Last Updated: June 22, 20:40
Saturday, June 22, 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެހެން ޕާޓީތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްއިން މަޖްލިސްގައި ތިއްބެވި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު …
ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން ޕީޕީއެމުން އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅެނީ
އަލީ ހުޒާމް
އިއްޔެ ބޭއްވި ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓް ދިން ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ހުސައިން ރިޒާ ޝުކުރު …
ވޯޓް ދިން އެންމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ: ރިޒާ
އަހުމަދު ވަހީދު
މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބު ކުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 3 ފެބުރުއަރީވާ ހުކުރު …
ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން ފެށުމަށް ތާވަލުކުރި ވަގުތައް ނުފެށި ލަސްވެ ދިގުލައިގެންދާތީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު …
އަޑުއެހުން ލަސްވާތީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުޅި ރާއްޖެ މިވަގުތު ގޮސް ހުއްޓިފައިވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށެވެ. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިންތިހާބަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމާޒުގޮސް …
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ- ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށްވެސް "ރަންގޮނޑި"އެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް، ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިފަދަ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް އެކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ހިންގަމުން …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވުމަށް އަމާޒުކޮށް، ޖަލު އަދަބު ދެވޭނެ ޤާނޫނެއް ހަދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ނުފުރޭ ކަމަށާއި އެއްފަސްކުރުމުގެ މައި ހަބަކީ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ނުފުރޭ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
ހުސްވެފައިވާ ކޮމަންޑު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ހަފްތާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބެއްވުމަށް …
ޕީޕީއެމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެކިކަންކަމުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ރަށްތަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމް މިރޭ ކާނިވާ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އާއްމުން ފުރި …
ރައީސް ޔާމިނާއެކު މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އާއްމުން ފުރި ތޮއްޖެހިފައި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް …
ރައީސް ޔާމިންގެ ސަޕޯޓަރުން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރި ކިޔުގައި؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޕާޓީގެ ރައީސަކު އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެ، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކުލަ ރަމްޒުވާ ޓައީއެއް އަޅުއްވައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި މީގެ ކުރިން ދުށް މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. …
ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ޕީޕީއެމްގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވުން: އަދުރޭ މި ހަދަނީ ކިހިނެތް؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
ޝާހިދު ދެ މަގާމުގައި ހުރުން ގާނޫނާ ހިލާފު، މިއީ ޢައިރުގާނޫނީ ސަރުކާރެއް: ޖަމީލް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން