ހުޅުމީދޫ މަގު ހަދަން ގެންދިޔަ ތާރު ބިންމައްޗަށް އެޅި ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ތާރު އެޅުމަށް ގެނެސްފައިހުރި ތާރު، މަސައްކަތް ނުފެށި ގިނަ ދުވަސްވެ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފީފާތައް ފީވެ، ހަލާކުވެގެން...

ހުވަދު އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހުވަދު...

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކުރުމަށް ނެދަލެންޑްސްގައި ބައިސްކަލް ދުއްވައިގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ނެދަލޭންޑްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ ބައިސްކަލް ގިނަކޮށްފިއެވެ. ސަތާރަ މިލިއަން...

ދިވެހިން އުއްމީދު ދޫކޮށެއް ނުލާނެ: ނަޝީދު

ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އުއްމީދު ދޫކޮށް، މަރުވާން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮޕް24...