Last Updated: June 23, 17:33
Wednesday, June 23, 2021
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާމެދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެމްޑިޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިފައިވާކަން ހާމަވާ ލިޔުންތަކެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލީކްވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ …
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިނިވަންކަމާއެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ވުޖޫދުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން "ނުހައްޤުން …
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަސްލު ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ފަޅައިގެންދާނެ: ޑރ. ޖަމީލް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަކީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ނުއަގުގައި ވިއްކައި އެ ފައިސާ އެތައްބަޔެއްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވައްދާފައިވާއިރު، …
ކޮރަޕްޝަން ލިސްޓް ފެނުމުން ހަސަންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާތީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފު ވިދާޅުވުމުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން …
ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުން މެމްބަރުން ރަތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓު ޝާފިއު ޖަމީލް (ޖަޒީރާ ޝާފިއު) އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައިސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޭއި …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ޝާފިއު އައްޑޫ ސިޓީގެ ނައިބް ރައީސަކަށް!
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝީފާޒް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކިކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް …
ޝިއްޕެ މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކިކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީކާއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މަރު ކޮމިޝަނުން މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތްތެރިންނަށް އެމްޑީޕީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ …
ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަންނާނަން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން