Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މަގާމަށް ހޮވައިދީފިނަމަ އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ޒުވާނުންނަށް ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ސަރުކާރު ނުވެއްޓި މިހާރު އޮތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކައުންސިލް …
ސަރުކާރު ނުވެއްޓި އޮތީ އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް ޕީޕީއެމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "މަގޭ ވޯޓު ރުކަށް" …
ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ހާލަތުގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. …
ޑރ. ވަހީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެގެ މުޒާހަރާއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި 30 …
ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ވަނީ ބޮއްސުންލާފަ: ސަލީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް …
ޑރ. ޖަމީލް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބޭރުކުރަން ޝުޖާ ގޮވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ކޮރޮވަލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މިވަގުތު އިންތިހާބުގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅެވެން ނެތުމުން …
ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން: ޖިންކޯ
"މަގޭ ފްލެޓު ކޮބާ؟" ނަމުގައި މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތިން …
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި އާއްމުންނަށް އަނިޔާ
އަލީ ހުޒާމް
އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރު މިހާރު ކަމުނުދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ …
އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރު ކަމަކު ނުދޭ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާދަމާ މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މާދަމާ އެއްވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީދު 04:00 ގައި …
"މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރޭޕް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަސް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިނުމުން ކުރީގެ ނައިބު …
ޑޮކްޓަރ ލަފާ ދިނުމުންވެސް ރައީސް ޔާމީން އޮތީ ޖަލުގައި: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއުއަށް މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝުޖާއު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު …
ޝުޖާއު މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ …
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ބެނާ ހިފައިގެން ރައީސް އަރިހަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރަޓިކް ސިޔާސީ ވެއްޓެއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމުގައި މޮޅޫގޮތް ހޯދައިދިނުމެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ ވާދަވެރިކަމުގައި ރައްޔިތު މީހާއަށް މޮޅުގޮތް ވުމެވެ. އެހެނަސް މިރާއްޖޭގައި …
ކޮވިޑު ވެކްސިނާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކާ "ކޮސް ވާހަކަ"!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ކުޅޭކުޅޭ ދައުވާއެއް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ކުޅޭކުޅޭ ދައުވާއެއް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން