Last Updated: July 14, 22:13
Sunday, July 14, 2024
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ

އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
jbn
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
jbijjlkm
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ/ އިބްރާހީމް ޒުހުރީ
jb
އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިންތަކެއް މުޒާހަރާ ކުރަނީ. ފޮޓޯ/ އިބްރާހީމް ޒުހުރީ
bmn
އޭއެފްސީގައި މަސްވެރިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ/ އިބްރާހީމް ޒުހުރީ
448628813_8145915005460065_4229604108466700353_n
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
448655573_8145915412126691_3590328066666795724_n
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
448657553_8145913558793543_5455577721467264578_n
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
448672183_8145914002126832_57036196855777530_n
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
448677128_8145915215460044_8954188415659968832_n
އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް. ފޮޓޯ/ އިބްރާހީމް ޒުހުރީ
bjk