Last Updated: July 23, 20:16
Tuesday, July 23, 2024
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަދަ ހިތްތިރި ލީޑަރެއް ނުދެކޭ ކަމަށް ގާސިމްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ގާސިމް ފަދަ ހިތްތިރި ލީޑަރެއް ނުދެކެން: ރިޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މުހިންމު ކަމެއް އިއުލާނު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ވެސް ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ …
ޖޭޕީން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިއުލާން ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ޖޭޕީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލީ އާރިފް "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، …
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނަން: ޖޭޕީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިނުވީ އެތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކައިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތުމުން ކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ …
ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވީ އެއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތީމަކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރުފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ޖޭޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރޭ …
ޖޭޕީ ވަރުގަދަ ކުރަން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން