Last Updated: April 21, 17:21
Sunday, April 21, 2024
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފަލަސްތީން އާއި އެކު އައްޑޫ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސް އައްޑޫގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާ ބައްދަލުކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް މުއިޒް އައްޑޫގައި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އެމްޑީޕީގެ "އުފާވެރި އައްޑޫ" ޖަލްސާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސް ސޯލިހް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ އައްޑޫ ޕްލާންޓް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މުއިއްޒު ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޢުރީދޫ މަސް ރޭސް އައްޑޫ އެޑިޝަން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފުލުހުންގެ 35 ވަނަ ޓްރެއިނިން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބިންގާ އެޅުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި 58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މަރަދޫ ހިއްކުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމި، ހިތަދޫ ހިއްކަން ތައްޔާރުވަނީ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސްގެ އައްޑޫ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ވެން އޫޑް ބައެއް މަސައްކަތްތައް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމަށް ހިއްކާ ބިންތައް ބާރަށް ކުރިއަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު