސައީދު!
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު، ރަސްމާލޭގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއު އަށް އާއެކޭ ނުބުނާނެ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން …
ރަސްމާލެ އަށް އާއެކޭ ނުބުނާނަން، އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު ތަރައްޤީ ފާއިތުވި 50 އަހަރު ގައިވެސް އައްޑޫއަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރި އެއް ޒުވާނަކީ މިއަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ …
އަޒާން: އައްޑޫގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޖޯޝުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
މި ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ އަށް ދައްކަނީ ދަޅައެއް ކަމަށާއި ކުދި ރަށްތައް ބާކީކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ …
މާލެ އަށް ދައްކަނީ ދަޅައެއް، ކުދި ރަށްތައް ބާކީ ކުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް 30 ގޮނޑި ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު …
ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް މަޖިލީހުގެ 30 ގޮނޑި ދީ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބުމަށާއި ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
މުއިއްޒާއެކު ތިއްބަވާ، މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވިއްކައިލާ ވޯޓަކީ ކެވޭ އަލިފާން ކަމަށާއި އެހެންވެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އިސްލާހުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލިސް …
ގައުމު އިސްލާހު ވާނީ ރައްޔިތުން އިސްލާހުވެގެން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ އޭނަގެ މައްޗަށް ކުރެވޭޖ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް …
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ތުހުމަތުކަށް އިންކުއަރީއަކަށް ގޮވާލާނަން
އަހުމަދު ވަހީދު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ގާތުގައި ހުންނަވާނީ އޭނާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު …
ރައީސާ އެންމެ ގާތުގައި ވާނީ އަޅުގަނޑު، ވަފާތެރިވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނަށް އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ …
މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް ފާތުން ތިން މިލިއަން ހަރަދުކުރި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަކީ ގައުމީ ވޯޓެއް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ރޭ ބޭއްވި …
މިއީ ގައުމީ ވޯޓެއް، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން މާދަމާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށް …
ރައީސް ފުވައްމުލަކުގައި، ޔާމީން ވެސް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސްކަން ނުލިބުމަކީ ނުނިދޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން …
ރައީސްކަން ނުލިބުމަކީ ނުނިދޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް އަދިވެސް ނިކުންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން …
ޝައްކެއް ނެތް، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަހުސްގައި އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ. …
ޝުއާއުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި!
އަލީ ނަސީރު