Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިނުވީ އެތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކައިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތުމުން ކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ …
ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވީ އެއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތީމަކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރުފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ޖޭޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރޭ …
ޖޭޕީ ވަރުގަދަ ކުރަން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން