Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އައްޑޫ މީދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި މަގުގައި އަނބުގަސްތަކެއް އިންދައިފި އެވެ. މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. …
މީދޫ ދަނޑުވެރި ސަރަހައްދަށް އަނބުގަސްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގެ 7 ސަރަހައްދެއްގައި ސޯލާ ޕީވީގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޯލްޑް ބޭންކް ސޭފް …
އައްޑޫގެ 7 ދިމާއަކަށް ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފަށާފައިވާ "ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް" އާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތި ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައި އެވެ. އެގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސެޝަން …
ފެނަކަގެ "ހޯމް ސޯލާ" ގެ ސެޝަންތަކެއް އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފޭދޫގެ ލޭންޑް …
އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ނޮވެމްބަރަށް ނިމޭނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ސާވޭ، …
އެފްކޮންސް އިން ފަރުގެ ސާވޭ އަމިއްލަ އަށް ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގަހާއި ގަސް ކާނާ ވިއްކާ ފިހާރައެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި "މާލެ ފެހި" ނަމުގައި ހެދި ފިހާރަ ރޭ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ …
މާލެ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މާލެ އަތޮޅުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑު ކުންފުނިން ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ފްލޯޓިން ސިޓީގައި ހުންނާނެ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ގެތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ސިޓީ ތަރައްގީކުރަނީ …
ރާއްޖޭގައި ފްލޯޓިން ގެތަކެއް ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު މި މަސައްކަތް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށުން ގިރާ …
ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ބެޓެރި ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތަކެއް ހަދަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ތިމާވެއްޓާ …
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތަކެއް ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ނެރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ …
ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ނައްތާނުލާ އަނެއް ގޮތް ހޯދާ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގެ އަމީނީ މަހު ހެދުމަށްޓަކައި އެ މަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ޝެއިހް …
ޒައިދުގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ނަޝީދަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސިވިލް …
އަމީނީމަގުން ގަސް ކަނޑާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް އިއްޔެ އެރި ވަރުގަދަ ތޫފާން އިއާން އެކީ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، މިހާތަނަށް 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. …
ފްލޮރިޑާ އަށް ވަރުގަދަ ތޫފާނެއް، 10 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަމީނީ މަގުގައި ހުރީ މަގުތަކުގައި އިންދާ ޒާތުގެ ގަސްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު …
އަމީނީމަގުގައި ހުރީ މަގުތަކުގައި އިންދާ ޒާތުގެ ގަސްތަކެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އެ ތަނުގެ ދަށުން ހިންގާ އަވަށު އޮފީސްތަކުގައި ސޯލާ ހަރުކުރަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި …
ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަވަށު އޮފީސްތައް ސޯލާކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހުޅުލެ ފަރަށް އެރި ބޯޓެއް 3،65000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އީޕީއޭ އިން ބުނީ އެމްވީ ޗެން ކިޔާ ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދު ހުޅުލޭގެ ފަރަށް މި …
ހުޅުލޭ ފަރަށް އެރި ބޯޓަށް 300،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު