Last Updated: April 20, 23:01
Tuesday, April 20, 2021
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް ވޯޓު ނުލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި ކަމަށް …
ޔާމީންއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި …
އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނަން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުންކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ. …
މުއިއްޒު އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވައިގެން: ޕީޕީއެމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރ. އުނގޫފާރުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު އެރަށަށް ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަށް ކަރަންޓީން ވެފައިނުވާތީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅުން ނެރުނު …
އުނގޫފާރަށް ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީން ނުވާތީ އިދިކޮޅުގެ ކަންބޮޑުވުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރު ތިލަފަޅުގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުންކަމަށް ބުނެ އިއްޔަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކުރި ޑްރާފްޓް ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަގާމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ …
އުތުރު ތިލަފަޅު މައްސަލައިގައި ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅުން ގަރާރެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މަގާމަށް ހޮވައިދީފިނަމަ އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ސަރުކާރު ނުވެއްޓި މިހާރު އޮތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކައުންސިލް …
ސަރުކާރު ނުވެއްޓި އޮތީ އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް ޕީޕީއެމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "މަގޭ ވޯޓު ރުކަށް" …
ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ހާލަތުގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. …
ޑރ. ވަހީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެގެ މުޒާހަރާއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި 30 …
ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ވަނީ ބޮއްސުންލާފަ: ސަލީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް …
ޑރ. ޖަމީލް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބޭރުކުރަން ޝުޖާ ގޮވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ކޮރޮވަލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މިވަގުތު އިންތިހާބުގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅެވެން ނެތުމުން …
ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން: ޖިންކޯ
"މަގޭ ފްލެޓު ކޮބާ؟" ނަމުގައި މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތިން …
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި އާއްމުންނަށް އަނިޔާ
އަލީ ހުޒާމް
އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރު މިހާރު ކަމުނުދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ …
އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރު ކަމަކު ނުދޭ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާދަމާ މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މާދަމާ އެއްވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީދު 04:00 ގައި …
"މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން